Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 12


 
Syn Człowieczy Panem szabatu
ἐκείνῳ
ekeino
owym
τῷ
to
καιρῷ
kairo
czasie
ἐπορεύθη
eporeuthe
przechodził
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τοῖς
tois
σάββασιν
sabbasin
[w] szabat
διὰ
dia
przez
τῶν
ton
σπορίμων·
sporimon;
obsiane pola.1
οἱ
hoi
δὲ
de
Zaś
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐπείνασαν
epeinasan
zgłodnieli
καὶ
kai
i
ἤρξαντο
erksanto
zaczęli
τίλλειν
tillein
zrywać
στάχυας
stachyas
kłosy
καὶ
kai
i
ἐσθίειν.
esthiein.
jeść.2
δὲ
de
Zaś
Φαρισαῖοι
Farisaioi
faryzeusze
ἰδόντες
idontes
zobaczywszy
εἶπαν
eipan
powiedzieli
αὐτῷ
auto
Jemu,
Ἰδοὺ
Idu
oto
οἱ
hoi
μαθηταί
mathetai
uczniowie
σου
su
Twoi
ποιοῦσιν
poiusin
czynią
ho
co
οὐκ
uk
nie
ἔξεστιν
eksestin
wolno
ποιεῖν
poiein
czynić
ἐν
en
w
σαββάτῳ.
sabbato.
szabat.
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
odpowiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Οὐκ
Uk
Nie
ἀνέγνωτε
anegnote
przeczytaliście,
τί
ti
co
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
Δαυεὶδ
Daueid
Dawid,
ὅτε
hote
że
ἐπείνασεν
epeinasen
zgłodniał
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
ci
μετ’
met’
z
αὐτοῦ;
autu;
nim?
εἰσῆλθεν
eiselthen
wszedł
εἰς
eis
do
τὸν
ton
οἶκον
oikon
domu
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἄρτους
artus
chleby
τῆς
tes
προθέσεως
protheseos
pokładne3
ἔφαγον,
efagon,
jadł,
ho
których
οὐκ
uk
nie
ἐξὸν
ekson
wolno
ἦν
en
było
αὐτῷ
auto
im
φαγεῖν
fagein
zjeść
οὐδὲ
ude
i nie
τοῖς
tois
tym
μετ’
met’
z
αὐτοῦ,
autu,
nim,4
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
τοῖς
tois
ἱερεῦσιν
hiereusin
kapłanom
μόνοις;
monois;
tylko?
οὐκ
uk
nie
ἀνέγνωτε
anegnote
przeczytaliście
ἐν
en
w
τῷ
to
νόμῳ
nomo
Prawie,
ὅτι
hoti
że
τοῖς
tois
σάββασιν
sabbasin
[w] szabat
οἱ
hoi
ἱερεῖς
hiereis
kapłani
ἐν
en
w
τῷ
to
ἱερῷ
hiero
świątyni
τὸ
to
σάββατον
sabbaton
sabat
βεβηλοῦσιν
bebelusin
beszczeszą5
καὶ
kai
i
ἀναίτιοί
anaitioi
niewinni
εἰσιν;
eisin;
są?
δὲ
de
zaś
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
τοῦ
tu
ἱεροῦ
hieru
[od] świątyni
μεῖζόν
meidzon
większe
ἐστιν
estin
jest
ὧδε.
hode.
tutaj,
δὲ
de
zaś
ἐγνώκειτε
egnokeite
wiedzielibyście
τί
ti
co
ἐστιν,
estin,
jest:
Ἔλεος
Eleos
Litości6
θέλω
thelo
chcę
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
θυσίαν
thysian
ofiary,7
οὐκ
uk
nie
ἂν
an
κατεδικάσατε
katedikasate
potępialibyście
τοὺς
tus
ἀναιτίους.
anaitius.
niewinnych.
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
τοῦ
tu
σαββάτου
sabbatu
szabatu
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου.
anthropu.
Człowieka.
 
Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką
μεταβὰς
metabas
przeszedłszy
ἐκεῖθεν
ekeithen
stamtąd
ἦλθεν
elthen
przyszedł
εἰς
eis
do
τὴν
ten
συναγωγὴν
synagogen
synagogi
αὐτῶν.
auton.
ich.
