Kody gramatyczne

V-2AAS-1P

Verb: Aor Act Subj 1st Plur

Part of speech:verb, "progressive" stems: contracts in -εω
Tense:aorist
Voice:active
Mood:subjunctive
Person:first
Number:plural

"progressive" stems: contracts in -εω
Rules ε + ε → ει ε + ο → ου ε + diphthong or long vowel → the diphthong or the long vowel.Active voice
V2 Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *ποιέω > ποιῶ *ποιέω > ποιῶ *ποιέοιμι > ποιοῖμι - *ποιέεν > ποιεῖν *ποιέων > ποιῶν
*ποιέεις > ποιεῖς *ποιέῃς > ποιῇς *ποιέοις > ποιοῖς *ποίεε > ποίει *ποιέουσα > ποιοῦσα
*ποιέει > ποιεῖ *ποιέῃ > ποιῇ *ποιέοι > ποιοῖ *ποιεέτω > ποιείτω *ποιέον > ποιοῦν
*ποιέομεν > ποιοῦμεν *ποιέωμεν > ποιῶμεν *ποιέοιμεν > ποιοῖμεν -
*ποιέετε > ποιεῖτε *ποιέητε > ποιῆτε *ποιέοιτε > ποιοῖτε *ποιέετε > ποιεῖτε
*ποιέουσι > ποιοῦσι *ποιέωσι > ποιῶσι *ποιέοιεν > ποιοῖεν *ποιεόντων > ποιούντων,
*ποιεέτωσαν > ποιείτωσαν
Imperfect *ἐποίεον > ἐποίουν
*ἐποίεες > ἐποίεις
*ἐποίεε > ἐποίει
*ἐποιέομεν > ἐποιοῦμεν
*ἐποιέετε > ἐποιεῖτε
*ἐποίεον > ἐποίουνMiddle voice
V2 Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *ποιέομαι > ποιοῦμαι *ποιέωμαι > ποιῶμαι *ποιεοίμην > ποιοίμην - *ποιέεσθαι > ποιεῖσθαι *ποιεόμενος > ποιούμενος
*ποιέει > ποιεῖ *ποιέῃ > ποιῇ *ποιέοιο > ποιοῖο *ποιέου > ποιοῦ *ποιεομένη > ποιουμένη
*ποιέεται > ποιεῖται *ποιέηται > ποιῆται *ποιέοιτο > ποιοῖτο *ποιεέσθω > ποιείσθω *ποιεόμενον > ποιούμενον
*ποιεόμεθα > ποιούμεθα *ποιεώμεθα > ποιώμεθα *ποιεοίμεθα > ποιοίμεθα -
*ποιέεσθε > ποιεῖσθε *ποιέησθε > ποιῆσθε *ποιέοισθε > ποιοῖσθε *ποιέεσθε > ποιεῖσθε
*ποιέονται > ποιοῦνται *ποιέωνται > ποιῶνται *ποιέοιντο > ποιοῖντο *ποιεέσθων > ποιείσθων,
*ποιεέσθωσαν > ποιείσθωσαν
Imperfect *ἐποιεόμην > ἐποιούμην
*ἐποιέου > ἐποιοῦ
*ἐπιέετο > ἐποιεῖτο
*ἐποιεόμεθα > ἐποιούμεθα
*ἐποιέεσθε > ἐποιεῖσθε
*ἐποιέοντο > ἐποιοῦντο

Więcej...

Siglum
Treść
Nie więc martwcie się mówiąc: Co jedlibyśmy? lub: Co pilibyśmy? lub:[W] co ubieralibyśmy [się]?
Powiedzieli więc mu: Kto jesteś? Aby odpowiedź dalibyśmy wysyłającym nas. Co mówisz o sobie samym?
Powiedzieli więc Mu: Jaki więc czynisz Ty znak, aby zobaczylibyśmy i uwierzylibyśmy Ci? Co robisz?
Powiedział więc Tomasz zwany Bliźniak współuczniom: Idźmy i my, aby umarlibyśmy z nim.
Jeśli zostawimy Go tak, wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie i zabiorą nam i miejsce i naród.
Powiedzieli więc do siebie nawzajem: Nie rozdzierajmy jej, ale losujmy co do niej, kogo będzie; aby Pismo wypełniło się: Rozdzielili szaty Me miedzy siebie i o odzież Moją rzucili los; więc żołnierze to uczynili.
Jeśli powiedzielibyśmy, że wspólnotę mamy z Nim i w ciemności chodzilibyśmy, kłamiemy i nie czynimy prawdy.
Jeśli powiedzielibyśmy, że grzechu nie mamy, siebie samych zwodzimy i prawda nie jest w nas.
Jeśli powiedzielibyśmy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą czynimy Jego i słowo Jego nie jest w nas.
I teraz, dzieci, trwajcie w Nim, aby jeśli stanie się widocznym, mielibyście otwartość i nie wstydzilibyście się przed Nim w czasie przyjścia Jego.