Dynamiczny

Ewangelie dla badaczy*

Ewangelia Jana

Rozdział 3

  Był zaś jakiś człowiek z farisaiosów, Nikodemos imię jemu, naczelny z racji swej prapoczątkowości Judajczyków.    Ten właśnie przyszedł istotnie do niego podczas nocy i rzekł mu: Rabinie, od przeszłości wiemy że od niewiadomego boga trwale przyjechałeś jako nauczyciel; żaden bowiem nie może te właśnie znaki boże czynić które ty czynisz jeżeliby nie ewentualnie jest ten bóg wspólnie z nim.    Odróżnił się dla odpowiedzi Iesus i rzekł mu: Istotne istotnego powiadam ci, jeżeliby nie ktoś zostałby zrodzony pozostając w łączności w górze z góry, nie może ujrzeć tę wiadomą królewską władzę tego wiadomego boga.    Powiada istotnie do niego Nikodemos: Jakże może jakiś człowiek zostać zrodzony stary będąc? Czyż może do brzusznego zagłębienia matki swojej jako wtóre wejść i zostać zrodzony?    Odróżnił się dla odpowiedzi Iesus: Istotne istotnego powiadam ci, jeżeliby nie ktoś zostałby zrodzony z wody i nieokreślonego ducha, nie może wejść do tej królewskiej władzy tego boga.    To od przedtem zrodzone z tego mięsa, mięso jakościowo jest; i to od przedtem zrodzone z tego ducha, duch jakościowo jest.    Żeby nie zdziwiłbyś się że rzekłem ci: Obowiązuje uczynić was mogącymi zostać zrodzonymi pozostając w łączności w górze z góry.    Ten duch w miejscu gdzie chce dmie i ten głos jego słyszysz, ale nie wiesz od przeszłości skąd przychodzi i dokąd prowadzi się pod zwierzchnictwem; w ten właśnie sposób jakościowo jest wszystek od przedtem zrodzony z tego ducha.    Odróżnił się Nikodemos i rzekł mu: Jakże może jako jedno te właśnie stać się?    Odróżnił się Iesus i rzekł mu: Ty jesteś ten nauczyciel Israela i te właśnie nie rozeznajesz?    Istotne istotnego powiadam ci, że które od przeszłości wiemy obecnie gadamy, i które od przeszłości widzimy obecnie świadczymy, i to świadectwo nasze nie bierzecie.    Jeżeli te naziemskie rzekłem wam i nie wtwierdzacie do rzeczywistości, jakże jeżeliby rzekłbym wam te naniebiańskie wtwierdzicie do rzeczywistości?    I nikt nie wstąpił w górę trwale do tego nieba, jeżeli nie ten z wewnątrz tego nieba w punkcie czasowym zstąpiwszy w dół, ten syn tego człowieka.    I z góry tak jak Moyses wywyższył wiadomego węża w wiadomej spustoszonej i opuszczonej krainie, w ten właśnie sposób mogącym zostać wywyższonym obowiązuje uczynić wiadomego syna wiadomego człowieka,    aby wszystek wtwierdzający do rzeczywistości w nim miałby obecnie niewiadome życie organiczne niewiadome eonowe.    W ten właśnie sposób bowiem umiłował ten bóg ten naturalny ustrój światowy, tak że również tego syna tego jedynorodzonego dał, aby wszystek wtwierdzający jako do rzeczywistości do niego nie odłączyłby się przez zatracenie, ale miałby obecnie jakieś niewiadome życie organiczne niewiadome eonowe.    Nie bowiem odprawił ten bóg tego syna do tego naturalnego ustroju światowego aby rozstrzygnąłby ten ustrój, ale aby zostałby ocalony ten ustrój przez-z niego.    Ten obecnie wtwierdzający jako do rzeczywistości do niego nie jest rozstrzygany; ten zaś nie obecnie wtwierdzający, już od przeszłości jest rozstrzygnięty, że nie w przeszłości trwale wtwierdził do wiadomego imienia wiadomego jedynorodzonego syna wiadomego boga.    