ἰδοὺ
idu
oto
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
χεῖρα
cheira
rękę
ἔχων
echon
mający
ξηράν·
kseran;
uschłą.
καὶ
kai
I
ἐπηρώτησαν
eperotesan
zapytali
αὐτὸν
auton
Go
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Εἰ
Ei
Czy
ἔξεστιν
eksestin
jest słuszne
τοῖς
tois
σάββασιν
sabbasin
[w] szabat
θεραπεῦσαι;
therapeusai;
leczyć?8
ἵνα
hina
Aby
κατηγορήσωσιν
kategoresosin
oskarżyliby
αὐτοῦ.
autu.
Go.
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
odpowiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Τίς
Tis
Kto
ἔσται
estai
jest
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek,
ὃς
hos
który
ἕξει
heksei
mając
πρόβατον
probaton
owce
ἕν,
hen,
jedną,
καὶ
kai
i
ἐὰν
ean
jeśli
ἐμπέσῃ
empese
wpadłaby
τοῦτο
tuto
ta
τοῖς
tois
σάββασιν
sabbasin
[w] szabat9
εἰς
eis
do
βόθυνον,
bothynon,
dołu,
οὐχὶ
uchi
nie
κρατήσει
kratesei
chwyci
αὐτὸ
auto
καὶ
kai
i
ἐγερεῖ;
egerei;
podniesie?
οὖν
un
więc
διαφέρει
diaferei
przewyższa
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
προβάτου.
probatu.
owcę.
ὥστε
hoste
Dlatego
ἔξεστιν
eksestin
dozwolone [jest]
τοῖς
tois
σάββασιν
sabbasin
[w] szabat
καλῶς
kalos
dobrze
ποιεῖν.
poiein.
czynić.
λέγει
legei
mówi
τῷ
to
ἀνθρώπῳ
anthropo
człowiekowi:
Ἔκτεινόν
Ekteinon
Wyciągnij
σου
su
twą
τὴν
ten
χεῖρα.
cheira.
rękę.
καὶ
kai
I
ἐξέτεινεν,
ekseteinen,
wyciągnął
καὶ
kai
i
ἀπεκατεστάθη
apekatestathe
przywrócona została
ὑγιὴς
hygies
zdrowa
ὡς
hos
jak
he
ἄλλη.
alle.
inna.10
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
faryzeusze
συμβούλιον
symbulion
naradę
ἔλαβον
elabon
podjęli
κατ’
kat’
przeciw
αὐτοῦ
autu
Niemu
ὅπως
hopos
jak
αὐτὸν
auton
Jego
ἀπολέσωσιν.
apolesosin.
zniszczyć.11
 
Postawa Jezusa
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
γνοὺς
gnus
poznawszy
ἀνεχώρησεν
anechoresen
wycofał się12
ἐκεῖθεν.
ekeithen.
stamtąd.
καὶ
kai
I
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
towarzyszyły
αὐτῷ
auto
Mu
[ὄχλοι]
[ochloi]
[tłumy]
πολλοί,
polloi,
liczne,
καὶ
kai
i
ἐθεράπευσεν
etherapeusen
leczył
αὐτοὺς
autus
ich
πάντας,
pantas,
wszystkich.
ἐπετίμησεν
epetimesen
upominał
αὐτοῖς
autois
ich,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
φανερὸν
faneron
widocznym13
αὐτὸν
auton
Go
ποιήσωσιν·
poiesosin;
czyniły.
πληρωθῇ
plerothe
wypełniło się
τὸ
to
[co]
ῥηθὲν
rethen
powiedziane
διὰ
dia
przez
Ἡσαΐου
Hesaiu
Izajasza
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka
λέγοντος
legontos
mówiącego:
ho
παῖς
pais
chłopiec14
μου
mu
Mój,
ὃν
hon
którego
ᾑρέτισα,
heretisa,
wybrałem.
ho
ἀγαπητός
agapetos
Ukochany
μου
mu
Mój,
ὃν
hon
którego
εὐδόκησεν
eudokesen
aprobuje15
he
ψυχή
psyche
dusza
μου·
mu;
Ma.
