Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 14


 
Szóste "Ja jestem"
Jezus drogą, prawdą, życiem
ταρασσέσθω
tarassestho
niech kłopocze się
ὑμῶν
hymon
wasze
he
καρδία·
kardia;
serce.
πιστεύετε
pisteuete
Wierzcie1
εἰς
eis
w
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga,
καὶ
kai
i
εἰς
eis
we
ἐμὲ
eme
Mnie
πιστεύετε.
pisteuete.
wierzcie.
τῇ
te
οἰκίᾳ
oikia
domu
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojca
μου
mu
Mego
μοναὶ
monai
mieszkania
πολλαί
pollai
liczne
εἰσιν·
eisin;
są.
εἰ
ei
Jeśli
δὲ
de
zaś
μή,
me,
nie,
εἶπον
eipon
powiedziałbym
ἂν
an
ὑμῖν·
hymin;
wam,
ὅτι
hoti
gdyż
πορεύομαι
poreuomai
idę
ἑτοιμάσαι
hetoimasai
przygotować
τόπον
topon
miejsce
ὑμῖν·
hymin;
wam.
ἐὰν
ean
jeśli
πορευθῶ
poreutho
odejdę
καὶ
kai
i
ἑτοιμάσω
hetoimaso
przygotuję
τόπον
topon
miejsce
ὑμῖν,
hymin,
wam,
πάλιν
palin
znów
ἔρχομαι
erchomai
przychodzę
καὶ
kai
i
παραλήμψομαι
paralempsomai
wezmę
ὑμᾶς
hymas
was
πρὸς
pros
do
ἐμαυτόν,
emauton,
siebie,
ἵνα
hina
aby
ὅπου
hopu
gdzie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐγὼ
ego
Ja
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
ἦτε.
ete.
bylibyście.
ὅπου
hopu
gdzie
ἐγὼ
ego
Ja
ὑπάγω
hypago
odchodzę,
οἴδατε
oidate
znacie
τὴν
ten
ὁδόν.
hodon.
drogę.
αὐτῷ
auto
Mu
Θωμᾶς
Thomas
Tomasz:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
οὐκ
uk
nie
οἴδαμεν
oidamen
wiemy
ποῦ
pu
gdzie
ὑπάγεις·
hypageis;
odchodzisz.
πῶς
pos
Jakże
οἴδαμεν
oidamen
[możemy] znać
τὴν
ten
ὁδὸν;
hodon;
drogę?
αὐτῷ
auto
mu
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἐγώ
Ego
JA
εἰμι
eimi
JESTEM
he
ὁδὸς
hodos
droga
καὶ
kai
i
he
ἀλήθεια
aletheia
prawda
καὶ
kai
i
he
ζωή·
zoe;
życie.
οὐδεὶς
udeis
Nikt [nie]
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
δι’
di’
przeze
ἐμοῦ.
emu.
Mnie.
ἐγνώκειτέ
egnokeite
poznaliście
με,
me,
Mnie,
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
μου
mu
Mego
ἂν
an
ᾔδειτε·
edeite;
znacie.
ἀπ’
ap’
Od
ἄρτι
arti
teraz
γινώσκετε
ginoskete
rozumiecie
αὐτὸν
auton
Go
καὶ
kai
i
ἑωράκατε.
heorakate.
dostrzegliście.
 
Jezus Bogiem widzialnym
αὐτῷ
auto
Mu
Φίλιππος
Filippos
Filip:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
δεῖξον
deikson
pokaż2
ἡμῖν
hemin
nam
τὸν
ton
Πατέρα,
Patera,
Ojca,
καὶ
kai
i
ἀρκεῖ
arkei
wystarczy
ἡμῖν.
hemin.
nam.
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Τοσοῦτον
Tosuton
Tak długi
χρόνον
chronon
czas
μεθ’
meth’
z
ὑμῶν
hymon
wami
εἰμι
eimi
jestem,
καὶ
kai
a
οὐκ
uk
nie
ἔγνωκάς
egnokas
poznałeś
με,
me,
Mnie,
Φίλιππε;
Filippe;
Filipie?
ho
[Kto]
ἑωρακὼς
heorakos
zobaczył
ἐμὲ
eme
Mnie,
ἑώρακεν
heoraken
zobaczył
τὸν
ton
Πατέρα·
Patera;
Ojca.
