Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Rodzaju
(Γένεσις)

Rozdział 8


 
Opadanie wód
ἐμνήσθη
emnesthe
pamiętał1
ho
θεὸς
theos
Bóg
τοῦ
tu
[o]
Νωε
Noe
Noem
καὶ
kai
i
πάντων
panton
wszystkich
τῶν
ton
θηρίων
therion
dzikich zwierzętach
καὶ
kai
i
πάντων
panton
całym
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydle domowym
καὶ
kai
i
πάντων
panton
wszelkich
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatych
καὶ
kai
i
πάντων
panton
wszelkich
τῶν
ton
ἑρπετῶν,
herpeton,
pełzających,
ὅσα
hosa
które
ἦν
en
były
μετ᾽
met᾽
z
αὐτοῦ
autu
nim
ἐν
en
w
τῇ
te
κιβωτῷ,
kiboto,
arce,
καὶ
kai
i
ἐπήγαγεν
epegagen
poprowadził
ho
θεὸς
theos
Bóg
πνεῦμα
pneuma
ducha2
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
γῆν,
gen,
ziemię,
καὶ
kai
i
ἐκόπασεν
ekopasen
ustała
τὸ
to
ὕδωρ,
hydor,
woda,3
ἐπεκαλύφθησαν
epekalyfthesan
zostały zakryte
αἱ
hai
πηγαὶ
pegai
źródła
τῆς
tes
ἀβύσσου
abyssu
otchłani
καὶ
kai
i
οἱ
hoi

N-NPM
καταρράκται
katarraktai
śluzy
τοῦ
tu
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
καὶ
kai
i
συνεσχέθη
syneschethe
został zatrzymany
ho
ὑετὸς
hyetos
deszcz
ἀπὸ
apo
z
τοῦ
tu
οὐρανοῦ.
uranu.
nieba.

V-IAI-3S
ἐνεδίδου
enedidu
obniżała się
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
πορευόμενον
poreuomenon
zmierzając
ἀπὸ
apo
ku
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,

V-IAI-3S
ἐνεδίδου
enedidu
obniżała się
καὶ
kai
i
ἠλαττονοῦτο
elattonuto
zmniejszała
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
μετὰ
meta
przez
πεντήκοντα
pentekonta
pięćdziesiąt
καὶ
kai
i
ἑκατὸν
hekaton
sto
ἡμέρας.
hemeras.
dni.
ἐκάθισεν
ekathisen
osiadła
he
κιβωτὸς
kibotos
arka
ἐν
en
w
μηνὶ
meni
miesiącu
τῷ
to
ἑβδόμῳ,
hebdomo,
siódmym,
ἑβδόμῃ
hebdome
siódmego
καὶ
kai
i

N-DSF
εἰκάδι
eikadi
dwudziestego dnia
τοῦ
tu
μηνός,
menos,
miesiąca,
ἐπὶ
epi
na
τὰ
ta
ὄρη
ore
górze
τὰ
ta

