Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 15


 
Siódme "Ja jestem"
Jezus prawdziwym krzewem winnym
εἰμι
eimi
JESTEM
he
ἄμπελος
ampelos
winoroślą
he
ἀληθινή,
alethine,
prawdziwą,
καὶ
kai
a
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
μου
mu
Mój
ho
γεωργός
georgos
ogrodnikiem
ἐστιν.
estin.
jest.
κλῆμα
klema
gałąź
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie
μὴ
me
nie
φέρον
feron
przynoszącą
καρπὸν,
karpon,
owocu,
αἴρει
airei
odrywa1
αὐτό,
auto,
ją,
καὶ
kai
a
πᾶν
pan
każdą
τὸ
to
καρπὸν
karpon
owoc
φέρον,
feron,
przynoszącą,
καθαίρει
kathairei
oczyszcza
αὐτὸ
auto
ją,
ἵνα
hina
aby
καρπὸν
karpon
owoc
πλείονα
pleiona
liczniejszy
φέρῃ.
fere.
niosła.
ὑμεῖς
hymeis
wy
καθαροί
katharoi
czyści
ἐστε
este
jesteście
διὰ
dia
przez
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo,2
ὃν
hon
które
λελάληκα
lelaleka
wygłosiłem
ὑμῖν·
hymin;
wam.
ἐν
en
we
ἐμοί,
emoi,
Mnie,
κἀγὼ
kago
a Ja
ἐν
en
w
ὑμῖν.
hymin.
was.
καθὼς
kathos
Jak
τὸ
to
κλῆμα
klema
gałąź
οὐ
u
nie
δύναται
dynatai
może
καρπὸν
karpon
owocu
φέρειν
ferein
nieść
ἀφ’
af’
z
ἑαυτοῦ
heautu
siebie samej,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
μένῃ
mene
trwa
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀμπέλῳ,
ampelo,
winorośli,
οὕτως
hutos
tak
οὐδὲ
ude
ani
ὑμεῖς
hymeis
wy,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie
μένητε.
menete.
trwacie.
εἰμι
eimi
jestem
he
ἄμπελος,
ampelos,
winoroślą,
ὑμεῖς
hymeis
wy
τὰ
ta
κλήματα.
klemata.
gałęziami.
ho
μένων
menon
Trwający
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie,
κἀγὼ
kago
a Ja
ἐν
en
w
αὐτῷ,
auto,
nim,
οὗτος
hutos
ów
φέρει
ferei
przynosi
καρπὸν
karpon
owoc
πολύν,
polyn,
wielki,
ὅτι
hoti
gdyż
χωρὶς
choris
beze
ἐμοῦ
emu
Mnie
οὐ
u
nie
δύνασθε
dynasthe
jesteście w stanie
ποιεῖν
poiein
uczynić
οὐδέν.
uden.
niczego.
μή
me
nie
τις
tis
μένῃ
mene
trwałby
ἐν
en
we
ἐμοί,
emoi,
Mnie,
ἐβλήθη
eblethe
zostałby wyrzucony
ἔξω
ekso
na zewnątrz
ὡς
hos
jak
τὸ
to
κλῆμα
klema
gałąź
καὶ
kai
i
ἐξηράνθη,
ekseranthe,
usechłby,
καὶ
kai
a
συνάγουσιν
synagusin
zbierają
αὐτὰ
auta
[takie]
καὶ
kai
i
εἰς
eis
w
τὸ
to
πῦρ
pyr
ogień
βάλλουσιν,
ballusin,
wrzucają,
καὶ
kai
i
καίεται.
kaietai.
płoną.4
μείνητε
meinete
wytrwacie
ἐν
en
we
ἐμοὶ
emoi
Mnie
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ῥήματά
remata
wypowiedzi
μου
mu
Moje
ἐν
en
w
ὑμῖν
hymin
was
μείνῃ,
meine,
pozostaną,
ho
ἐὰν
ean
jeśli
θέλητε
thelete
zechcecie,
αἰτήσασθε
aitesasthe
proście,
καὶ
kai
a
γενήσεται
genesetai
stanie się
ὑμῖν.
hymin.
wam.
τούτῳ
tuto
tym
ἐδοξάσθη
edoksasthe
uwielbiony został
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
μου,
mu,
Mój,
ἵνα
hina
aby
καρπὸν
karpon
owoc
πολὺν
polyn
liczny
φέρητε
ferete
przynosilibyście
καὶ
kai
i
γενήσεσθε
genesesthe
staliście się
ἐμοὶ
emoi
Mi
μαθηταί.
mathetai.
uczniami.
 
Prawdziwa miłość i przyjaźń
ἠγάπησέν
egapesen
ukochał
με
me
Mnie
ho
Πατήρ,
Pater,
Ojciec,
κἀγὼ
kago
i Ja
ὑμᾶς
hymas
was
ἠγάπησα·
egapesa;
pokochałem.
μείνατε
meinate
Trwajcie
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀγάπῃ
agape
miłości
τῇ
te
ἐμῇ.
eme.