πῶς
pos
Jakże
σὺ
sy
ty
λέγεις
legeis
mówisz:
Δεῖξον
Deikson
Pokaż
ἡμῖν
hemin
nam
τὸν
ton
Πατέρα;
Patera;
Ojca?
πιστεύεις
pisteueis
uwierzyłeś,
ὅτι
hoti
że
ἐγὼ
ego
Ja
ἐν
en
w
τῷ
to
Πατρὶ
Patri
Ojcu,
καὶ
kai
a
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἐν
en
we
ἐμοί
emoi
Mnie
ἐστιν;
estin;
jest?
τὰ
ta
ῥήματα
remata
Wypowiedzi,
ha
które
ἐγὼ
ego
Ja
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν
hymin
wam,
ἀπ’
ap’
od
ἐμαυτοῦ
emautu
siebie samego
οὐ
u
nie
λαλῶ·
lalo;
mówię.
ho
δὲ
de
Zaś
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie
μένων
menon
trwający
ποιεῖ
poiei
czyni
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
μοι
moi
Mi,
ὅτι
hoti
że
ἐγὼ
ego
Ja
ἐν
en
w
τῷ
to
Πατρὶ
Patri
Ojcu,
καὶ
kai
a
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἐν
en
we
ἐμοί·
emoi;
Mnie.
εἰ
ei
Jeśli
δὲ
de
zaś
μή,
me,
nie,
διὰ
dia
dla
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieł
αὐτὰ
auta
tych
πιστεύετε.
pisteuete.
wierzcie.
 
Niezwykłe możliwości wierzących
ἀμὴν
amen
amen
λέγω
lego
mówię
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ho
πιστεύων
pisteuon
wierzący
εἰς
eis
we
ἐμὲ
eme
Mnie
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła,
ha
które
ἐγὼ
ego
Ja
ποιῶ
poio
czynię
κἀκεῖνος
kakeinos
i on
ποιήσει,
poiesei,
uczyni,
καὶ
kai
i
μείζονα
meidzona
większe
τούτων
tuton
[od] tych
ποιήσει,
poiesei,
uczyni,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐγὼ
ego
Ja
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
πορεύομαι·
poreuomai;
idę,
ho
[o]
τι
ti
co
ἂν
an
αἰτήσητε
aitesete
poprosilibyście
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
μου,
mu,
Mym,
τοῦτο
tuto
to
ποιήσω,
poieso,
uczynię,3
ἵνα
hina
aby
δοξασθῇ
doksasthe
uwielbiony został
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἐν
en
w
τῷ
to
Υἱῷ.
Hyio.
Synu.
τι
ti
[o] coś
αἰτήσητέ
aitesete
poprosilibyście
με
me
Mnie
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
μου,
mu,
Mym,
ἐγὼ
ego
ja

[τουτο]
[tuto]
[to]4
ποιήσω.
poieso.
uczynię.
 
Obietnica przyjścia Ducha Prawdy
ἀγαπᾶτέ
agapate
będziecie kochali
με,
me,
Mnie,
τὰς
tas
ἐντολὰς
entolas
przykazań
τὰς
tas
ἐμὰς
emas
Moich
τηρήσετε.
teresete.
będziecie strzec.
ἐρωτήσω
eroteso
będę prosić
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca,
καὶ
kai
a
ἄλλον
allon
innego
Παράκλητον
Parakleton
Opiekuna5
δώσει
dosei
da
ὑμῖν
hymin
wam,
ἵνα
hina
aby
e
był
μεθ’
meth’
z
ὑμῶν
hymon
wami
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰῶνα,
aiona,
wiek,
Πνεῦμα
Pneuma
Duch6
τῆς
tes
ἀληθείας,
aletheias,
prawdy,
ho
którego
ho
κόσμος
kosmos
świat
οὐ
u
nie
δύναται
dynatai
może
λαβεῖν,
labein,
wziąć,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐ
u
nie
θεωρεῖ
theorei
widzi
αὐτὸ
auto
Go,
οὐδὲ
ude
ani
γινώσκει·
ginoskei;
zna.
