Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 21


 
Spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami w Galilei
ταῦτα
tauta
tym
ἐφανέρωσεν
efanerosen
ukazał
ἑαυτὸν
heauton
siebie
πάλιν
palin
znów
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniom
ἐπὶ
epi
nad
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morzem
τῆς
tes
Τιβεριάδος·
Tiberiados;
Tyberiady.
ἐφανέρωσεν
efanerosen
Ukazał [się]
δὲ
de
zaś
οὕτως.
hutos.
tak:
ὁμοῦ
homu
razem
Σίμων
Simon
Szymon
Πέτρος
Petros
Piotr
καὶ
kai
i
Θωμᾶς
Thomas
Tomasz
ho
λεγόμενος
legomenos
zwany
Δίδυμος
Didymos
Didymos1
καὶ
kai
i
Ναθαναὴλ
Nathanael
Natanael
ho
ἀπὸ
apo
z
Κανᾶ
Kana
Kany
τῆς
tes
Γαλιλαίας
Galilaias
Galilei
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
[ci]2
τοῦ
tu
Ζεβεδαίου
Zebedaiu
Zebedeusza
καὶ
kai
i
ἄλλοι
alloi
inni
ἐκ
ek
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
uczniów
αὐτοῦ
autu
Jego
δύο.
duo.
dwaj.
αὐτοῖς
autois
im
Σίμων
Simon
Szymon
Πέτρος
Petros
Piotr:
Ὑπάγω
Hypago
Odchodzę
ἁλιεύειν.
halieuein.
łowić ryby.
λέγουσιν
legusin
Mówią
αὐτῷ
auto
mu:
Ἐρχόμεθα
Erchometha
Idziemy
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
σὺν
syn
z
σοί.
soi.
tobą.
ἐξῆλθον
ekselthon
Wyszli
καὶ
kai
i
ἐνέβησαν
enebesan
weszli
εἰς
eis
do
τὸ
to
πλοῖον,
ploion,
łodzi,
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
ἐκείνῃ
ekeine
ową
τῇ
te
νυκτὶ
nykti
noc
ἐπίασαν
epiasan
[nie] złapali
οὐδέν.
uden.
nic.
δὲ
de
zaś
ἤδη
ede
już
γινομένης
ginomenes
staje się;
ἔστη
este
stanął
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰγιαλόν·
aigialon;
brzegu;
οὐ
u
nie
μέντοι
mentoi
jednakże
ᾔδεισαν
edeisan
poznali3
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐστιν.
estin.
jest.
οὖν
un
więc
αὐτοῖς
autois
im
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Παιδία,
Paidia,
Dzieci,
μή
me
nie
τι
ti
coś
προσφάγιον
prosfagion
do jedzenia
ἔχετε;
echete;
macie?
ἀπεκρίθησαν
apekrithesan
Odpowiedzieli
αὐτῷ
auto
Mu:
Οὔ.
U.
Nie.
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Βάλετε
Balete
Rzućcie
εἰς
eis
ku
τὰ
ta
δεξιὰ
deksia
prawej
μέρη
mere
części
τοῦ
tu
πλοίου
ploiu
łodzi
τὸ
to
δίκτυον,
diktuon,
sieć,
καὶ
kai
a
εὑρήσετε.
heuresete.
znajdziecie.
ἔβαλον
ebalon
Rzucili
οὖν,
un,
więc,
καὶ
kai
i
οὐκέτι
uketi
już nie
αὐτὸ
auto
ἑλκύσαι
helkysai
wyciągnąć
ἴσχυον
ischuon
mogli4
ἀπὸ
apo
od
τοῦ
tu
πλήθους
plethus
wielkiej liczby
τῶν
ton
ἰχθύων.
ichthyon.
ryb.
οὖν
un
więc
ho
μαθητὴς
mathetes
uczeń
ἐκεῖνος
ekeinos
ów,
ὃν
hon
którego
ἠγάπα
egapa
kochał
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus,
τῷ
to
Πέτρῳ
Petro
Piotrowi:
Ho
Κύριός
Kyrios
Pan
ἐστιν.
estin.
jest.
