Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 25

  A Dawid wraz z dowódcami wojska odłączył do posługiwania synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali przy cytrach, przy harfach, i przy cymbałach. A ich liczba, to jest mężów pracujących w swej usłudze, była:    Z synów Asafa: Zakkur, Josef, Nethanja i Asarel. Synowie Asafa byli pod ręką Asafa, który na królewski znak prorokował.    Z Jedutuna, synowie Jedutuna: Gedalia, Cori, Jezajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Semej sześciu, pod ręką ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, wyznając i chwaląc WIEKUISTEGO.    Z Hemana, synowie Hemana: Bukkijasz, Mattaniasz, Uzyel, Szebuel, Jerimot, Chanania, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti Ezer, Jaszbekasza, Malloti, Hotir, Machazjot.    Ci wszyscy byli synami Hemana, królewskiego proroka słowa Boga, do wywyższenia władzy; bowiem Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki.    Oni wszyscy, jako rozkazał król, byli w służbie domu Boga, pod ręką swojego ojca, przy śpiewaniu w Domu WIEKUISTEGO z cymbałami, lutniami i cytrami; nadto Asaf, Jedutun i Heman.    A zastęp z ich braci, którzy byli ćwiczeni w pieśniach WIEKUISTEGO, wszystkich pojętnych było dwustu osiemdziesięciu ośmiu.    Zatem kładli losy, naprzeciw pilnujących, tak mały jak i wielki, mistrz i uczeń.    I pierwszy los padł w domu Asafa na Józefa; drugi na Gedalię, z jego braćmi oraz jego synami, których było dwunastu.    Trzeci na Zakkura, jego synów i jego braci dwunastu.    Czwarty na Jisrego, jego synów i jego braci dwunastu.    Piąty na Nethanję, jego synów i jego braci dwunastu.    Szósty na Bukkijasza, jego synów i jego braci dwunastu.    Siódmy na Jesareela, jego synów i jego braci dwunastu.    Ósmy na Jezajasza, jego synów i jego braci dwunastu.    Dziewiąty na Matanjasza, jego synów i jego braci dwunastu.    Dziesiąty na Szymeja, jego synów i jego braci dwunastu.    Jedenasty na Azarela, jego synów i jego braci dwunastu.    Dwunasty na Chaszabiasza, jego synów i jego braci dwunastu.    Trzynasty na Szebuela, jego synów i jego braci dwunastu.    Czternasty na Mattitjasza, jego synów i jego braci dwunastu.    Piętnasty na Jerimota, jego synów i jego braci dwunastu.    Szesnasty na Chananię, jego synów i jego braci dwunastu.    Siedemnasty na Jeszbekasza, jego synów i jego braci dwunastu.    Osiemnasty na Chananiego, jego synów i jego braci dwunastu.    Dziewiętnasty na Mallotiego, jego synów i jego braci dwunastu.    Dwudziesty na Eliata, jego synów i jego braci dwunastu.    Dwudziesty pierwszy na Hotira, jego synów i jego braci dwunastu.    Dwudziesty drugi na Giddaltiego, jego synów i jego braci dwunastu.    Dwudziesty trzeci na Machazjota, jego synów i jego braci dwunastu.    Dwudziesty czwarty na Romamti Ezera, jego synów i jego braci dwunastu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible