Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Mateusza
(Κατά Ματθαίον)

Rozdział 4


 
Kuszenie na pustyni
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἀνήχθη
anechthe
wyprowadzony został 
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ἔρημον
eremon
pustkowie
ὑπὸ
hypo
przez
τοῦ
tu
Πνεύματος,
Pneumatos,
Ducha
πειρασθῆναι
peirasthenai
by zostać wypróbowanym
ὑπὸ
hypo
przez
τοῦ
tu
διαβόλου.
diabolu.
przeciwnika.1
νηστεύσας
nesteusas
poszcząc2
ἡμέρας
hemeras
dni
τεσσεράκοντα
tesserakonta
czterdzieści
καὶ
kai
i
τεσσεράκοντα
tesserakonta
czterdzieści
νύκτας
nyktas
nocy,
ὕστερον
hysteron
później
ἐπείνασεν.
epeinasen.
poczuł głód.
προσελθὼν
proselthon
podszedłszy
ho
πειράζων
peiradzon
doświadczający [Go]3
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
Mu,
Εἰ
Ei
Jeśli
Υἱὸς
Hyios
Synem
εἶ
ei
jesteś
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
εἰπὲ
eipe
powiedz,
ἵνα
hina
by
οἱ
hoi
λίθοι
lithoi
kamienie
οὗτοι
hutoi
te
ἄρτοι
artoi
chlebami4
γένωνται.
genontai.
stały się.
δὲ
de
zaś
ἀποκριθεὶς
apokritheis
odpowiadając
εἶπεν
eipen
rzekł:
Γέγραπται.
Gegraptai.
Napisane jest:5
Οὐκ
Uk
nie
ἐπ’
ep’
na
ἄρτῳ
arto
chlebie
μόνῳ
mono
samym
ζήσεται
zesetai
żył będzie
ho
ἄνθρωπος,
anthropos,
człowiek,
ἀλλ’
all’
ale
ἐπὶ
epi
na
παντὶ
panti
każdym
ῥήματι
remati
słowie
ἐκπορευομένῳ
ekporeuomeno
które wychodzi
διὰ
dia
przez
στόματος
stomatos
usta
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
παραλαμβάνει
paralambanei
bierze
αὐτὸν
auton
Go
ho
διάβολος
diabolos
przeciwnik
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ἁγίαν
hagian
świętego
πόλιν,
polin,
miasta,
καὶ
kai
i
ἔστησεν
estesen
postawił
αὐτὸν
auton
Go
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
πτερύγιον
pterygion
skrzydle6
τοῦ
tu
ἱεροῦ,
hieru,
świątyni,
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
Mu:
Εἰ
Ei
Jeśli
Υἱὸς
Hyios
Synem
εἶ
ei
jesteś
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
βάλε
bale
rzuć
σεαυτὸν
seauton
się
κάτω·
kato;
w dół,
γέγραπται
gegraptai
napisano7
γὰρ
gar
bowiem,
ὅτι
hoti
że
Τοῖς
Tois
ἀγγέλοις
angelois
wysłannikom8
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐντελεῖται
enteleitai
rozkaże
περὶ
peri
o
σοῦ
su
Tobie
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
χειρῶν
cheiron
rękach
ἀροῦσίν
arusin
podniosą
σε,
se,
Cię,
μή
me
nie
ποτε
pote
abyś
προσκόψῃς
proskopses
uderzył
πρὸς
pros
o
λίθον
lithon
kamień
τὸν
ton
πόδα
poda
stopą
σου.
su.
Swą.
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Πάλιν
Palin
Znów
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest:9
Οὐκ
Uk
nie
ἐκπειράσεις
ekpeiraseis
będziesz wystawiał na próbę10
Κύριον
Kyrion
Pana
τὸν
ton
Θεόν
Theon
Boga
σου.
su.
twego.
παραλαμβάνει
paralambanei
bierze
αὐτὸν
auton
Go
ho
διάβολος
diabolos
przeciwnik
εἰς
eis
na
ὄρος
oros
górę
ὑψηλὸν
hypselon
wysoką
λίαν,
lian,
bardzo,
καὶ
kai
i
δείκνυσιν
deiknysin
pokazuje
αὐτῷ
auto
Mu
πάσας
pasas
wszystkie
τὰς
tas
βασιλείας
basileias
królestwa
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
καὶ
kai
i
τὴν
ten
δόξαν
doksan
splendor11
αὐτῶν,
auton,
ich,
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
Mu:
Ταῦτά
Tauta
To
σοι
soi
Tobie
πάντα
panta
wszystko
δώσω,
doso,
dam,
ἐὰν
ean
jeżeli
πεσὼν
peson
upadłszy
προσκυνήσῃς
proskyneses
pokłoniłbyś się[ w hołdzie]
μοι.
moi.
mi.
