Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 12


 
Namaszczenie Jezusa
οὖν
un
Więc
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
πρὸ
pro
na
ἓξ
heks
sześć
ἡμερῶν
hemeron
dni
τοῦ
tu
[przed]
πάσχα
pascha
Paschą
ἦλθεν
elthen
przyszedł
εἰς
eis
do
Βηθανίαν,
Bethanian,
Betanii,
ὅπου
hopu
gdzie
ἦν
en
był
Λάζαρος,
Ladzaros,
Łazarz,
ὃν
hon
którego
ἤγειρεν
egeiren
wzbudził
ἐκ
ek
z
νεκρῶν
nekron
martwych
Ἰησοῦς.
Iesus.
Jezus.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
Mu
δεῖπνον
deipnon
wieczerzę
ἐκεῖ,
ekei,
tam,
καὶ
kai
i
he
Μάρθα
Martha
Marta
διηκόνει,
diekonei,
usługiwała,
ho
δὲ
de
zaś
Λάζαρος
Ladzaros
Łazarz
εἷς
heis
jednym
ἦν
en
był
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
ἀνακειμένων
anakeimenon
leżących przy stole
σὺν
syn
z
αὐτῷ·
auto;
Nim.
οὖν
un
Więc
Μαριὰμ
Mariam
Maria
λαβοῦσα
labusa
wziąwszy
λίτραν
litran
funt1
μύρου
myru
mirry2
νάρδου
nardu
nardowej,3
πιστικῆς
pistikes
czystej,4
πολυτίμου
polytimu
drogocennej,
ἤλειψεν
eleipsen
namaściła
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
τοῦ
tu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
καὶ
kai
i
ἐξέμαξεν
eksemaksen
wytarła
ταῖς
tais
θριξὶν
thriksin
włosami
αὐτῆς
autes
jej
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
αὐτοῦ·
autu;
Jego.
he
δὲ
de
Zaś
οἰκία
oikia
dom
ἐπληρώθη
eplerothe
wypełnił się
ἐκ
ek
od
τῆς
tes
ὀσμῆς
osmes
zapachu
τοῦ
tu
μύρου.
myru.
mirry.
δὲ
de
zaś
Ἰούδας
Iudas
Juda
ho
Ἰσκαριώτης
Iskariotes
Iskariota,
εἷς
heis
jeden
τῶν
ton
[z]
μαθητῶν
matheton
uczniów
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ho
μέλλων
mellon
mający
αὐτὸν
auton
Go
παραδιδόναι
paradidonai
wydać:
τί
ti
czego
τοῦτο
tuto
to
τὸ
to
μύρον
myron
mirra
οὐκ
uk
nie
ἐπράθη
eprathe
została sprzedana [za]
τριακοσίων
triakosion
trzysta
δηναρίων
denarion
denarów5
καὶ
kai
i
ἐδόθη
edothe
została dana
πτωχοῖς;
ptochois;
biednym?
δὲ
de
zaś
τοῦτο
tuto
to
οὐχ
uch
nie,
ὅτι
hoti
że
περὶ
peri
o
τῶν
ton
πτωχῶν
ptochon
ubogich
ἔμελεν
emelen
martwił się
αὐτῷ,
auto,
on,
ἀλλ’
all’
ale
ὅτι
hoti
że
κλέπτης
kleptes
złodziejem
ἦν
en
był
καὶ
kai
i
τὸ
to
γλωσσόκομον
glossokomon
szkatułkę
ἔχων
echon
mając,
τὰ
ta
βαλλόμενα
ballomena
[co] wrzucane
ἐβάσταζεν.
ebastadzen.
zabierał.6
οὖν
un
więc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἄφες
Afes
Zostaw
αὐτήν,
auten,
ją,
ἵνα
hina
gdyż
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ἡμέραν
hemeran
dzień
τοῦ
tu
ἐνταφιασμοῦ
entafiazmu
pogrzebu
μου
mu
Mego
τηρήσῃ
terese
ustrzegła
αὐτό·
auto;
go.
πτωχοὺς
ptochus
Biednych
γὰρ
gar
bowiem
πάντοτε
pantote
zawsze
ἔχετε
echete
macie
μεθ’
meth’
u
ἑαυτῶν,
heauton,
siebie,
ἐμὲ
eme
Mnie
δὲ
de
zaś
οὐ
u
nie
πάντοτε
pantote
zawsze
ἔχετε.
echete.
macie.
οὖν
un
więc
ho
ὄχλος
ochlos
tłum
πολὺς
polys
wielki
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków,
ὅτι
hoti
że
ἐκεῖ
ekei
tam
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
ἦλθον
elthon
przyszedł
οὐ
u
nie
διὰ
dia
dla
τὸν
ton
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
μόνον,
monon,
tylko,
ἀλλ’
all’
ale
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Λάζαρον
Ladzaron
Łazarza
ἴδωσιν
idosin
zobaczyli,
ὃν
hon
którego
ἤγειρεν
egeiren
wzbudził
ἐκ
ek
z
νεκρῶν.
nekron.
martwych.
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
ἀρχιερεῖς
archiereis
arcykapłani,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Λάζαρον
Ladzaron
Łazarza
ἀποκτείνωσιν,
apokteinosin,
uśmiercić,
πολλοὶ
polloi
wielu
δι’
di’
przez
αὐτὸν
auton
niego
ὑπῆγον
hypegon
odeszło [od]
τῶν
ton
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków
καὶ
kai
i
ἐπίστευον
episteuon
wierzyli
εἰς
eis
w
τὸν
ton
Ἰησοῦν.
Iesun.
Jezusa.
 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
ἐπαύριον
epaurion
Nazajutrz
ho
ὄχλος
ochlos
tłum
πολὺς
polys
wielki
ho
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ἑορτήν,
heorten,
święto,
ἀκούσαντες
akusantes
usłyszawszy,
ὅτι
hoti
że
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
do
Ἱεροσόλυμα,
Hierosolyma,
Jerozolimy,
τὰ
ta
βαΐα
baia
gałązki
τῶν
ton
φοινίκων
foinikon
palm
καὶ
kai
i
ἐξῆλθον
ekselthon
wyszli
εἰς
eis
na
ὑπάντησιν
hypantesin
spotkanie
αὐτῷ,
auto,
Mu,
καὶ
kai
a
ἐκραύγαζον,
ekraugadzon,
krzyczeli:
Ὡσαννά,
Hosanna,
Hosanna,7
εὐλογημένος
eulogemenos
błogosławiony
ho
ἐρχόμενος
erchomenos
przychodzący
ἐν
en
w
ὀνόματι
onomati
imieniu
Κυρίου
Kyriu
Pana,8
[καὶ]
[kai]
[i]9
ho
Βασιλεὺς
Basileus
Król
τοῦ
tu
Ἰσραήλ.
Israel.
Izraela.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ὀνάριον
onarion
osiołka,
ἐκάθισεν
ekathisen
usiadł
ἐπ’
ep’
na
αὐτό,
auto,
nim,
καθώς
kathos
zgodnie z tym jak
ἐστιν
estin
jest
γεγραμμένον
gegrammenon
napisane:
φοβοῦ,
fobu,
bój się,
θυγάτηρ
thygater
córko
Σιών·
Sion;
Syjonu!10
ἰδοὺ
idu
Oto
ho
Βασιλεύς
Basileus
Król
σου
su
twój
ἔρχεται,
erchetai,
przychodzi,
καθήμενος
kathemenos
siedzący
ἐπὶ
epi
na
πῶλον
polon
źrebięciu
ὄνου
onu
oślicy11

.
.
―.
οὐκ
uk
nie
ἔγνωσαν
egnosan
zrozumieli
αὐτοῦ
autu
Jego
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
τὸ
to
πρῶτον,
proton,
początkowo,
ἀλλ’
all’
ale
ὅτε
hote
kiedy
ἐδοξάσθη
edoksasthe
uwielbiony został
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus,
τότε
tote
wtedy
ἐμνήσθησαν
emnesthesan
przypomnieli sobie,
ὅτι
hoti
że
ταῦτα
tauta
to
ἦν
en
było
ἐπ’
ep’
o
αὐτῷ
auto
Nim
γεγραμμένα
gegrammena
napisane
καὶ
kai
i
ταῦτα
tauta
to
ἐποίησαν
epoiesan
uczynili
αὐτῷ.
auto.
Mu.
οὖν
un
więc
ho
ὄχλος
ochlos
tłum,
ho
ὢν
on
będący
μετ’
met’
z
αὐτοῦ
autu
Nim,
ὅτε
hote
kiedy
τὸν
ton
Λάζαρον
Ladzaron
Łazarza
ἐφώνησεν
efonesen
zawołał
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
μνημείου
mnemeiu
grobowca
καὶ
kai
i
ἤγειρεν
egeiren
wzbudził
αὐτὸν
auton
go
ἐκ
ek
z
νεκρῶν.
nekron.
martwych.
τοῦτο
tuto
tego
καὶ
kai
i
ὑπήντησεν
hypentesen
wyszedł naprzeciw
αὐτῷ
auto
Mu
ho
ὄχλος,
ochlos,
tłum,
ὅτι
hoti
gdyż
ἤκουσαν
ekusan
usłyszeli, [że]
τοῦτο
tuto
ten
αὐτὸν
auton
On
πεποιηκέναι
pepoiekenai
uczynił
τὸ
to
σημεῖον.
semeion.
znak.
οὖν
un
Więc
Φαρισαῖοι
Farisaioi
Faryzeusze
εἶπαν
eipan
powiedzieli
πρὸς
pros
do
ἑαυτούς
heautus
siebie:
Θεωρεῖτε
Theoreite
Widzicie,
ὅτι
hoti
że
οὐκ
uk
nie
ὠφελεῖτε
ofeleite
zyskujecie
οὐδέν·
uden;
niczego.12
ἴδε
ide
Oto
ho
κόσμος
kosmos
świat
ὀπίσω
opiso
za
αὐτοῦ
autu
Nim
ἀπῆλθεν.
apelthen.
poszedł.
 
Jezus ziarnem pszenicy
δὲ
de
zaś
Ἕλληνές
Hellenes
Helleni13
τινες
tines
jacyś
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
ἀναβαινόντων
anabainonton
wchodzących,
ἵνα
hina
aby
προσκυνήσωσιν
proskynesosin
pokłonić się [Bogu]
ἐν
en
na
τῇ
te
ἑορτῇ·
heorte;
święto.
οὖν
un
więc
προσῆλθον
proselthon
podeszli [do]
Φιλίππῳ
Filippo
Filipa
τῷ
to
ἀπὸ
apo
z
Βηθσαϊδὰ
Bethsaida
Betsaidy
τῆς
tes
[w]
Γαλιλαίας,
Galilaias,
Galilei,
καὶ
kai
i
ἠρώτων
eroton
pytali
αὐτὸν
auton
go
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
θέλομεν
thelomen
chcemy
τὸν
ton
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
ἰδεῖν.
idein.
zobaczyć.
ho
Φίλιππος
Filippos
Filip
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi
τῷ
to
Ἀνδρέᾳ·
Andrea;
Andrzejowi.
ἔρχεται
erchetai
Przychodzi
Ἀνδρέας
Andreas
Andrzej
καὶ
kai
i
Φίλιππος
Filippos
Filip
καὶ
kai
i
λέγουσιν
legusin
mówią
τῷ
to
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusowi.
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἀποκρίνεται
apokrinetai
odpowiada
αὐτοῖς
autois
im
λέγων
legon
mówiąc:
Ἐλήλυθεν
Elelythen
Przyszła
he
ὥρα
hora
godzina,
ἵνα
hina
aby
δοξασθῇ
doksasthe
uwielbiony został
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου.
anthropu.
Człowieka.
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
ho
κόκκος
kokkos
ziarno
τοῦ
tu
σίτου
situ
pszenicy
πεσὼν
peson
upadłszy
εἰς
eis
w
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
ἀποθάνῃ,
apothane,
umarłoby,
αὐτὸς
autos
ono
μόνος
monos
samo
μένει·
menei;
pozostaje.
