Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Autor:
Tradycyjnie przypisywana Mojżeszowi i Jozuemu. Autor i redaktorzy nieznani (np. Rdz 36:31).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: sprzed 1876 r. p. Chr. tj. daty śmierci Józefa w Egipcie; (2) redakcji Księgi: zdaniem bardziej konserwatywnych biblistów mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. w 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24). Konsensus naukowy postuluje, że tradycja ustna i wcześniejsze źródła zostały zredagowane w środowisku kapłańskim w okresie dominacji perskiej. Prace redakcyjne zakończono około IV w. p. Chr.
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
Cel:
Ukazanie początków świata, ludzkości, upadku, rozwoju relacji między człowiekiem a Bogiem (protologia biblijna) oraz formowania się narodu wybranego od początków do jego osiedlenia się w Egipcie, przedstawienie w formie świętej opowieści, zapisane językiem protofilozofii lub mitu.
Temat:
Bóg Panem dziejów świata, człowieka, zbawienia i przymierza.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Bóg w akcie stworzenia
δὲ
de
Zaś
γῆ
ge
ziemia
ἦν
en
była
ἀόρατος
aoratos
niewidoczna4
καὶ
kai
i
ἀκατασκεύαστος,
akataskeuastos,
niestała5
καὶ
kai
a
σκότος
skotos
ciemność
ἐπάνω
epano
[zalegała] nad
τῆς
tes
ἀβύσσου,
abyssu,
otchłanią,6
καὶ
kai
i
πνεῦμα
pneuma
Duch
θεοῦ
theu
Boga
ἐπεφέρετο
epefereto
unosił się
ἐπάνω
epano
nad
τοῦ
tu
ὕδατος.
hydatos.
wodą.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Γενηθήτω
Genetheto
Niech się stanie
φῶς.
fos.
światło.
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
φῶς.
fos.
światło.
εἶδεν
eiden
zobaczył
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὸ
to
φῶς
fos
światło,
ὅτι
hoti
że
καλόν.
kalon.
[jest] dobre,
καὶ
kai
i
διεχώρισεν
diechorisen
oddzielił
ho
θεὸς
theos
Bóg
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τοῦ
tu
φωτὸς
fotos
światło
καὶ
kai
i
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τοῦ
tu
σκότους.
skotus.
ciemność
ἐκάλεσεν
ekalesen
nazwał
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὸ
to
φῶς
fos
światło
ἡμέραν
hemeran
dniem
καὶ
kai
a
τὸ
to
σκότος
skotos
ciemność
ἐκάλεσεν
ekalesen
nazwał
νύκτα.
nykta.
nocą,
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
stał się
ἑσπέρα
hespera
wieczór
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
stał się
πρωί,
proi,
poranek,
ἡμέρα
hemera
dzień
μία.
mia.
pierwszy.7
 
Dzień II
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Γενηθήτω
Genetheto
Niech stanie się
στερέωμα
stereoma
sklepienie8
ἐν
en
w
μέσῳ
meso
środku
τοῦ
tu
ὕδατος
hydatos
wody,
καὶ
kai
aby
ἔστω
esto
została
διαχωρίζον
diachoridzon
oddzielona
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
ὕδατος
hydatos
woda9
καὶ
kai
i
ὕδατος.
hydatos.
woda.10
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
οὕτως.
hutos.
tak.
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὸ
to
στερέωμα,
stereoma,
sklepienie,
καὶ
kai
i
διεχώρισεν
diechorisen
oddzielił
ho
θεὸς
theos
Bóg
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τοῦ
tu
ὕδατος,
hydatos,
wodę,
ho
ἦν
en
będąca
ὑποκάτω
hypokato
poniżej
τοῦ
tu
στερεώματος,
stereomatos,
sklepienia,
καὶ
kai
i
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τοῦ
tu
ὕδατος
hydatos
wodę
τοῦ
tu
ἐπάνω
epano
powyżej
τοῦ
tu
στερεώματος.
stereomatos.
sklepienia.
