Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 4


 
Jezus, Samarytanka i dar wody żywej
οὖν
un
więc
ἔγνω
egno
poznawszy
ho
Κύριος
Kyrios
Pan,
ὅτι
hoti
że
ἤκουσαν
ekusan
usłyszeli
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
Faryzeusze,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
πλείονας
pleionas
więcej
μαθητὰς
mathetas
uczniów
ποιεῖ
poiei
czyni
καὶ
kai
i
βαπτίζει
baptidzei
zanurza
e
niż
Ἰωάνης,
Ioanes,
Jan,
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
αὐτὸς
autos
sam
οὐκ
uk
nie
ἐβάπτιζεν
ebaptidzen
zanurzał,
ἀλλ’
all’
ale
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ,
autu,
Jego,

τὴν
ten
Ἰουδαίαν
Iudaian
Judeę
καὶ
kai
i
ἀπῆλθεν
apelthen
poszedł
πάλιν
palin
znów
εἰς
eis
do
τὴν
ten
Γαλιλαίαν.
Galilaian.
Galilei.
δὲ
de
zaś
αὐτὸν
auton
Jemu
διέρχεσθαι
dierchesthai
przechodzić
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
Σαμαρίας.
Samarias.
Samarię.
οὖν
un
więc
εἰς
eis
do
πόλιν
polin
miejscowości
τῆς
tes
Σαμαρίας
Samarias
Samarii
λεγομένην
legomenen
zwanej
Συχὰρ,
Sychar,
Sychar,1
πλησίον
plesion
blisko
τοῦ
tu
χωρίου
choriu
miejsca,
ho
które
ἔδωκεν
edoken
dał
Ἰακὼβ
Iakob
Jakub,
Ἰωσὴφ
Iosef
Józefowi
τῷ
to
υἱῷ
hyio
synowi
αὐτοῦ·
autu;
jego.
δὲ
de
zaś
ἐκεῖ
ekei
tam
πηγὴ
pege
źródło
τοῦ
tu
Ἰακώβ.
Iakob.
Jakuba.
ho
οὖν
un
Zatem
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
κεκοπιακὼς
kekopiakos
znużony
ἐκ
ek
od
τῆς
tes
ὁδοιπορίας
hodoiporias
podróżowania
ἐκαθέζετο
ekathedzeto
usiadł
οὕτως
hutos
tak
ἐπὶ
epi
przy
τῇ
te
πηγῇ·
pege;
źródle.
ὥρα
hora
Godzina
ἦν
en
była
ὡς
hos
jakoś
ἕκτη.
hekte.
szósta.2
γυνὴ
gyne
kobieta
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
Σαμαρίας
Samarias
Samarii
ἀντλῆσαι
antlesai
zaczerpnąć
ὕδωρ.
hydor.
wodę.
λέγει
legei
Mówi
αὐτῇ
aute
jej
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Δός
Dos
Daj
μοι
moi
mi
πεῖν.
pein.
pić.
γὰρ
gar
Bowiem
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ
autu
Jego
ἀπεληλύθεισαν
apelelytheisan
odeszli
εἰς
eis
do
τὴν
ten
πόλιν,
polin,
miejscowości,
ἵνα
hina
aby
τροφὰς
trofas
żywności
ἀγοράσωσιν.
agorasosin.
nakupiliby.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
Jemu
he
γυνὴ
gyne
kobieta
he
Σαμαρεῖτις
Samareitis
Samarytanka:
Πῶς
Pos
Jak
σὺ
sy
Ty
Ἰουδαῖος
Iudaios
Judejczykiem
ὢν
on
będąc
παρ’
par’
u
ἐμοῦ
emu
mnie
πεῖν
pein
pić
αἰτεῖς
aiteis
prosisz
γυναικὸς
gynaikos
kobietę
Σαμαρείτιδος
Samareitidos
Samarytanką
οὔσης;
uses;
będącą?
οὐ
u
Nie
γὰρ
gar
bowiem
συνχρῶνται
synchrontai
mają do czynienia
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
Σαμαρείταις.
Samareitais.
[z] Samarytanami.
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῇ
aute
jej:
Εἰ
Ei
Jeśli
ᾔδεις
edeis
zobaczyłabyś
τὴν
ten
δωρεὰν
dorean
dar
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
καὶ
kai
i
τίς
tis
kto
ἐστιν
estin
jest
ho
λέγων
legon
mówiący
σοι
soi
ci:
Δός
Dos
Daj
μοι
moi
mi
πεῖν,
pein,
pić,
σὺ
sy
ty
ἂν
an
ᾔτησας
etesas
prosiłabyś
αὐτὸν
auton
Go
καὶ
kai
i
ἔδωκεν
edoken
dałby
ἄν
an
σοι
soi
ci
ὕδωρ
hydor
wodę
ζῶν.
zon.
żywą.
αὐτῷ
auto
Jemu:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
οὔτε
ute
ani
ἄντλημα
antlema
czerpaka
ἔχεις
echeis
masz
καὶ
kai
a
τὸ
to
φρέαρ
frear
studnia
ἐστὶν
estin
jest
βαθύ·
bathy;
głęboka;
πόθεν
pothen
skąd
οὖν
un
więc
ἔχεις
echeis
masz
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
wodę
τὸ
to
ζῶν;
zon;
żywą?
σὺ
sy
Ty
μείζων
meidzon
większy
εἶ
ei
jesteś
τοῦ
tu
[od]
πατρὸς
patros
ojca
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰακώβ,
Iakob,
Jakuba,
ὃς
hos
co
ἔδωκεν
edoken
dał
ἡμῖν
hemin
nam
τὸ
to
φρέαρ,
frear,
studnię,
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
sam
ἐξ
eks
z
αὐτοῦ
autu
niej
ἔπιεν
epien
pił
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
υἱοὶ
hyioi
synowie
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
τὰ
ta
θρέμματα
thremmata
trzody
αὐτοῦ;
autu;
jego?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῇ
aute
jej:
Πᾶς
Pas
Każdy
ho
πίνων
pinon
pijący
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
ὕδατος
hydatos
wody
τούτου
tutu
tej
διψήσει
dipsesei
będzie pragnąć
πάλιν·
palin;
znów,
δ’
d’
zaś
ἂν
an
πίῃ
pie
wypiłby
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
ὕδατος
hydatos
wody
οὗ
hu
co
ἐγὼ
ego
Ja
δώσω
doso
dam
αὐτῷ,
auto,
jemu,
οὐ
u
nie
μὴ
me
διψήσει
dipsesei
będzie pragnął
εἰς
eis
na
τὸν
ton
αἰῶνα,
aiona,
wiek,
ἀλλὰ
alla
ale
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda,
ho
co
δώσω
doso
dam
αὐτῷ
auto
mu,
γενήσεται
genesetai
stanie się
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
πηγὴ
pege
źródłem
ὕδατος
hydatos
wody
ἁλλομένου
hallomenu
wytryskającej
εἰς
eis
ku
ζωὴν
zoen
życiu
αἰώνιον.
aionion.
wiecznemu.
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
he
γυνή
gyne
kobieta:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
δός
dos
daj
μοι
moi
mi
τοῦτο
tuto
tej
τὸ
to
ὕδωρ,
hydor,
wody,
ἵνα
hina
abym
μὴ
me
nie
διψῶ
dipso
odczuwała pragnienia,
μηδὲ
mede
ani
διέρχωμαι
dierchomai
przychodziła
ἐνθάδε
enthade
tutaj
ἀντλεῖν.
antlein.
czerpać.
αὐτῇ
aute
jej:
Ὕπαγε
Hypage
Odchodź,
φώνησον
foneson
zawołaj
τὸν
ton
ἄνδρα
andra
męża
σου
su
twojego
καὶ
kai
i
ἐλθὲ
elthe
przyjdź
ἐνθάδε.
enthade.
tutaj.
he
γυνὴ
gyne
kobieta
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedziała:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔχω
echo
mam
ἄνδρα.
andra.
męża.
λέγει
legei
Mówi
αὐτῇ
aute
jej
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Καλῶς
Kalos
Dobrze
εἶπες
eipes
odpowiedziałaś,
ὅτι
hoti
że
Ἄνδρα
Andra
"Męża
οὐκ
uk
nie
ἔχω·
echo;
mam".
γὰρ
gar
bowiem
ἄνδρας
andras
mężów
ἔσχες,
esches,
miałaś,
καὶ
kai
a
νῦν
nyn
teraz
ὃν
hon
którego
ἔχεις
echeis
masz
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
σου
su
twoim
ἀνήρ·
aner;
mężem;
τοῦτο
tuto
to
ἀληθὲς
alethes
prawdziwe
εἴρηκας.
eirekas.
powiedziałaś.
αὐτῷ
auto
Mu
he
γυνή
gyne
kobieta:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
θεωρῶ
theoro
widzę
ὅτι
hoti
że
προφήτης
profetes
prorok
εἶ
ei
jesteś
σύ.
sy.
Ty.
πατέρες
pateres
Ojcowie
ἡμῶν
hemon
nasi
ἐν
en
na
τῷ
to
ὄρει
orei
górze
τούτῳ
tuto
tej
προσεκύνησαν·
prosekynesan;
oddawali cześć,
καὶ
kai
a
ὑμεῖς
hymeis
wy
λέγετε
legete
mówicie,
ὅτι
hoti
że
ἐν
en
w
Ἱεροσολύμοις
Hierosolymois
Jerozolimie
ἐστὶν
estin
jest
ho
τόπος
topos
miejsce,
ὅπου
hopu
gdzie
προσκυνεῖν
proskynein
oddawać cześć
δεῖ.
dei.
trzeba.