θήσω
theso
Włożę16
τὸ
to
Πνεῦμά
Pneuma
Ducha
μου
mu
Mego
ἐπ’
ep’
na
αὐτόν,
auton,
Niego,
καὶ
kai
i
κρίσιν
krisin
sąd
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodom
ἀπαγγελεῖ.
apangelei.
ogłosi.
ἐρίσει
erisei
będzie kłócić się17
οὐδὲ
ude
i nie
κραυγάσει,
kraugasei,
będzie krzyczeć,18
οὐδὲ
ude
i nie
ἀκούσει
akusei
usłyszy
τις
tis
ktoś
ἐν
en
na
ταῖς
tais
πλατείαις
plateiais
placach
τὴν
ten
φωνὴν
fonen
głos
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
συντετριμμένον
syntetrimmenon
zmiażdzonej19
οὐ
u
nie
κατεάξει
kateaksei
złamie
καὶ
kai
i
λίνον
linon
lnu20
τυφόμενον
tyfomenon
dymiącego21
οὐ
u
nie
σβέσει,
zbesei,
zgasi,
ἕως
heos
ἂν
an
ἐκβάλῃ
ekbale
wyrzuci22
εἰς
eis
do
νῖκος
nikos
zwycięstwa
τὴν
ten
κρίσιν.
krisin.
sąd.
προσηνέχθη
prosenechthe
przyprowadzono
αὐτῷ
auto
Mu
δαιμονιζόμενος
daimonidzomenos
zdemonizowanego,24
τυφλὸς
tyflos
ślepego25
καὶ
kai
i
κωφός·
kofos;
niemego.26
καὶ
kai
I
ἐθεράπευσεν
etherapeusen
uleczył
αὐτόν,
auton,
go,
ὥστε
hoste
tak, że
τὸν
ton
κωφὸν
kofon
głuchy27
λαλεῖν
lalein
[zaczął] mówić
καὶ
kai
i
βλέπειν.
blepein.
widzieć.
ἐξίσταντο
eksistanto
zdumiewali się
πάντες
pantes
wszyscy
οἱ
hoi
ὄχλοι
ochloi
ludzie28
καὶ
kai
i
ἔλεγον
elegon
mówili:
Μήτι
Meti
Nie
οὗτός
hutos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
υἱὸς
hyios
syn
Δαυείδ;
Daueid;
Dawida?
δὲ
de
Zaś
Φαρισαῖοι
Farisaioi
faryzeusze
ἀκούσαντες
akusantes
usłyszawszy
εἶπον
eipon
powiedzieli:
Οὗτος
HUtos
Ten
οὐκ
uk
nie
ἐκβάλλει
ekballei
wyrzuca
τὰ
ta
δαιμόνια
daimonia
demonów
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ἐν
en
przez
τῷ
to
Βεελζεβοὺλ
Beeldzebul
belzebuba29
ἄρχοντι
archonti
władcę30
τῶν
ton
δαιμονίων.
daimonion.
demonów.
δὲ
de
zaś31
τὰς
tas
ἐνθυμήσεις
enthymeseis
myślenie
αὐτῶν
auton
ich
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Πᾶσα
Pasa
Każde
βασιλεία
basileia
królestwo
μερισθεῖσα
meristheisa
podzielone
καθ’
kath’
przeciw
ἑαυτῆς
heautes
sobie
ἐρημοῦται,
eremutai,
pustoszone jest,
καὶ
kai
i
πᾶσα
pasa
każde
πόλις
polis
miasto
e
lub
οἰκία
oikia
dom
μερισθεῖσα
meristheisa
podzielony
καθ’
kath’
przeciw
ἑαυτῆς
heautes
sobie
οὐ
u
nie
σταθήσεται.
stathesetai.
ostanie się.32
εἰ
ei
jeśli
ho
Σατανᾶς
Satanas
szatan
τὸν
ton
Σατανᾶν
Satanan
szatana
ἐκβάλλει,
ekballei,
wyrzuca,
ἐφ’
ef’
w
ἑαυτὸν
heauton
sobie
ἐμερίσθη·
emeristhe;
jest podzielony.
πῶς
pos
Jak
οὖν
un
więc
σταθήσεται
stathesetai
ostoi się
he
βασιλεία
basileia
królestwo
αὐτοῦ;
autu;
jego?