ἐκάλεσεν
ekalesen
nazwał
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὸ
to
στερέωμα
stereoma
sklepienie
οὐρανόν.
uranon.
niebem.
καὶ
kai
I
εἶδεν
eiden
zobaczył
ho
θεὸς
theos
Bóg,
ὅτι
hoti
że
καλόν.
kalon.
[było] dobre.
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stał się
ἑσπέρα
hespera
wieczór
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
stał się
πρωί,
proi,
poranek,
ἡμέρα
hemera
dzień
δευτέρα.
deutera.
drugi.11
 
Dzień III
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Συναχθήτω
Synachtheto
Niech się zbierze
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
τὸ
to
ὑποκάτω
hypokato
poniżej
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba12
εἰς
eis
w
συναγωγὴν
synagogen
zgromadzeniu
μίαν,
mian,
jednym,
καὶ
kai
aby
ὀφθήτω
oftheto
pojawił się
he
ξηρά.
ksera.
suchy [ląd].
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
οὕτως.
hutos.
tak.
καὶ
kai
I
συνήχθη
synechthe
zebrała się
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
τὸ
to
ὑποκάτω
hypokato
poniżej
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
εἰς
eis
w
τὰς
tas
συναγωγὰς
synagogas
zgromadzeniu
αὐτῶν,
auton,
jego,
καὶ
kai
i
ὤφθη
ofthe
pojawił się
he
ξηρά.
ksera.
suchy [ląd].
ἐκάλεσεν
ekalesen
nazwał
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὴν
ten
ξηρὰν
kseran
suchy [ląd]
γῆν
gen
ziemią
καὶ
kai
i
τὰ
ta

N-APN
συστήματα
systemata
zbiorowiska
τῶν
ton
ὑδάτων
hydaton
wód
ἐκάλεσεν
ekalesen
nazwał
θαλάσσας.
thalassas.
morzami.
καὶ
kai
I
εἶδεν
eiden
zobaczył
ho
θεὸς
theos
Bóg,
ὅτι
hoti
że
καλόν.
kalon.
[było] dobre.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Βλαστησάτω
Blastesato
Niech wyrośnie
he
γῆ
ge
ziemi
βοτάνην
botanen
ziele
χόρτου,
chortu,
traw,
σπεῖρον
speiron
siejące
σπέρμα
sperma
nasienie
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
καὶ
kai
i
καθ᾽
kath᾽
wzajemnych
ὁμοιότητα,
homoioteta,
podobieństw,
καὶ
kai
i
ξύλον
ksylon
drzewo
κάρπιμον
karpimon
owocowe
ποιοῦν
poiun
czyniące
καρπόν,
karpon,
owoc,
οὗ
hu
co
τὸ
to
σπέρμα
sperma
nasienie
αὐτοῦ
autu
jego
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
οὕτως.
hutos.
tak.
ἐξήνεγκεν
eksenenken
wydała
he
γῆ
ge
ziemia 
βοτάνην
botanen
ziele
χόρτου,
chortu,
traw,
σπεῖρον
speiron
siejące
σπέρμα
sperma
nasienie
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
καὶ
kai
i
καθ᾽
kath᾽
wzajemnych
ὁμοιότητα,
homoioteta,
podobieństw,
καὶ
kai
i
ξύλον
ksylon
drzewo
κάρπιμον
karpimon
owocowe
ποιοῦν
poiun
czyniące
καρπόν,
karpon,
owoc,
οὗ
hu
co
τὸ
to
σπέρμα
sperma
nasienie
αὐτοῦ
autu
jego
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
jego
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
καὶ
kai
I
εἶδεν
eiden
powiedział
ho
θεὸς
theos
Bóg,
ὅτι
hoti
że
καλόν.
kalon.
[było] dobre.
ἐγένετο
egeneto
stał się
ἑσπέρα
hespera
wieczór
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
stał się
πρωί,
proi,
poranek,
ἡμέρα
hemera
dzień
τρίτη.
trite.
trzeci.
