Nowa Biblia Gdańska, 2012

Księga Liczb

Rozdział 33

 Oto pochody synów Israela, którzy pod wodzą Mojżesza i Ahrona wyszli z ziemi Micraim według swoich zastępów.  Zaś Mojżesz, na rozkaz WIEKUISTEGO, spisał ich postoje, według ich marszów. A oto ich pochody według ich postojów:  Wyruszyli więc z Raamses, pierwszego miesiąca, piętnastego dnia tego pierwszego miesiąca. Nazajutrz po Pesach, synowie Israela wyszli zwycięską ręką na oczach całego Micraimu.  Tymczasem Micrejczycy grzebali tych, których wśród nich poraził WIEKUISTY wszystkich pierworodnych; WIEKUISTY spełnił też sądy nad ich bóstwami.  Zatem synowie Israela wyruszyli z Raamses i stanęli obozem w Sukkoth.  I wyruszyli z Sukkoth, i stanęli obozem w Etham, które jest na krańcu pustyni.  Potem wyruszyli z Etham i zwrócili się ku Pi–Hachiroth, które jest naprzeciw Baal–Cefon, i stanęli obozem przed Migdolem.  I wyruszyli z Pi–Hachiroth, przeszli przez morze na pustynię, oraz przez trzy dni szli drogą po pustyni Etham. Potem stanęli obozem w Mara.  I wyruszyli z Mara oraz przybyli do Elim a w Elim było dwanaście źródeł wód i siedemdziesiąt palm; po czym stanęli tam obozem.  I wyruszyli z Elim oraz stanęli obozem nad morzem Sitowia.  Po czym wyruszyli od morza Sitowia i stanęli obozem na puszczy Syn.  Potem wyruszyli z puszczy Syn i stanęli obozem w Dotka.  Potem wyruszyli z Dotka i stanęli obozem w Alusz.  Potem wyruszyli z Alusz i stanęli obozem w Refidym, ale tam nie było dla ludu wody do picia.  Potem wyruszyli z Refidym i stanęli obozem na puszczy Synaj.  Potem wyruszyli z puszczy Synaj i stanęli obozem w Kibroth–Hataawa.  Potem wyruszyli z Kibroth–Hataawa i stanęli obozem w Chaceroth.  Potem wyruszyli z Chaceroth i stanęli obozem w Rythma.  Potem wyruszyli z Rythma i stanęli obozem w Rymmen–Perec.  Potem wyruszyli z Rymmen–Perec i stanęli obozem w Libna.  Potem wyruszyli z Libna i stanęli obozem w Ryssa.  Potem wyruszyli z Ryssa i stanęli obozem w Kehelatha.  Potem wyruszyli z Kehelatha i stanęli obozem przy górze Szefer.  I wyruszyli od góry Szefer oraz stanęli obozem w Charada.  Potem wyruszyli z Charada i stanęli obozem w Makheloth.  Potem wyruszyli z Makheloth i stanęli obozem w Tachath.  Potem wyruszyli z Tachath i stanęli obozem w Therach.  Potem wyruszyli z Therach i stanęli obozem w Mithka.  I wyruszyli z Mithka, i stanęli obozem w Chaszmona.  Potem wyruszyli z Chaszmona i stanęli obozem w Moseroth.  Potem wyruszyli z Moseroth i stanęli obozem w Bne–Jaakan.  Potem wyruszyli z Bne–Jaakan i stanęli obozem w Chor–Hagidgad.  Potem wyruszyli z Chor–Hagidgad i stanęli obozem w Jotbatha.  Potem wyruszyli z Jotbatha i stanęli obozem w Abrona.  I wyruszyli z Abrona oraz stanęli obozem w Ecjon–Geber.  Potem wyruszyli z Ecjon–Geber i stanęli obozem na puszczy Cyn, czyli Kadesz.  Potem wyruszyli z Kadesz i stanęli obozem u góry Hor, na kresach ziemi Edomu.  Wtedy Ahron, kapłan, wszedł na górę Hor, według rozkazu WIEKUISTEGO, i tam umarł w piątym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, w czterdziestym roku po wyjściu synów Israela z ziemi Micraim.  Zaś Ahron miał sto dwadzieścia trzy lata, kiedy umarł na górze Hor.  Wtedy to Kanaanejczyk, król Aradu, osiadły na południu ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Israela...  A wyruszyli od góry Hor i stanęli obozem w Calmona.  Potem wyruszyli z Calmona i stanęli obozem w Funon.  Potem wyruszyli z Funon i stanęli obozem w Oboth.  Potem wyruszyli z Oboth i stanęli obozem w Ije–Abarym, na granicy Moabu.  Potem wyruszyli z Ije i stanęli obozem w Dybon–Gad.  Potem wyruszyli z Dybon–Gad i stanęli obozem w Almon–Dyblatajm.  I wyruszyli z Almon–Dyblatajm, i stanęli obozem przy górach Abarym, przed Nebo.  Potem wyruszyli od gór Abarym i stanęli obozem na stepach Moabu, nad Jardenem jerychońskim.  I rozłożyli się nad Jardenem, od Beth Jeszymoth do Abel–Szyttym na stepach Moabu.  A na stepach Moabu, nad Jardenem jerychońskim, WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:  Oświadcz synom Israela i im powiedz: Gdy przeprawicie się za Jarden, do ziemi Kanaan,  wtedy wypędzicie sprzed waszego oblicza wszystkich mieszkańców tej ziemi, zniszczycie wszystkie ich rzeźby, zniszczycie wszystkie ich lite posągi oraz zburzycie wszystkie ich ołtarze.  Zawładniecie tą ziemią i na niej osiądziecie, bowiem oddaję wam tę ziemię, byście nią zawładnęli.  Zajmiecie tą ziemię według losu, według waszych rodzin dla liczniejszego wyznaczycie większy udział, a dla mniej licznego mniejszy udział gdzie komu przypadnie los, tam mu się dostanie. Weźmiecie sobie udziały według pokoleń waszych ojców.  Zaś jeśli nie wypędzicie sprzed waszego oblicza mieszkańców tej ziemi, to pozostali z nich będą cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; będą wam wrogami na ziemi, na której osiądziecie.  I stanie się, że co zaplanowałem im uczynić wam uczynię.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Nowa Biblia Gdańska

przekład

Śląskiego Towarzystwa Biblijnego

2012

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org