Kody gramatyczne

V-RAI-1S-ATT
First Entry
÷V-RAI-1S-ATT
Part of Speech: Verb.
Tense: peRfect G5778.
Voice: Active G5784.
Mood: Indicative G5791.
Person: First (I).
Number: Singular.
Form: ATTic


...


Więcej...

Siglum
Treść
I ja zobaczyłem, i zaświadczyłem, że Ten jest Syn Boga.
I mówił: Dla tego powiedziałem wam, że nikt [nie] może przyjść do Mnie, jeśli nie jest dane mu przez Ojca.
Co Ja zobaczyłem u Ojca, mówię, a wy więc co usłyszeliście od ojca[waszego] czyńcie.
I teraz powiedziałem wam zanim stanie się, abyście kiedy się stanie, uwierzyli.
Już nie mówię[o] was słudzy, gdyż sługa nie wie co czyni jego pan. Was zaś nazwałem przyjaciółmi, gdyż wszystko co usłyszałem od Ojca Mego dałem poznać wam.
Przychodzi Maria Magdalena zwiastując uczniom, że: Zobaczyłam Pana, i to [co] powiedział jej.
i powiedziałem mu: Panie mój, ty wiesz, i powiedział mi: Ci są przychodzący z udręki wielkiej, i wyprali szaty ich i wybielili je we krwi Baranka.