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ὕπαγε,
Hypage,
Odchodź
Σατανᾶ·
Satana;
oskarżycielu,12
γέγραπται
gegraptai
napisane jest13
γάρ.
gar.
bowiem:
Κύριον
Kyrion
Panu
τὸν
ton
θεόν
theon
Bogu
σου
su
twemu
προσκυνήσεις
proskyneseis
pokłonisz się [w hołdzie]
καὶ
kai
i
αὐτῷ
auto
Jemu
μόνῳ
mono
samemu
λατρεύσεις
latreuseis
służył [będziesz].
ἀφίησιν
afiesin
opuszcza
αὐτὸν
auton
Go
ho
διάβολος,
diabolos,
przeciwnik,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
ἄγγελοι
angeloi
zwiastuni
προσῆλθον
proselthon
podeszli
καὶ
kai
i
διηκόνουν
diekonun
usługiwali
αὐτῷ.
auto.
Mu.
 
Ewangelizacja w Galilei
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
παρεδόθη
paredothe
został wydany,14
ἀνεχώρησεν
anechoresen
wrócił
εἰς
eis
do
τὴν
ten
Γαλιλαίαν.
Galilaian.
Galilei.
καταλιπὼν
katalipon
zostawiwszy
τὴν
ten
Ναζαρὰ
Nadzara
Nazaret,
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
κατῴκησεν
katokesen
osiedlił się
εἰς
eis
w
Καφαρναοὺμ
Kafarnaum
Kafarnaum
τὴν
ten
παραθαλασσίαν
parathalassian
nad morzem
ἐν
en
w
ὁρίοις
horiois
granicach
Ζαβουλὼν
Zabulon
Zabulona
καὶ
kai
i
Νεφθαλείμ·
Nefthaleim;
Naftalego.
πληρωθῇ
plerothe
wypełniło się
τὸ
to
[co]
ῥηθὲν
rethen
powiedziane
διὰ
dia
przez
Ἠσαΐου
Esaiu
Izajasza
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka
λέγοντος
legontos
mówiącego:
Ζαβουλὼν
Zabulon
Zabulona
καὶ
kai
i
γῆ
ge
ziemia
Νεφθαλείμ,
Nefthaleim,
Naftalego,
ὁδὸν
hodon
droga
θαλάσσης,
thalasses,
morza,
πέραν
peran
po drugiej stronie
τοῦ
tu
Ἰορδάνου,
Iordanu,
Jordanu,
Γαλιλαία
Galilaia
Galilea
τῶν
ton
ἐθνῶν,
ethnon,
narodów,15
λαὸς
laos
lud
ho
καθήμενος
kathemenos
siedzący
ἐν
en
w
σκοτίᾳ
skotia
ciemności
φῶς
fos
światło
εἶδεν
eiden
ujrzał
μέγα,
mega,
wielkie,
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
καθημένοις
kathemenois
siedzącym
ἐν
en
w
χώρᾳ
chora
krainie
καὶ
kai
i
σκιᾷ
skia
cieniu
θανάτου
thanatu
śmierci
φῶς
fos
światło
ἀνέτειλεν
aneteilen
wzeszło
αὐτοῖς.
autois.
im.16
τότε
tote
wtedy
ἤρξατο
erksato
rozpoczął
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
κηρύσσειν
keryssein
zwiastować17
καὶ
kai
i
λέγειν
legein
mówić:
Μετανοεῖτε,
Metanoeite,
Zmieniajcie myślenie,
ἤγγικεν
engiken
zbliżyło się
γὰρ
gar
bowiem
he
βασιλεία
basileia
Królestwo
τῶν
ton
οὐρανῶν.
uranon.
Niebios.
 
Powołanie uczniów
δὲ
de
zaś
παρὰ
para
obok
τὴν
ten
θάλασσαν
thalassan
morza
τῆς
tes
Γαλιλαίας
Galilaias
Galilejskiego
εἶδεν
eiden
ujrzał
δύο
duo
dwóch
ἀδελφούς,
adelfus,
braci,
Σίμωνα
Simona
Szymona
τὸν
ton
λεγόμενον
legomenon
nazywanego
Πέτρον
Petron
Piotrem
καὶ
kai
i
Ἀνδρέαν
Andrean
Andrzeja
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ,
autu,
jego,
βάλλοντας
ballontas
rzucających
ἀμφίβληστρον
amfiblestron
sieć
εἰς
eis
w
τὴν
ten
θάλασσαν·
thalassan;
morze.
