Nowa Biblia Gdańska

Księga Wyjścia

Rozdział 35

  Mojżesz zgromadził także cały zbór synów Israela oraz do nich powiedział: Oto co rozkazał spełnić WIEKUISTY:    Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale dzień siódmy będzie dla was święty najwyższy szabat dla WIEKUISTEGO. Kto by wykonał w nim robotę, będzie wydany na śmierć.    W dzień szabatu nie rozniecajcie ognia w żadnej z waszych siedzib.    Mojżesz oświadczył to całemu zborowi synów Israela, i powiedział: Oto co rozkazał WIEKUISTY, mówiąc:    Zbierzcie od siebie daninę dla WIEKUISTEGO. Tą daninę dla WIEKUISTEGO niech złoży każdy, kto jest szczodrobliwego serca złoto, srebro, miedź,    błękit, purpurę, karmazyn, bisior, kozią wełnę,    czerwono barwione skóry baranie, skóry borsucze i drzewo akacjowe.    Także oliwę do oświetlania, aromaty na olejek namaszczania oraz na kadzidło wonności;    nadto kamienie onyksowe oraz kamienie oprawne na naramiennik i napierśnik.    Przyjdą też wszyscy spośród was, którzy są umiejętnego umysłu i będą wykonywać, cokolwiek rozkazał WIEKUISTY:    Przybytek, jego namiot z pokrowcem, jego zapinki, bale, rygle, słupy i jego podsłupia;    arkę, jej drążki, wieko oraz zakrywającą zasłonę;    stół, jego drążki, ze wszystkimi jego przyborami i chleb wystawny.    Także świecznik do oświetlania z jego przyborami, jego lampy i olej do oświetlania.    Nadto ołtarz do kadzenia i jego drążki, olej namaszczania, kadzidło z wonności i wschodnią kotarę na wejście do Przybytku.    Ofiarnicę całopalenia i do niej miedzianą kratę, jej drążki, i wszystkie jej przybory; wannę oraz jej podnóże.    Osłony dziedzińca, słupy, ich podsłupia oraz kotarę na bramę dziedzińca.    Także kołki do Przybytku, kołki dziedzińca i ich sznury.    Nadto przetykane szaty do służby w świętym miejscu, święte szaty dla kapłana Ahrona oraz szaty jego synów do sprawowania kapłaństwa.    Wtedy cały zbór synów Israela odszedł sprzed oblicza Mojżesza.    I przychodzili każdy, kogo uniosło jego serce oraz każdy, którego skłonił jego duch i przynosili daninę dla WIEKUISTEGO do wykończenia Przybytku Zboru, do wszelkiej jego potrzeby oraz na święte szaty.    Przychodzili mężczyźni i niewiasty; każdy szczodrobliwego serca przyniósł kolczyki, zausznice, pierścienie, naszyjniki oraz wszelkie złote naczynia; wszyscy składali WIEKUISTEMU jakąś daninę złota.    I każdy, kto posiadał błękit, purpurę, karmazyn, bisior, kozią wełnę, czerwono barwione skóry baranie oraz skóry borsucze, też je przynosił.    Ktokolwiek ofiarował daninę srebra, albo miedzi przynosił to w darze WIEKUISTEMU; każdy też, kto posiadał drzewo akacjowe przynosił je na wszelką potrzebę tego dzieła.    A wszystkie niewiasty, które miały umiejętny umysł, przędły swoimi rękami, przynosząc przędzę, błękit, purpurę, karmazyn i bisior.    Także wszystkie niewiasty, które uniosło ich umiejętne serce, przędły kozią wełnę.    Zaś przywódcy przynosili kamienie onyksu oraz kamienie do oprawy, na naramiennik i napierśnik.    Nadto korzenie, olej do oświetlania, składniki do oleju namaszczania oraz do kadzidła z wonności.    Każdy mężczyzna, czy niewiasta z synów Israela; ci, których pobudziło serce, aby ofiarowali na wszelkie dzieło, które WIEKUISTY rozkazał wykonać przez Mojżesza przynosili dobrowolne dary WIEKUISTEMU.    A Mojżesz powiedział do synów Israela: Patrzcie, oto WIEKUISTY powołał po imieniu Becalela, syna Urego, syna Chura, z pokolenia Judy,    i napełnił go Boskim Duchem, mądrością, rozumem, umiejętnością i wszelkim wykonawstwem    ku wymyślaniu pomysłów. Aby robił w złocie, w srebrze, w miedzi,    w rytownictwie kamieni do oprawy oraz w rzeźbieniu drzewa, by wykonał każdą wymyślną robotę.    W jego umysł złożył też zdolność do nauczania; w jego i Oholiaba, syna Achisamacha z pokolenia Dan.    Bóg napełnił ich umiejętnością umysłu, aby wykonywali każde rzemiosło rytownika, pomysłodawcy oraz hafciarza, na błękicie, purpurze, karmazynie, bisiorze i tkaninie; jako tych, co wykonują wszelkie rzemiosło i wymyślają plany. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org