Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 4


 
Grzech przeciwko braterstwu
Kain i Abel
δὲ
de
zaś
ἔγνω
egno
poznawszy1
Ευαν
Euan
Ewę2
τὴν
ten
γυναῖκα
gynaika
kobietę
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
συλλαβοῦσα
syllabusa
poczęła
ἔτεκεν
eteken
zrodziwszy
τὸν
ton
Καιν
Kain
Kaina
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedziała:
Ἐκτησάμην
Ektesamen
Zdobyłam3
ἄνθρωπον
anthropon
mężczyznę
διὰ
dia
przez
τοῦ
tu

N-GSM
יהוה.
יהוה.
JAHWE.
προσέθηκεν
prosetheken
następnie
τεκεῖν
tekein
urodziła
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego
τὸν
ton
Αβελ.
Abel.
Abla,4
καὶ
kai
i
ἐγένετο
egeneto
został
Αβελ
Abel
Abel
ποιμὴν
poimen
pasterzem
προβάτων,
probaton,
owiec,
Καιν
Kain
Kain
δὲ
de
zaś
ἦν
en
był
ἐργαζόμενος
ergadzomenos
uprawiającym
τὴν
ten
γῆν.
gen.
ziemię.
ἐγένετο
egeneto
stało się
μεθ᾽
meth᾽
pomiędzy
ἡμέρας
hemeras
dniami,5
ἤνεγκεν
enenken
przyniósłszy
Καιν
Kain
Kain
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
καρπῶν
karpon
owoców
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
θυσίαν
thysian
ofiarę
τῷ
to

N-DSM
יהוה,
יהוה,
JAHWE,
Αβελ
Abel
Abel
ἤνεγκεν
enenken
przyniósłszy
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
jego
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
πρωτοτόκων
prototokon
pierworodnych
τῶν
ton
προβάτων
probaton
owiec
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
στεάτων
steaton
tłuszczu6
αὐτῶν.
auton.
ich.
καὶ
kai
I
ἐπεῖδεν
epeiden
spojrzał
ho

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ἐπὶ
epi
na
Αβελ
Abel
Abla
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
τοῖς
tois
δώροις
dorois
dar
αὐτοῦ,
autu,
jego,
δὲ
de
zaś
Καιν
Kain
Kaina
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
ταῖς
tais
θυσίαις
thysiais
ofiarę
αὐτοῦ
autu
jego
οὐ
u
nie
προσέσχεν.
proseschen.
zwrócił uwagi.
καὶ
kai
I
ἐλύπησεν
elypesen
zasmucił się
τὸν
ton
Καιν
Kain
Kain
λίαν,
lian,
bardzo,
καὶ
kai
i
συνέπεσεν
synepesen
[chodził z] posępnym
τῷ
to
προσώπῳ.
prosopo.
obliczem.
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg
τῷ
to
Καιν
Kain
Kainowi:
Ἵνα
Hina
Dla
τί
ti
czego
περίλυπος
perilypos
bardzo smutny
ἐγένου,
egenu,
stałeś się
καὶ
kai
i
ἵνα
hina
dla
τί
ti
czego
συνέπεσεν
synepesen
sposępniało
τὸ
to
πρόσωπόν
prosopon
oblicze
σου;
su;
twe?
ἐὰν
ean
jeśli
ὀρθῶς
orthos
właściwie
προσενέγκῃς,
prosenenkes,
przyniosłeś,
ὀρθῶς
orthos
właściwie
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
διέλῃς,
dieles,
rozdzieliłeś,
ἥμαρτες;
hemartes;
popełniłeś grzech?
ἡσύχασον·
hesychason;
Zachowaj spokój!
πρὸς
pros
Do
σὲ
se
ciebie
he
[należy]
ἀποστροφὴ
apostrofe
odwrócenie się
αὐτοῦ,
autu,
[od] niego,
καὶ
kai
i
σὺ
sy
ty
ἄρξεις
arkseis
będziesz panował nad7
αὐτοῦ.
autu.
nim.
εἶπεν
eipen
powiedział
Καιν
Kain
Kain
πρὸς
pros
do
Αβελ
Abel
Abla
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego:
Διέλθωμεν
Dielthomen
Pójdźmy
εἰς
eis
na
τὸ
to

