Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Łukasza
(Κατά Λουκάν)

Rozdział 11


 
Lekcja modlitwy (Κατά Ματθαίον 6:9-13)
ἐγένετο
egeneto
stało się
ἐν
en
[kiedy]
τῷ
to
εἶναι
einai
był
αὐτὸν
auton
On
ἐν
en
na
τόπῳ
topo
miejscu
τινὶ
tini
jakimś
προσευχόμενον,
proseuchomenon,
modląc się,
ὡς
hos
jak
ἐπαύσατο,
epausato,
przestał,
εἶπέν
eipen
powiedział
τις
tis
ktoś
τῶν
ton
[z]
μαθητῶν
matheton
uczniów
αὐτοῦ
autu
Jego
πρὸς
pros
do
αὐτόν
auton
Niego:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
δίδαξον
didakson
naucz
ἡμᾶς
hemas
nas
προσεύχεσθαι,
proseuchesthai,
modlić się,
καθὼς
kathos
jak
καὶ
kai
i
Ἰωάνης
Ioanes
Jan
ἐδίδαξεν
edidaksen
nauczył
τοὺς
tus
μαθητὰς
mathetas
uczniów
αὐτοῦ.
autu.
jego.
δὲ
de
zaś
αὐτοῖς
autois
im:
Ὅταν
Hotan
Kiedy
προσεύχησθε,
proseuchesthe,
modlicie się,
λέγετε
legete
mówicie:
Πάτερ,
Pater,
Ojcze,
ἁγιασθήτω
hagiastheto
niech zostanie uświęcone
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imię
σου·
su;
Twe,
ἐλθάτω
elthato
niech przyjdzie
he
βασιλεία
basileia
królestwo
σου·
su;
Twe,
ἄρτον
arton
chleb
ἡμῶν
hemon
nas
τὸν
ton
ἐπιούσιον
epiusion
codzienny1
δίδου
didu
daj
ἡμῖν
hemin
nam
τὸ
to
καθ’
kath’
co
ἡμέραν·
hemeran;
dzień,
ἄφες
afes
odpuść
ἡμῖν
hemin
nam
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
ἡμῶν,
hemon,
nasze,
καὶ
kai
i
γὰρ
gar
bowiem
αὐτοὶ
autoi
sami
ἀφίομεν
afiomen
odpuszczamy
παντὶ
panti
każdemu
ὀφείλοντι
ofeilonti
dłużnemu
ἡμῖν·
hemin;
nam,
καὶ
kai
i
μὴ
me
nie
εἰσενέγκῃς
eisenenkes
wprowadzadź
ἡμᾶς
hemas
nas
εἰς
eis
w
πειρασμόν.
peirazmon.
doświadczenie.
εἶπεν
eipen
powiedział
πρὸς
pros
do
αὐτούς
autus
nich:
Τίς
Tis
Kto
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was
ἕξει
heksei
będzie miał
φίλον,
filon,
przyjaciela,
καὶ
kai
i
πορεύσεται
poreusetai
poszedłby
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
niego
μεσονυκτίου
mesonyktiu
o północy
καὶ
kai
i
εἴπῃ
eipe
powiedziałby
αὐτῷ
auto
mu:
Φίλε,
File,
Przyjacielu,
χρῆσόν
chreson
pożycz
μοι
moi
mi
τρεῖς
treis
trzy
ἄρτους,
artus,
chleby,
φίλος
filos
przyjaciel
μου
mu
mój
παρεγένετο
paregeneto
przybył
ἐξ
eks
z
ὁδοῦ
hodu
drogi
πρός
pros
do
με
me
mnie
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἔχω
echo
mam,
ho
[co]
παραθήσω
paratheso
podać
αὐτῷ·
auto;
mu.
ἔσωθεν
esothen
ze środka
ἀποκριθεὶς
apokritheis
odpowiedziawszy,
εἴπῃ
eipe
powiedziałby:
Μή
Me
Nie
μοι
moi
mnie
κόπους
kopus
kłopotu
πάρεχε·
pareche;
przydawaj;
ἤδη
ede
już
he
θύρα
thyra
drzwi
κέκλεισται,
kekleistai,
są zamknięte,
καὶ
kai
a
τὰ
ta
παιδία
paidia
dzieci
μου
mu
moje
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
mną
εἰς
eis
w
τὴν
ten
κοίτην
koiten
łożu
εἰσίν·
eisin;
są;
οὐ
u
nie
δύναμαι
dynamai
jestem w stanie
ἀναστὰς
anastas
podniósłszy się
δοῦναί
dunai
dać
σοι.
soi.
ci.
