Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 16


 
Jezus i człowiek poszukujący znaku
προσελθόντες
proselthontes
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
καὶ
kai
Σαδδουκαῖοι
Saddukaioi
πειράζοντες
peiradzontes
ἐπηρώτησαν
eperotesan
αὐτὸν
auton
σημεῖον
semeion
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
ἐπιδεῖξαι
epideiksai
αὐτοῖς.
autois.
δὲ
de
ἀποκριθεὶς
apokritheis
εἶπεν
eipen
αὐτοῖς
autois
Ὀψίας
Opsias
γενομένης
genomenes
λέγετε
legete
Εὐδία,
Eudia,
πυρράζει
pyrradzei
γὰρ
gar
ho
οὐρανός·
uranos;
πρωΐ
proi
Σήμερον
Semeron
χειμών,
cheimon,
πυρράζει
pyrradzei
γὰρ
gar
στυγνάζων
stygnadzon
ho
οὐρανός.
uranos.
τὸ
to
μὲν
men
πρόσωπον
prosopon
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
γινώσκετε
ginoskete
διακρίνειν,
diakrinein,
τὰ
ta
δὲ
de
σημεῖα
semeia
τῶν
ton
καιρῶν
kairon
οὐ
u
δύνασθε;
dynasthe;
πονηρὰ
ponera
καὶ
kai
μοιχαλὶς
moichalis
σημεῖον
semeion
ἐπιζητεῖ,
epidzetei,
καὶ
kai
σημεῖον
semeion
οὐ
u
δοθήσεται
dothesetai
αὐτῇ
aute
εἰ
ei
μὴ
me
τὸ
to
σημεῖον
semeion
Ἰωνᾶ.
Iona.
καὶ
kai
καταλιπὼν
katalipon
αὐτοὺς
autus
ἀπῆλθεν.
apelthen.
 
Ostrzeżenie przed „zakwasem”
ἐλθόντες
elthontes
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
εἰς
eis
τὸ
to
πέραν
peran
ἐπελάθοντο
epelathonto
ἄρτους
artus
λαβεῖν.
labein.
δὲ
de
Ἰησοῦς
Iesus
εἶπεν
eipen
αὐτοῖς
autois
Ὁρᾶτε
Horate
καὶ
kai
προσέχετε
prosechete
ἀπὸ
apo
τῆς
tes
ζύμης
zymes
τῶν
ton
Φαρισαίων
Farisaion
καὶ
kai
Σαδδουκαίων.
Saddukaion.
δὲ
de
διελογίζοντο
dielogidzonto
ἐν
en
ἑαυτοῖς
heautois
λέγοντες
legontes
ὅτι
hoti
Ἄρτους
Artus
οὐκ
uk
ἐλάβομεν.
elabomen.
δὲ
de
ho
Ἰησοῦς
Iesus
εἶπεν
eipen
Τί
Ti
διαλογίζεσθε
dialogidzesthe
ἐν
en
ἑαυτοῖς,
heautois,
ὀλιγόπιστοι,
oligopistoi,
ὅτι
hoti
ἄρτους
artus
οὐκ
uk
ἔχετε;
echete;
νοεῖτε,
noeite,
οὐδὲ
ude
μνημονεύετε
mnemoneuete
τοὺς
tus
πέντε
pente
ἄρτους
artus
τῶν
ton
πεντακισχιλίων
pentakischilion
καὶ
kai
πόσους
posus
κοφίνους
kofinus
ἐλάβετε;
elabete;
τοὺς
tus
ἑπτὰ
hepta
ἄρτους
artus
τῶν
ton
τετρακισχιλίων
tetrakischilion
καὶ
kai
πόσας
posas
σπυρίδας
spyridas
ἐλάβετε;
elabete;
οὐ
u
νοεῖτε
noeite
ὅτι
hoti
οὐ
u
περὶ
peri
ἄρτων
arton
εἶπον
eipon
ὑμῖν;
hymin;
προσέχετε
prosechete
δὲ
de
ἀπὸ
apo
τῆς
tes
ζύμης
zymes
τῶν
ton
Φαρισαίων
Farisaion
καὶ
kai
Σαδδουκαίων.
Saddukaion.
συνῆκαν
synekan
ὅτι
hoti
οὐκ
uk
εἶπεν
eipen
προσέχειν
prosechein
ἀπὸ
apo
τῆς
tes
ζύμης
zymes
τῶν
ton
ἄρτων,
arton,
ἀλλὰ
alla
ἀπὸ
apo
τῆς
tes
διδαχῆς
didaches
τῶν
ton
Φαρισαίων
Farisaion
καὶ
kai
Σαδδουκαίων.
Saddukaion.
 
