Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Izajasza
(Ησαΐας)

Autor:
Izajasz.
Czas:
Ok. 745-686 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu, wezwanie do ich korekty, zapowiedź nadchodzącego upadku, kary i przyszłego powodzenia.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


ἣν
hen
εἶδεν
eiden
Ησαιας
Esaias
υἱὸς
hyios
Αμως,
Amos,
ἣν
hen
εἶδεν
eiden
κατὰ
kata
τῆς
tes
Ιουδαίας
Iudaias
καὶ
kai
κατὰ
kata
Ιερουσαλημ
Ierusalem
ἐν
en
βασιλείᾳ
basileia
Οζιου
Odziu
καὶ
kai
Ιωαθαμ
Ioatham
καὶ
kai
Αχαζ
Achaz
καὶ
kai
Εζεκιου,
Edzekiu,
οἳ
hoi
ἐβασίλευσαν
ebasileusan
τῆς
tes
Ιουδαίας.
Iudaias.
οὐρανέ,
urane,
καὶ
kai
ἐνωτίζου,
enotidzu,
γῆ,
ge,
ὅτι
hoti

N-NSM
יהוה
JHWH
ἐλάλησεν·
elalesen;
υἱοὺς
hyius
ἐγέννησα
egennesa
καὶ
kai
ὕψωσα,
hypsosa,
αὐτοὶ
autoi
δέ
de
με
me
ἠθέτησαν.
ethetesan.
βοῦς
bus
τὸν
ton
κτησάμενον
ktesamenon
καὶ
kai
ὄνος
onos
τὴν
ten
φάτνην
fatnen
τοῦ
tu
κυρίου
kyriu
αὐτοῦ·
autu;
Ισραηλ
Israel
δέ
de
με
me
οὐκ
uk
ἔγνω,
egno,
καὶ
kai
ho
λαός
laos
με
me
οὐ
u
συνῆκεν.
syneken.
ἔθνος
ethnos
ἁμαρτωλόν,
hamartolon,
λαὸς
laos
πλήρης
pleres
ἁμαρτιῶν,
hamartion,
σπέρμα
sperma
πονηρόν,
poneron,
υἱοὶ
hyioi
ἄνομοι·
anomoi;
ἐγκατελίπατε
enkatelipate
τὸν
ton

N-ASM
יהוה
JHWH
καὶ
kai
παρωργίσατε
parorgisate
τὸν
ton
ἅγιον
hagion
τοῦ
tu
Ισραηλ.
Israel.
ἔτι
eti
πληγῆτε
plegete
προστιθέντες
prostithentes
ἀνομίαν;
anomian;
πᾶσα
pasa
κεφαλὴ
kefale
εἰς
eis
πόνον
ponon
καὶ
kai
πᾶσα
pasa
καρδία
kardia
εἰς
eis
λύπην.
lypen.
ποδῶν
podon
ἕως
heos
κεφαλῆς
kefales
οὔτε
ute
τραῦμα
trauma
οὔτε
ute
μώλωψ
molops
οὔτε
ute
πληγὴ
plege

V-PAPNS
φλεγμαίνουσα,
flegmainusa,
οὐκ
uk
ἔστιν
estin

N-ASN
μάλαγμα
malagma
ἐπιθεῖναι
epitheinai
οὔτε
ute
ἔλαιον
elaion
οὔτε
ute

N-APN
καταδέσμους.
katadesmus.
γῆ
ge
ὑμῶν
hymon
ἔρημος,
eremos,
αἱ
hai
πόλεις
poleis
ὑμῶν
hymon

N-NPM
πυρίκαυστοι·
pyrikaustoi;
τὴν
ten
χώραν
choran
ὑμῶν
hymon
ἐνώπιον
enopion
ὑμῶν
hymon
ἀλλότριοι
allotrioi
κατεσθίουσιν
katesthiusin
αὐτήν,
auten,
καὶ
kai
ἠρήμωται
eremotai
κατεστραμμένη
katestrammene
ὑπὸ
hypo
λαῶν
laon
ἀλλοτρίων.
allotrion.
he
θυγάτηρ
thygater
Σιων
Sion
ὡς
hos
σκηνὴ
skene
ἐν
en
ἀμπελῶνι
ampeloni
καὶ
kai
ὡς
hos

N-NSN
ὀπωροφυλάκιον
oporofylakion
ἐν
en

N-DSN
σικυηράτῳ,
sikyerato,
ὡς
hos
πόλις
polis

V-PMPNS
πολιορκουμένη·
poliorkumene;
εἰ
ei
μὴ
me

N-NSM
יהוה
JHWH
σαβαωθ
sabaoth
ἐγκατέλιπεν
enkatelipen
ἡμῖν
hemin
σπέρμα,
sperma,
ὡς
hos
Σοδομα
Sodoma
ἂν
an
ἐγενήθημεν
egenethemen
καὶ
kai
ὡς
hos
Γομορρα
Gomorra
ἂν
an
ὡμοιώθημεν.
homoiothemen.
λόγον
logon

N-GSM
יהוה,
יהוה,
ἄρχοντες
archontes
Σοδομων·
Sodomon;
προσέχετε
prosechete
νόμον
nomon
θεοῦ,
theu,
λαὸς
laos
Γομορρας.
Gomorras.
μοι
moi
πλῆθος
plethos
τῶν
ton
θυσιῶν
thysion
ὑμῶν;
hymon;
λέγει
legei

N-NSM
יהוה·
יהוה;
πλήρης
pleres
εἰμὶ
eimi
ὁλοκαυτωμάτων
holokautomaton

N-GPM
κριῶν
krion
καὶ
kai

N-ASN
στέαρ
stear
ἀρνῶν
arnon
καὶ
kai
αἷμα
haima
ταύρων
tauron
καὶ
kai
τράγων
tragon
οὐ
u
βούλομαι,
bulomai,
ἐὰν
ean
ἔρχησθε
erchesthe
ὀφθῆναί
ofthenai
μοι.
moi.
τίς
tis
γὰρ
gar
ἐξεζήτησεν
eksedzetesen
ταῦτα
tauta
ἐκ
ek
τῶν
ton
χειρῶν
cheiron
ὑμῶν;
hymon;
πατεῖν
patein
τὴν
ten
αὐλήν
aulen
μου
mu
προσθήσεσθε·
prosthesesthe;
ἐὰν
ean
φέρητε
ferete
σεμίδαλιν,
semidalin,
μάταιον·
mataion;
θυμίαμα
thymiama
βδέλυγμά
bdelygma
μοί
moi
ἐστιν·
estin;
τὰς
tas
νουμηνίας
numenias
ὑμῶν
hymon
καὶ
kai
τὰ
ta
σάββατα
sabbata
καὶ
kai
ἡμέραν
hemeran
μεγάλην
megalen
οὐκ
uk
ἀνέχομαι·
anechomai;
νηστείαν
nesteian
καὶ
kai

N-ASF
ἀργίαν
argian
τὰς
tas
νουμηνίας
numenias
ὑμῶν
hymon
καὶ
kai
τὰς
tas
ἑορτὰς
heortas
ὑμῶν
hymon
μισεῖ
misei
he
ψυχή
psyche
μου·
mu;
ἐγενήθητέ
egenethete
μοι
moi
εἰς
eis
πλησμονήν,
plesmonen,
οὐκέτι
uketi
ἀνήσω
aneso
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
ὑμῶν.
hymon.
τὰς
tas
χεῖρας
cheiras
ἐκτείνητε
ekteinete
πρός
pros
με,
me,
ἀποστρέψω
apostrepso
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς
ofthalmus
μου
mu
ἀφ᾽
af᾽
ὑμῶν,
hymon,
καὶ
kai
ἐὰν
ean
πληθύνητε
plethynete
τὴν
ten
δέησιν,
deesin,
οὐκ
uk
εἰσακούσομαι
eisakusomai
ὑμῶν·
hymon;
αἱ
hai
γὰρ
gar
χεῖρες
cheires
ὑμῶν
hymon
αἵματος
haimatos
πλήρεις.
plereis.
καθαροὶ
katharoi
γένεσθε,
genesthe,
ἀφέλετε
afelete
τὰς
tas
πονηρίας
ponerias
ἀπὸ
apo
τῶν
ton
ψυχῶν
psychon
ὑμῶν
hymon
ἀπέναντι
apenanti
τῶν
ton
ὀφθαλμῶν
ofthalmon
μου,
mu,
παύσασθε
pausasthe
ἀπὸ
apo
τῶν
ton
πονηριῶν
ponerion
ὑμῶν,
hymon,
καλὸν
kalon
ποιεῖν,
poiein,
ἐκζητήσατε
ekdzetesate
κρίσιν,
krisin,
ῥύσασθε
rysasthe
ἀδικούμενον,
adikumenon,
κρίνατε
krinate
ὀρφανῷ
orfano
καὶ
kai
δικαιώσατε
dikaiosate
χήραν·
cheran;
δεῦτε
deute
καὶ
kai

V-AAS-1P
διελεγχθῶμεν,
dielenchthomen,
λέγει
legei

N-NSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
ἐὰν
ean
ὦσιν
osin
αἱ
hai
ἁμαρτίαι
hamartiai
ὑμῶν
hymon
ὡς
hos

A-NSN
φοινικοῦν,
foinikun,
ὡς
hos
χιόνα
chiona
λευκανῶ,
leukano,
ἐὰν
ean
δὲ
de
ὦσιν
osin
ὡς
hos
κόκκινον,
kokkinon,
ὡς
hos
ἔριον
erion
λευκανῶ.
leukano.
ἐὰν
ean
θέλητε
thelete
καὶ
kai
εἰσακούσητέ
eisakusete
μου,
mu,
τὰ
ta
ἀγαθὰ
agatha
τῆς
tes
γῆς
ges
φάγεσθε·
fagesthe;
δὲ
de
μὴ
me
θέλητε
thelete
μηδὲ
mede
εἰσακούσητέ
eisakusete
μου,
mu,
μάχαιρα
machaira
ὑμᾶς
hymas
κατέδεται·
katedetai;
τὸ
to
γὰρ
gar
στόμα
stoma

N-GSM
יהוה
JHWH
ἐλάλησεν
elalesen
ταῦτα.
tauta.
ἐγένετο
egeneto
πόρνη
porne
πόλις
polis
πιστὴ
piste
Σιων,
Sion,
πλήρης
pleres
κρίσεως,
kriseos,
ἐν
en
he
δικαιοσύνη
dikaiosyne
ἐκοιμήθη
ekoimethe
ἐν
en
αὐτῇ,
aute,
νῦν
nyn
δὲ
de

N-NPM
φονευταί.
foneutai.
ἀργύριον
argyrion
ὑμῶν
hymon
ἀδόκιμον·
adokimon;
οἱ
hoi

N-NPM
κάπηλοί
kapeloi
σου
su
μίσγουσι
mizgusi
τὸν
ton
οἶνον
oinon
ὕδατι·
hydati;
ἄρχοντές
archontes
σου
su
ἀπειθοῦσιν,
apeithusin,
κοινωνοὶ
koinonoi
κλεπτῶν,
klepton,
ἀγαπῶντες
agapontes
δῶρα,
dora,
διώκοντες
diokontes
ἀνταπόδομα,
antapodoma,
ὀρφανοῖς
orfanois
οὐ
u
κρίνοντες
krinontes
καὶ
kai
κρίσιν
krisin
χηρῶν
cheron
οὐ
u
προσέχοντες.
prosechontes.
τοῦτο
tuto
τάδε
tade
λέγει
legei
ho
δεσπότης
despotes