Σίμων
Simon
Szymon
οὖν
un
więc
Πέτρος,
Petros,
Piotr,
ἀκούσας
akusas
usłyszawszy,
ὅτι
hoti
że
ho
Κύριός
Kyrios
Pan
ἐστιν,
estin,
jest,
τὸν
ton
ἐπενδύτην
ependyten
okrycie
διεζώσατο,
diedzosato,
przepasał,
ἦν
en
był
γὰρ
gar
bowiem
γυμνός,
gymnos,
nagi,
καὶ
kai
i
ἔβαλεν
ebalen
rzucił
ἑαυτὸν
heauton
się
εἰς
eis
w
τὴν
ten
θάλασσαν·
thalassan;
morze.
δὲ
de
Zaś
ἄλλοι
alloi
inni
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
τῷ
to
πλοιαρίῳ
ploiario
łódką
ἦλθον,
elthon,
przybyli,
οὐ
u
nie
γὰρ
gar
bowiem
ἦσαν
esan
byli
μακρὰν
makran
daleko
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
ἀλλὰ
alla
ale
ὡς
hos
jakieś
ἀπὸ
apo
z
πηχῶν
pechon
łokci
διακοσίων,
diakosion,
dwieście,5
σύροντες
syrontes
ciągnąc
τὸ
to
δίκτυον
diktuon
sieć
τῶν
ton
[z]
ἰχθύων.
ichthyon.
rybami.
οὖν
un
więc
ἀπέβησαν
apebesan
wyszli
εἰς
eis
na
τὴν
ten
γῆν,
gen,
ziemię,
βλέπουσιν
blepusin
widzą
ἀνθρακιὰν
anthrakian
ognisko
κειμένην
keimenen
leżące6
καὶ
kai
i
ὀψάριον
opsarion
rybkę
ἐπικείμενον
epikeimenon
położoną
καὶ
kai
i
ἄρτον.
arton.
chleb.
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἐνέγκατε
Enenkate
Przynieście
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
ὀψαρίων
opsarion
rybek,
ὧν
hon
które
ἐπιάσατε
epiasate
złapaliście
νῦν.
nyn.
teraz
Σίμων
Simon
Szymon
Πέτρος
Petros
Piotr
καὶ
kai
i
εἵλκυσεν
heilkysen
wyciągnął
τὸ
to
δίκτυον
diktuon
sieć
εἰς
eis
na
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię,
μεστὸν
meston
napełnioną
ἰχθύων
ichthyon
rybami
μεγάλων
megalon
wielkimi,
ἑκατὸν
hekaton
―sto
πεντήκοντα
pentekonta
pięćdziesiąt
τριῶν·
trion;
trzy―,
καὶ
kai
i
τοσούτων
tosuton
[mimo] tak licznych
ὄντων
onton
będących,
οὐκ
uk
nie
ἐσχίσθη
eschisthe
została rozdarta
τὸ
to
δίκτυον.
diktuon.
sieć.
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Δεῦτε
Deute
Przyjdźcie,
ἀριστήσατε.
aristesate.
zjedzcie śniadanie.
οὐδεὶς
udeis
Nikt nie
ἐτόλμα
etolma
odważył się
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
[z] uczniów
ἐξετάσαι
eksetasai
wypytywać
αὐτόν
auton
Go:
Σὺ
Sy
Ty
τίς
tis
kto
εἶ;
ei;
jesteś?
εἰδότες
eidotes
Wiedzieli,
ὅτι
hoti
że
ho
Κύριός
Kyrios
Pan
ἐστιν.
estin.
jest.
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
λαμβάνει
lambanei
bierze
τὸν
ton
ἄρτον
arton
chleb
καὶ
kai
i
δίδωσιν
didosin
daje
αὐτοῖς,
autois,
im,
καὶ
kai
i
τὸ
to
ὀψάριον
opsarion
rybkę
ὁμοίως.
homoios.
podobnie.
ἤδη
ede
już
τρίτον
triton
trzeci [raz],
ἐφανερώθη
efanerothe
został uwidoczniony
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τοῖς
tois
μαθηταῖς
mathetais
uczniom
ἐγερθεὶς
egertheis
zostawszy podniesionym
ἐκ
ek
νεκρῶν.
nekron.
martwych.
