Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 5


 
Potomkowie Adama
Wybrani potomkowie Seta
he
βίβλος
biblos
zwój
γενέσεως
geneseos
zrodzenia
ἀνθρώπων·
anthropon;
ludzkości.
he
[W]
ἡμέρᾳ
hemera
dniu [,w którym]
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ho
θεὸς
theos
Bóg
τὸν
ton
Αδαμ,
Adam,
Adama,
κατ᾽
kat᾽
na
εἰκόνα
eikona
obraz
θεοῦ
theu
Boga
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
αὐτόν·
auton;
go.
καὶ
kai
i
θῆλυ
thely
kobietą
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
αὐτοὺς
autus
ich
καὶ
kai
i
εὐλόγησεν
eulogesen
pobłogosławił
αὐτούς.
autus.
ich,
καὶ
kai
i
ἐπωνόμασεν
eponomasen
nazwał
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτῶν
auton
ich
Αδαμ,
Adam,
Adam,1
he
[w]
ἡμέρᾳ
hemera
dniu
ἐποίησεν
epoiesen
uczynienia
αὐτούς.
autus.
ich.
δὲ
de
zaś
Αδαμ
Adam
Adam
διακόσια
diakosia
dwieście
καὶ
kai
i
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził [syna]
κατὰ
kata
wedle
τὴν
ten
ἰδέαν
idean
rodzaju
αὐτοῦ
autu
swego
καὶ
kai
i
κατὰ
kata
na
τὴν
ten
εἰκόνα
eikona
obraz
αὐτοῦ
autu
swój
καὶ
kai
i
ἐπωνόμασεν
eponomasen
nazwał
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
αὐτοῦ
autu
jego
Σηθ.
Seth.
Set.
δὲ
de
zaś
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Αδαμ
Adam
Adama
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Σηθ
Seth
Seta

A-APN
ἑπτακόσια
heptakosia
siedemset
ἔτη,
ete,
lat,
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Αδαμ,
Adam,
Adama,
ἃς
has
które
ἔζησεν,
edzesen,
przeżył,

A-APN
ἐννακόσια
ennakosia
dziewięćset
καὶ
kai
i
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη,
ete,
lat,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
δὲ
de
zaś
Σηθ
Seth
Set
διακόσια
diakosia
dwieście
καὶ
kai
i
πέντε
pente
pięć
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ενως.
Enos.
Enosza.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Σηθ
Seth
Set
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Ενως
Enos
Enosza

A-APN
ἑπτακόσια
heptakosia
siedemset
καὶ
kai
i
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Σηθ
Seth
Seta

A-APN
ἐννακόσια
ennakosia
dziewięćset
καὶ
kai
i
δώδεκα
dodeka
dwanaście
ἔτη,
ete,
lat,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Ενως
Enos
Enosz
ἑκατὸν
hekaton
sto
ἐνενήκοντα
enenekonta
dziewięćdziesiąt
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Καιναν.
Kainan.
Kenana.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Ενως
Enos
Enosz
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Καιναν
Kainan
Kenana

A-APN
ἑπτακόσια
heptakosia
siedemset
καὶ
kai
i
δέκα
deka
dziesięć
πέντε
pente
pięć2
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Ενως
Enos
Enosza

A-APN
ἐννακόσια
ennakosia
dziewięćset
καὶ
kai
i
πέντε
pente
pięć
ἔτη,
ete,
lat,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Καιναν
Kainan
Kenan
ἑκατὸν
hekaton
sto
ἑβδομήκοντα
hebdomekonta
siedemdziesiąt
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Μαλελεηλ.
Maleleel.
Mahalaleela.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Καιναν
Kainan
Kenan
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Μαλελεηλ
Maleleel
Mahalaleela

A-APN
ἑπτακόσια
heptakosia
siedemset
καὶ
kai
i
τεσσαράκοντα
tessarakonta
czterdzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Καιναν
Kainan
Kenana

A-APN
ἐννακόσια
ennakosia
dziewięćset
καὶ
kai
i
δέκα
deka
dziesięć
ἔτη,
ete,
lat,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Μαλελεηλ
Maleleel
Mahalaleel
ἑκατὸν
hekaton
sto
καὶ
kai
i
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
πέντε
pente
pięć
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ιαρεδ.
Iared.
Jareda.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Μαλελεηλ
Maleleel
Machalaleel
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Ιαρεδ
Iared
Jareda

A-APN
ἑπτακόσια
heptakosia
siedemset
καὶ
kai
i
τριάκοντα
triakonta
trzydzieści
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Μαλελεηλ
Maleleel
Mahalaleela

A-APN
ὀκτακόσια
oktakosia
osiemset
καὶ
kai
i
ἐνενήκοντα
enenekonta
dziewięćdziesiąt
πέντε
pente
pięć
ἔτη,
ete,
lat,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Ιαρεδ
Iared
Jared
ἑκατὸν
hekaton
sto
καὶ
kai
i
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
δύο
duo
dwa
ἔτη
ete
lata
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Ενωχ.
Enoch.
Henocha.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Ιαρεδ
Iared
Jared
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Ενωχ
Enoch
Henocha