N-ASN
πεδίον.
pedion.
pastwisko.8
καὶ
kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się
ἐν
en
kiedy
τῷ
to
εἶναι
einai
byli
αὐτοὺς
autus
oni
ἐν
en
na
τῷ
to

N-DSN
πεδίῳ
pedio
pastwisku
καὶ
kai
i
ἀνέστη
aneste
rzucił się
Καιν
Kain
Kain
ἐπὶ
epi
na
Αβελ
Abel
Abla
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
ἀπέκτεινεν
apekteinen
zabił
αὐτόν.
auton.
jego.
εἶπεν
eipen
powiedział
ho

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
πρὸς
pros
do
Καιν
Kain
Kaina:
Ποῦ
Pu
Gdzie
ἐστιν
estin
jest
Αβελ
Abel
Abel
ho
ἀδελφός
adelfos
brat
σου;
su;
twój?
ho
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
odpowiedział:
Οὐ
U
Nie
γινώσκω·
ginosko;
wiem!
μὴ
me
Nie
φύλαξ
fylaks
opiekunem
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ
adelfu
brata
μού
mu
mego
εἰμι
eimi
jestem
ἐγώ;
ego;
ja?
εἶπεν
eipen
odpowiedział
ho
θεός
theos
Bóg:
Τί
Ti
Cóż
ἐποίησας;
epoiesas;
uczyniłeś?
φωνὴ
fone
Wołanie
αἵματος
haimatos
krwi
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ
adelfu
brata
σου
su
twego
βοᾷ
boa
krzyczy
πρός
pros
do
με
me
Mnie
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
νῦν
nyn
teraz
ἐπικατάρατος
epikataratos
wyklęty
σὺ
sy
tyś
ἀπὸ
apo
przez
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemię,
he
która

V-AAI-3S
ἔχανεν
echanen
rozwarła
τὸ
to
στόμα
stoma
usta
αὐτῆς
autes
jej
δέξασθαι
deksasthai
przyjmując
τὸ
to
αἷμα
haima
krew
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ
adelfu
brata
σου
su
twego
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
χειρός
cheiros
ręki
σου·
su;
twej.
ἐργᾷ
erga
uprawiać będziesz 
τὴν
ten
γῆν,
gen,
ziemię,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
προσθήσει
prosthesei
dołoży
τὴν
ten
ἰσχὺν
ischyn
siły
αὐτῆς
autes
jej
δοῦναί
dunai
dając
σοι·
soi;
tobie.

V-PAPNS
στένων
stenon
Jęczeć
καὶ
kai
i
τρέμων
tremon
drżeć
ἔσῃ
ese
będziesz
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
εἶπεν
eipen
odpowiedział
Καιν
Kain
Kain
πρὸς
pros
do
τὸν
ton

N-ASM
יהוה
JHWH
JAHWE:
Μείζων
Meidzon
Zbyt wielka
he
αἰτία
aitia
wina
μου
mu
ma
τοῦ
tu
[aby]
ἀφεθῆναί
afethenai
odpuszczono
με·
me;
mi.9
ἐκβάλλεις
ekballeis
wyrzucasz
με
me
mnie
σήμερον
semeron
dzisiaj
ἀπὸ
apo
od
προσώπου
prosopu
oblicza
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
przed
τοῦ
tu
προσώπου
prosopu
obliczem
σου
su
Twym
κρυβήσομαι,
krybesomai,
będę ukrywać się,
καὶ
kai
i
ἔσομαι
esomai
będę

V-PAPNS
στένων
stenon
jęczeć
καὶ
kai
i
τρέμων
tremon
drżeć
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
καὶ
kai
i
ἔσται
estai
będzie, że
πᾶς
pas
każdy
ho
kto
εὑρίσκων
heuriskon
spotyka
με
me
mnie
ἀποκτενεῖ
apoktenei
zabije
με.
me.
mnie.
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
jemu

