Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 23

  Więc Dawid będąc stary i syty dni, ustanowił królem nad Israelem Salomona, swojego syna.    I zgromadził wszystkich israelskich książąt, kapłanów oraz Lewitów;    i policzono Lewitów od trzydziestu lat i wyżej; a ich liczba była według głów ich mężczyzn trzydzieści osiem tysięcy.    Z nich ustanowiono na posługę w Domu WIEKUISTEGO dwadzieścia cztery tysiące, a przełożonych i sędziów sześć tysięcy.    Nadto cztery tysiące odźwiernych i cztery tysiące chwalących WIEKUISTEGO na instrumentach, które wyprodukował do chwalenia.    Dawid rozdzielił ich na zastępy, według synów Lewiego: Gerszona, Kehatha i Merarego.    Z Gerszona byli: Libny i Szymei.    Zaś synami Libny: przedniejszy Jachiel, Zetam i Joel, ci trzej.    A synami Szymei: Salomot, Chezjel i Haran, ci trzej. Ci byli przedniejszymi domów ojcowskich z Ladana.    Także synami Szymei: Jachat, Zina, Jeusz i Berya; ci czterej byli synami Szymei.    Jachat był pierwszym, Zina drugi; a Jeusz i Barya nie mieli wielu synów; dlatego w domu ojca byli policzeni za jedną rodzinę.    Zaś synowie Kehatha to: Amram, Ic'har, Hebron i Uzye, czterej.    Synowie Amrama to: Ahron i Mojżesz. Lecz Ahron był odłączony, aby służył w miejscu Najświętszym; on sam oraz jego synowie na wieki, by kadzili przed WIEKUISTYM, Jemu służyli oraz sławili Jego Imię przez wieki.    Natomiast synowie Mojżesza, męża Boga, policzeni są w pokoleniu Lewiego.    Synowie Mojżesza to: Gerszon i Eliezer.    Zaś pierwszym synem Gerszona był Szebuel.    A pierwszym synem Eliezera był Rechabiasz. Eliezer nie miał innych synów; ale bardzo się rozmnożyli synowie Rechabiasza.    Pierwszym synem Ic'hara był Szelomith.    A potomkowie Hebrona to: Jerijasz, pierwszy; Amarjasz, drugi; Jachazjel, trzeci, i Jekameam, czwarty.    Zaś synowie Uzyego to: Michaja, pierwszy, i Jiszszijasz, drugi.    Synowie Merarego to: Machli i Muszy; a synowie Machlego to: Elazar i Kisz.    I Elazar umarł, a nie miał synów, tylko córki, które pojmowali synowie Kisza, ich krewni.    Natomiast synowie Muszy'ego to: Machli, Eder i Jerimot; trzej.    Ci są potomkami Lewiego według domów swych przodków; przedniejsi ojców, od dwudziestu lat i wyżej, którzy zostali policzeni z osobna według liczby swych imion i osób, i którzy sprawowali służbę usługiwania w Domu WIEKUISTEGO.    Bowiem Dawid powiedział: WIEKUISTY, Bóg Israela, dał odpocznienie Swojemu ludowi i na wieki będzie mieszkał w Jeruszalaim.    Nadto i Lewici nie będą nosić Przybytku oraz wszystkich jego naczyń do usługiwania;    więc według ostatniego postanowienia Dawida, zostali policzeni synowie Lewiego od dwudziestu lat i wyżej,    aby pełnili funkcje pod ręką synów Ahrona przy usłudze Domu Pańskiego – na dziedzińcach, w gmachach, przy oczyszczaniu wszelkich poświęconych rzeczy oraz przy pracy wokół usługi w Domu Boga.    Nadto wokoło chleba wystawnego, mąki na ofiarę, niekwaszonych placków oraz blach do pieczenia; wokół mieszania i wszelkiej miary, i wokół odmierzania.    I żeby trwali w każdy poranek, także i w wieczór, do wysławiania, i do chwalenia WIEKUISTEGO;    oraz stale, przed WIEKUISTYM, przy każdym ofiarowaniu całopalenia WIEKUISTEMU w szabaty, w nowiu miesiąca i w uroczyste święta, według liczby i ich porządku.    I aby przestrzegali działania domu w wyznaczonym czasie, posługi Świątyni oraz posługi synów Ahrona, swoich braci, w służbie Domu WIEKUISTEGO. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible