Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 13


 
Ostatnia wieczerza
δὲ
de
zaś
τῆς
tes
ἑορτῆς
heortes
świętem
τοῦ
tu
πάσχα
pascha
Paschy
εἰδὼς
eidos
widząc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus,
ὅτι
hoti
że
ἦλθεν
elthen
przyszła
αὐτοῦ
autu
Jego
he
ὥρα
hora
godzina,
ἵνα
hina
aby
μεταβῇ
metabe
przeszedł
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
τούτου
tutu
tego
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Πατέρα,
Patera,
Ojca,
ἀγαπήσας
agapesas
ukochawszy
τοὺς
tus
ἰδίους
idius
własnych
τοὺς
tus
ἐν
en
w
τῷ
to
κόσμῳ,
kosmo,
świecie,
εἰς
eis
do
τέλος
telos
końca
ἠγάπησεν
egapesen
ukochał
αὐτούς.
autus.
ich.
δείπνου
deipnu
wieczerza
γινομένου,
ginomenu,
stawała się,
τοῦ
tu
διαβόλου
diabolu
oszczerca1
ἤδη
ede
[gdy] już
βεβληκότος
beblekotos
podrzucił
εἰς
eis
w
τὴν
ten
καρδίαν
kardian
serce,
ἵνα
hina
aby
παραδοῖ
paradoi
wydałby
αὐτὸν
auton
Jego
Ἰούδας
Iudas
Judasz
Σίμωνος
Simonos
[syn] Szymona
Ἰσκαριώτης,
Iskariotes,
Iskarioty,
ὅτι
hoti
że
πάντα
panta
wszystko
ἔδωκεν
edoken
dał
αὐτῷ
auto
Mu
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
εἰς
eis
w
τὰς
tas
χεῖρας,
cheiras,
ręce,
καὶ
kai
i,
ὅτι
hoti
że
ἀπὸ
apo
od
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
καὶ
kai
i
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
ὑπάγει,
hypagei,
odchodzi,
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
δείπνου
deipnu
wieczerzy
καὶ
kai
i
τίθησιν
tithesin
układa
τὰ
ta
ἱμάτια,
himatia,
szaty
καὶ
kai
i
λαβὼν
labon
wziąwszy
λέντιον
lention
płótno2
διέζωσεν
diedzosen
przepasał
ἑαυτόν·
heauton;
siebie.
βάλλει
ballei
leje
ὕδωρ
hydor
wodę
εἰς
eis
do
τὸν
ton
νιπτῆρα,
niptera,
miski,
καὶ
kai
i
ἤρξατο
erksato
zaczął
νίπτειν
niptein
myć
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
uczniów
καὶ
kai
i
ἐκμάσσειν
ekmassein
wycierać
τῷ
to
λεντίῳ
lentio
płótnem,
ho
którym
ἦν
en
był
διεζωσμένος.
diedzosmenos.
przepasany.
οὖν
un
więc
πρὸς
pros
do
Σίμωνα
Simona
Szymona
Πέτρον·
Petron;
Piotra,
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
Mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
σύ
sy
Ty
μου
mu
mnie
νίπτεις
nipteis
myjesz
τοὺς
tus
πόδας;
podas;
stopy?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Ho
Co
ἐγὼ
ego
ja
ποιῶ
poio
czynię
σὺ
sy
ty
οὐκ
uk
nie
οἶδας
oidas
wiesz
ἄρτι,
arti,
teraz,
γνώσῃ
gnose
zrozumiesz3
δὲ
de
zaś
μετὰ
meta
po
ταῦτα.
tauta.
tym.
αὐτῷ
auto
Mu
Πέτρος
Petros
Piotr:
Οὐ
U
Nie
μὴ
me
νίψῃς
nipses
myłbyś
μου
mu
me
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰῶνα.
aiona.
wiek.
ἀπεκρίθη
apekrithe
Odpowiedział
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
αὐτῷ
auto
mu:
Ἐὰν
Ean
Jeśli
μὴ
me
nie
νίψω
nipso
umyję
σε,
se,
cię,
οὐκ
uk
nie
ἔχεις
echeis
masz
μέρος
meros
działu4
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ.
emu.
Mną.
αὐτῷ
auto
mu
Σίμων
Simon
Szymon
Πέτρος
Petros
Piotr:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
μὴ
me
nie
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
μου
mu
me
μόνον
monon
jedynie,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
τὰς
tas
χεῖρας
cheiras
ręce
καὶ
kai
i
τὴν
ten
κεφαλήν.
kefalen.
głowę.
αὐτῷ
auto
mu
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ho
Kto
λελουμένος
lelumenos
wykąpał się
οὐκ
uk
nie
ἔχει
echei
ma
χρείαν
chreian
potrzeby
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
νίψασθαι,
nipsasthai,
umyć sobie,
ἀλλ’
all’
ale
ἔστιν
estin
jest
καθαρὸς
katharos
czysty
ὅλος·
holos;
cały.
καὶ
kai
I
ὑμεῖς
hymeis
wy
καθαροί
katharoi
czyści
ἐστε,
este,
jesteście,
ἀλλ’
all’
ale
οὐχὶ
uchi
nie
πάντες.
pantes.
wszyscy.
γὰρ
gar
bowiem
τὸν
ton
παραδιδόντα
paradidonta
wydającego
αὐτόν·
auton;
Go,
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
εἶπεν
eipen
powiedział,
ὅτι
hoti
że:
Οὐχὶ
Uchi
Nie
πάντες
pantes
wszyscy
καθαροί
katharoi
czyści
ἐστε.
este.
jesteście.
οὖν
un
więc
ἔνιψεν
enipsen
umył
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
ἔλαβεν
elaben
wziął
τὰ
ta
ἱμάτια
himatia
szaty
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
ἀνέπεσεν
anepesen
położył się
πάλιν,
palin,
znowu,
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Γινώσκετε
Ginoskete
Rozumiecie
τί
ti
co
πεποίηκα
pepoieka
uczyniłem
ὑμῖν;
hymin;
wam?
φωνεῖτέ
foneite
nazywacie
με
me
Mnie
Ho
Διδάσκαλος
Didaskalos
„Nauczyciel”
καὶ
kai
i
ho
Κύριος,
Kyrios,
„Pan”,
καὶ
kai
i
καλῶς
kalos
dobrze
λέγετε·
legete;
mówicie,
εἰμὶ
eimi
Jestem
γάρ.
gar.
bowiem.
οὖν
un
więc
ἐγὼ
ego
Ja
ἔνιψα
enipsa
umyłem
ὑμῶν
hymon
wasze
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy,
ho
Κύριος
Kyrios
Pan
καὶ
kai
i
ho
Διδάσκαλος,
Didaskalos,
Nauczyciel,
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
ὀφείλετε
ofeilete
powinniście
ἀλλήλων
allelon
sobie nawzajem
νίπτειν
niptein
myć
τοὺς
tus
πόδας·
podas;
stopy.
γὰρ
gar
bowiem
ἔδωκα
edoka
dałem
ὑμῖν
hymin
wam,
ἵνα
hina
aby
καθὼς
kathos
jak
ἐγὼ
ego
Ja
ἐποίησα
epoiesa
uczyniłem
ὑμῖν
hymin
wam
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
ποιῆτε.
poiete.
czynilibyście.
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
δοῦλος
dulos
sługa5
μείζων
meidzon
większy
τοῦ
tu
κυρίου
kyriu
[od] pana
αὐτοῦ,
autu,
jego,
οὐδὲ
ude
i nie
ἀπόστολος
apostolos
wysłany
μείζων
meidzon
większy
τοῦ
tu
πέμψαντος
pempsantos
wysyłającemu
αὐτόν.
auton.
go.
ταῦτα
tauta
to
οἴδατε,
oidate,
wiecie,
μακάριοί
makarioi
szczęśliwi
ἐστε
este
jestetście
ἐὰν
ean
jeśli tylko
ποιῆτε
poiete
czynilibyście
αὐτά.
auta.
te.
