Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 3


 
Posługa Jana Chrzciciela
δὲ
de
zaś
ταῖς
tais
ἡμέραις
hemerais
dniach
ἐκείναις
ekeinais
owych
παραγίνεται
paraginetai
przybywa
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
ho
βαπτιστὴς
baptistes
Chrzciciel
κηρύσσων
kerysson
głosząc
ἐν
en
na
τῇ
te
ἐρήμῳ
eremo
pustkowiu
τῆς
tes
Ἰουδαίας,
Iudaias,
Judei,
Μετανοεῖτε·
Metanoeite;
Zmieniajcie myślenie,
ἤγγικεν
engiken
zbliża się
γὰρ
gar
bowiem
he
βασιλεία
basileia
Królestwo
τῶν
ton
οὐρανῶν.
uranon.
Niebios,
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
ho
ῥηθεὶς
retheis
nazwany1
διὰ
dia
przez
Ἠσαΐου
Esaiu
Izajasza
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka2
λέγοντος.
legontos.
mówiącego:
Φωνὴ
Fone
Głos
βοῶντος
boontos
krzyczącego3
ἐν
en
na
τῇ
te
ἐρήμῳ
eremo
pustkowiu:
Ἑτοιμάσατε
Hetoimasate
przygotujcie
τὴν
ten
ὁδὸν
hodon
drogę
Κυρίου,
Kyriu,
Pana,
εὐθείας
eutheias
proste
ποιεῖτε
poieite
uczyńcie
τὰς
tas
τρίβους
tribus
ścieżki
αὐτοῦ
autu
Jego.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
εἶχεν
eichen
miał
τὸ
to
ἔνδυμα
endyma
ubranie
αὐτοῦ
autu
jego
ἀπὸ
apo
z
τριχῶν
trichon
włosów5
καμήλου
kamelu
wielbłąda
καὶ
kai
i
ζώνην
zonen
pas
δερματίνην
dermatinen
skórzany6
περὶ
peri
wokół
τὴν
ten
ὀσφὺν
osfyn
biodra7
αὐτοῦ·
autu;
jego,
he
δὲ
de
zaś
τροφὴ
trofe
jedzeniem
ἦν
en
były
αὐτοῦ
autu
jego
ἀκρίδες
akrides
szarańcze
καὶ
kai
i
μέλι
meli
miód
ἄγριον.
agrion.
dziki.
ἐξεπορεύετο
ekseporeueto
wychodziła
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
niego
Ἱεροσόλυμα
Hierosolyma
Jerozolima
καὶ
kai
i
πᾶσα
pasa
cała
he
Ἰουδαία
Iudaia
Judea
καὶ
kai
i
πᾶσα
pasa
cała
he
περίχωρος
perichoros
okolica
τοῦ
tu
Ἰορδάνου,
Iordanu,
Jordanu,
ἐβαπτίζοντο
ebaptidzonto
byli zanurzani
ἐν
en
w
τῷ
to
Ἰορδάνῃ
Iordane
Jordanie
ποταμῷ
potamo
rzece
ὑπ’
hyp’
przez
αὐτοῦ
autu
niego,
ἐξομολογούμενοι
eksomologumenoi
wyznający8
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
αὐτῶν.
auton.
ich.
δὲ
de
zaś
πολλοὺς
pollus
licznych
τῶν
ton
Φαρισαίων
Farisaion
faryzeuszy
καὶ
kai
i
Σαδδουκαίων
Saddukaion
sadyceuszy
ἐρχομένους
erchomenus
przychodzących
ἐπὶ
epi
do
τὸ
to
βάπτισμα
baptisma
zanurzania,9
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Γεννήματα
Gennemata
Płody
ἐχιδνῶν,
echidnon,
żmij,
τίς
tis
kto
ὑπέδειξεν
hypedeiksen
pokazał
ὑμῖν
hymin
wam
φυγεῖν
fygein
jak uciec
ἀπὸ
apo
przed
τῆς
tes
μελλούσης
melluses
mającego przyjść10
ὀργῆς;
orges;
gniewu?
οὖν
un
więc
καρπὸν
karpon
owoc
ἄξιον
aksion
godny
τῆς
tes
μετανοίας·
metanoias;
zmiany myślenia,11
μὴ
me
nie
δόξητε
doksete
uważajcie za słuszne
λέγειν
legein
mówić
ἐν
en
w
ἑαυτοῖς
heautois
sobie:
Πατέρα
Patera
Ojca
ἔχομεν
echomen
mamy
τὸν
ton
Ἀβραάμ·
Abraam;
Abrahama,
λέγω
lego
mówię
γὰρ
gar
bowiem
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
δύναται
dynatai
może
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
λίθων
lithon
kamieni
τούτων
tuton
tych
ἐγεῖραι
egeirai
wzbudzić12
τέκνα
tekna
dzieci
τῷ
to
Ἀβραάμ.
Abraam.
Abrahamowi.