ἦσαν
esan
Byli
γὰρ
gar
bowiem
ἁλεεῖς.
haleeis.
rybakami,
λέγει
legei
mówi
αὐτοῖς
autois
im:
Δεῦτε
Deute
Pójdźcie
ὀπίσω
opiso
za
μου,
mu,
Mną,
καὶ
kai
i
ποιήσω
poieso
uczynię
ὑμᾶς
hymas
was
ἁλεεῖς
haleeis
rybakami
ἀνθρώπων.
anthropon.
ludzi.
δὲ
de
zaś
εὐθέως
eutheos
natychmiast
ἀφέντες
afentes
pozostawiwszy
τὰ
ta
δίκτυα
diktya
sieci
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
zaczęli towarzyszyć18
αὐτῷ.
auto.
Mu.
προβὰς
probas
idąc na przód19
ἐκεῖθεν
ekeithen
z tego miejsca20
εἶδεν
eiden
zobaczył
ἄλλους
allus
innych
δύο
duo
dwóch
ἀδελφούς,
adelfus,
braci,
Ἰάκωβον
Iakobon
Jakuba
τὸν
ton
[tego]21
τοῦ
tu
Ζεβεδαίου
Zebedaiu
Zebedeusza
καὶ
kai
i
Ἰωάνην
Ioanen
Jana
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ,
autu,
jego,
ἐν
en
w
τῷ
to
πλοίῳ
ploio
łodzi
μετὰ
meta
z
Ζεβεδαίου
Zebedaiu
Zebedeuszem
τοῦ
tu
πατρὸς
patros
ojcem
αὐτῶν
auton
ich
καταρτίζοντας
katartidzontas
naprawiających
τὰ
ta
δίκτυα
diktya
sieci
αὐτῶν·
auton;
swoje;
καὶ
kai
i
ἐκάλεσεν
ekalesen
wezwał22
αὐτούς.
autus.
ich.
δὲ
de
zaś
εὐθέως
eutheos
natychmiast
ἀφέντες
afentes
porzuciwszy
τὸ
to
πλοῖον
ploion
łódź
καὶ
kai
i
τὸν
ton
πατέρα
patera
ojca
αὐτῶν
auton
ich
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
zaczęli towarzyszyć
αὐτῷ.
auto.
Mu.
περιῆγεν
periegen
obchodził
ἐν
en
w
ὅλῃ
hole
całości
τῇ
te
Γαλιλαίᾳ,
Galilaia,
Galileę,
διδάσκων
didaskon
nauczając
ἐν
en
w
ταῖς
tais
συναγωγαῖς
synagogais
synagogach
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
κηρύσσων
kerysson
ogłaszając
τὸ
to
εὐαγγέλιον
euangelion
dobrą nowinę
τῆς
tes
βασιλείας
basileias
królestwa
καὶ
kai
i
θεραπεύων
therapeuon
lecząc
πᾶσαν
pasan
każdą
νόσον
noson
chorobę
καὶ
kai
i
πᾶσαν
pasan
każdą
μαλακίαν
malakian
niemoc
ἐν
en
wśród
τῷ
to
λαῷ.
lao.
ludu.
ἀπῆλθεν
apelthen
poszedł
he
ἀκοὴ
akoe
słuch
αὐτοῦ
autu
[o] Nim
εἰς
eis
na
ὅλην
holen
całą
τὴν
ten
Συρίαν·
Syrian;
Syrię.
καὶ
kai
I
προσήνεγκαν
prosenenkan
zaczęli przynosić
αὐτῷ
auto
Mu
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
κακῶς
kakos
źle
ἔχοντας,
echontas,
się mających,
ποικίλαις
poikilais
różnymi
νόσοις
nosois
chorobami
καὶ
kai
i
βασάνοις
basanois
udrękami
συνεχομένους,
synechomenus,
objętych
[καὶ]
[kai]
[i]
δαιμονιζομένους
daimonidzomenus
opętanych23
καὶ
kai
i
σεληνιαζομένους
seleniadzomenus
epileptyków24
καὶ
kai
i
παραλυτικούς,
paralytikus,
paralityków,
καὶ
kai
i
ἐθεράπευσεν
etherapeusen
uzdrowił
αὐτούς.
autus.
ich.
ἠκολούθησαν
ekoluthesan
zaczęli towarzyszyć
αὐτῷ
auto
Mu,
ὄχλοι
ochloi
lud
πολλοὶ
polloi
wielki
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
Γαλιλαίας
Galilaias
Galilei
καὶ
kai
i
Δεκαπόλεως
Dekapoleos
Dekapolu
καὶ
kai
i
Ἱεροσολύμων
Hierosolymon
Jerozolimy
καὶ
kai
i
Ἰουδαίας
Iudaias
Judei
καὶ
kai
i
πέραν
peran
z drugiej strony25
τοῦ
tu
Ἰορδάνου.
Iordanu.
Jordanu.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.