A-APN
ὀκτακόσια
oktakosia
osiemset
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Ιαρεδ
Iared
Jareda

A-APN
ἐννακόσια
ennakosia
dziewięćset
καὶ
kai
i
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
δύο
duo
dwa
ἔτη,
ete,
lata,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Ενωχ
Enoch
Henoch
ἑκατὸν
hekaton
sto
καὶ
kai
i
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
πέντε
pente
pięć
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Μαθουσαλα.
Mathusala.
Metuszelacha.
δὲ
de
zaś
Ενωχ
Enoch
Henoch
τῷ
to
θεῷ
theo
Boga
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Μαθουσαλα
Mathusala
Metuszelacha
διακόσια
diakosia
[żył jeszcze] dwieście
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Ενωχ
Enoch
Henocha
τριακόσια
triakosia
trzysta
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
πέντε
pente
pięć
ἔτη.
ete.
lat.
εὐηρέστησεν
euerestesen
w pełni zadowolił3
Ενωχ
Enoch
Henoch
τῷ
to
θεῷ
theo
Boga
καὶ
kai
i
οὐχ
uch
nie
ηὑρίσκετο,
heurisketo,
znaleziono [go],
ὅτι
hoti
bowiem
μετέθηκεν
metetheken
przeniósł
αὐτὸν
auton
jego
ho
θεός.
theos.
Bóg.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Μαθουσαλα
Mathusala
Metuszelach
ἑκατὸν
hekaton
sto
καὶ
kai
i
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
τὸν
ton
Λαμεχ.
Lamech.
Lameka.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Μαθουσαλα
Mathusala
Metuszelach
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Λαμεχ
Lamech
Lameka

A-APN
ὀκτακόσια
oktakosia
osiemset
δύο
duo
dwa
ἔτη
ete
lata
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Μαθουσαλα,
Mathusala,
Metuszelacha,
ἃς
has
co
ἔζησεν,
edzesen,
dożył,

A-APN
ἐννακόσια
ennakosia
dziewięćset
καὶ
kai
i
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
ἐννέα
ennea
dziewięć
ἔτη,
ete,
lat,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἔζησεν
edzesen
dożył
Λαμεχ
Lamech
Lamek
ἑκατὸν
hekaton
sto
ὀγδοήκοντα
ogdoekonta
osiemdziesiąt
ὀκτὼ
okto
osiem
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱὸν
hyion
syna.
ἐπωνόμασεν
eponomasen
nazwał
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniem
αὐτοῦ
autu
jego
Νωε
Noe
Noe
λέγων
legon
mówiąc:
Οὗτος
HUtos
"Ten

V-FAI-3S
διαναπαύσει
dianapausei
uwolni4
ἡμᾶς
hemas
nas
ἀπὸ
apo
od
τῶν
ton
ἔργων
ergon
trudu5
ἡμῶν
hemon
naszego
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
od
τῶν
ton
λυπῶν
lypon
boleści6
τῶν
ton
χειρῶν
cheiron
rąk
ἡμῶν
hemon
naszych
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
[tej]
γῆς,
ges,
ziemi,
ἧς
hes
co
κατηράσατο
katerasato
przeklął

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεός.
theos.
Bóg".
ἔζησεν
edzesen
dożył
Λαμεχ
Lamech
Lamek
μετὰ
meta
po
τὸ
to
γεννῆσαι
gennesai
zrodzeniu
αὐτὸν
auton
jego [syna]
τὸν
ton
Νωε
Noe
Noego
πεντακόσια
pentakosia
pięćset
καὶ
kai
i
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
πέντε
pente
pięć
ἔτη
ete
lat
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
υἱοὺς
hyius
synów
καὶ
kai
i
θυγατέρας.
thygateras.
córki.
ἐγένοντο
egenonto
było
πᾶσαι
pasai
wszystkich
αἱ
hai
ἡμέραι
hemerai
dni
Λαμεχ
Lamech
Lameka

A-NPN
ἑπτακόσια
heptakosia
siedemset
καὶ
kai
i
πεντήκοντα
pentekonta
pięćdziesiąt
τρία
tria
trzy
ἔτη,
ete,
lata,
καὶ
kai
i
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
ἦν
en
był
Νωε
Noe
Noego
ἐτῶν
eton
rok
πεντακοσίων
pentakosion
pięćsetny
καὶ
kai
i
ἐγέννησεν
egennesen
zrodził
Νωε
Noe
Noe
τρεῖς
treis
trzech
υἱούς,
hyius,
synów,
τὸν
ton
Σημ,
Sem,
Sema,
τὸν
ton

N-PRI
Χαμ,
Cham,
Chama,
τὸν
ton

N-PRI
Ιαφεθ.
Iafeth.
Jafeta.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.