δὲ
de
zaś
he
ἀξίνη
aksine
siekiera
πρὸς
pros
do
τὴν
ten
ῥίζαν
ridzan
korzenia
τῶν
ton
δένδρων
dendron
drzew
κεῖται·
keitai;
przylega.13
πᾶν
pan
Każde
οὖν
un
więc
δένδρον
dendron
drzewo
μὴ
me
nie
ποιοῦν
poiun
czyniące
καρπὸν
karpon
owocu
καλὸν
kalon
dobrego,
ἐκκόπτεται
ekkoptetai
wycinane jest
καὶ
kai
i
εἰς
eis
w
πῦρ
pyr
ogień
βάλλεται.
balletai.
wrzucane jest.
μὲν
men
ὑμᾶς
hymas
was
βαπτίζω
baptidzo
zanurzam14
ἐν
en
w
ὕδατι
hydati
wodzie
εἰς
eis
ku
μετάνοιαν·
metanoian;
zmianie myślenia,15
ho
δὲ
de
zaś
ὀπίσω
opiso
za
μου
mu
mną
ἐρχόμενος
erchomenos
przychodzi
ἰσχυρότερός
ischyroteros
mocniejszy
μού
mu
[ode] mnie
ἐστιν,
estin,
jest,
οὗ
hu
którego
οὐκ
uk
nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἱκανὸς
hikanos
wart,
τὰ
ta
ὑποδήματα
hypodemata
sandałów
βαστάσαι·
bastasai;
wziąć do rąk.16
αὐτὸς
autos
On
ὑμᾶς
hymas
was
βαπτίσει
baptisei
zanurzy
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Ἁγίῳ
Hagio
Świętym
καὶ
kai
i
πυρί·
pyri;
ogniu.
τὸ
to
πτύον
ptuon
wiejadło17
ἐν
en
w
τῇ
te
χειρὶ
cheiri
ręku
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
διακαθαριεῖ
diakathariei
oczyści
τὴν
ten
ἅλωνα
halona
klepisko
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
συνάξει
synaksei
zbierze razem
τὸν
ton
σῖτον
siton
zboże
αὐτοῦ
autu
Swoje
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ἀποθήκην,
apotheken,
składu
τὸ
to
δὲ
de
zaś
ἄχυρον
achyron
plewę
κατακαύσει
katakausei
spali
πυρὶ
pyri
ogniem
ἀσβέστῳ.
azbesto.
nieugaszonym.
 
Chrzest Jezusa
παραγίνεται
paraginetai
przybywa
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
Γαλιλαίας
Galilaias
Galilei
ἐπὶ
epi
nad
τὸν
ton
Ἰορδάνην
Iordanen
Jordan
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Ἰωάνην
Ioanen
Jana
τοῦ
tu
βαπτισθῆναι
baptisthenai
[by] zostać zanurzonym
ὑπ’
hyp’
przez
αὐτοῦ.
autu.
niego.
δὲ
de
Zaś
διεκώλυεν
diekolyen
powstrzymywał
αὐτὸν
auton
Go
λέγων
legon
mówiąc:
Ἐγὼ
Ego
Ja
χρείαν
chreian
potrzebę
ἔχω
echo
mam
ὑπὸ
hypo
przez
σοῦ
su
Ciebie
βαπτισθῆναι,
baptisthenai,
zostać zanurzonym,
καὶ
kai
i
σὺ
sy
Ty
ἔρχῃ
erche
przychodzisz
πρός
pros
do
με;
me;
mnie?
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἶπεν
eipen
rzekł
αὐτῷ
auto
mu:
Ἄφες
Afes
Dopuść18
ἄρτι·
arti;
teraz,
οὕτως
hutos
tak19
γὰρ
gar
bowiem
πρέπον
prepon
właściwie
ἐστὶν
estin
jest
ἡμῖν
hemin
nam
πληρῶσαι
plerosai
wypełnić
πᾶσαν
pasan
wszelką20
δικαιοσύνην.
dikaiosynen.
sprawiedliwość.
τότε
tote
Wtedy
ἀφίησιν
afiesin
pozwala21
αὐτόν.
auton.
Mu.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εὐθὺς
euthys
zaraz
ἀνέβη
anebe
wyszedł
ἀπὸ
apo
z
τοῦ
tu
ὕδατος·
hydatos;
wody,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
ἠνεῴχθησαν
eneochthesan
otwarte zostały
[αὐτῶ]
[auto]
[Mu]
οἱ
hoi
οὐρανοί,
uranoi,
Niebiosa,
καὶ
kai
i
εἶδεν
eiden
ujrzał
[το]
[to]
Πνεῦμα
Pneuma
Ducha
[τοῦ]
[tu]
Θεοῦ
Theu
Boga
καταβαῖνον
katabainon
schodzącego
ὡσεὶ
hosei
jakby
περιστερὰν
peristeran
gołąb
[καὶ]
[kai]
i
ἐρχόμενον
erchomenon
przychodzącego
ἐπ’
ep’
na
αὐτόν·
auton;
Niego.
ἰδοὺ
idu
oto
φωνὴ
fone
głos
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
οὐρανῶν
uranon
Niebios
λέγουσα
legusa
mówiący:
Οὗτός
HUtos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
Υἱός
Hyios
Syn
μου
mu
Mój
ho
ἀγαπητός,
agapetos,
ukochany,
ἐν
en
w
ho
którym
εὐδόκησα.
eudokesa.
upodobałem.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.