 
Powierzenie Piotrowi zadań pasterskich
οὖν
un
więc
ἠρίστησαν,
eristesan,
zjedli śniadanie,
λέγει
legei
mówi
τῷ
to
Σίμωνι
Simoni
Szymonowi
Πέτρῳ
Petro
Piotrowi
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Σίμων
Simon
Szymonie
Ἰωάνου,
Ioanu,
[synu] Jana,
ἀγαπᾷς
agapas
kochasz
με
me
mnie
πλέον
pleon
więcej
τούτων;
tuton;
[od] tych?
λέγει
legei
Mówi
αὐτῷ
auto
Mu:
Ναί,
Nai,
Tak
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
σὺ
sy
Ty
οἶδας
oidas
wiesz,
ὅτι
hoti
że
φιλῶ
filo
kocham
σε.
se.
cię.
λέγει
legei
Mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Βόσκε
Boske
Karm
τὰ
ta
ἀρνία
arnia
baranki
μου.
mu.
Me.
αὐτῷ
auto
mu
πάλιν
palin
znów
δεύτερον
deuteron
drugi [raz]:
Σίμων
Simon
Szymonie
Ἰωάνου,
Ioanu,
[synu] Jana
ἀγαπᾷς
agapas
kochasz
με;
me;
Mnie?
λέγει
legei
Mówi
αὐτῷ
auto
Mu:
Ναί,
Nai,
Tak
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
σὺ
sy
Ty
οἶδας
oidas
wiesz,
ὅτι
hoti
że
φιλῶ
filo
kocham
σε.
se.
cię.
λέγει
legei
Mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Ποίμαινε
Poimaine
Paś
τὰ
ta
προβάτιά
probatia
owieczki
μου.
mu.
Me.
αὐτῷ
auto
mu
τὸ
to
τρίτον
triton
trzeci [raz]:
Σίμων
Simon
Szymonie
Ἰωάνου,
Ioanu,
[synu] Jana,
φιλεῖς
fileis
kochasz
με;
me;
Mnie?
ἐλυπήθη
elypethe
Został zasmucony
ho
Πέτρος
Petros
Piotr,
ὅτι
hoti
że
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu
τὸ
to
τρίτον
triton
trzeci [raz]:
Φιλεῖς
Fileis
Kochasz
με;
me;
Mnie?
καὶ
kai
I
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
Mu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
πάντα
panta
wszystko
σὺ
sy
Ty
οἶδας,
oidas,
wiesz,
σὺ
sy
Ty
γινώσκεις
ginoskeis
znasz,
ὅτι
hoti
że
φιλῶ
filo
kocham
σε.
se.
Cię.
λέγει
legei
Mówi
αὐτῷ
auto
mu
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Βόσκε
Boske
Karm
τὰ
ta
προβάτιά
probatia
owieczki
μου.
mu.
Me.
ἀμὴν
amen
amen,
λέγω
lego
mówię
σοι,
soi,
ci,
ὅτε
hote
kiedy
ἦς
es
byłeś
νεώτερος,
neoteros,
młodszy,
ἐζώννυες
edzonnyes
przepasywałeś
σεαυτὸν
seauton
się
καὶ
kai
i
περιεπάτεις
periepateis
chodziłeś
ὅπου
hopu
gdzie
ἤθελες·
etheles;
chciałeś.
ὅταν
hotan
Kiedy
δὲ
de
zaś
γηράσῃς,
gerases,
zestarzejesz się,
ἐκτενεῖς
ekteneis
wyciągniesz
τὰς
tas
χεῖράς
cheiras
ręce
σου,
su,
swe,
καὶ
kai
i
ἄλλος
allos
inny
ζώσει
zosei
przepasze
σε
se
cię
καὶ
kai
i
οἴσει
oisei
poprowadzi
ὅπου
hopu
gdzie
οὐ
u
nie
θέλεις.
theleis.
chcesz.
