Kody gramatyczne

V-AOM-3S
First Entry
÷V-AOM-3S
Part of Speech: Verb.
Tense: Aorist G5777.
Voice: passive depOnent G5789.
Mood: iMperative G5794.
Person: Third (he/she/it).
Number: Singular


...


Więcej...

Siglum
Treść
Niech przyjdzie Królestwo Twe, bądź wola Twa, jak w Niebie i na ziemi,
I powiedział Jezus centurionowi: Odejdź, jak uwierzyłeś niech się stanie ci, i uleczony został chłopiec w godzinie tej.
Wtedy dotknął oczu ich mówiąc: Według wiary waszej niech stanie się wam.
A Dawid mówi: Niech stanie się stół ich za sidła i za pułapkę i za przyczynę potknięcia i za zadośćuczynienie im,
I nie módlcie się jak hipokryci, ale jak rozkazał Pan w dobrej nowinie Swej, tak módlcie się: Ojcze nasz w Niebiosach, niech zostanie uświęcone imię Twe, niech przyjdzie Królestwo Twe, niech stanie się wola Twa jak w Niebie i na ziemi. Chleb nasz codzienny daj nam dzisiaj, i odpuść nam długi nasze, jak i my odpuszczamy dłużnikom naszym, i nie wprowadzaj nas w pokusę, ale wyratuj nas ze złego, albowiem Twoja jest moc i chwała na wieki.