Mojej.
τὰς
tas
ἐντολάς
entolas
przykazania
μου
mu
Moje
τηρήσητε,
teresete,
ustrzeżecie, 
μενεῖτε
meneite
pozostaniecie
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀγάπῃ
agape
miłości
μου,
mu,
Mojej,
καθὼς
kathos
jak
ἐγὼ
ego
Ja
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojca
μου
mu
Mego
τὰς
tas
ἐντολὰς
entolas
przykazania
τετήρηκα
tetereka
zachowuję
καὶ
kai
i
μένω
meno
trwam
αὐτοῦ
autu
Jemu
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀγάπῃ.
agape.
miłości.
λελάληκα
lelaleka
wygłosiłem
ὑμῖν
hymin
wam,
ἵνα
hina
aby
he
χαρὰ
chara
radość
he
ἐμὴ
eme
Moja
ἐν
en
w
ὑμῖν
hymin
was
e
była
καὶ
kai
i
he
χαρὰ
chara
radość
ὑμῶν
hymon
wasza
πληρωθῇ.
plerothe.
wypełniła się.
ἐστὶν
estin
jest
he
ἐντολὴ
entole
przykazanie
he
ἐμὴ,
eme,
Moje,
ἵνα
hina
abyście
ἀγαπᾶτε
agapate
kochali
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem,
καθὼς
kathos
jak [Ja]
ἠγάπησα
egapesa
ukochałem
ὑμᾶς.
hymas.
was.
ταύτης
tautes
tej
ἀγάπην
agapen
miłości
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
ἔχει,
echei,
posiada,
ἵνα
hina
żeby
τις
tis
ktoś
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
duszę5
αὐτοῦ
autu
jego
θῇ
the
położyłby
ὑπὲρ
hyper
za
τῶν
ton
φίλων
filon
przyjaciół
αὐτοῦ.
autu.
jego.
φίλοι
filoi
przyjaciółmi
μού
mu
Moimi
ἐστε,
este,
jesteście,
ἐὰν
ean
jeśli
ποιῆτε
poiete
czynilibyście,
ho
co
ἐγὼ
ego
Ja
ἐντέλλομαι
entellomai
przykazuję
ὑμῖν.
hymin.
wam.
λέγω
lego
mówię
ὑμᾶς
hymas
[o] was
δούλους,
dulus,
słudzy,6
ὅτι
hoti
gdyż
ho
δοῦλος
dulos
sługa
οὐκ
uk
nie
οἶδεν
oiden
wie
τί
ti
co
ποιεῖ
poiei
czyni
αὐτοῦ
autu
jego
ho
κύριος·
kyrios;
pan.
ὑμᾶς
hymas
Was
δὲ
de
zaś
εἴρηκα
eireka
nazwałem
φίλους,
filus,
przyjaciółmi,
ὅτι
hoti
gdyż
πάντα
panta
wszystko
ha
co
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
παρὰ
para
od
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojca
μου
mu
Mego
ἐγνώρισα
egnorisa
dałem poznać7
ὑμῖν.
hymin.
wam.
ὑμεῖς
hymeis
wy
με
me
Mnie
ἐξελέξασθε,
ekseleksasthe,
wybraliście,
ἀλλ’
all’
ale
ἐγὼ
ego
Ja
ἐξελεξάμην
ekseleksamen
wybrałem sobie
ὑμᾶς,
hymas,
was,
καὶ
kai
i
ἔθηκα
etheka
przeznaczyłem8
ὑμᾶς
hymas
was,
ἵνα
hina
abyście
ὑμεῖς
hymeis
wy
ὑπάγητε
hypagete
szlibyście
καὶ
kai
i
καρπὸν
karpon
owoc
φέρητε
ferete
przynosilibyście,
καὶ
kai
a
ho
καρπὸς
karpos
owoc
ὑμῶν
hymon
wasz
μένῃ,
mene,
trwał,
ἵνα
hina
aby
ho
o
τι
ti
coś
ἂν
an
αἰτήσητε
aitesete
poprosilibyście
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
μου
mu
Mym,
δῷ
do
dał
ὑμῖν.
hymin.
wam.
ἐντέλλομαι
entellomai
przykazuję
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ἵνα
hina
abyście
ἀγαπᾶτε
agapate
kochali
ἀλλήλους.
allelus.
siebie nawzajem.
 
Jezus powodem niechęci
ho
κόσμος
kosmos
świat
ὑμᾶς
hymas
was
μισεῖ,
misei,
nienawidzi,
γινώσκετε
ginoskete
rozumiejcie,
ὅτι
hoti
że
ἐμὲ
eme
Mnie
πρῶτον
proton
najpierw
ὑμῶν
hymon
[od] was
μεμίσηκεν.
memiseken.
znienawidził.
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
ἦτε,
ete,
bylibyście,
ho
κόσμος
kosmos
świat
ἂν
an
co
τὸ
to
ἴδιον
idion
jego
ἐφίλει·
efilei;
lubiłby,
ὅτι
hoti
że
δὲ
de
zaś
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
οὐκ
uk
nie
ἐστέ,
este,
jesteście,
ἀλλ’
all’
ale
ἐγὼ
ego
Ja
ἐξελεξάμην
ekseleksamen
wybrałem sobie
ὑμᾶς
hymas
was
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου,
kosmu,
świata,
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
μισεῖ
misei
nienawidzi
ὑμᾶς
hymas
was
ho
κόσμος.
kosmos.
świat.
τοῦ
tu
λόγου
logu
słowo,
οὗ
hu
co
ἐγὼ
ego
Ja
εἶπον
eipon
powiedziałem
ὑμῖν
hymin
wam:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔστιν
estin
jest
δοῦλος
dulos
sługa
μείζων
meidzon
większy
τοῦ
tu
[od]
κυρίου
kyriu
pana
αὐτοῦ·
autu;
jego.
εἰ
ei
Jeśli
ἐμὲ
eme
Mnie
ἐδίωξαν,
edioksan,
prześladowali,
καὶ
kai
i
ὑμᾶς
hymas
was
διώξουσιν·
dioksusin;
będą prześladować.
εἰ
ei
Jeśli
τὸν
ton
λόγον
logon
słowo
μου
mu
Moje
ἐτήρησαν,
eteresan,
zachowali,
καὶ
kai
i
τὸν
ton
ὑμέτερον
hymeteron
wasze
τηρήσουσιν.
teresusin.
będą zachowywać.
ταῦτα
tauta
te
πάντα
panta
wszystkie
ποιήσουσιν
poiesusin
uczynią
εἰς
eis
wobec
ὑμᾶς
hymas
was
διὰ
dia
przez
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imię
μου,
mu,
Moje,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐκ
uk
nie
οἴδασιν
oidasin
znają
τὸν
ton
πέμψαντά
pempsanta
Posyłającego
με.
me.
Mnie.
μὴ
me
nie
ἦλθον
elthon
przyszedłem
καὶ
kai
i
ἐλάλησα
elalesa
powiedziałem
αὐτοῖς,
autois,
im,
ἁμαρτίαν
hamartian
grzechu
οὐκ
uk
nie
εἴχοσαν·
eichosan;
mieliby,
νῦν
nyn
teraz
δὲ
de
zaś
πρόφασιν
profasin
wymówki
οὐκ
uk
nie
ἔχουσιν
echusin
mają
περὶ
peri
dla
τῆς
tes
ἁμαρτίας
hamartias
grzechu
αὐτῶν.
auton.
ich.
ἐμὲ
eme
Mnie
μισῶν
mison
nienawidzący
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
μου
mu
Mego
μισεῖ.
misei.
nienawidzi.
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
μὴ
me
nie
ἐποίησα
epoiesa
uczyniłem
ἐν
en
wśród
αὐτοῖς
autois
nich,
ha
co
οὐδεὶς
udeis
nikt
ἄλλος
allos
inny
ἐποίησεν,
epoiesen,
[nie] uczynił,
ἁμαρτίαν
hamartian
grzechu
οὐκ
uk
nie
εἴχοσαν·
eichosan;
mieliby.
νῦν
nyn
Teraz
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
ἑωράκασιν
heorakasin
widzieli
καὶ
kai
i
μεμισήκασιν
memisekasin
nienawidzą
καὶ
kai
i
ἐμὲ
eme
Mnie
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
μου.
mu.
Mego.
ἵνα
hina
aby
πληρωθῇ
plerothe
wypełniło się
ho
λόγος
logos
słowo
ho
ἐν
en
w
τῷ
to
νόμῳ
nomo
Prawie
αὐτῶν
auton
ich,
γεγραμμένος
gegrammenos
napisano,
ὅτι.
hoti.
że:
Ἐμίσησάν
Emisesan
Znienawidzili
με
me
mnie
δωρεάν
dorean
bez przyczyny.9
 
Zapowiedź nadejścia Ducha prawdy
ἔλθῃ
elthe
przyszedłby
ho
Παράκλητος
Parakletos
Opiekun,
ὃν
hon
którego
ἐγὼ
ego
Ja
πέμψω
pempso
wyślę
ὑμῖν
hymin
wam
παρὰ
para
od
τοῦ
tu
Πατρός,
Patros,
Ojca,
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
τῆς
tes
ἀληθείας
aletheias
prawdy
ho
παρὰ
para
od
τοῦ
tu
Πατρὸς
Patros
Ojca
ἐκπορεύεται,
ekporeuetai,
wychodzący,
ἐκεῖνος
ekeinos
ten
μαρτυρήσει
martyresei
zaświadczy
περὶ
peri
o
ἐμοῦ·
emu;
Mnie.
ὑμεῖς
hymeis
wy
δὲ
de
zaś
μαρτυρεῖτε,
martyreite,
świadczycie,10
ὅτι
hoti
gdyż
ἀπ’
ap’
od
ἀρχῆς
arches
początku
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
ἐστε.
este.
jesteście.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.