Kody gramatyczne

V-INI-3P
First Entry
÷V-INI-3P
Part of Speech: Verb.
Tense: Imperfect G5775.
Voice: middle or passive depoNent G5790.
Mood: Indicative G5791.
Person: Third (they).
Number: Plural


...


Więcej...

Siglum
Treść
I stało się[gdy] On leżał przy stole w domu, i oto liczni poborcy podatków i grzesznicy przyszedłszy leżeli razem przy stole z Jezusem i uczniami Jego,
Wyszli z miasta i przychodzili do Niego.
i wszedłszy do łodzi, przeprawiali się na drugą stronę morza do Kafarnaum. I ciemność już stała się, a jeszcze nie dotarł do nich Jezus,
Walczyli więc ze sobą nawzajem Judejczycy mówiąc: Jak może Ten nam dać ciało[Jego] zjeść?
Zaśwysłuchawszyiwsumieniubędąc zawstydzonymi, wychodzilijedenza jednym,począwszyodstarszych,[do]ostatnich,izostałsamJezus,ikobietanaśrodkustojąca.
To powiedzieli rodzice jego, bo bali się Judejczyków. Już bowiem uzgodnili Judejczycy, aby jeśli kto Jego wyznałby Pomazańcem, poza zgromadzeniem stał się.
Stanęli zaś słudzy i podwładni ognisko uczyniwszy, gdyż zimno było, i grzali się. Był zaś i Piotr z nimi stojący i grzejący się.
Odpowiedział Jezus: królestwo Moje nie jest z świata tego; jeśli ze świata tego byłoby królestwo Moje, podwładni Moi walczyliby, abym nie został wydany Judejczykom. Teraz [jednak] zaś królestwo Moje nie jest stąd.
i przychodzili do Niego i mówili: Witaj Królu Judejczyków; i dawali Mu policzki.
Wyszedł więc Piotr i inny uczeń i ruszyli do grobowca.
I piąty wylał czaszę jego na tron zwierzęcia, i stało się królestwo jego, zaćmione i gryźli języki ich z bólu,