ἐὰν
ean
Jeśli
δὲ
de
zaś
ἀποθάνῃ,
apothane,
umarłoby,
πολὺν
polyn
liczny
καρπὸν
karpon
owoc
φέρει.
ferei.
niesie.
φιλῶν
filon
Kochający
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
duszę
αὐτοῦ
autu
jego
ἀπολλύει
apollyei
straci
αὐτήν,
auten,
ją,
καὶ
kai
a
ho
μισῶν
mison
nienawidzący
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
duszy
αὐτοῦ
autu
jego
ἐν
en
na
τῷ
to
κόσμῳ
kosmo
świecie
τούτῳ
tuto
tym,
εἰς
eis
na
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον
aionion
wieczne
φυλάξει
fylaksei
ustrzeże
αὐτήν.
auten.
ją.
ἐμοί
emoi
Mnie
τις
tis
διακονῇ,
diakone,
służyłby,
ἐμοὶ
emoi
Mi
ἀκολουθείτω,
akolutheito,
niech towarzyszy,
καὶ
kai
a
ὅπου
hopu
gdzie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐγὼ,
ego,
Ja,
ἐκεῖ
ekei
tam
καὶ
kai
i
ho
διάκονος
diakonos
sługa
ho
ἐμὸς
emos
Mój
ἔσται·
estai;
będzie.
ἐάν
ean
Jeśli
τις
tis
ἐμοὶ
emoi
Mnie
διακονῇ,
diakone,
służyłby,
τιμήσει
timesei
uszanuje
αὐτὸν
auton
go
ho
Πατήρ.
Pater.
Ojciec.
he
ψυχή
psyche
dusza
μου
mu
Ma
τετάρακται,
tetaraktai,
jest w trwodze,
καὶ
kai
i
τί
ti
co
εἴπω;
eipo;
powiem?
Πάτερ,
Pater,
Ojcze,
σῶσόν
soson
ratuj
με
me
Mnie
ἐκ
ek
od
τῆς
tes
ὥρας
horas
godziny
ταύτης.
tautes.
tej.
ἀλλὰ
alla
Ale
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
ἦλθον
elthon
przyszedłem
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ὥραν
horan
godzinę
ταύτην.
tauten.
tą.
δόξασόν
doksason
uwielbij
σου
su
Twoje
τὸ
to
ὄνομα.
onoma.
imię.
ἦλθεν
elthen
Przyszedł
οὖν
un
więc
φωνὴ
fone
głos
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba:
Καὶ
Kai
I
ἐδόξασα
edoksasa
uwielbiłem
καὶ
kai
i
πάλιν
palin
znów
δοξάσω.
doksaso.
uwielbię!
οὖν
un
Więc
ὄχλος
ochlos
tłum
ho
ἑστὼς
hestos
stojący
καὶ
kai
i
ἀκούσας
akusas
słyszący
ἔλεγεν
elegen
mówił:
βροντὴν
bronten
Grzmot
γεγονέναι·
gegonenai;
stał się.
ἄλλοι
alloi
Inni
ἔλεγον
elegon
mówili:
Ἄγγελος
Angelos
Zwiastun
αὐτῷ
auto
Mu
λελάληκεν.
lelaleken.
przemówił.
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział:
Οὐ
U
Nie
δι’
di’
dla
ἐμὲ
eme
Mnie
he
φωνὴ
fone
głos
αὕτη
haute
ten
γέγονεν
gegonen
stał się,
ἀλλὰ
alla
ale
δι’
di’
dla
ὑμᾶς.
hymas.
was.
κρίσις
krisis
sąd
ἐστὶν
estin
jest
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
τούτου·
tutu;
tego,
νῦν
nyn
teraz
ho
ἄρχων
archon
władca
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
τούτου
tutu
tego
ἐκβληθήσεται
ekblethesetai
zostanie wyrzucony
ἔξω·
ekso;
na zewnątrz.
ἐὰν
ean
jeśli
ὑψωθῶ
hypsotho
zostanę podniesiony
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
πάντας
pantas
wszystkich
ἑλκύσω
helkyso
pociągnę
πρὸς
pros
do
ἐμαυτόν.
emauton.
Mnie samego.
δὲ
de
zaś
ἔλεγεν
elegen
mówił,
σημαίνων