Kody gramatyczne

V-PPP-NSF

Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem

Part of speech:verb
Tense:present
Voice:passive
Mood:participle
Case:nominative
Number:singular
Gender:feminine
V Augment Reduplication Stem Aspect marker Suffix Result
Present λύ ω λύω
Imperfect λυ ον ἔλυον
Future λύ σ ω λύσω
Aorist λυ σ α ἔλυσα
Perfect λέ λυ κ α λέλυκα
Pluperfect λε λύ κ ειν ἐλελύκειν

Więcej...

Siglum
Treść
[Było] zaś daleko od Niego stado świń licznych pasące się,
Jest zaś w Jerozolimie przy [bramie]owczej basen, który jest zwany[po] hebrajsku Betezda, pięć kolumnad mający.
mówiąMu:Nauczycielu,takobietazostała schwytanaw akcie cudzołóstwa.
Teraz zaś bez Prawa prawość Boga jest objawiona, zaświadczona przez Prawo i Proroków,
Bowiem[w] nadziei zostaliśmy zbawieni; nadzieja zaś która jest ukazana nie jest nadzieją;[Czy] bowiem widzi , kto[ma] nadzieję?
w którym wszelka budowla spajana wzrasta w przybytek święty w Panu,
i w łonie mająca, i krzyczy rodząc w bólach i udręczona urodziła.