περὶ
peri
o
πάντων
panton
wszystkich
ὑμῶν
hymon
was
λέγω·
lego;
mówię.
ἐγὼ
ego
Ja
οἶδα
oida
wiem
τίνας
tinas
kogo
ἐξελεξάμην·
ekseleksamen;
wybrałem sobie.
ἀλλ’
all’
Ale
ἵνα
hina
aby
he
γραφὴ
grafe
Pismo
πληρωθῇ.
plerothe.
wypełniło się:
Ho
τρώγων
trogon
Jedzący
μου
mu
mój
τὸν
ton
ἄρτον
arton
chleb
ἐπῆρεν
eperen
podniósł
ἐπ’
ep’
na
ἐμὲ
eme
Mnie
τὴν
ten
πτέρναν
pternan
piętę
αὐτοῦ
autu
swą.6
ἄρτι
arti
teraz
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν
hymin
wam,
πρὸ
pro
zanim
τοῦ
tu
γενέσθαι,
genesthai,
ma stać się,
ἵνα
hina
aby
πιστεύητε
pisteuete
uwierzylibyście
ὅταν
hotan
kiedy
γένηται
genetai
stanie się,
ὅτι
hoti
że
ἐγώ
ego
Ja
εἰμι.
eimi.
jestem.
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ho
λαμβάνων
lambanon
przyjmujący
ἄν
an
τινα
tina
kogo
πέμψω
pempso
wyślę,
ἐμὲ
eme
Mnie
λαμβάνει,
lambanei,
przyjmuje,
ho
δὲ
de
zaś
ἐμὲ
eme
Mnie
λαμβάνων
lambanon
przyjmujący,
λαμβάνει
lambanei
przyjmuje
τὸν
ton
πέμψαντά
pempsanta
Wysyłającego7
με.
me.
Mnie.
 
Zapowiedź zdrady
εἰπὼν
eipon
powiedziawszy
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐταράχθη
etarachthe
zakłopotany będąc8
τῷ
to
πνεύματι
pneumati
[w] duchu
καὶ
kai
i
ἐμαρτύρησεν
emartyresen
wyznał9
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział:
Ἀμὴν
Amen
Amen,
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
εἷς
heis
jeden
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was
παραδώσει
paradosei
wyda
με.
me.
Mnie.
εἰς
eis
na
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
ἀπορούμενοι
aporumenoi
zakłopotani
περὶ
peri
o
τίνος
tinos
kim
λέγει.
legei.
mówi.
ἀνακείμενος
anakeimenos
leżący przy stole
εἷς
heis
jeden
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
uczniów
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐν
en
na
τῷ
to
κόλπῳ
kolpo
łonie
τοῦ
tu
Ἰησοῦ,
Iesu,
Jezusa,
ὃν
hon
którego
ἠγάπα
egapa
kochał
ho
Ἰησοῦς·
Iesus;
Jezus.
οὖν
un
więc
τούτῳ
tuto
temu
Σίμων
Simon
Szymon
Πέτρος
Petros
Piotr
πυθέσθαι
pythesthai
[chcąc] dowiedzieć się
τίς
tis
kto
ἂν
an
εἴη
eie
mógłby10
περὶ
peri
o
οὗ
hu
którym
λέγει.
legei.
mówi.
ἐκεῖνος
ekeinos
ów
οὕτως
hutos
więc
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
στῆθος
stethos
piersi
τοῦ
tu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
Mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
τίς
tis
kto
ἐστιν;
estin;
jest?
οὖν
un
więc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἐκεῖνός
Ekeinos
Ten
ἐστιν
estin
jest,
ho
któremu
ἐγὼ
ego
Ja
βάψω
bapso
zanurzę
τὸ
to
ψωμίον
psomion
kawałek12
καὶ
kai
i
δώσω
doso
dam
αὐτῷ.
auto.
mu.
