Nowa Biblia Gdańska

Księga Wyjścia

Rozdział 28

  A ty, spośród synów Israela zbliż do siebie twojego brata Ahrona oraz z nim jego synów, aby Mi go przysposobić na kapłana. Ahrona oraz Nadaba, Abihu, Elazara i Ithamara synów Ahrona.    Twojemu bratu Ahronowi sprawisz święte szaty, na cześć i na ozdobę.    Również ty się rozmówisz ze wszystkimi mądrymi sercem, których napełniłem Duchem mądrości, by zrobili szaty Ahronowi, aby go poświęcić oraz przysposobić Mi go na kapłana.    A oto szaty, które mają mu zrobić: Napierśnik, naramiennik, płaszcz, przetykana szata spodnia, zawój i pas. Zrobią te święte szaty twojemu bratu Ahronowi, aby Mi go przysposobić na kapłana; jak również jego synom.    Zatem niech wezmą złota, błękitu, purpury, karmazynu oraz bisioru,    i zrobią wymyślną robotą naramiennik ze złota, błękitu, purpury, karmazynu i kręconego bisioru.    A będzie miał przyłączone dwie przyramki na dwóch swoich końcach, aby się zawiązywał.    Także pas do przepasania, który będzie na nim i będzie jego przedłużeniem; zatem podobnej z nim roboty ze złota, błękitu, purpury, karmazynu i kręconego bisioru.    Weźmiesz też dwa kamienie onyksu oraz wyryjesz na nich imiona synów Israela.    Sześć z ich imion na jednym kamieniu, a imiona sześciu pozostałych na drugim kamieniu, według ich urodzenia.    Robotą rytowników na kamieniu, rzeźbą pieczęci, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Israela; zrobisz je obwiedzione złotymi plecionkami.    I wprawisz te dwa kamienie do przyramek naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela. Ahron, dla pamięci, będzie nosił ich imiona przed obliczem WIEKUISTEGO, na obu swoich ramionach.    Zrobisz nadto złote plecionki    i dwa łańcuszki z czystego złota. Zrobisz je skręcone, plecioną robotą, po czym te sznurkowate łańcuszki przytwierdzisz do plecionek.    Zrobisz też wyroczny napierśnik. A wykonasz go wymyślną robotą, taką jak robota naramiennika; zrobisz go ze złota, błękitu, purpury, karmazynu oraz kręconego bisioru.    Będzie czworograniasty, podwójny; jego długość będzie na piędź i jego szerokość na piędź.    Nasadzisz na niego wstawki z kamieni cztery rzędy kamieni, według następującego porządku: Rząd pierwszy rubin, topaz i szmaragd;    rząd drugi karbunkuł, szafir i beryl;    rząd trzeci opal, agat i ametyst;    rząd czwarty chryzolit, onyks i jaspis. Będą one osadzone w złocie, w swoich oprawach.    A tych kamieni z imionami synów Israela ma być dwanaście, według ich imion. Niech będzie dla dwunastu pokoleń każdy kamień ze swym imieniem, które jest wykonane rzeźbą pieczęci.    Zrobisz także z czystego złota, plecioną robotą, graniaste łańcuszki dla napierśnika.    I zrobisz do napierśnika dwa złote pierścienie oraz przytwierdzisz te dwa pierścienie do dwóch końców napierśnika.    Włożysz owe dwie złote plecionki w dwa pierścienie u końców napierśnika.    A dwa końce tych dwóch plecionek przytwierdzisz do dwóch opraw; zaś te przytwierdzisz na dwóch przyramkach naramiennika, z przedniej jego strony.    Zrobisz nadto dwa złote pierścienie i przyprawisz je do dwóch końców napierśnika, na jego skraju, który się znajduje ze strony naramiennika, od wewnątrz.    Zrobisz dodatkowo dwa złote pierścienie oraz przyprawisz je na spodzie nad pasem naramiennika, z przedniej jego strony, u jego spojenia do dwóch przyramek naramiennika.    Błękitnym sznurkiem przywiążą jego pierścienie do pierścieni naramiennika, aby został na pasie naramiennika, i by napierśnik nie odsuwał się od naramiennika.    Zatem Ahron, kiedy będzie wchodził do świętych miejsc, będzie nosił na ustawiczną pamiątkę przed WIEKUISTYM imiona synów Israela na swoim sercu, na napierśniku wyrocznym.    Także złożysz na napierśniku wyrocznym Urim i Thummim; zatem będą na sercu Ahrona, gdy będzie wchodził przed oblicze WIEKUISTEGO. Tak Ahron będzie ustawicznie nosił na swoim sercu sąd synów Israela przed obliczem WIEKUISTEGO.    Zrobisz też płaszcz pod naramiennik, cały z błękitu.    W jego środku będzie otwór dla głowy, a wokół otworu będzie obwódka wyrobu tkackiego, podobnie jak u otworu pancerza, aby się nie rozdzierał.    A na jego skrajach zrobisz jabłuszka granatu z błękitu, purpury i karmazynu na jego skrajach wokoło; i w okrąg, pomiędzy nimi złote dzwonki.    Na przemian, na skrajach płaszcza, wokoło, złoty dzwonek oraz jabłuszko granatu.    To będzie miał na sobie Ahron podczas służby, by był słyszany dźwięk od niego, kiedy będzie wchodził do świętych miejsc, przed oblicze WIEKUISTEGO i kiedy będzie wychodził; by nie umarł.    Zrobisz także diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim rzeźbą pieczęci: „Święte WIEKUISTEGO”.    I przytwierdzisz go na błękitnym sznurku tak, aby był na zawoju; będzie umieszczony po przedniej stronie zawoju,    więc będzie na czole Ahrona. A Ahron poniesie na sobie uchybienia za świętości, które będą poświęcać synowie Israela przy wszystkich swoich świętych darach. Nieustannie będzie na jego czole dla zjednania im łaski u WIEKUISTEGO.    Utkasz także z bisioru spodnią szatę oraz zrobisz z bisioru zawój, i wzorzystą robotą zrobisz pas.    Również dla synów Ahrona sprawisz spodnie szaty i zrobisz dla nich pasy, oraz sprawisz im mirty, na cześć i na ozdobę.    Ubierzesz w nie twojego brata Ahrona i przy nim jego synów; oraz ich namaścisz, upełnomocnisz ich ręce i ich poświęcisz, aby Mi sprawowali kapłaństwo.    Zrobisz im także lniane spodnie dla zakrycia nagości ciała; a będą od bioder aż do goleni.    I będą na Ahronie oraz na jego synach, gdy będą wchodzili do Przybytku Zboru, lub w celu służby podchodzili do ofiarnicy w świętym miejscu, by nie ściągnęli na sobie grzechu i nie pomarli. To jest wieczna ustawa dla niego oraz po nim dla jego potomków. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org