Nowa Biblia Gdańska*

I Księga Kronik

Rozdział 26

  Oddziały odźwiernych stanowili Korachici: Meszelemiasz, syn Korego, z synów Asafa;    a z synów Meszelemiasza: pierworodny Zacharjasz, drugi Jedjael, trzeci Zebadiasz, czwarty – Jatniel,    piąty Elam, szósty Jehochanan, siódmy Elioenaj.    Zaś z synów Obed Edoma: pierworodny Szemaja, drugi Jehozabat, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Nathaneel,    Szósty Amijel, siódmy Issachar, ósmy – Peulletaj, bo Bóg mu błogosławił.    Także jego synowi, Szemaji, urodzili się synowie, którzy panowali w domu swojego ojca; bo byli bardzo mocnymi mężami.    Synowie Szemaji to: Otni, Refael, Obed, Elzabad i jego bracia, oraz mocni mężowie Elihu i Semakjasz.    Ci wszyscy byli z synów Obed Edoma, sami i ich synowie oraz ich bracia; każdy mocny oraz sprawny do usługiwania sześdziesięciu dwóch Obed Edomitów.    A z synów i braci Meszelemiasza, osiemnastu mocnych mężów.    Zaś z Hosa, który był z synów Merariego, synowie: przedniejszy Szimri; nie dlatego, że był pierworodnym, ale jego ojciec uczynił go przedniejszym.    Drugi Chilkia, trzeci Tebaliasz, czwarty Zacharjasz; wszystkich synów i braci trzynastu.    Ci, z przedniejszych mężów, zostali rozdzieleni na odźwiernych, na przemian czuwając z swymi braćmi przy służbie w Domu WIEKUISTEGO.    Bowiem kładli losy o każdą bramę, tak mały jak i wielki, według domów swych ojców.    I los Szelemiasza padł na Wschód. Rzucili także losy jego synowi Zacharyjaszowi, mądremu doradcy, i jego los padł na Północ.    A Obed Edomowi na Południe; ale jego synom na dom zapasów.    Szuppimowi i Hosowi na Zachód, z bramą Szalleket, przy usypanej ścieżce, idącej ku górze; więc straż była naprzeciwko straży.    Na Wschodzie było sześciu Lewitów, na Północy czterech na dzień, na Południe czterech na dzień, a przy domu zapasów dwóch na dwóch.    Przy przybudówce, na Zachód, czterech było na drodze, a dwóch przy przybudówce.    Takie są podziały odźwiernych z synów Korego i z synów Merariego.    Nadto z Lewitów nad skarbami Domu Boga był Achija, a nad skarbami rzeczy poświęconych    synowie Ladana z potomków Gerszona. Przedniejszymi ojców z Ladana Gerszonity byli: Z Ladana – Jechieli;    a synami Jechielego, którzy byli nad skarbami Domu WIEKUISTEGO: Zetam i jego brat Joel.    Z Amramitów, Ic'hartytów, Hebronitów i Uzyelitów    był Szebuel, potomek Gerszona, syna Mojżesza, przełożony nad skarbami.    A jego braćmi z Elazara byli: jego potomek Rechabijasz, jego syn Jezajasz, jego syn Joram, jego syn Zychry i jego syn Szelomot.    Ten Szelomot i jego bracia byli nad wszystkimi skarbami rzeczy poświęconych, które król Dawid, przedniejsi z domów ojców, dowódcy nad tysiącami i nad setkami oraz zarządcy wojska ofiarowali jako świętość.    Z wojen i z łupów poświęcano na wzmocnienie Domu WIEKUISTEGO.    I wszystko, co poświęcił widzący Samuel, i Saul, syn Kisza, i Abner, syn Nera, i Joab, syn Ceruji, i ktokolwiek co poświęcał, oddawał do rąk Szelomitha i jego braci.    Z Ic'hartytów: Kenaniasz i jego synowie byli w Israelu do interesów na zewnątrz, jako urzędnicy i rozsądzający.    Z Hebronitów: Z Chaszabiasza i jego braci, mężów sprawnych przy każdej pracy WIEKUISTEGO oraz w królewskiej służbie, było na Zachodzie, za Jardenem, tysiąc siedmiuset opiekunów nad Israelem.    Z Hebronitów był też Jerijasz, przedniejszy nad Hebronitami według ich genealogii i przodków. Bowiem czterdziestego roku królestwa Dawida szukano i znaleziono mocnych pomiędzy nimi mężów w Jaezer Gileatu.    A jego braci, sprawnych mężów, było dwa tysiące siedmiuset przedniejszych ojców. Więc król Dawid ich ustanowił na terenie Reubenitów, Gadydów i połowy pokolenia Menasze, nad wszystkimi sprawami Bożymi oraz sprawami królewskimi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible