Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Izajasza
(Ησαΐας)

Rozdział 53


τίς
tis
kto
ἐπίστευσεν
episteusen
uwierzył
τῇ
te
ἀκοῇ
akoe
wieści
ἡμῶν;
hemon;
naszej?
καὶ
kai
I
ho
βραχίων
brachion
ramię

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τίνι
tini
komu
ἀπεκαλύφθη;
apekalyfthe;
zostało objawione?
ἐναντίον
enantion
przed
αὐτοῦ
autu
Nim
ὡς
hos
jako
παιδίον,
paidion,
chłopiec,
ὡς
hos
jak
ῥίζα
ridza
korzeń
ἐν
en
w
γῇ
ge
ziemi
διψώσῃ,
dipsose,
spragnionej,
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
ma
εἶδος
eidos
urody
αὐτῷ
auto
[na] Nim
οὐδὲ
ude
ani
δόξα·
doksa;
chwały;
καὶ
kai
i [gdy]
εἴδομεν
eidomen
zobaczyliśmy
αὐτόν,
auton,
Go,
καὶ
kai
οὐκ
uk
nie
εἶχεν
eichen
miał
εἶδος
eidos
wyglądu
οὐδὲ
ude
ani

N-ASN
κάλλος·
kallos;
piękna;
τὸ
to
εἶδος
eidos
wygląd
αὐτοῦ
autu
jego
ἄτιμον
atimon
szpetny
ἐκλεῖπον
ekleipon
gorzej niż
παρὰ
para
u
πάντας
pantas
wszystkich
ἀνθρώπους,
anthropus,
ludzi,
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ἐν
en
w
πληγῇ
plege
ciosach
ὢν
on
będący
καὶ
kai
i
εἰδὼς
eidos
zobaczywszy
φέρειν
ferein
[myśleliśmy, że] dzwiga
μαλακίαν,
malakian,
chorobę,
ὅτι
hoti
ponieważ
ἀπέστραπται
apestraptai
wykrzywione było
τὸ
to
πρόσωπον
prosopon
oblicze
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἠτιμάσθη
etimasthe
wzgardzony
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἐλογίσθη.
elogisthe.
liczono się [z Nim].
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
ἡμῶν
hemon
nasze
φέρει
ferei
poniósł
καὶ
kai
i
περὶ
peri
za
ἡμῶν
hemon
nas
ὀδυνᾶται,
odynatai,
smutki,
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
ἐλογισάμεθα
elogisametha
mniemaliśmy[, że]
αὐτὸν
auton
On
εἶναι
einai
jest
ἐν
en
w
πόνῳ
pono
udręczeniu
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
πληγῇ
plege
ciosach
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
κακώσει.
kakosei.
złym traktowaniu.
δὲ
de
zaś
ἐτραυματίσθη
etraumatisthe
zraniony został
διὰ
dia
dla
τὰς
tas
ἀνομίας
anomias
bezprawia
ἡμῶν
hemon
naszego
καὶ
kai
i
μεμαλάκισται
memalakistai
słabości znosił
διὰ
dia
dla
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechów
ἡμῶν·
hemon;
naszych.
παιδεία
paideia
Kara
εἰρήνης
eirenes
[za] pojednanie
ἡμῶν
hemon
nasze
ἐπ᾽
ep᾽
przez
αὐτόν,
auton,
Niego.
τῷ
to
μώλωπι
molopi
Obrażenia
αὐτοῦ
autu
Jego
ἡμεῖς
hemeis
nas
ἰάθημεν.
iathemen.
uleczyły.
ὡς
hos
jak
πρόβατα
probata
owce
ἐπλανήθημεν,
eplanethemen,
zbłądziliśmy,
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
τῇ
te
[na]
ὁδῷ
hodo
drodze
αὐτοῦ
autu
jego
ἐπλανήθη·
eplanethe;
zbładził;
καὶ
kai
a

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
παρέδωκεν
paredoken
wydał
αὐτὸν
auton
Jego
ταῖς
tais
za
ἁμαρτίαις
hamartiais
grzechy
ἡμῶν.
hemon.
nasze.
αὐτὸς
autos
On
διὰ
dia
w czasie
τὸ
to
κεκακῶσθαι
kekakosthai
cierpień
οὐκ
uk
nie
ἀνοίγει
anoigei
otwiera
τὸ
to
στόμα·
stoma;
ust,
ὡς
hos
jak
πρόβατον
probaton
owca
ἐπὶ
epi
na
σφαγὴν
sfagen
rzeź
ἤχθη
echthe
był prowadzony
καὶ
kai
i
ὡς
hos
jak
ἀμνὸς
amnos
baranek
ἐναντίον
enantion
przed
τοῦ
tu
κείροντος
keirontos
strzygącym
αὐτὸν
auton
jego,
ἄφωνος
afonos
milczał,
οὕτως
hutos
tak
οὐκ
uk
nie
ἀνοίγει
anoigei
otwiera
τὸ
to
στόμα
stoma
ust
αὐτοῦ.
autu.
swoich.
τῇ
te
ταπεινώσει
tapeinosei
poniżeniu
he
κρίσις
krisis
wyrok
αὐτοῦ
autu
na Nim
ἤρθη·
erthe;
został wykonany.
τὴν
ten
[O]
γενεὰν
genean
pokoleniu
αὐτοῦ
autu
Jego,
τίς
tis
kto
διηγήσεται;
diegesetai;
opowie?
ὅτι
hoti
Gdyż
αἴρεται
airetai
zostało zabrane
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
he
ζωὴ
zoe
życie
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἀπὸ
apo
przez
τῶν
ton
ἀνομιῶν
anomion
bezprawia
τοῦ
tu
λαοῦ
lau
ludu
μου
mu
Mego
ἤχθη
echthe
był prowadzony
εἰς
eis
ku
θάνατον.
thanaton.
śmierci.
δώσω
doso
wydałbym
τοὺς
tus
πονηροὺς
ponerus
złych
ἀντὶ
anti
zamiast
τῆς
tes
ταφῆς
tafes
pochówku
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
πλουσίους
plusius
bogatych
ἀντὶ
anti
zamiast
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
αὐτοῦ·
autu;
Jego;
ὅτι
hoti
gdyż
ἀνομίαν
anomian
bezprawia
οὐκ
uk
nie
ἐποίησεν,
epoiesen,
uczynił,
οὐδὲ
ude
ani
εὑρέθη
heurethe
znalazło się
δόλος
dolos
oszustwo
ἐν
en
na
τῷ
to
στόματι
stomati
ustach
αὐτοῦ.
autu.
Jego.

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
βούλεται
buletai
chciałby
καθαρίσαι
katharisai
uchronić
αὐτὸν
auton
Go
τῆς
tes
[przed]
πληγῆς·
pleges;
razami.
ἐὰν
ean
Jeśli
δῶτε
dote
dalibyście [ofiarę]
περὶ
peri
za
ἁμαρτίας,
hamartias,
grzech,
he
ψυχὴ
psyche
dusza
ὑμῶν
hymon
wasza
ὄψεται
opsetai
zobaczyłaby
σπέρμα
sperma
nasienie

A-ASN
μακρόβιον·
makrobion;
długowieczne.
καὶ
kai
I
βούλεται
buletai
chciałby

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ἀφελεῖν
afelein
uchronić
τοῦ
tu
πόνου
ponu
udręką
τῆς
tes
ψυχῆς
psyches
duszę
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
δεῖξαι
deiksai
[aby] pokazać
αὐτῷ
auto
Mu
φῶς
fos
światło
καὶ
kai
i
πλάσαι
plasai
ukształtować
τῇ
te
[Go do]
συνέσει,
synesei,
zrozumienia,
δικαιῶσαι
dikaiosai
[aby] usprawiedliwić
δίκαιον
dikaion
[jako] sprawiedliwego,
εὖ
eu
dobrze
δουλεύοντα
duleuonta
służącego
πολλοῖς,
pollois,
wielu,
καὶ
kai
lecz
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
αὐτῶν
auton
ich
αὐτὸς
autos
On
ἀνοίσει.
anoisei.
będzie nosił.
τοῦτο
tuto
tego
αὐτὸς
autos
On
κληρονομήσει
kleronomesei
odziedziczy
πολλοὺς
pollus
licznych
καὶ
kai
i
τῶν
ton
[z]
ἰσχυρῶν
ischyron
mocnymi
μεριεῖ
meriei
dzielić będzie
σκῦλα,
skyla,
łupy,
ἀνθ᾽
anth᾽
za to,
ὧν
hon
że
παρεδόθη
paredothe
została wydana
εἰς
eis
na
θάνατον
thanaton
śmierć
he
ψυχὴ
psyche
dusza
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἀνόμοις
anomois
bezprawiu
ἐλογίσθη·
elogisthe;
został osądzony;
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
On
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
πολλῶν
pollon
wielu
ἀνήνεγκεν
anenenken
poniósł
καὶ
kai
i
διὰ
dia
za
τὰς
tas
ich
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
αὐτῶν
auton
On
παρεδόθη.
paredothe.
został wydany.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.