Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Księga Powtórzonego Prawa
(Δευτερονόμιον)

Rozdział 18


ἔσται
estai
τοῖς
tois
ἱερεῦσιν
hiereusin
τοῖς
tois
Λευίταις,
Leuitais,
ὅλῃ
hole
φυλῇ
fyle
Λευι,
Leui,
μερὶς
meris
οὐδὲ
ude
κλῆρος
kleros
μετὰ
meta
Ισραηλ·
Israel;

N-NPN
καρπώματα
karpomata

N-GSM
יהוה
JHWH
ho
κλῆρος
kleros
αὐτῶν,
auton,
φάγονται
fagontai
αὐτά.
auta.
δὲ
de
οὐκ
uk
ἔσται
estai
αὐτοῖς
autois
ἐν
en
τοῖς
tois
ἀδελφοῖς
adelfois
αὐτῶν·
auton;

N-NSM
יהוה
JHWH
αὐτὸς
autos
κλῆρος
kleros
αὐτοῦ,
autu,
καθότι
kathoti
εἶπεν
eipen
αὐτῷ.
auto.
αὕτη
haute
he
κρίσις
krisis
τῶν
ton
ἱερέων,
hiereon,
τὰ
ta
παρὰ
para
τοῦ
tu
λαοῦ,
lau,
παρὰ
para
τῶν
ton
θυόντων
thuonton
τὰ
ta

N-APN
θύματα,
thymata,
ἐάν
ean
τε
te
μόσχον
moschon
ἐάν
ean
τε
te
πρόβατον·
probaton;
καὶ
kai
δώσει
dosei
τῷ
to
ἱερεῖ
hierei
τὸν
ton
βραχίονα
brachiona
καὶ
kai
τὰ
ta

N-APN
σιαγόνια
siagonia
καὶ
kai
τὸ
to

N-ASN
ἔνυστρον.
enystron.
τὰς
tas
ἀπαρχὰς
aparchas
τοῦ
tu
σίτου
situ
σου
su
καὶ
kai
τοῦ
tu
οἴνου
oinu
σου
su
καὶ
kai
τοῦ
tu
ἐλαίου
elaiu
σου
su
καὶ
kai
τὴν
ten
ἀπαρχὴν
aparchen
τῶν
ton

V-PAPNS
κουρῶν
kuron
τῶν
ton
προβάτων
probaton
σου
su
δώσεις
doseis
αὐτῷ·
auto;
αὐτὸν
auton
ἐξελέξατο
ekseleksato

N-NSM
יהוה
JHWH
ho
θεός
theos
σου
su
ἐκ
ek
πασῶν
pason
τῶν
ton
φυλῶν
fylon
σου
su
παρεστάναι
parestanai
ἔναντι
enanti

N-GSM
יהוה
JHWH
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
σου
su
λειτουργεῖν
leiturgein
καὶ
kai
εὐλογεῖν
eulogein
ἐπὶ
epi
τῷ
to
ὀνόματι
onomati
αὐτοῦ,
autu,
αὐτὸς
autos
καὶ
kai
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
αὐτοῦ
autu
ἐν
en
τοῖς
tois
υἱοῖς
hyiois
Ισραηλ.
Israel.
δὲ
de
παραγένηται
paragenetai
ho
Λευίτης
Leuites
ἐκ
ek
μιᾶς
mias
τῶν
ton
πόλεων
poleon
ὑμῶν
hymon
ἐκ
ek
πάντων
panton
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
Ισραηλ,
Israel,
οὗ
hu
αὐτὸς
autos
παροικεῖ,
paroikei,
καθότι
kathoti
ἐπιθυμεῖ
epithymei
he
ψυχὴ
psyche
αὐτοῦ,
autu,
εἰς
eis
τὸν
ton
τόπον,
topon,
ὃν
hon
ἂν
an
ἐκλέξηται
ekleksetai

N-NSM
יהוה,
יהוה,
λειτουργήσει
leiturgesei
τῷ
to
ὀνόματι
onomati

N-GSM
יהוה
JHWH
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
αὐτοῦ
autu
ὥσπερ
hosper
πάντες
pantes
οἱ
hoi
ἀδελφοὶ
adelfoi
αὐτοῦ
autu
οἱ
hoi
Λευῖται
Leuitai
οἱ
hoi
παρεστηκότες
parestekotes
ἐκεῖ
ekei
ἔναντι
enanti

N-GSM
יהוה·
יהוה;
μεμερισμένην
memerismenen
φάγεται
fagetai
πλὴν
plen
τῆς
tes

N-GSF
πράσεως
praseos
τῆς
tes
κατὰ
kata
πατριάν.
patrian.
δὲ
de
εἰσέλθῃς
eiselthes
εἰς
eis
τὴν
ten
γῆν,
gen,
ἣν
hen

N-NSM
יהוה
JHWH
ho
θεός
theos
σου
su
δίδωσίν
didosin
σοι,
soi,
οὐ
u
μαθήσῃ
mathese
ποιεῖν
poiein
κατὰ
kata
τὰ
ta
βδελύγματα
bdelygmata
τῶν
ton
ἐθνῶν
ethnon
ἐκείνων.
ekeinon.
εὑρεθήσεται
heurethesetai
ἐν
en
σοὶ
soi

V-PAPNS
περικαθαίρων
perikathairon
τὸν
ton
υἱὸν
hyion
αὐτοῦ
autu
e
τὴν
ten
θυγατέρα
thygatera
αὐτοῦ
autu
ἐν
en
πυρί,
pyri,
μαντευόμενος
manteuomenos

N-ASF
μαντείαν,
manteian,

V-PMPNS
κληδονιζόμενος
kledonidzomenos
καὶ
kai

V-PMPNS
οἰωνιζόμενος,
oionidzomenos,
φαρμακός,
farmakos,

N-ASF
ἐπαοιδήν,
epaoiden,

A-NSM
ἐγγαστρίμυθος
engastrimythos
καὶ
kai

N-NSM
τερατοσκόπος,
teratoskopos,
ἐπερωτῶν
eperoton
τοὺς
tus
νεκρούς.
nekrus.
γὰρ
gar
βδέλυγμα
bdelygma

N-DSM
יהוה
JHWH
τῷ
to
θεῷ
theo
σου
su
πᾶς
pas
ποιῶν
poion
ταῦτα·
tauta;
ἕνεκεν
heneken
γὰρ
gar
τῶν
ton
βδελυγμάτων
bdelygmaton
τούτων
tuton

N-NSM
יהוה
JHWH
ἐξολεθρεύσει
eksolethreusei
αὐτοὺς
autus
ἀπὸ
apo
σοῦ.
su.
ἔσῃ
ese
ἐναντίον
enantion

N-GSM
יהוה
JHWH
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
σου·
su;
γὰρ
gar
ἔθνη
ethne
ταῦτα,
tauta,
οὓς
hus
σὺ
sy
κατακληρονομεῖς
katakleronomeis
αὐτούς,
autus,
οὗτοι
hutoi

N-GPF
κληδόνων
kledonon
καὶ
kai

N-GPF
μαντειῶν
manteion
ἀκούσονται,
akusontai,
σοὶ
soi
δὲ
de
οὐχ
uch
οὕτως
hutos
ἔδωκεν
edoken

N-NSM
יהוה
JHWH
ho
θεός
theos
σου.
su.
 
Zapowiedź nadejścia proroka podobnego Mojżeszowi
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
[pośród]
ἀδελφῶν
adelfon
braci
σου
su
twoich
ὡς
hos
jak
ἐμὲ
eme
ja
ἀναστήσει
anastesei
wzbudzi
σοι
soi
ci

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
ho
θεός
theos
Bóg
σου,
su,
twój,
αὐτοῦ
autu
Jego
ἀκούσεσθε
akusesthe
będziecie słuchać.
πάντα,
panta,
wszystkiego,
ὅσα
hosa
jak
ᾐτήσω
eteso
prosiłeś
παρὰ
para
od

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
Boga
σου
su
twego
ἐν
en
na

N-PRI
Χωρηβ
Choreb
Horebie,
τῇ
te
ἡμέρᾳ
hemera
dnia
τῆς
tes
ἐκκλησίας
ekklesias
zgromadzenia
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Οὐ
U
Nie
προσθήσομεν
prosthesomen
będziemy chcieli ponownie
ἀκοῦσαι
akusai
słuchać
τὴν
ten
φωνὴν
fonen
głosu

N-GSM
יהוה
JHWH
JAHWE
τοῦ
tu
θεοῦ
theu
Boga
ἡμῶν
hemon
naszego
καὶ
kai
i
τὸ
to
πῦρ
pyr
ogień
τὸ
to
μέγα
mega
wielki
τοῦτο
tuto
ten
οὐκ
uk
nie
ὀψόμεθα
opsometha
będziemy chcieli widzieć
ἔτι
eti
nadal,
οὐδὲ
ude
aby
μὴ
me
nie
ἀποθάνωμεν,
apothanomen,
umarlibyśmy,
εἶπεν
eipen
powiedział

N-NSM
יהוה
JHWH
JAHWE
πρός
pros
do
με
me
mnie:
Ὀρθῶς
Orthos
Słuszne
πάντα,
panta,
wszystko,
ὅσα
hosa
które
ἐλάλησαν·
elalesan;
powiedzieli.
ἀναστήσω
anasteso
wzbudzę
αὐτοῖς
autois
im
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
[pośród]
ἀδελφῶν
adelfon
braci
αὐτῶν
auton
jego
ὥσπερ
hosper
jak
σὲ
se
ciebie
καὶ
kai
i
δώσω
doso
dam
τὸ
to
ῥῆμά
rema
wypowiedź
μου
mu
ἐν
en
w
τῷ
to
στόματι
stomati
usta
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
λαλήσει
lalesei
powie
αὐτοῖς
autois
im,
καθότι
kathoti
tak jak
ἂν
an
ἐντείλωμαι
enteilomai
nakażę
αὐτῷ·
auto;
Mu.
ho
ἄνθρωπος,
anthropos,
człowieka,
ὃς
hos
który
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
ἀκούσῃ
akuse
wysłuchałby,
ὅσα
hosa
cokolwiek
ἐὰν
ean
jeśli
λαλήσῃ
lalese
miałby wygłosić
ho
προφήτης
profetes
prorok
ἐπὶ
epi
w
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
μου,
mu,
Mym,
ἐγὼ
ego
Ja
ἐκδικήσω
ekdikeso
wymierzę sprawiedliwość
ἐξ
eks
przez
αὐτοῦ.
autu.
Niego.
ho
προφήτης,
profetes,
ὃς
hos
ἂν
an
ἀσεβήσῃ
asebese
λαλῆσαι
lalesai
ἐπὶ
epi
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
μου
mu
ῥῆμα,
rema,
ho
οὐ
u
προσέταξα
prosetaksa
λαλῆσαι,
lalesai,
καὶ
kai
ὃς
hos
ἂν
an
λαλήσῃ
lalese
ἐπ᾽
ep᾽
ὀνόματι
onomati
θεῶν
theon
ἑτέρων,
heteron,
ἀποθανεῖται
apothaneitai
ho
προφήτης
profetes
ἐκεῖνος.
ekeinos.
δὲ
de
εἴπῃς
eipes
ἐν
en
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
σου
su
Πῶς
Pos
γνωσόμεθα
gnosometha
τὸ
to
ῥῆμα,
rema,
ho
οὐκ
uk
ἐλάλησεν
elalesen

N-NSM
יהוה;
יהוה?
ἐὰν
ean
λαλήσῃ
lalese
ho
προφήτης
profetes
ἐπὶ
epi
τῷ
to
ὀνόματι
onomati

N-GSM
יהוה,
יהוה,
καὶ
kai
μὴ
me
γένηται
genetai
τὸ
to
ῥῆμα
rema
καὶ
kai
μὴ
me
συμβῇ,
symbe,
τοῦτο
tuto
τὸ
to
ῥῆμα,
rema,
ho
οὐκ
uk
ἐλάλησεν
elalesen

N-NSM
יהוה·
יהוה;
ἐν
en
ἀσεβείᾳ
asebeia
ἐλάλησεν
elalesen
ho
προφήτης
profetes
ἐκεῖνος,
ekeinos,
οὐκ
uk
ἀφέξεσθε
afeksesthe
αὐτοῦ.
autu.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.