N-PRI
Αραρατ.
Ararat.
Ararat.
δὲ
de
Zaś
ὕδωρ
hydor
woda
πορευόμενον
poreuomenon
zmierzająca,
ἠλαττονοῦτο
elattonuto
zmniejszała się
ἕως
heos
τοῦ
tu
[do]
δεκάτου
dekatu
dziesiątego
μηνός·
menos;
miesiąca.
ἐν
en
W
δὲ
de
zaś
τῷ
to
ἑνδεκάτῳ
hendekato
jedenastym
μηνί,
meni,
miesiącu,
τῇ
te
πρώτῃ
prote
pierwszego [dnia tego]
τοῦ
tu
μηνός,
menos,
miesiąca,
ὤφθησαν
ofthesan
zostały ukazane
αἱ
hai
κεφαλαὶ
kefalai
wierzchołki4
τῶν
ton
ὀρέων.
oreon.
gór.
ἐγένετο
egeneto
stało się
μετὰ
meta
po
τεσσαράκοντα
tessarakonta
czterdziestu
ἡμέρας
hemeras
dniach [,że]
ἠνέῳξεν
eneoksen
otworzył
Νωε
Noe
Noe
τὴν
ten
θυρίδα
thyrida
okno
τῆς
tes
κιβωτοῦ,
kibotu,
arki,
ἣν
hen
co
ἐποίησεν,
epoiesen,
uczynił,
ἀπέστειλεν
apesteilen
wysłał
τὸν
ton
κόρακα
koraka
kruka
τοῦ
tu
ἰδεῖν
idein
zobaczyłby
εἰ
ei
jeśli
κεκόπακεν
kekopaken
ustąpiłaby
τὸ
to
ὕδωρ·
hydor;
woda,5
καὶ
kai
i
ἐξελθὼν
ekselthon
wyszedłszy
οὐχ
uch
nie
ὑπέστρεψεν
hypestrepsen
wrócił
ἕως
heos
τοῦ
tu
ξηρανθῆναι
kseranthenai
do wyschnięcia
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
wody
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ἀπέστειλεν
apesteilen
wysłał
τὴν
ten
περιστερὰν
peristeran
gołębicę
ὀπίσω
opiso
za
αὐτοῦ
autu
nim
ἰδεῖν
idein
zobaczyłby
εἰ
ei
jeśli
κεκόπακεν
kekopaken
ustąpiłaby
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
ἀπὸ
apo
z
προσώπου
prosopu
oblicza
τῆς
tes
γῆς·
ges;
ziemi.
οὐχ
uch
nie
εὑροῦσα
heurusa
znalazłszy
he
περιστερὰ
peristera
gołębica
ἀνάπαυσιν
anapausin
odpoczynku
τοῖς
tois
ποσὶν
posin
[dla] nóg
αὐτῆς
autes
swoich
ὑπέστρεψεν
hypestrepsen
wróciła
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
niego
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτόν,
kiboton,
arki,
ὅτι
hoti
gdyż
ὕδωρ
hydor
woda
ἦν
en
była
ἐπὶ
epi
na
παντὶ
panti
całym
προσώπῳ
prosopo
obliczu
πάσης
pases
całej
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
καὶ
kai
i
ἐκτείνας
ekteinas
wyciągając
τὴν
ten
χεῖρα
cheira
rękę
αὐτοῦ
autu
jego
ἔλαβεν
elaben
wziął
αὐτὴν
auten
καὶ
kai
i
εἰσήγαγεν
eisegagen
wprowadził
αὐτὴν
auten
πρὸς
pros
do
ἑαυτὸν
heauton
siebie
εἰς
eis
do
τὴν
ten
κιβωτόν.
kiboton.
arki.
ἐπισχὼν
epischon
odczekał
ἔτι
eti
jeszcze
ἡμέρας
hemeras
dni
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἑτέρας
heteras
innych
πάλιν
palin
znów
ἐξαπέστειλεν
eksapesteilen
wysłał
τὴν
ten
περιστερὰν
peristeran
gołębicę
ἐκ
ek
τῆς
tes
κιβωτοῦ·
kibotu;
arki,
ἀνέστρεψεν
anestrepsen
powróciła
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
niego
he
περιστερὰ
peristera
gołębica
τὸ
to
πρὸς
pros
pod
ἑσπέραν
hesperan
wieczór
καὶ
kai
i
εἶχεν
eichen
miała
φύλλον
fyllon
liść
ἐλαίας
elaias
oliwnej
κάρφος
karfos
gałązki
ἐν
en
w
τῷ
to
στόματι
stomati
dziobie
αὐτῆς,
autes,
jej,
καὶ
kai
i
ἔγνω
egno
poznał
Νωε
Noe
Noe,
ὅτι
hoti
że
κεκόπακεν
kekopaken
ustąpiła
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ἐπισχὼν
epischon
odczekał
ἔτι
eti
jeszcze
ἡμέρας
hemeras
dni
ἑπτὰ
hepta
siedem
ἑτέρας
heteras
innych
πάλιν
palin
znów
ἐξαπέστειλεν
eksapesteilen
wysłał
τὴν
ten
περιστεράν,
peristeran,
gołębicę,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
προσέθετο
prosetheto
więcej
τοῦ
tu
ἐπιστρέψαι
epistrepsai
wróciła
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
niego
ἔτι.
eti.
już.
ἐγένετο
egeneto
stało się
ἐν
en
w
τῷ
to
ἑνὶ
heni
pierwszym
καὶ
kai
i

A-DSN
ἑξακοσιοστῷ
heksakosiosto
sześćsetnym
ἔτει
etei
roku
ἐν
en
w
τῇ
te
ζωῇ
zoe
życiu
τοῦ
tu
Νωε,
Noe,
Noego,
τοῦ
tu
πρώτου
protu
pierwszego
μηνός,
menos,
miesiąca,
μιᾷ
mia
pierwszego [dnia tego]
τοῦ
tu
μηνός,
menos,
miesiąca,
ἐξέλιπεν
ekselipen
ustąpiła
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
γῆς·
ges;
ziemi.
καὶ
kai
I
ἀπεκάλυψεν
apekalypsen
odsłonił
Νωε
Noe
Noe
τὴν
ten
στέγην
stegen
dach
τῆς
tes
κιβωτοῦ,
kibotu,
arki,
ἣν
hen
co
ἐποίησεν,
epoiesen,
uczynił
καὶ
kai
i
εἶδεν
eiden
zobaczył,
ὅτι
hoti
że
ἐξέλιπεν
ekselipen
ustąpiła
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
ἀπὸ
apo
z
προσώπου
prosopu
oblicza
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
δὲ
de
zaś
τῷ
to
μηνὶ
meni
miesiącu
τῷ
to
δευτέρῳ,
deutero,
drugim,
ἑβδόμῃ
hebdome
siódmego
καὶ
kai
i

N-DSF
εἰκάδι
eikadi
dwudziestego dnia
τοῦ
tu
μηνός,
menos,
miesiąca,
ἐξηράνθη
ekseranthe
została wysuszona
he
γῆ.
ge.
ziemia.
 
Wyjście z arki
εἶπεν
eipen
powiedział
κύριος
kyrios
Pan
ho
θεὸς
theos
Bóg
τῷ
to
Νωε
Noe
Noemu
λέγων
legon
mówiąc:
ἐκ
ek
τῆς
tes
κιβωτοῦ,
kibotu,
arki,
σὺ
sy
ty
καὶ
kai
i
he
γυνή
gyne
kobieta
σου
su
twoja
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
υἱοί
hyioi
synowie
σου
su
twoi
καὶ
kai
i
αἱ
hai
γυναῖκες
gynaikes
kobiety
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
σου
su
twoich
μετὰ
meta
z
σοῦ
su
tobą,
πάντα
panta
wszelkie
τὰ
ta
θηρία,
theria,
dzikie zwierzęta,
ὅσα
hosa
które
ἐστὶν
estin
jest
μετὰ
meta
z
σοῦ,
su,
tobą
καὶ
kai
i
πᾶσα
pasa
wszelkie
σὰρξ
sarks
ciało
ἀπὸ
apo
od
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatych
ἕως
heos
aż do
κτηνῶν,
ktenon,
bydła domowego
καὶ
kai
i
πᾶν
pan
wszelkie
ἑρπετὸν
herpeton
pełzające
κινούμενον
kinumenon
ruszające się
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἐξάγαγε
eksagage
wyprowadź
μετὰ
meta
z
σεαυτοῦ·
seautu;
tobą,
καὶ
kai
i
αὐξάνεσθε
auksanesthe
rośnijcie
καὶ
kai
i
πληθύνεσθε
plethynesthe
pomnażajcie się
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
Νωε
Noe
Noe
καὶ
kai
i
he
γυνὴ
gyne
kobieta
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
αἱ
hai
γυναῖκες
gynaikes
kobiety
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
αὐτοῦ
autu
jego
μετ᾽
met᾽
z
αὐτοῦ,
autu,
nim,
πάντα
panta
wszelkie
τὰ
ta
θηρία
theria
dzikie zwierzęta
καὶ
kai
i
πάντα
panta
wszelkie
τὰ
ta
κτήνη
ktene
bydło domowe
καὶ
kai
i
πᾶν
pan
wszelkie
πετεινὸν
peteinon
ptactwo
καὶ
kai
i
πᾶν
pan
wszelkie
ἑρπετὸν
herpeton
pełzające
κινούμενον
kinumenon
ruszające się
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
κατὰ
kata
według
γένος
genos
rodzaju
αὐτῶν
auton
jego
ἐξήλθοσαν
ekselthosan
wyszły
ἐκ
ek
τῆς
tes
κιβωτοῦ.
kibotu.
arki.
 