N-NSM
יהוה
JHWH
σαβαωθ
sabaoth
Οὐαὶ
Uai
οἱ
hoi
ἰσχύοντες
ischuontes
Ισραηλ·
Israel;
οὐ
u
παύσεται
pausetai
γάρ
gar
μου
mu
ho
θυμὸς
thymos
ἐν
en
τοῖς
tois
ὑπεναντίοις,
hypenantiois,
καὶ
kai
κρίσιν
krisin
ἐκ
ek
τῶν
ton
ἐχθρῶν
echthron
μου
mu
ποιήσω.
poieso.
ἐπάξω
epakso
τὴν
ten
χεῖρά
cheira
μου
mu
ἐπὶ
epi
σὲ
se
καὶ
kai
πυρώσω
pyroso
σε
se
εἰς
eis
καθαρόν,
katharon,
τοὺς
tus
δὲ
de
ἀπειθοῦντας
apeithuntas
ἀπολέσω
apoleso
καὶ
kai
ἀφελῶ
afelo
πάντας
pantas
ἀνόμους
anomus
ἀπὸ
apo
σοῦ
su
καὶ
kai
πάντας
pantas
ὑπερηφάνους
hyperefanus
ταπεινώσω.
tapeinoso.
ἐπιστήσω
episteso
τοὺς
tus
κριτάς
kritas
σου
su
ὡς
hos
τὸ
to
πρότερον
proteron
καὶ
kai
τοὺς
tus
συμβούλους
symbulus
σου
su
ὡς
hos
τὸ
to
ἀπ᾽
ap᾽
ἀρχῆς·
arches;
καὶ
kai
μετὰ
meta
ταῦτα
tauta
κληθήσῃ
klethese
Πόλις
Polis
δικαιοσύνης,
dikaiosynes,
μητρόπολις
metropolis
πιστὴ
piste
Σιων.
Sion.
γὰρ
gar
κρίματος
krimatos
σωθήσεται
sothesetai
he
αἰχμαλωσία
aichmalosia
αὐτῆς
autes
καὶ
kai
μετὰ
meta
ἐλεημοσύνης·
eleemosynes;
συντριβήσονται
syntribesontai
οἱ
hoi
ἄνομοι
anomoi
καὶ
kai
οἱ
hoi
ἁμαρτωλοὶ
hamartoloi
ἅμα,
hama,
καὶ
kai
οἱ
hoi
ἐγκαταλείποντες
enkataleipontes
τὸν
ton

N-ASM
יהוה
JHWH
συντελεσθήσονται.
syntelesthesontai.
αἰσχυνθήσονται
aischynthesontai
ἐπὶ
epi
τοῖς
tois
εἰδώλοις
eidolois
αὐτῶν,
auton,
ha
αὐτοὶ
autoi
ἠβούλοντο,
ebulonto,
καὶ
kai
ἐπῃσχύνθησαν
epeschynthesan
ἐπὶ
epi
τοῖς
tois
κήποις
kepois
αὐτῶν,
auton,
ha
ἐπεθύμησαν·
epethymesan;
γὰρ
gar
ὡς
hos

N-NSF
τερέβινθος
terebinthos
ἀποβεβληκυῖα
apobeblekyia
τὰ
ta
φύλλα
fylla
καὶ
kai
ὡς
hos
παράδεισος
paradeisos
ὕδωρ
hydor
μὴ
me
ἔχων·
echon;
ἔσται
estai
he
ἰσχὺς
ischys
αὐτῶν
auton
ὡς
hos
καλάμη
kalame

A-GSN
στιππύου
stippuu
καὶ
kai
αἱ
hai
ἐργασίαι
ergasiai
αὐτῶν
auton
ὡς
hos

N-APN
σπινθῆρες
spintheres
πυρός,
pyros,
καὶ
kai
κατακαυθήσονται
katakauthesontai
οἱ
hoi
ἄνομοι
anomoi
καὶ
kai
οἱ
hoi
ἁμαρτωλοὶ
hamartoloi
ἅμα,
hama,
καὶ
kai
οὐκ
uk
ἔσται
estai
ho
σβέσων.
zbeson.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.