 
Dzień IV
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Γενηθήτωσαν
Genethetosan
Niech się staną
φωστῆρες
fosteres
latarnie
ἐν
en
na
τῷ
to
στερεώματι
stereomati
sklepieniu
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
εἰς
eis
dla
φαῦσιν
fausin
oświetlania
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
τοῦ
tu
διαχωρίζειν
diachoridzein
oddzielając
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τῆς
tes
ἡμέρας
hemeras
dnia
καὶ
kai
i
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τῆς
tes
νυκτὸς
nyktos
nocy
καὶ
kai
i
ἔστωσαν
estosan
niech będą
εἰς
eis
jako
σημεῖα
semeia
znaki
καὶ
kai
i
εἰς
eis
do
καιροὺς
kairus
pór
καὶ
kai
i
εἰς
eis
do
ἡμέρας
hemeras
dni
καὶ
kai
i
εἰς
eis
do
ἐνιαυτοὺς
eniautus
lat.
ἔστωσαν
estosan
niech będą
εἰς
eis
do
φαῦσιν
fausin
oświetlania
ἐν
en
na
τῷ
to
στερεώματι
stereomati
sklepieniu
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ὥστε
hoste
dla
φαίνειν
fainein
świecenia
ἐπὶ
epi
nad
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemią.
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
οὕτως.
hutos.
tak.
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ho
θεὸς
theos
Bóg
τοὺς
tus
δύο
duo
dwie
φωστῆρας
fosteras
latarnie13
τοὺς
tus
μεγάλους,
megalus,
duże,
τὸν
ton
φωστῆρα
fostera
latarnię
τὸν
ton
μέγαν
megan
większą
εἰς
eis
do
ἀρχὰς
archas
rządzenia
τῆς
tes
ἡμέρας
hemeras
dniem
καὶ
kai
i
τὸν
ton
φωστῆρα
fostera
latarnię
τὸν
ton
ἐλάσσω
elasso
mniejszą
εἰς
eis
do
ἀρχὰς
archas
rządzenia
τῆς
tes
νυκτός,
nyktos,
nocą,
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἀστέρας.
asteras.
gwiazdy.
ἔθετο
etheto
umieścił
αὐτοὺς
autus
je
ho
θεὸς
theos
Bóg
ἐν
en
na
τῷ
to
στερεώματι
stereomati
sklepieniu
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ὥστε
hoste
aby
φαίνειν
fainein
świeciły
ἐπὶ
epi
nad
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemią.
ἄρχειν
archein
rządziły
τῆς
tes
ἡμέρας
hemeras
dniem
καὶ
kai
i
τῆς
tes
νυκτὸς
nyktos
nocą
καὶ
kai
i
διαχωρίζειν
diachoridzein
oddzielały
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τοῦ
tu
φωτὸς
fotos
światło
καὶ
kai
i
ἀνὰ
ana
spośród
μέσον
meson
środka
τοῦ
tu
σκότους.
skotus.
ciemność.
καὶ
kai
I
εἶδεν
eiden
zobaczył
ho
θεὸς
theos
Bóg,
ὅτι
hoti
że
καλόν.
kalon.
[było] dobre.
ἐγένετο
egeneto
stał się
ἑσπέρα
hespera
wieczór
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
stał się
πρωί,
proi,
poranek,
ἡμέρα
hemera
dzień
τετάρτη.
tetarte.
czwarty.
 
Dzień V
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Ἐξαγαγέτω
Eksagageto
Niech wyprowadzą
τὰ
ta
ὕδατα
hydata
wody
ἑρπετὰ
herpeta
pełzające
ψυχῶν
psychon
dusze
ζωσῶν
zoson
żyjące
καὶ
kai
i
πετεινὰ
peteina
skrzydlate
πετόμενα
petomena
latające
ἐπὶ
epi
nad
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemią
κατὰ
kata
na
τὸ
to
στερέωμα
stereoma
sklepieniu
τοῦ
tu
οὐρανοῦ.
uranu.
nieba.
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
οὕτως.
hutos.
tak.