ὑμῖν,
hymin,
wam,
εἰ
ei
jeśli
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
δώσει
dosei
da
αὐτῷ
auto
mu
ἀναστὰς
anastas
podniósłszy się
διὰ
dia
dla
τὸ
to
tego,
εἶναι
einai
jest
φίλον
filon
przyjacielem
αὐτοῦ,
autu,
jego,
διά
dia
z
γε
ge
[powodu]
τὴν
ten
ἀναιδίαν
anaidian
natręctwa
αὐτοῦ
autu
jego,
ἐγερθεὶς
egertheis
podniósłszy się
δώσει
dosei
da
αὐτῷ
auto
mu,
ὅσων
hoson
ile
χρῄζει.
chredzei.
potrzebuje.
 
O pewności Ojcowskiej odpowiedzi na modlitwę
ὑμῖν
hymin
wam
λέγω,
lego,
mówię,
αἰτεῖτε,
aiteite,
proście,
καὶ
kai
a
δοθήσεται
dothesetai
będzie dane
ὑμῖν·
hymin;
wam;
ζητεῖτε,
zeteite,
szukacie,
καὶ
kai
a
εὑρήσετε·
heuresete;
znajdziecie;
κρούετε,
kruete,
pukajcie,
καὶ
kai
a
ἀνοιγήσεται
anoigesetai
otworzone będzie
ὑμῖν·
hymin;
wam.
γὰρ
gar
bowiem
ho
αἰτῶν
aiton
proszący
λαμβάνει,
lambanei,
bierze,
καὶ
kai
a
ho
ζητῶν
zeton
szukający
εὑρίσκει,
heuriskei,
znajduje,
καὶ
kai
a
τῷ
to
κρούοντι
kruonti
pukającemu
ἀνοιγήσεται.
anoigesetai.
otworzone będzie.
δὲ
de
zaś
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was,
τὸν
ton
πατέρα
patera
ojciec,
αἰτήσει
aitesei
[gdy] poprosi
ho
υἱὸς
hyios
syn
ἰχθύν,
ichthyn,
rybę,
μὴ
me
nie
ἀντὶ
anti
zamiast
ἰχθύος
ichthuos
ryby
ὄφιν
ofin
węża
αὐτῷ
auto
mu
ἐπιδώσει;
epidosei;
poda?
καὶ
kai
i
αἰτήσει
aitesei
poprosi
ᾠόν,
oon,
o jajko,
ἐπιδώσει
epidosei
poda
αὐτῷ
auto
nim
σκορπίον;
skorpion;
skorpiona?
οὖν
un
więc
ὑμεῖς
hymeis
wy
πονηροὶ
poneroi
złymi
ὑπάρχοντες
hyparchontes
będąc
οἴδατε
oidate
umiecie
δόματα
domata
dary
ἀγαθὰ
agatha
dobre
διδόναι
didonai
dawać
τοῖς
tois
τέκνοις
teknois
dzieciom
ὑμῶν,
hymon,
waszym,
πόσῳ
poso
ile
μᾶλλον
mallon
więcej
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ho
ἐξ
eks
z
οὐρανοῦ
uranu
nieba
δώσει
dosei
da
Πνεῦμα
Pneuma
Ducha
Ἅγιον
Hagion
Świętego
τοῖς
tois
αἰτοῦσιν
aitusin
proszącym
αὐτόν.
auton.
Go?
 
Pomówienia o współpracę z szatanem
ἦν
en
był
ἐκβάλλων
ekballon
wyrzucając
δαιμόνιον,
daimonion,
demona,
καὶ
kai
a
αὐτὸ
auto
ten
ἦν
en
był
κωφόν·
kofon;
[w] niemym;
ἐγένετο
egeneto
stało się
δὲ
de
zaś,
τοῦ
tu
[że gdy]
δαιμονίου
daimoniu
demon
ἐξελθόντος
ekselthontos
wyszefł,
ἐλάλησεν
elalesen
przemówił
ho
κωφός.
kofos.
niemy.
καὶ
kai
I
ἐθαύμασαν
ethaumasan
zdumiały się
οἱ
hoi
ὄχλοι·
ochloi;
tłumy.
δὲ
de
zaś
ἐξ
eks
z
αὐτῶν
auton
nich
εἶπαν
eipan
powiedzieli:
Ἐν
En
W [mocy]
Βεελζεβοὺλ
Beeldzebul
Belzebuba,
τῷ
to
ἄρχοντι
archonti
władcy
τῶν
ton
δαιμονίων
daimonion
demonów,
ἐκβάλλει
ekballei
wyrzuca
τὰ
ta
δαιμόνια·
daimonia;
demony.
