Kody gramatyczne

V-2AMI-3S

Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing

Part of speech:verb, "progressive" stems: contracts in -εω
Tense:aorist
Voice:middle
Mood:indicative
Person:third
Number:singular

"progressive" stems: contracts in -εω
Rules ε + ε → ει ε + ο → ου ε + diphthong or long vowel → the diphthong or the long vowel.Active voice
V2 Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *ποιέω > ποιῶ *ποιέω > ποιῶ *ποιέοιμι > ποιοῖμι - *ποιέεν > ποιεῖν *ποιέων > ποιῶν
*ποιέεις > ποιεῖς *ποιέῃς > ποιῇς *ποιέοις > ποιοῖς *ποίεε > ποίει *ποιέουσα > ποιοῦσα
*ποιέει > ποιεῖ *ποιέῃ > ποιῇ *ποιέοι > ποιοῖ *ποιεέτω > ποιείτω *ποιέον > ποιοῦν
*ποιέομεν > ποιοῦμεν *ποιέωμεν > ποιῶμεν *ποιέοιμεν > ποιοῖμεν -
*ποιέετε > ποιεῖτε *ποιέητε > ποιῆτε *ποιέοιτε > ποιοῖτε *ποιέετε > ποιεῖτε
*ποιέουσι > ποιοῦσι *ποιέωσι > ποιῶσι *ποιέοιεν > ποιοῖεν *ποιεόντων > ποιούντων,
*ποιεέτωσαν > ποιείτωσαν
Imperfect *ἐποίεον > ἐποίουν
*ἐποίεες > ἐποίεις
*ἐποίεε > ἐποίει
*ἐποιέομεν > ἐποιοῦμεν
*ἐποιέετε > ἐποιεῖτε
*ἐποίεον > ἐποίουνMiddle voice
V2 Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *ποιέομαι > ποιοῦμαι *ποιέωμαι > ποιῶμαι *ποιεοίμην > ποιοίμην - *ποιέεσθαι > ποιεῖσθαι *ποιεόμενος > ποιούμενος
*ποιέει > ποιεῖ *ποιέῃ > ποιῇ *ποιέοιο > ποιοῖο *ποιέου > ποιοῦ *ποιεομένη > ποιουμένη
*ποιέεται > ποιεῖται *ποιέηται > ποιῆται *ποιέοιτο > ποιοῖτο *ποιεέσθω > ποιείσθω *ποιεόμενον > ποιούμενον
*ποιεόμεθα > ποιούμεθα *ποιεώμεθα > ποιώμεθα *ποιεοίμεθα > ποιοίμεθα -
*ποιέεσθε > ποιεῖσθε *ποιέησθε > ποιῆσθε *ποιέοισθε > ποιοῖσθε *ποιέεσθε > ποιεῖσθε
*ποιέονται > ποιοῦνται *ποιέωνται > ποιῶνται *ποιέοιντο > ποιοῖντο *ποιεέσθων > ποιείσθων,
*ποιεέσθωσαν > ποιείσθωσαν
Imperfect *ἐποιεόμην > ἐποιούμην
*ἐποιέου > ἐποιοῦ
*ἐπιέετο > ἐποιεῖτο
*ἐποιεόμεθα > ἐποιούμεθα
*ἐποιέεσθε > ἐποιεῖσθε
*ἐποιέοντο > ἐποιοῦντο

Więcej...

Siglum
Treść
Mówię zaś wam, że ani nawet Salomon w całej chwale swej nie ubierał się jak jedna[z] tych.
Zaś Herod pochwyciwszy Jana związał i w strażnicy odłożył dla Herodiady żony Filipa brata jego.
Jak długo byłem z nimi, Ja strzegłem ich w imieniu Twym, które dałeś Mi, i ustrzegłem, i nikt z nich [nie] zginął jeśli nie syn zatracenia, aby Pismo wypełniło się.
którego postanowił Bóg przebłagalnią przez wiarę w Jego krwi, ku okazaniu sprawiedliwości Jego przez odpuszczenie wcześniej popełnionych grzechów,
Jedzący nie jedzącego[niech] nie pogardza, zaś nie jedzący jedzącego[niech] nie osądza, Bóg bowiem go przygarnął.
Dlatego zaakceptujcie siebie nawzajem, jak i Pomazaniec zaakceptował nas, ku chwale Boga.
dawszy poznać nam tajemnicę woli Jego, według upodobania Jego, co powziął w Nim,
przez które wtedy świat wodą zatopiony zginął.