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεός
theos
Bóg:
Οὐχ
Uch
Nie
οὕτως·
hutos;
tak!
πᾶς
pas
Każdy
ho
ἀποκτείνας
apokteinas
zabijający
Καιν
Kain
Kaina
ἑπτὰ
hepta
siedmiokrotną
ἐκδικούμενα
ekdikumena
pomstą
παραλύσει.
paralysei.
porażony będzie.
καὶ
kai
I
ἔθετο
etheto
umieścił

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg
σημεῖον
semeion
znak
τῷ
to
Καιν
Kain
Kainowi,
τοῦ
tu
[aby]
μὴ
me
nie
ἀνελεῖν
anelein
zabił
αὐτὸν
auton
jego
πάντα
panta
każdy
τὸν
ton
εὑρίσκοντα
heuriskonta
spotykający
αὐτόν.
auton.
jego.
δὲ
de
zaś
Καιν
Kain
Kain
ἀπὸ
apo
od
προσώπου
prosopu
oblicza
τοῦ
tu

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
καὶ
kai
i
ᾤκησεν
okesen
zamieszkał
ἐν
en
w
γῇ
ge
ziemi

N-PRI
Ναιδ
Naid
Nod10
κατέναντι
katenanti
naprzeciw

N-PRI
Εδεμ.
Edem.
Edenu.
 
Potomkowie Kaina
ἔγνω
egno
poznał
Καιν
Kain
Kain
τὴν
ten
γυναῖκα
gynaika
kobietę
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
συλλαβοῦσα
syllabusa
poczęła
ἔτεκεν
eteken
rodząc
τὸν
ton
Ενωχ·
Enoch;
Enosza;11
καὶ
kai
a
ἦν
en
był [on]
οἰκοδομῶν
oikodomon
budowniczym
πόλιν
polin
miasta
καὶ
kai
i
ἐπωνόμασεν
eponomasen
nazwał
τὴν
ten
πόλιν
polin
miasto
ἐπὶ
epi
od
τῷ
to
ὀνόματι
onomati
imienia
τοῦ
tu
υἱοῦ
hyiu
syna
αὐτοῦ
autu
jego
Ενωχ.
Enoch.
Enosz.
δὲ
de
zaś
τῷ
to
Ενωχ
Enoch
Enosz

N-PRI
Γαιδαδ,
Gaidad,
Irada,
καὶ
kai
i

N-PRI
Γαιδαδ
Gaidad
Irad
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton

N-PRI
Μαιηλ,
Maiel,
Mechuajela,
καὶ
kai
a

N-PRI
Μαιηλ
Maiel
Mechuajel
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Μαθουσαλα,
Mathusala,
Metuszaela,
καὶ
kai
a
Μαθουσαλα
Mathusala
Metuszael
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Λαμεχ.
Lamech.
Lamecha.
ἔλαβεν
elaben
wziął
ἑαυτῷ
heauto
sobie
Λαμεχ
Lamech
Lamech
δύο
duo
dwie
γυναῖκας,
gynaikas,
kobiety,
ὄνομα
onoma
imię
τῇ
te
μιᾷ
mia
pierwszej

N-PRI
Αδα,
Ada,
Ada,
καὶ
kai
a
ὄνομα
onoma
imię
τῇ
te
δευτέρᾳ
deutera
drugiej

N-PRI
Σελλα.
Sella.
Silla.
ἔτεκεν
eteken
urodziła

N-PRI
Αδα
Ada
Ada
τὸν
ton

N-PRI
Ιωβελ·
Iobel;
Jabala,
οὗτος
hutos
ten
ἦν
en
był
ho
πατὴρ
pater
ojcem
οἰκούντων
oikunton
mieszkających
ἐν
en
w
σκηναῖς
skenais
namiotach

A-GPN
κτηνοτρόφων.
ktenotrofon.
hodowców bydła.
ὄνομα
onoma
imię
τῷ
to
ἀδελφῷ
adelfo
brata
αὐτοῦ
autu
jego

