Dynamiczny

Nowa Biblia Gdańska

Księga Psalmów

Psalm 145

  Hymn Dawida. Wynoszę Cię, Boże mój i Królu, na wieki wieków będę wysławiał Twoje Imię.    Wychwalam Cię każdego dnia, na wieki wieków będę wysławiał Twoje Imię.    WIEKUISTY jest wielki i wielce sławiony, a Jego wielkość nie ma granic.    Pokolenie niechaj wychwala pokoleniu Twoje dzieła i rozpowiada Twoją wszechmoc.    Rozpamiętuję blask chwały Twojego majestatu i sprawy Twoich cudów.    O Twej wielkości rozpowiem, zatem będą opiewać potęgę Twoich wspaniałych czynów.    Rozgłoszą pamięć Twej wielkiej dobroci, zatem będą opiewać Twoją sprawiedliwość.    Litościwy i miłosierny jest BÓG, nieskory do gniewu i wielki łaską.    WIEKUISTY jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego tworami.    Sławią Cię, WIEKUISTY, wszystkie Twoje twory, a Twoi święci Cię wychwalają.    Rozpowiadają chwałę Twojego królestwa i rozgłaszają Twą potęgę.    Aby zwiastować synom ludzkim Twą moc i chwałę blasku Twojego królestwa.    Twoje królestwo królestwem wszechświatów, a Twoje panowanie na wieczność.    WIEKUISTY wspiera wszystkich, co upadają i podnosi wszystkich zgnębionych.    Wypatrują Cię oczy wszystkich, a Ty dajesz im pożywienie w swoim czasie.    Otwierasz Twoją rękę i co żyje, wszystko nasycasz do woli.    WIEKUISTY jest sprawiedliwy na wszystkich Swoich drogach oraz łaskawy we wszystkich Swoich czynach.    WIEKUISTY jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają; każdemu, kto szczerze Go wzywa.    Spełnia życzenia Swoich bogobojnych, słucha ich wołania i im pomaga.    WIEKUISTY strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a tępi wszystkich niegodziwych.    Niech moje usta głoszą chwałę WIEKUISTEGO, a wszelka cielesna natura wysławia na wieki wieków Jego święte Imię. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org