βάψας
bapsas
Zanurzywszy
οὖν
un
więc
τὸ
to
ψωμίον
psomion
kawałek
[λαμβάνει
[lambanei
[bierze
καὶ]
kai]
i]
δίδωσιν
didosin
daje
Ἰούδᾳ
Iuda
Judzie
Σίμωνος
Simonos
[synowi] Szymona
Ἰσκαριώτου.
Iskariotu.
Iskarioty.
μετὰ
meta
τὸ
to
ψωμίον
psomion
kawałkiem
τότε
tote
wtedy
εἰσῆλθεν
eiselthen
wszedł
εἰς
eis
w
ἐκεῖνον
ekeinon
tego14
ho
Σατανᾶς.
Satanas.
szatan.
λέγει
legei
Mówi
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
mu
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ho
Co
ποιεῖς
poieis
czynisz,
ποίησον
poieson
uczyń
τάχιον.
tachion.
szybciej.
δὲ
de
zaś
οὐδεὶς
udeis
nikt
ἔγνω
egno
[nie] zrozumiał15
τῶν
ton
ἀνακειμένων
anakeimenon
[z] leżących przy stole
πρὸς
pros
dla
τί
ti
czego
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ·
auto;
mu.
γὰρ
gar
bowiem
ἐδόκουν,
edokun,
myśleli,16
ἐπεὶ
epei
ponieważ
τὸ
to
γλωσσόκομον
glossokomon
szkatułkę17
εἶχεν
eichen
miał
Ἰούδας,
Iudas,
Judasz,
ὅτι
hoti
że
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἀγόρασον
Agorason
Kup,
ὧν
hon
których
χρείαν
chreian
potrzebę
ἔχομεν
echomen
mamy
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ἑορτήν,
heorten,
święto,
e
lub
τοῖς
tois
πτωχοῖς
ptochois
biednym,
ἵνα
hina
aby
τι
ti
coś
δῷ.
do.
dał.
οὖν
un
więc
τὸ
to
ψωμίον
psomion
kawałek
ἐκεῖνος
ekeinos
ów18
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedłszy
εὐθύς·
euthys;
natychmiast.19
ἦν
en
Była
δὲ
de
zaś
νύξ.
nyks.
noc.
 
Mowa pożegnalna
οὖν
un
więc
ἐξῆλθεν,
ekselthen,
wyszedł,
λέγει
legei
mówi
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Νῦν
Nyn
Teraz
ἐδοξάσθη
edoksasthe
uwielbiony został20
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
ἀνθρώπου,
anthropu,
Człowieka,
καὶ
kai
i
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐδοξάσθη
edoksasthe
uwielbiony został
ἐν
en
w
αὐτῷ·
auto;
Nim.
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐδοξάσθη
edoksasthe
uwielbiony został
ἐν
en
w
αὐτῷ,
auto,
Nim,
καὶ
kai
i
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
δοξάσει
doksasei
uwielbi
αὐτὸν
auton
Jego
ἐν
en
w
αὑτῷ,
hauto,
Nim,21
καὶ
kai
i
εὐθὺς
euthys
zaraz
δοξάσει
doksasei
uwielbi
αὐτόν.
auton.
Go.
ἔτι
eti
jeszcze
μικρὸν
mikron
mało22
μεθ’
meth’
z
ὑμῶν
hymon
wami
εἰμι·
eimi;
jestem.
ζητήσετέ
zetesete
Szukać będziecie
με,
me,
Mnie,
καὶ
kai
i
καθὼς
kathos
jak
εἶπον
eipon
powiedziałm
τοῖς
tois
Ἰουδαίοις
Iudaiois
Judejczykom,
ὅτι
hoti
że:
Ὅπου
Hopu
Gdzie
ἐγὼ
ego
Ja
ὑπάγω
hypago
odchodzę
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐ
u
nie
δύνασθε
dynasthe
jesteście w stanie
ἐλθεῖν,
elthein,
przyjść,
καὶ
kai
i
ὑμῖν
hymin
wam
λέγω
lego
mówię