Wyznanie Piotra i Jezusa
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
ku
τὰ
ta
μέρη
mere
okolicom
Καισαρίας
Kaisarias
Cezarei
τῆς
tes
Φιλίππου
Filippu
Filipowej,
ἠρώτα
erota
pytał
τοὺς
tus
μαθητὰς
mathetas
uczniów
αὐτοῦ
autu
Jego
λέγων
legon
mówiąc:
Τίνα
Tina
KIm,
λέγουσιν
legusin
mówią
οἱ
hoi
ἄνθρωποι
anthropoi
ludzie,
εἶναι
einai
jest
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου;
anthropu;
Człowieka?
δὲ
de
zaś
εἶπαν
eipan
powiedzieli:
Οἱ
Hoi
[Jedni]
μὲν
men
Ἰωάνην
Ioanen
Janem
τὸν
ton
Βαπτιστήν,
Baptisten,
Chrzcicielem,1
ἄλλοι
alloi
inni
δὲ
de
zaś
Ἡλείαν,
Heleian,
Eliaszem,
ἕτεροι
heteroi
drudzy
δὲ
de
zaś
Ἱερεμίαν
Hieremian
Jeremiaszem
e
lub
ἕνα
hena
jednym
τῶν
ton
[z]
προφητῶν.
profeton.
proroków.
αὐτοῖς
autois
im:
Ὑμεῖς
Hymeis
Wy
δὲ
de
zaś
τίνα
tina
kim
με
me
[o] Mnie
λέγετε
legete
mówicie,
εἶναι;
einai;
[że] jestem?
δὲ
de
zaś
Σίμων
Simon
Szymon
Πέτρος
Petros
Piotr
εἶπεν
eipen
powiedział:
Σὺ
Sy
Ty
εἶ
ei
jesteś
ho
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec,
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
τοῦ
tu
ζῶντος.
zontos.
żyjącego.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Μακάριος
Makarios
Szczęśliwy
εἶ,
ei,
jesteś,
Σίμων
Simon
Szymonie
Βαριωνᾶ,
Bariona,
[synu] Jony,
ὅτι
hoti
gdyż
σὰρξ
sarks
ciało
καὶ
kai
i
αἷμα
haima
krew
οὐκ
uk
nie
ἀπεκάλυψέν
apekalypsen
odsłoniły
σοι
soi
ci [tego],
ἀλλ’
all’
ale
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
μου
mu
Mój
ho
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οὐρανοῖς.
uranois.
niebiosach.
δέ
de
zaś
σοι
soi
tobie
λέγω
lego
mówię,
ὅτι
hoti
że
σὺ
sy
ty
εἶ
ei
jesteś
Πέτρος,
Petros,
Piotr,
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
ταύτῃ
taute
tej
τῇ
te
πέτρᾳ
petra
skale
οἰκοδομήσω
oikodomeso
zbuduję
μου
mu
Moje
τὴν
ten
ἐκκλησίαν,
ekklesian,
zgromadzenie,2
καὶ
kai
a
πύλαι
pylai
bramy
Ἅιδου
Haidu
Hadesu
οὐ
u
nie
κατισχύσουσιν
katischysusin
przemogą
αὐτῆς.
autes.
go.
σοι
soi
ci
τὰς
tas
κλεῖδας
kleidas
klucze
τῆς
tes
βασιλείας
basileias
królestwa
τῶν
ton
οὐρανῶν,
uranon,
niebios,
καὶ
kai
a
ho
ἐὰν
ean
jeśli
δήσῃς
deses
zwiążesz
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi,
ἔσται
estai
będzie
δεδεμένον
dedemenon
związane
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οὐρανοῖς,
uranois,
niebiosach,
καὶ
kai
a
ho
ἐὰν
ean
jeśli
λύσῃς
lyses
rozwiązałbyś
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi,
ἔσται
estai
będzie
λελυμένον
lelymenon
rozwiązane
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οὐρανοῖς.
uranois.
niebiosach.
ἐπετίμησεν
epetimesen
stanowczo nakazał
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniom,
ἵνα
hina
aby
μηδενὶ
medeni
nikomu [nie]
εἴπωσιν
eiposin
powiedzieli,
ὅτι
hoti
że
αὐτός
autos
On
ἐστιν
estin
jest
ho
Χριστός.
Christos.
Pomazańcem.
 
