Nowa Biblia Gdańska

Księga Wyjścia

Rozdział 25

  A WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:    Powiedz synom Israela, aby zebrali Mi daninę; przyjmiecie Moją daninę od każdego człowieka, którego pobudzi jego serce.    A oto danina, którą wy macie od nich przyjmować: Złoto, srebro, miedź,    błękit, purpurę, karmazyn, bisior, kozią wełnę,    czerwono barwione skóry baranie, skóry borsucze, drzewo akacjowe,    oliwę do świecznika, korzenie do olejku namaszczenia oraz na wonne kadzidło;    kamienie onyksowe oraz kamienie oprawne do naramiennika i napierśnika.    Nadto wystawią Mi sanktuarium, abym zamieszkał pośród nich.    Wykonacie wszystko tak, jak ci pokażę, według pierwowzoru Przybytku oraz pierwowzoru wszystkich jego naczyń.    Zrobią też z drzewa akacjowego arkę. Jej długość ma mieć dwa i pół łokcia, jej szerokość półtora łokcia, a jej wysokość też półtora łokcia.    I powleczesz ją czystym złotem z zewnątrz i z wewnątrz ją powleczesz a wokoło zrobisz przy niej złoty wieniec.    Odlejesz też dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej rogów: Dwa pierścienie do jej jednego boku oraz dwa pierścienie do jej drugiego boku.    Zrobisz także drążki z drzewa akacjowego i powleczesz je złotem.    I włożysz te drążki do pierścieni po bokach arki, aby na nich noszono arkę.    Drążki powinny zostać w pierścieniach arki; nie powinny być z niej wyjmowane.    I umieścisz w tej arce świadectwo, które ci dam.    Zrobisz także wieko z czystego złota jego długość ma mieć dwa i pół łokcia, a jego szerokość półtora łokcia.    Wykonasz też dwa, kutej roboty złote cheruby i umieścisz je na obu stronach wieka.    Umieścisz jednego cheruba na brzegu z jednej strony, a drugiego cheruba na brzegu z drugiej strony; wykonacie cheruby wystające z wieka, po obu jego brzegach.    Niech to będą cheruby o rozpostartych w górę skrzydłach; swymi skrzydłami okrywające wieko, a swoimi twarzami zwrócone jeden ku drugiemu; niech też twarze cherubów będą zwrócone ku wieku.    Wieko położysz na wierzch arki, zaś w arce umieścisz świadectwo, które ci dam.    Tam będę się stawiał dla ciebie oraz przemawiał do ciebie z nad wieka, spośród dwóch cherubów, które są nad Arką Świadectwa, względem wszystkiego, co ci polecę dla synów Israela.    Sporządzisz także stół z drzewa akacjowego, jego długość ma mieć dwa łokcie, jego szerokość łokieć, a jego wysokość półtora łokcia.    Powleczesz go czystym złotem oraz wokoło, zrobisz do niego złoty wieniec.    Zrobisz też wokół niego szeroką na piędź listwę i wokoło listwy złoty wieniec.    Zrobisz do niego cztery złote pierścienie oraz przytwierdzisz te pierścienie na czterech rogach, które będą u czterech jego nóg.    Te pierścienie będą przy listwie, jako osady dla drążków do niesienia stołu.    A te drążki do niesienia stołu zrobisz z drzewa akacjowego i powleczesz je złotem.    Zrobisz też jego misy, czasze, dzbany oraz jego kielichy, którymi się rozlewa; zrobisz je z czystego złota.    A na stół położysz chleb wystawny, ustawicznie leżący przed Moim obliczem.    Z czystego złota zrobisz także świecznik. Ten świecznik ma być kutej roboty. Powinny z niego wychodzić: Słup dolny, jego pręt, oraz kielichy kwiatu gałki i jego kwiaty.    A z jego boków ma wychodzić sześć ramion; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku.    Na jednym ramieniu mają być trzy kielichy w kształcie kwiatu migdału z gałką i kwiatem, jak również na drugim ramieniu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdału z gałką i kwiatem. Tak ma być na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.    A na samym świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdału z gałkami i jego kwiatami.    Jedna gałka pod dwoma jego ramionami i jedna też gałka pod drugimi dwoma jego ramionami tak będzie u sześciu ramion wychodzących ze świecznika.    Ich gałki i ich ramiona mają wychodzić z niego samego, a cały ma być kuty z jednej bryły czystego złota.    Zrobisz także do niego siedem lamp, tak, aby kiedy nasadzisz lampy, oświetlały one jego przednią stronę.    Jego szczypczyki i jego popielniczki mają też być z czystego złota.    Zrobią go, wraz ze wszystkimi naczyniami, z talentu czystego złota.    I uważaj, uczyń to według wzoru, który ci pokazano na górze. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org