Przymierze Boga z ludźmi
Ofiara Noego i obietnica Boga
ᾠκοδόμησεν
okodomesen
zbudował
Νωε
Noe
Noe
θυσιαστήριον
thysiasterion
ołtarz
τῷ
to

N-DSM
יהוה
JHWH
JAHWE
καὶ
kai
i
ἔλαβεν
elaben
wziął
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszelkiego
τῶν
ton
κτηνῶν
ktenon
bydła domowego
τῶν
ton
καθαρῶν
katharon
czystego
καὶ
kai
i
ἀπὸ
apo
z
πάντων
panton
wszelkiego
τῶν
ton
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatego
τῶν
ton
καθαρῶν
katharon
czystego
καὶ
kai
i
ἀνήνεγκεν
anenenken
przyniósł

N-APF
ὁλοκαρπώσεις
holokarposeis
na ofiarę
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
θυσιαστήριον.
thysiasterion.
ołtarz.

V-API-3S
ὠσφράνθη
osfranthe
poczuł

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg
ὀσμὴν
osmen
woń
εὐωδίας,
euodias,
aromatu,6
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεὸς
theos
Bóg

V-APPNS
διανοηθείς
dianoetheis
[co] pomyślał:
Οὐ
U
Nie
προσθήσω
prostheso
więcej
ἔτι
eti
kiedykolwiek
τοῦ
tu
καταράσασθαι
katarasasthai
przeklnę
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
διὰ
dia
przez
τὰ
ta
ἔργα
erga
czyny
τῶν
ton
ἀνθρώπων,
anthropon,
ludzi,
ὅτι
hoti
gdyż

V-PMI-3S
ἔγκειται
enkeitai
złamane
he
διάνοια
dianoia
myśli
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἐπιμελῶς
epimelos
lgną
ἐπὶ
epi
do
τὰ
ta
πονηρὰ
ponera
złego
ἐκ
ek
od
νεότητος·
neotetos;
młodości.
οὐ
u
Nie
προσθήσω
prostheso
więcej
οὖν
un
więc
ἔτι
eti
już
πατάξαι
pataksai
porażę
πᾶσαν
pasan
wszelkie
σάρκα
sarka
ciało
ζῶσαν,
zosan,
żyjące,
καθὼς
kathos
jak
ἐποίησα.
epoiesa.
uczyniłem.
τὰς
tas
ἡμέρας
hemeras
dni
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
σπέρμα
sperma
siew
καὶ
kai
i
θερισμός,
therismos,
żniwa,
ψῦχος
psychos
zimno
καὶ
kai
i
καῦμα,
kauma,
upał,
θέρος
theros
lato
καὶ
kai
i

N-NSN
ἔαρ
ear
wiosna,
ἡμέραν
hemeran
dniem
καὶ
kai
i
νύκτα
nykta
nocą
οὐ
u
nie
καταπαύσουσιν.
katapaususin.
ustaną.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.