Nowa Biblia Gdańska

Księga Wyjścia

Rozdział 40

  Nadto WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:    W dzień pierwszego nowiu, pierwszego dnia tego miesiąca wystawisz przybytek Przybytek Zboru.    I postawisz tam Arkę Świadectwa, a arkę zakryjesz zasłoną.    Wniesiesz też stół i urządzisz na nim porządek. Wniesiesz świecznik oraz zapalisz jego lampy.    Postawisz złocony ołtarz do kadzenia przed Arką Świadectwa oraz zawiesisz kotarę u wejścia do Przybytku.    A ofiarnicę całopalenia postawisz przed wejściem do przybytku Przybytku Zboru.    Ustawisz też wannę pomiędzy Przybytkiem Zboru a ofiarnicą oraz nalejesz do niej wody.    I ustawisz wokół dziedziniec oraz zawiesisz kotarę u wrót dziedzińca.    Weźmiesz też olej namaszczania oraz namaścisz Przybytek i wszystko, co w nim jest; poświęcisz go oraz wszystkie jego przybory, więc będzie świętym.    Namaścisz też ofiarnicę całopaleń i wszystkie jej przybory; poświęcisz ofiarnicę, więc ofiarnica będzie świętym świętych.    Namaścisz także wannę i jej podnóże; i ją poświęcisz.    Przyprowadzisz również Ahrona i jego synów do wejścia do Przybytku Zboru oraz obmyjesz ich wodą.    Ubierzesz Ahrona w święte szaty, namaścisz go i go poświęcisz, aby Mi piastował kapłaństwo.    Przyprowadzisz też jego synów i ubierzesz ich w spodnie szaty.    I ich namaścisz, jak namaściłeś ich ojca, aby Mi piastowali kapłaństwo; i aby ich namaszczenie było ku wiecznemu kapłaństwu w ich pokoleniach.    Więc Mojżesz to uczynił; tak, jak mu przykazał WIEKUISTY tak uczynił.    Zatem pierwszego miesiąca, drugiego roku, pierwszego dnia tego miesiąca stało się, że został wystawiony Przybytek.    Mojżesz postawił Przybytek położył jego podsłupia, postawił bale, założył poprzeczki oraz ustawił jego słupy.    I rozpostarł namiot nad Przybytkiem oraz z wierzchu położył na nim pokrowiec namiotu; tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.    Także wziął oraz włożył do arki świadectwo, założył drążki u arki, a z wierzchu położył na arkę wieko.    Potem wniósł arkę do Przybytku, zawiesił zasłaniającą zasłonę i zasłonił Arkę Świadectwa tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.    W Przybytku Zboru, po północnej stronie Przybytku, na zewnątrz zasłony postawił także stół.    I rozłożył na nim rząd chlebów przed obliczem WIEKUISTEGO; tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.    A w Przybytku Zboru, po stronie południowej, naprzeciw stołu umieścił świecznik.    Nadto zapalił lampy przed obliczem WIEKUISTEGO; tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.    W Przybytku Zboru, przed zasłoną, postawił również złocony ołtarz.    I zakadził na nim kadzidłem wonności; tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.    Potem zawiesił kotarę u wejścia do Przybytku.    U wejścia do przybytku Przybytku Zboru postawił też ofiarnicę całopaleń i złożył na niej całopalenie oraz ofiarę z pokarmów; tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.    Nadto pomiędzy Przybytkiem Zboru a ofiarnicą umieścił wannę oraz nalał do niej wody do umywania.    Więc umywali z niej swoje ręce i nogi: Mojżesz, Ahron oraz jego synowie.    Obmywali się kiedy wchodzili do Przybytku Zboru oraz podchodzili do ofiarnicy; tak, jak WIEKUISTY przykazał Mojżeszowi.    Nadto wokół Przybytku i ofiarnicy wystawił dziedziniec oraz zawiesił kotarę u wrót dziedzińca. Tak Mojżesz dokonał tego dzieła.    Wtedy Przybytek Zboru okrył obłok i Przybytek napełnił majestat WIEKUISTEGO.    Zatem Mojżesz nie mógł wejść do Przybytku, bo leżał na nim obłok i Przybytek napełniał majestat WIEKUISTEGO.    A gdy obłok się wznosił znad Przybytku, synowie Israela wyruszali na wszystkie swoje marsze.    Zaś gdy obłok się nie podnosił, to nie wyruszali, aż do dnia jego wzniesienia.    Gdyż na oczach całego domu israelskiego, we wszystkich ich marszach, obłok WIEKUISTEGO był nad Przybytkiem dniem, a ogień był nad nim podczas nocy. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org