Kody gramatyczne

S-1SNPN
First Entry
÷S-1SNPN
Part of Speech: poSsessive pronoun.
Case: Nominative (subject; predicate nominative).
Number: Plural.
Gender: Neuter. As Noun: ±things


...


Więcej...

Siglum
Treść
Owce Moje głosu Mego słuchają, a Ja znam je, a [one] towarzyszą Mi.
Wszystko, ile ma Ojciec, Moje jest. Dla tego powiedziałem, że z Mego bierze i oznajmi wam.
i Moje wszystko Twoje jest i Twoje, Moje, i wsławiony [Jestem] w nich.
którego odesłałem ci tobie, to jest moje wnętrze;