εἰ
ei
jeśli
ἐγὼ
ego
Ja
ἐν
en
przez
Βεελζεβοὺλ
Beeldzebul
belzebuba
ἐκβάλλω
ekballo
wyrzucam
τὰ
ta
δαιμόνια,
daimonia,
demony,
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
ὑμῶν
hymon
wasi
ἐν
en
przez
τίνι
tini
kogo
ἐκβάλλουσιν;
ekballusin;
wyrzucają?
διὰ
dia
Dla
τοῦτο
tuto
tego
αὐτοὶ
autoi
oni
κριταὶ
kritai
sędziami
ἔσονται
esontai
będą
ὑμῶν.
hymon.
waszymi.
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐγὼ
ego
Ja
ἐκβάλλω
ekballo
wyrzucam
τὰ
ta
δαιμόνια,
daimonia,
demony,
ἄρα
ara
wtedy33
ἔφθασεν
efthasen
nadeszło
ἐφ’
ef’
do
ὑμᾶς
hymas
was
he
βασιλεία
basileia
Królestwo
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
πῶς
pos
jak
δύναταί
dynatai
może
τις
tis
ktoś
εἰσελθεῖν
eiselthein
wejść
εἰς
eis
do
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
domu
τοῦ
tu
ἰσχυροῦ
ischyru
siłacza34
καὶ
kai
i
τὰ
ta
σκεύη
skeue
rzeczy
αὐτοῦ
autu
jego
ἁρπάσαι,
harpasai,
zabrać,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
πρῶτον
proton
najpierw
δήσῃ
dese
związałby
τὸν
ton
ἰσχυρόν,
ischyron,
siłacza,
καὶ
kai
i
τότε
tote
wtedy
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
dom
αὐτοῦ
autu
jego
διαρπάσει;
diarpasei;
ograbi?
μὴ
me
Nie
ὢν
on
będący
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
κατ’
kat’
przeciw
ἐμοῦ
emu
Mnie
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
ho
μὴ
me
nie
συνάγων
synagon
zbierający35
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
σκορπίζει.
skorpidzei.
rozprasza.36
τοῦτο
tuto
tego
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
πᾶσα
pasa
każdy
ἁμαρτία
hamartia
grzech
καὶ
kai
i
βλασφημία
blasfemia
obelga37
ἀφεθήσεται
afethesetai
zostanie odpuszczone
τοῖς
tois
ἀνθρώποις,
anthropois,
ludziom,
he
δὲ
de
zaś
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha38
βλασφημία
blasfemia
obelga
οὐκ
uk
nie
ἀφεθήσεται.
afethesetai.
zostanie odpuszczona.39
ὃς
hos
kto
ἐὰν
ean
jeśli
εἴπῃ
eipe
powiedziałby
λόγον
logon
słowo
κατὰ
kata
przeciw
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Synowi
τοῦ
tu
ἀνθρώπου,
anthropu,
Człowieka,
ἀφεθήσεται
afethesetai
będzie odpuszczone
αὐτῷ·
auto;
mu.
ὃς
hos
Kto
δ’
d’
zaś
ἂν
an
εἴπῃ
eipe
powiedziałby
κατὰ
kata
przeciw
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Duchowi
τοῦ
tu
Ἁγίου,
Hagiu,
Świętemu,
οὐκ
uk
nie
ἀφεθήσεται
afethesetai
będzie odpuszczone
αὐτῷ
auto
mu
οὔτε
ute
ani
ἐν
en
w
τούτῳ
tuto
tym
τῷ
to
αἰῶνι
aioni
wieku
οὔτε
ute
ani
ἐν
en
w
τῷ
to
μέλλοντι.
mellonti.
nadchodzącym.40
ποιήσατε
poiesate
uczyńcie41
τὸ
to
δένδρον
dendron
drzewo
καλὸν
kalon
dobre
καὶ
kai
i
τὸν
ton
καρπὸν
karpon
owoc
αὐτοῦ
autu
jego
καλόν,
kalon,
dobry,
e
albo
ποιήσατε
poiesate
uczyńcie
τὸ
to
δένδρον
dendron
drzewo
σαπρὸν
sapron
bezwartościowe42
καὶ
kai
i
τὸν
ton
καρπὸν
karpon