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὰ
ta
κήτη
kete
zwierzęta morskie
τὰ
ta
μεγάλα
megala
wielkie
καὶ
kai
i
πᾶσαν
pasan
wszelkie
ψυχὴν
psychen
dusze
ζῴων
zoon
żyjące
ἑρπετῶν,
herpeton,
pełzające
ha
co
ἐξήγαγεν
eksegagen
wyprowadził [z]
τὰ
ta
ὕδατα
hydata
wody
κατὰ
kata
według
γένη
gene
rodzajów
αὐτῶν,
auton,
ich
καὶ
kai
i
πᾶν
pan
wszelkie
πετεινὸν
peteinon
ptactwo
πτερωτὸν
pteroton
skrzydlate
κατὰ
kata
według
γένος.
genos.
rodzajów.
καὶ
kai
I
εἶδεν
eiden
zobaczył
ho
θεὸς
theos
Bóg,
ὅτι
hoti
że
καλά.
kala.
[było] dobre.
ηὐλόγησεν
eulogesen
pobłogosławił
αὐτὰ
auta
je
ho
θεὸς
theos
Bóg
λέγων
legon
mówiąc:
Αὐξάνεσθε
Auksanesthe
Rośnijcie
καὶ
kai
i
πληθύνεσθε
plethynesthe
pomnażajcie się
καὶ
kai
i
πληρώσατε
plerosate
wypełniajcie
τὰ
ta
ὕδατα
hydata
wody
ἐν
en
w
ταῖς
tais
θαλάσσαις,
thalassais,
morzach,
καὶ
kai
i
τὰ
ta
πετεινὰ
peteina
skrzydlate
πληθυνέσθωσαν
plethynesthosan
niech pomnażają się
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ἐγένετο
egeneto
stał się
ἑσπέρα
hespera
wieczór
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
stał się
πρωί,
proi,
poranek,
ἡμέρα
hemera
dzień
πέμπτη.
pempte.
piąty.
 
Dzień VI
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Ἐξαγαγέτω
Eksagageto
Niech wyprowadzi
he
γῆ
ge
ziemia
ψυχὴν
psychen
duszę
ζῶσαν
zosan
żyjącą
κατὰ
kata
według
γένος,
genos,
rodzaju,
τετράποδα
tetrapoda
czworonożne
καὶ
kai
i
ἑρπετὰ
herpeta
pełzające
καὶ
kai
i
θηρία
theria
dzikie zwierzęta
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
κατὰ
kata
według
γένος.
genos.
rodzaju.
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
οὕτως.
hutos.
tak.
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὰ
ta
θηρία
theria
dzikie zwierzęta
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
καὶ
kai
i
τὰ
ta
κτήνη
ktene
bydło domowe
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
καὶ
kai
i
πάντα
panta
wszelkie
τὰ
ta
ἑρπετὰ
herpeta
pełzające
τῆς
tes
[po]
γῆς
ges
ziemi
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
αὐτῶν.
auton.
ich.
καὶ
kai
I
εἶδεν
eiden
zobaczył
ho
θεὸς
theos
Bóg,
ὅτι
hoti
że
καλά.
kala.
[było] dobre.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Ποιήσωμεν
Poiesomen
Uczyńmy14
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
κατ᾽
kat᾽
na
εἰκόνα
eikona
obraz
ἡμετέραν
hemeteran
nasz
καὶ
kai
i
καθ᾽
kath᾽
na
ὁμοίωσιν,
homoiosin,
podobieństwo,15
καὶ
kai
i [aby]
ἀρχέτωσαν
archetosan
rządzili
τῶν
ton
ἰχθύων
ichthyon
rybami
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morza
καὶ
kai
i
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatymi
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
καὶ
kai
i
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydłem domowym
καὶ
kai
i
πάσης
pases
wszystkim
τῆς
tes
[na]
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
πάντων
panton
wszelkimi
τῶν
ton
ἑρπετῶν
herpeton
pełzającymi
τῶν
ton
ἑρπόντων
herponton
czołgającymi się
ἐπὶ
epi
po
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.