δὲ
de
zaś
εἶπεν
eipen
powiedział,
σημαίνων
semainon
dając znak
ποίῳ
poio
jaką
θανάτῳ
thanato
śmiercią
δοξάσει
doksasei
uwielbi
τὸν
ton
Θεόν.
Theon.
Boga.
καὶ
kai
A
τοῦτο
tuto
to
εἰπὼν
eipon
powiedziawszy,
λέγει
legei
mówi
αὐτῷ
auto
mu:
Ἀκολούθει
Akoluthei
Towarzysz
μοι.
moi.
Mi7
 
Przyszłość umiłowanego ucznia
ho
Πέτρος
Petros
Piotr
βλέπει
blepei
widzi
τὸν
ton
μαθητὴν
matheten
ucznia,
ὃν
hon
którego
ἠγάπα
egapa
kochał
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus,
ἀκολουθοῦντα,
akoluthunta,
idącego za nim,
ὃς
hos
który
καὶ
kai
i
ἀνέπεσεν
anepesen
położył się
ἐν
en
na
τῷ
to
δείπνῳ
deipno
wieczerzy
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
στῆθος
stethos
piersi
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
τίς
tis
kto
ἐστιν
estin
jest
ho
παραδιδούς
paradidus
wydającym
σε;
se;
cię?
οὖν
un
więc
ἰδὼν
idon
zobaczywszy
ho
Πέτρος
Petros
Piotr
λέγει
legei
mówi
τῷ
to
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusowi:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
οὗτος
hutos
ten
δὲ
de
zaś
τί;
ti;
co?
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἐὰν
Ean
Jeśli
αὐτὸν
auton
go
θέλω
thelo
chcę
μένειν
menein
pozostawić
ἕως
heos
ἔρχομαι,
erchomai,
przychodzę,
τί
ti
co
πρὸς
pros
do
σέ;
se;
ciebie?8
σύ
sy
Ty
μοι
moi
mi
ἀκολούθει.
akoluthei.
towarzysz!9
οὖν
un
więc
οὗτος
hutos
to
ho
λόγος
logos
słowo
εἰς
eis
do
τοὺς
tus
ἀδελφοὺς
adelfus
braci,
ὅτι
hoti
że
ho
μαθητὴς
mathetes
uczeń
ἐκεῖνος
ekeinos
ów
οὐκ
uk
nie
ἀποθνήσκει·
apothneskei;
umiera.
οὐκ
uk
Nie
εἶπεν
eipen
powiedział
δὲ
de
zaś
αὐτῷ
auto
mu
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus,
ὅτι
hoti
że
οὐκ
uk
nie
ἀποθνήσκει,
apothneskei,
umiera,
ἀλλ’
all’
ale:
Ἐὰν
Ean
Jeśli
αὐτὸν
auton
go
θέλω
thelo
chcę
μένειν
menein
pozostawić
ἕως
heos
ἔρχομαι,
erchomai,
przychodzę,
τί
ti
co
πρὸς
pros
do
σέ;
se;
ciebie?
ἐστιν
estin
jest
ho
μαθητὴς
mathetes
uczeń
ho
μαρτυρῶν
martyron
świadczący
περὶ
peri
o
τούτων
tuton
tych
καὶ
kai
i
ho
γράψας
grapsas
piszący
ταῦτα,
tauta,
te,
καὶ
kai
a
οἴδαμεν
oidamen
wiemy,
ὅτι
hoti
że
ἀληθὴς
alethes
prawdziwe
αὐτοῦ
autu
jego
he
μαρτυρία
martyria
świadectwo
ἐστίν.
estin.
jest.
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
ἄλλα
alla
inne
πολλὰ
polla
liczne,
ha
które
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ho
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus,
ἅτινα
hatina
które
ἐὰν
ean
jeśli
γράφηται
grafetai
zostają napisane,
καθ’
kath’
po
ἕν,
hen,
jedynczo,10
οὐδ’
ud’
nawet nie
αὐτὸν
auton
sam,
οἶμαι
oimai
sądzę,
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
świat
χωρήσειν
choresein
dał miejsce11
τὰ
ta
γραφόμενα
grafomena
pisanym
βιβλία.
biblia.
zwojom.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.