Kody gramatyczne

A-ASM-N
First Entry
÷A-ASM-N
Part of Speech: Adjective.
Case: Accusative (direct object; motion toward)
Degree: Negative.


...


Więcej...

Siglum
Treść
Ani bowiem Ojciec sądzi nikogo, ale sąd wszelki dał Synowi,
Podniósłszy sięzaśJezus,i nikogo niezobaczywszy,opróczkobiety,powiedziałjej:Kobieto,gdzieowioskarżycieletwoi?Niktcię[nie] osądził?
Wy według ciała sądźcie, Ja nie sądzę nikogo.
aby wypełniło się słowo, które powiedział, że Których dałeś Mi, nie zgubiłam z nich nikogo.
Powiedział więc im Piłat: Weźcie Go wy, i według Prawa waszego sądźcie Go. Odpowiedzieli mu ci Judejczycy: Nam nie wolno zabić nikogo;
Nikogo bowiem[nie] mam podobnie myślącego, kto szczerze około was będzie dbać;
nikomu nie bluźnili, nie spierającymi się byli,[ale] uprzejmymi, wszelką okazując łagodność względem wszystkich ludzi.