ὑμεῖς
hymeis
Wy
γινώσκετε
ginoskete
znacie
αὐτό,
auto,
Go,
ὅτι
hoti
gdyż
παρ’
par’
u
ὑμῖν
hymin
was
μένει
menei
pozostaje
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
ὑμῖν
hymin
was
ἔσται.
estai.
będzie.
ἀφήσω
afeso
zostawię
ὑμᾶς
hymas
was
ὀρφανούς,
orfanus,
sierotami,
ἔρχομαι
erchomai
przychodzę7
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς.
hymas.
was.
μικρὸν
mikron
chwila,
καὶ
kai
a
ho
κόσμος
kosmos
świat
με
me
Mnie
οὐκέτι
uketi
już nie
θεωρεῖ,
theorei,
zobaczy,
ὑμεῖς
hymeis
wy
δὲ
de
zaś
θεωρεῖτέ
theoreite
widzicie
με,
me,
Mnie,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐγὼ
ego
Ja
ζῶ
zo
żyję
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
ζήσετε.
zesete.
żyć będziecie.
ἐκείνῃ
ekeine
owym
τῇ
te
ἡμέρᾳ
hemera
dniu
γνώσεσθε
gnosesthe
poznacie
ὑμεῖς
hymeis
wy,
ὅτι
hoti
że
ἐγὼ
ego
Ja
ἐν
en
w
τῷ
to
Πατρί
Patri
Ojcu
μου
mu
Mym,
καὶ
kai
a
ὑμεῖς
hymeis
wy
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie,
κἀγὼ
kago
a Ja
ἐν
en
w
ὑμῖν.
hymin.
was.
ἔχων
echon
Mający
τὰς
tas
ἐντολάς
entolas
przykazania
μου
mu
me
καὶ
kai
i
τηρῶν
teron
strzegący
αὐτὰς,
autas,
ich,
ἐκεῖνός
ekeinos
ów
ἐστιν
estin
jest
ho
ἀγαπῶν
agapon
kochający
με·
me;
Mnie.
ho
δὲ
de
Zaś
ἀγαπῶν
agapon
kochający
με
me
Mnie
ἀγαπηθήσεται
agapethesetai
zostanie umiłowany
ὑπὸ
hypo
przez
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojca
μου,
mu,
Mego,
κἀγὼ
kago
i Ja
ἀγαπήσω
agapeso
będę kochał
αὐτὸν
auton
go
καὶ
kai
i
ἐμφανίσω
emfaniso
objawię
αὐτῷ
auto
mu
ἐμαυτόν.
emauton.
samego siebie.
αὐτῷ
auto
Mu
Ἰούδας,
Iudas,
Juda,
οὐχ
uch
nie
ho
Ἰσκαριώτης
Iskariotes
Iskariota:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
καὶ
kai
a
τί
ti
co
γέγονεν
gegonen
stało się,
ὅτι
hoti
że
ἡμῖν
hemin
nam
μέλλεις
melleis
masz
ἐμφανίζειν
emfanidzein
objawić
σεαυτὸν
seauton
się,
καὶ
kai
a
οὐχὶ
uchi
nie
τῷ
to
κόσμῳ;
kosmo;
światu?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Ἐάν
Ean
Jeśli
τις
tis
kto
ἀγαπᾷ,
agapa,
kocha
με
me
Mnie,
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
μου
mu
Me
τηρήσει,
teresei,
ustrzeże,
καὶ
kai
a
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
μου
mu
Mój
ἀγαπήσει
agapesei
będzie kochać
αὐτόν,
auton,
go,
καὶ
kai
i
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
ἐλευσόμεθα
eleusometha
przyjdziemy
καὶ
kai
i
μονὴν
monen
mieszkanie
παρ’
par’
u
αὐτῷ
auto
Niego
ποιησόμεθα.
poiesometha.
uczynimy.
μὴ
me
Nie
ἀγαπῶν
agapon
kochający
με
me
Mnie,
τοὺς
tus
λόγους
logus
słów
μου
mu
Mych
οὐ
u
nie
τηρεῖ·
terei;
ustrzeże.