N-PRI
Ιουβαλ·
Iubal;
Jubal,
οὗτος
hutos
ten
ἦν
en
był
ho

V-AAPNS
καταδείξας
katadeiksas
który wynalazł

N-ASN
ψαλτήριον
psalterion
harfę
καὶ
kai
i
κιθάραν.
kitharan.
lirę.
δὲ
de
zaś
ἔτεκεν
eteken
urodziła
καὶ
kai
i
αὐτὴ
aute
jej
τὸν
ton

N-PRI
Θοβελ,
Thobel,
Tubal-Kain,
καὶ
kai
i
ἦν
en
był

A-NSM
σφυροκόπος
sfyrokopos
kowalem12
χαλκεὺς
chalkeus
wykonującym
χαλκοῦ
chalku
miedź
καὶ
kai
i
σιδήρου·
sideru;
żelazo,
ἀδελφὴ
adelfe
siostra
δὲ
de
zaś

N-PRI
Θοβελ
Thobel
Tubala-Kaina
Νοεμα.
Noema.
Naama.
δὲ
de
zaś
Λαμεχ
Lamech
Lamech
ταῖς
tais
ἑαυτοῦ
heautu
swoim
γυναιξίν
gynaiksin
kobietom:

N-PRI
Αδα
Ada
Ado
καὶ
kai
i

N-PRI
Σελλα,
Sella,
Sillo
ἀκούσατέ
akusate
posłuchajcie
μου
mu
mego
τῆς
tes
φωνῆς,
fones,
głosu,
γυναῖκες
gynaikes
kobiety
Λαμεχ,
Lamech,
Lamecha,
ἐνωτίσασθέ
enotisasthe
Dopuśćcie 
μου
mu
mnie
τοὺς
tus
do
λόγους,
logus,
słowa,
ὅτι
hoti
bowiem
ἄνδρα
andra
męża
ἀπέκτεινα
apekteina
zabiłbym
εἰς
eis
za
τραῦμα
trauma
zranienie
ἐμοὶ
emoi
mnie
καὶ
kai
i
νεανίσκον
neaniskon
młodzieńca
εἰς
eis
za
μώλωπα
molopa
siniec
ἐμοί,
emoi,
mój.
ἑπτάκις
heptakis
siedem razy
ἐκδεδίκηται
ekdediketai
pomszczony
ἐκ
ek
z
Καιν,
Kain,
Kaina,
ἐκ
ek
z
δὲ
de
zaś
Λαμεχ
Lamech
Lamecha
ἑβδομηκοντάκις
hebdomekontakis
siedemdziesiąt
ἑπτά.
hepta.
siedem.
 
Set i jego syn Enosz
δὲ
de
zaś
Αδαμ
Adam
Adam
Ευαν
Euan
Ewę
τὴν
ten
γυναῖκα
gynaika
kobietę
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
συλλαβοῦσα
syllabusa
poczęła
ἔτεκεν
eteken
rodząc
υἱὸν
hyion
syna
καὶ
kai
i
ἐπωνόμασεν
eponomasen
nazwała
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
αὐτοῦ
autu
jego
Σηθ
Seth
Set,
λέγουσα
legusa
mówiąc:
Ἐξανέστησεν
Eksanestesen
Wzbudził
γάρ
gar
bowiem
μοι
moi
mi
ho
θεὸς
theos
Bóg
σπέρμα
sperma
nasienie
ἕτερον
heteron
inne
ἀντὶ
anti
zamiast
Αβελ,
Abel,
Abla,
ὃν
hon
którego
ἀπέκτεινεν
apekteinen
zabił
Καιν.
Kain.
Kain.
τῷ
to
Σηθ
Seth
Set
ἐγένετο
egeneto
zrodził
υἱός,
hyios,
syna,
ἐπωνόμασεν
eponomasen
nazwał
δὲ
de
zaś
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
αὐτοῦ
autu
jego
Ενως·
Enos;
Enosz.
οὗτος
hutos
Ten
ἤλπισεν
elpisen
miał nadzieję
ἐπικαλεῖσθαι
epikaleisthai
wzywając
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τοῦ
tu
θεου.
theu.
Boga.13
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.