δὲ
de
zaś
πειράζοντες
peiradzontes
poddając próbie,
σημεῖον
semeion
znaku
ἐξ
eks
z
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ἐζήτουν
edzetun
szukali
παρ’
par’
od
αὐτοῦ.
autu.
Niego.
δὲ
de
zaś
εἰδὼς
eidos
zobaczywszy
αὐτῶν
auton
ich
τὰ
ta
διανοήματα
dianoemata
rozumowania
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Πᾶσα
Pasa
Wszelkie
βασιλεία
basileia
królestwo
ἐφ’
ef’
w
ἑαυτὴν
heauten
sobie samym
διαμερισθεῖσα
diameristheisa
rozdzielone
ἐρημοῦται,
eremutai,
pustoszone jest,
καὶ
kai
a
οἶκος
oikos
dom
ἐπὶ
epi
na
οἶκον
oikon
dom
πίπτει.
piptei.
upada.
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
ho
Σατανᾶς
Satanas
Szatan
ἐφ’
ef’
w
ἑαυτὸν
heauton
sobie samym
διεμερίσθη,
diemeristhe,
został rozdzielony,
πῶς
pos
jak
σταθήσεται
stathesetai
ostanie się
he
βασιλεία
basileia
królestwo
αὐτοῦ;
autu;
jego?
ὅτι
hoti
Gdyż
λέγετε
legete
mówicie:
ἐν
en
w
Βεελζεβοὺλ
Beeldzebul
Belzebubie
ἐκβάλλειν
ekballein
wyrzucam
με
me
Ja
τὰ
ta
δαιμόνια.
daimonia.
demony.
δὲ
de
zaś
ἐγὼ
ego
Ja
ἐν
en
w [mocy]
Βεελζεβοὺλ
Beeldzebul
Belzebuba
ἐκβάλλω
ekballo
wyrzucam
τὰ
ta
δαιμόνια,
daimonia,
demony,
οἱ
hoi
[to]
υἱοὶ
hyioi
synowie
ὑμῶν
hymon
wasi
ἐν
en
przez
τίνι
tini
kogo
ἐκβάλλουσιν;
ekballusin;
wyrzucają?
διὰ
dia
Dla
τοῦτο
tuto
tego
αὐτοὶ
autoi
oni
ὑμῶν
hymon
waszymi
κριταὶ
kritai
sędziami
ἔσονται.
esontai.
będą.
δὲ
de
zaś
ἐν
en
przez
δακτύλῳ
daktylo
palec
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐγὼ
ego
Ja2
ἐκβάλλω
ekballo
wyrzucam
τὰ
ta
δαιμόνια,
daimonia,
demony,
ἄρα
ara
wtedy
ἔφθασεν
efthasen
nadeszło
ἐφ’
ef’
do
ὑμᾶς
hymas
was
he
βασιλεία
basileia
królestwo
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
ho
ἰσχυρὸς
ischyros
siłacz
καθωπλισμένος
kathoplismenos
uzbrojony
φυλάσσῃ
fylasse
strzegłby
τὴν
ten
ἑαυτοῦ
heautu
swego
αὐλήν,
aulen,
dziedzińca,
ἐν
en
w
εἰρήνῃ
eirene
pokoju
ἐστὶν
estin
jest
τὰ
ta
ὑπάρχοντα
hyparchonta
będące
αὐτοῦ·
autu;
jego.
δὲ
de
zaś
ἰσχυρότερος
ischyroteros
silniejszy
αὐτοῦ
autu
[od] niego
ἐπελθὼν
epelthon
przyszedłszy
νικήσῃ
nikese
zwyciężyłby
αὐτόν,
auton,
go,
τὴν
ten
πανοπλίαν
panoplian
cały oręż
αὐτοῦ
autu
jego
αἴρει
airei
zrywa,
ἐφ’
ef’
w którym
he
ἐπεποίθει,
epepoithei,
pokładał ufność,
καὶ
kai
a
τὰ
ta
σκῦλα
skyla
łupy
αὐτοῦ
autu
jego
διαδίδωσιν.
diadidosin.
rozdaje.
μὴ
me
Nie
ὢν
on
będąc
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
κατ’
kat’
przeciw
ἐμοῦ
emu
Mnie
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
a
ho
μὴ
me
nie
συνάγων
synagon
zbierający
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
σκορπίζει.
skorpidzei.
rozprasza.
 
Niebezpieczeństwo niewiary
τὸ
to
ἀκάθαρτον
akatharton
nieczysty
πνεῦμα
pneuma
duch
ἐξέλθῃ
ekselthe
wyszedłby
ἀπὸ
apo
z
τοῦ
tu
ἀνθρώπου,
anthropu,
człowieka,
διέρχεται
dierchetai
przechodzi
δι’
di’
przez
ἀνύδρων
anydron
bezwodne
τόπων
topon
miejsca,
ζητοῦν
zetun
szukając
ἀνάπαυσιν,
anapausin,
odpoczynku,
καὶ
kai
a
μὴ
me
nie
εὑρίσκον
heuriskon
znajdując,
λέγει
legei
mówi:
Ὑποστρέψω
Hypostrepso
Wrócę
εἰς
eis
do
τὸν
ton
οἶκόν
oikon
domu
μου
mu
mego,
ὅθεν
hothen
skąd
ἐξῆλθον·
ekselthon;
wyszedłem.
ἐλθὸν
elthon
przyszedłszy
εὑρίσκει
heuriskei
znajduje [go]
σεσαρωμένον
sesaromenon
wymiecionym
καὶ
kai
i
κεκοσμημένον.
kekosmemenon.
przyozdobionym.
πορεύεται
poreuetai
idzie
καὶ
kai
i
παραλαμβάνει
paralambanei
bierze
ἕτερα
hetera
inne
πνεύματα
pneumata
duchy,
πονηρότερα
ponerotera
gorsze
ἑαυτοῦ
heautu
[od] jego
ἑπτά,
hepta,
siedem,
καὶ
kai
i
εἰσελθόντα
eiselthonta
wszedłszy
κατοικεῖ
katoikei
mieszkają
ἐκεῖ,
ekei,
tam,
καὶ
kai
a
γίνεται
ginetai
stają się
τὰ
ta
ἔσχατα
eschata
ostatnie3
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἐκείνου
ekeinu
owego
χείρονα
cheirona
gorsze
τῶν
ton
[od]
πρώτων.
proton.
pierwszych.
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
τῷ
to
[trakcie]
λέγειν
legein
mowy
αὐτὸν
auton
Jego
ταῦτα
tauta
tej,
ἐπάρασά
eparasa
[że] podniósłszy
τις
tis
φωνὴν
fonen
głos
γυνὴ
gyne
kobieta
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
ὄχλου
ochlu
tłumu
εἶπεν
eipen
powiedziała
αὐτῷ
auto
Mu:
Μακαρία
Makaria
Szczęśliwe
he
κοιλία
koilia
łono
he
βαστάσασά
bastasasa
[co] nosiło
σε
se
Cię
καὶ
kai
i
μαστοὶ
mastoi
piersi
οὓς
hus
które
ἐθήλασας.
ethelasas.
ssałeś.
δὲ
de
zaś
εἶπεν
eipen
powiedział:
Μενοῦν
Menun
Nie, ale
μακάριοι
makarioi
szczęśliwi
οἱ
hoi
[ci]
ἀκούοντες
akuontes
słyszący
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
φυλάσσοντες.
fylassontes.
strzegący [go].4
 
Znak Jonasza
δὲ
de
zaś
ὄχλων
ochlon
tłumy
ἐπαθροιζομένων
epathroidzomenon
gdy są gromadzone
ἤρξατο
erksato
postanowił
λέγειν
legein
mówić
He
γενεὰ
genea
pokolenie
αὕτη
haute
ten
γενεὰ
genea
pokolenie
πονηρά
ponera
złe
ἐστιν·
estin;
jest:
σημεῖον
semeion
znak
ζητεῖ,
zetei,
szuka,
καὶ
kai
i
σημεῖον
semeion
znak
οὐ
u
nie
δοθήσεται
dothesetai
dane będzie
αὐτῇ
aute
nim
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
τὸ
to
σημεῖον
semeion
znak
Ἰωνᾶ.
Iona.
Jonasza.
γὰρ
gar
bowiem
ἐγένετο
egeneto
stało się
Ἰωνᾶς
Ionas
Jonasz
τοῖς
tois
Νινευείταις
Nineueitais
σημεῖον,
semeion,
znak,
οὕτως
hutos
tak
ἔσται
estai
będą
καὶ
kai
i
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
τῇ
te
γενεᾷ
genea
pokolenia
ταύτῃ.
taute.
tym.
νότου
notu
południa
ἐγερθήσεται
egerthesetai
powstanie
ἐν
en
na
τῇ
te
κρίσει
krisei
sądowi
μετὰ
meta
po
τῶν
ton
ἀνδρῶν
andron
mężami
τῆς
tes
γενεᾶς
geneas
pokoleniem
ταύτης
tautes
tym
καὶ
kai
i
κατακρινεῖ
katakrinei
osądzi
αὐτούς·
autus;
ich:
ὅτι
hoti
że
ἦλθεν
elthen
przyszedł
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
περάτων
peraton
kresów
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἀκοῦσαι
akusai
usłyszeć