To właśnie zaś jakościowo jest to rozstrzygnięcie, że to wiadome światło w przeszłości trwale przyszło do tego naturalnego ustroju światowego, i umiłowali wiadomi człowieki bardziej wiadomą ciemność niż to światło; jakościowo było jako jedno bowiem ich złośliwe dzieła.    Wszystek bowiem podłe dzieła praktykujący nienawidzi światło i nie przychodzi istotnie do tego światła aby nie jako jedno zostałoby skarcone przez wykazanie haniebności te dzieła jego;    zaś czyniący staranną pełną jawną prawdę przychodzi istotnie do tego światła, aby jako jedno zostałoby ujawnione jego te dzieła że wewnątrz w niewiadomym bogu jako jedno jest od przeszłości zdziałane.    Potem-za te właśnie przyszedł Iesus i uczniowie jego do Iudai ziemi, i tam na wskroś rozkruszał czas wspólnie z nimi i zanurzał dla pogrążenia i zatopienia.    Był zaś i określony Ioannes zanurzający w Ainon blisko Saleim, że wody wieloliczne jako jedna była tam, i stawali się obok-przeciw i byli zanurzani.    Jeszcze nie bowiem był rzucony do strażnicy nieokreślony Ioannes.    Stało się więc badawcze szukanie z określonych uczniów nieokreślonego Ioannesa wspólnie z jakimś Judajczykiem około obrzędu oczyszczenia.    I przyszli istotnie do tego Ioannesa i rzekli mu: Rabinie, który był wspólnie z tobą na przeciwległym brzegu Iordanesu, któremu ty zaświadczyłeś, ujrzyj-oto ten właśnie zanurza i wszyscy przychodzą istotnie do niego.    Odróżnił się dla odpowiedzi ten (nieokreślony) Ioannes i rzekł: Nie może nieokreślony człowiek brać ani jedno, jeżeli ewentualnie nie ewentualnie jest od przedtem dane mu z wiadomego nieba.    Sami wy mi świadczycie że rzekłem że: Nie jestem jakościowo ja ten wiadomy powszechnie pomazaniec, ale że: Od przedtem odprawiony jestem w doistotnym przedzie owego.    Ten mający wiadomą oblubienicę, oblubieniec jest; ten zaś przyjaciel tego oblubieńca, ten od przedtem stojący i obecnie słuchający jego, rozkoszą rozkosznie wychodzi z środka przez głos oblubieńca. Ta właśnie więc rozkosz, ta moja własna, od przedtem jest uczyniona pełną.    Uczynić owego obowiązuje mogącym obecnie rosnąć, mnie zaś stawać się mniej licznym.    Ten pozostając w łączności w górze z góry przyjeżdżający, w górze na wszystkich jakościowo jest; ten będący jakościowo z tej ziemi, z tej ziemi jakościowo jest i z tej ziemi gada. Ten z wiadomego nieba przyjeżdżający    które od przeszłości ogląda i usłyszał, to właśnie świadczy, i to świadectwo jego nikt nie bierze.    Ten który wziął jego to świadectwo, zapieczętował że ten wiadomy bóg doprowadzający do pełnej jawnej prawdy jest.    Którego bowiem odprawił ten bóg, te wiadome spływające wysłowienia czynów tego boga gada, nie bowiem z jakiejś miary daje ducha.    Ten ojciec miłuje tego syna, i wszystkie sprawy trwale dał w tej ręce swojej.    Ten wtwierdzający jako do rzeczywistości do syna, ma niewiadome życie organiczne niewiadome eonowe; ten zaś nie dający się przekonać synowi, nie ujrzy niewiadome życie organiczne, ale ta zapalczywość tego boga pozostaje aktywnie wrogo na niego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible