Kody gramatyczne

V-FAI-1P

Verb: Fut Act Ind 1st Plur

Part of speech:verb
Tense:future
Voice:active
Mood:indicative
Person:first
Number:plural
V Augment Reduplication Stem Aspect marker Suffix Result
Present λύ ω λύω
Imperfect λυ ον ἔλυον
Future λύ σ ω λύσω
Aorist λυ σ α ἔλυσα
Perfect λέ λυ κ α λέλυκα
Pluperfect λε λύ κ ειν ἐλελύκειν

Więcej...

Siglum
Treść
Według wszystkiego, jak prosiłeś od JAHWE Boga twego na Horebie, dnia zgromadzenia mówiąc: Nie będziemy chcieli ponownie słuchać głosu JAHWE Boga naszego i ogień wielki ten nie będziemy chcieli widzieć nadal, aby nie umarlibyśmy,
Nie w niebiosach w górze jest, [aby] mówili: Kto wzniesie się nam ku niebiosom i weźmie je nam? A słysząc je będziemy przestrzegali.
Ani po drugiej stronie morza jest,[aby] mówili: Kto przeprawi się nam na drugą stronę morza i weźmie nam je? A usłyszawszy my będziemy wypełniać je i przestrzegać.
Powiedzieli więc Judejczycy do na siebie: Gdzie Ten zamierza iść, że my nie znajdziemy Go? Czy do Diaspory Helleńskiej zamierza iść i nauczać Hellenów?
Jeśli zaś niesprawiedliwość nasza Boga sprawiedliwość poleca, co powiemy?[Czy] niesprawiedliwy Bóg noszący gniew? Według człowieka mówię.
Co więc powiemy? Znaleźliśmy[w] Abrahamie ojca naszego według ciała?
Co więc powiemy? Pozostawać [w] grzechu, aby łaska zaobfitowałaby?
Nie oby stało się![My] którzy umarliśmy grzechowi, jak jeszcze żyć będziemy w nim?
Jeśli zaś umarliśmy razem [z] Pomazańcem, wierzymy, że i żyć będziemy razem [z] Nim,
Co więc powiemy? Prawo grzechem? Nie może stać się! Ale grzechu nie poznałbym, jeśli nie przez Prawo, bowiem pożądania nie pojąłbym, jeśli nie Prawo mówiło: Nie będziesz pożądał.
Co więc powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, kto przeciw nam?
Cóż więc powiemy? Czy nieprawość od Boga? Nie może stać się!
Co więc powiemy? Że narody nie ścigające sprawiedliwości, pochwycili sprawiedliwość, sprawiedliwość zaś z wiary;
W tym będziemy poznawać, że z prawdy jesteśmy i przed Nim przekonamy serce nasze,
Mam nadzieję zaś zaraz cię zobaczyć, i usta do ust pomówimy.