καὶ
kai
A
ho
λόγος
logos
słowo,
ὃν
hon
które
ἀκούετε
akuete
słyszycie,
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐμὸς
emos
Moje,
ἀλλὰ
alla
ale
τοῦ
tu
πέμψαντός
pempsantos
Posyłającego
με
me
Mnie,
Πατρός.
Patros.
Ojca.
λελάληκα
lelaleka
wygłosiłem
ὑμῖν
hymin
wam
παρ’
par’
u
ὑμῖν
hymin
was
μένων·
menon;
pozostając.
δὲ
de
Zaś
Παράκλητος,
Parakletos,
Opiekun,8
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
τὸ
to
Ἅγιον
Hagion
Święty,
ho
którego
πέμψει
pempsei
pośle
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
μου,
mu,
Mym,
ἐκεῖνος
ekeinos
Ów
ὑμᾶς
hymas
was
διδάξει
didaksei
nauczy
πάντα
panta
wszystkiego
καὶ
kai
i
ὑπομνήσει
hypomnesei
przypomni
ὑμᾶς
hymas
wam
πάντα
panta
wszystko
ha
co
εἶπον
eipon
powiedziałem
ὑμῖν
hymin
wam
ἐγώ.
ego.
Ja.9
 
Jezus dawcą pokoju
ἀφίημι
afiemi
zostawiam
ὑμῖν,
hymin,
wam,
εἰρήνην
eirenen
pokój
τὴν
ten
ἐμὴν
emen
Mój
δίδωμι
didomi
daję
ὑμῖν·
hymin;
wam,
οὐ
u
nie
καθὼς
kathos
jak
ho
κόσμος
kosmos
świat
δίδωσιν
didosin
daje,
ἐγὼ
ego
Ja
δίδωμι
didomi
daję
ὑμῖν.
hymin.
wam.
μὴ
me
Nie
ταρασσέσθω
tarassestho
niech kłopocze się
ὑμῶν
hymon
wasze
he
καρδία
kardia
serce
μηδὲ
mede
ani
δειλιάτω.
deiliato.
niech boi się.
ὅτι
hoti
że
ἐγὼ
ego
Ja
εἶπον
eipon
powiedziałem
ὑμῖν
hymin
wam:
Ὑπάγω
Hypago
Odchodzę
καὶ
kai
i
ἔρχομαι
erchomai
przychodzę
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς.
hymas.
was.
εἰ
ei
Jeśli
ἠγαπᾶτέ
egapate
kochalibyście
με,
me,
Mnie,
ἐχάρητε
echarete
cieszylibyście się,
ἄν
an
ὅτι
hoti
że
πορεύομαι
poreuomai
idę
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Πατέρα,
Patera,
Ojca,
ὅτι
hoti
gdyż
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
μείζων
meidzon
większy [ode]
μού
mu
Mnie
ἐστιν.
estin.
jest.
νῦν
nyn
teraz
εἴρηκα
eireka
powiedziałem
ὑμῖν
hymin
wam
πρὶν
prin
zanim
γενέσθαι,
genesthai,
stanie się,
ἵνα
hina
abyście
ὅταν
hotan
kiedy
γένηται
genetai
się stanie,
πιστεύσητε.
pisteusete.
uwierzyli.
πολλὰ
polla
wiele
λαλήσω
laleso
będę mówił
μεθ’
meth’
z
ὑμῶν,
hymon,
wami,
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
γὰρ
gar
bowiem
ho
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
ἄρχων·
archon;
władca,
καὶ
kai
a
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie
οὐκ
uk
nie
ἔχει
echei
ma [on]
οὐδέν,
uden,
nic,
ἵνα
hina
aby
γνῷ
gno
poznał
ho
κόσμος
kosmos
świat,
ὅτι
hoti
że
ἀγαπῶ
agapo
kocham
τὸν
ton
Πατέρα,
Patera,
Ojca,
καὶ
kai
i
καθὼς
kathos
jak
ἐνετείλατο
eneteilato
przykazał
μοι
moi
Mi
ho
Πατὴρ,
Pater,
Ojciec,
οὕτως
hutos
tak
ποιῶ.
poio.
czynię.
Ἐγείρεσθε,
Egeiresthe,
Wstańcie,
ἄγωμεν
agomen
idźmy
ἐντεῦθεν.
enteuthen.
stąd.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.