Pierwsza zapowiedź śmierci
τότε
tote
ἤρξατο
erksato
Ἰησοῦς
Iesus
Χριστὸς
Christos
δεικνύειν
deiknyein
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
αὐτοῦ
autu
ὅτι
hoti
δεῖ
dei
αὐτὸν
auton
εἰς
eis
Ἱεροσόλυμα
Hierosolyma
ἀπελθεῖν
apelthein
καὶ
kai
πολλὰ
polla
παθεῖν
pathein
ἀπὸ
apo
τῶν
ton
πρεσβυτέρων
prezbyteron
καὶ
kai
ἀρχιερέων
archiereon
καὶ
kai
γραμματέων
grammateon
καὶ
kai
ἀποκτανθῆναι
apoktanthenai
καὶ
kai
τῇ
te
τρίτῃ
trite
ἡμέρᾳ
hemera
ἐγερθῆναι.
egerthenai.
 
Niechlubna troska Piotra
προσλαβόμενος
proslabomenos
αὐτὸν
auton
ho
Πέτρος
Petros
ἤρξατο
erksato
ἐπιτιμᾶν
epitiman
αὐτῷ
auto
λέγων
legon
Ἵλεώς
Hileos
σοι,
soi,
Κύριε·
Kyrie;
οὐ
u
μὴ
me
ἔσται
estai
σοι
soi
τοῦτο.
tuto.
δὲ
de
στραφεὶς
strafeis
εἶπεν
eipen
τῷ
to
Πέτρῳ
Petro
Ὕπαγε
Hypage
ὀπίσω
opiso
μου,
mu,
Σατανᾶ·
Satana;
σκάνδαλον
skandalon
εἶ
ei
ἐμοῦ,
emu,
ὅτι
hoti
οὐ
u
φρονεῖς
froneis
τὰ
ta
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
ἀλλὰ
alla
τὰ
ta
τῶν
ton
ἀνθρώπων.
anthropon.
 
Cena uczniostwa
ho
Ἰησοῦς
Iesus
εἶπεν
eipen
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
αὐτοῦ
autu
Εἴ
Ei
τις
tis
θέλει
thelei
ὀπίσω
opiso
μου
mu
ἐλθεῖν,
elthein,
ἀπαρνησάσθω
aparnesastho
ἑαυτὸν
heauton
καὶ
kai
ἀράτω
arato
τὸν
ton
σταυρὸν
stauron
αὐτοῦ,
autu,
καὶ
kai
ἀκολουθείτω
akolutheito
μοι.
moi.
γὰρ
gar
ἐὰν
ean
θέλῃ
thele
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
αὐτοῦ
autu
σῶσαι,
sosai,
ἀπολέσει
apolesei
αὐτήν·
auten;
ὃς
hos
δ’
d’
ἂν
an
ἀπολέσῃ
apolese
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
αὐτοῦ
autu
ἕνεκεν
heneken
ἐμοῦ,
emu,
εὑρήσει
heuresei
αὐτήν.
auten.
γὰρ
gar
ὠφεληθήσεται
ofelethesetai
ἄνθρωπος
anthropos
ἐὰν
ean
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
ὅλον
holon
κερδήσῃ,
kerdese,
τὴν
ten
δὲ
de
ψυχὴν
psychen
αὐτοῦ
autu
ζημιωθῇ;
zemiothe;
e
τί
ti
δώσει
dosei
ἄνθρωπος
anthropos
ἀντάλλαγμα
antallagma
τῆς
tes
ψυχῆς
psyches
αὐτοῦ;
autu;
γὰρ
gar
ho
Υἱὸς
Hyios
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
ἔρχεσθαι
erchesthai
ἐν
en
τῇ
te
δόξῃ
dokse
τοῦ
tu
Πατρὸς
Patros
αὐτοῦ
autu
μετὰ
meta
τῶν
ton
ἀγγέλων
angelon
αὐτοῦ,
autu,
καὶ.
kai.
τότε
tote
ἀποδώσει
apodosei
ἑκάστῳ
hekasto
κατὰ
kata
τὴν
ten
πρᾶξιν
praksin
αὐτοῦ
autu
λέγω
lego
ὑμῖν
hymin
ὅτι
hoti
εἰσίν
eisin
τινες
tines
τῶν
ton
ὧδε
hode
ἑστώτων
hestoton
οἵτινες
hoitines
οὐ
u
μὴ
me
γεύσωνται
geusontai
θανάτου
thanatu
ἕως
heos
ἂν
an
ἴδωσιν
idosin
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
ἐρχόμενον
erchomenon
ἐν
en
τῇ
te
βασιλείᾳ
basileia
αὐτοῦ.
autu.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.