αὐτῇ
aute
jej
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Πίστευέ
Pisteue
Wierz
μοι,
moi,
mi,
γύναι,
gynai,
kobieto,
ὅτι
hoti
że
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
ὥρα
hora
godzina,
ὅτε
hote
kiedy
οὔτε
ute
ani
ἐν
en
na
τῷ
to
ὄρει
orei
górze
τούτῳ
tuto
tej
οὔτε
ute
ani
ἐν
en
w
Ἱεροσολύμοις
Hierosolymois
Jerozolimie
προσκυνήσετε
proskynesete
będziecie oddawali cześć
τῷ
to
Πατρί.
Patri.
Ojcu.
προσκυνεῖτε
proskyneite
czcicie,
ho
co
οὐκ
uk
nie
οἴδατε,
oidate,
znacie,
ἡμεῖς
hemeis
my
προσκυνοῦμεν
proskynumen
czcimy
ho
co
οἴδαμεν,
oidamen,
znamy,
ὅτι
hoti
gdyż
he
σωτηρία
soteria
zbawienie
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków
ἐστίν·
estin;
jest.
ἔρχεται
erchetai
przychodzi
ὥρα
hora
godzina
καὶ
kai
i
νῦν
nyn
teraz
ἐστιν,
estin,
jest,
ὅτε
hote
kiedy
οἱ
hoi
ci
ἀληθινοὶ
alethinoi
prawdziwi
προσκυνηταὶ
proskynetai
czciciele
προσκυνήσουσιν
proskynesusin
pokłonią się
τῷ
to
Πατρὶ
Patri
Ojcu
ἐν
en
w
πνεύματι
pneumati
duchu
καὶ
kai
i
ἀληθείᾳ·
aletheia;
prawdzie.
καὶ
kai
I
γὰρ
gar
bowiem
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
τοιούτους
toiutus
takich
ζητεῖ
zetei
szuka
τοὺς
tus
προσκυνοῦντας
proskynuntas
oddających cześć
αὐτόν·
auton;
Mu.
ho
Θεός,
Theos,
Bóg,
καὶ
kai
a
τοὺς
tus
προσκυνοῦντας
proskynuntas
czcicielom [Jego]
ἐν
en
w
πνεύματι
pneumati
duchu
καὶ
kai
i
ἀληθείᾳ
aletheia
prawdzie
δεῖ
dei
trzeba [Mu]
προσκυνεῖν.
proskynein.
oddawać cześć.
αὐτῷ
auto
Mu
he
γυνή
gyne
kobieta:
Οἶδα
Oida
Wiem,
ὅτι
hoti
że
Μεσσίας
Messias
Mesjasz
ἔρχεται,
erchetai,
przychodzi,
ho
λεγόμενος
legomenos
zwany
Χριστός·
Christos;
Pomazańcem;
ὅταν
hotan
kiedy
ἔλθῃ
elthe
przyszedłby
ἐκεῖνος,
ekeinos,
Ów,
ἀναγγελεῖ
anangelei
oznajmi
ἡμῖν
hemin
nam
ἅπαντα.
hapanta.
wszystko.
αὐτῇ
aute
jej
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἐγώ
Ego
Ja
εἰμι,
eimi,
jestem,
ho
λαλῶν
lalon
mówiący
σοι.
soi.
ci.
ἐπὶ
epi
na
τούτῳ
tuto
to
ἦλθαν
elthan
przyszli
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
ἐθαύμαζον
ethaumadzon
dziwili się,
ὅτι
hoti
że
μετὰ
meta
z
γυναικὸς
gynaikos
kobietą
ἐλάλει·
elalei;
mówił;
οὐδεὶς
udeis
nikt
μέντοι
mentoi
jednakże [nie]
εἶπεν
eipen
powiedział:
Τί
Ti
Co [u niej]
ζητεῖς
zeteis
szukasz?
e
lub:
τί
ti
Czemu
λαλεῖς
laleis
mówisz
μετ’
met’
z
αὐτῆς;
autes;
nią?
οὖν
un
więc
τὴν
ten
ὑδρίαν
hydrian
stągiew
αὐτῆς
autes
jej
he
γυνὴ
gyne
kobieta
καὶ
kai
i
ἀπῆλθεν
apelthen
poszła
εἰς
eis
do
τὴν
ten
πόλιν,
polin,
miejscowości,
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi
τοῖς
tois
ἀνθρώποις
anthropois
ludziom:
ἴδετε
idete
zobaczcie
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka,
ὃς
hos
co
εἶπέν
eipen
powiedział
μοι
moi
mi
πάντα
panta
wszystko
ha
co
ἐποίησα·
epoiesa;
uczyniłam.
μήτι
meti
Czy
οὗτός
hutos
ten
ἐστιν
estin
jest
ho
Χριστός;
Christos;
Pomazańcem?
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
πόλεως
poleos
miasta
καὶ
kai
i
ἤρχοντο
erchonto
przychodzili
πρὸς
pros
do
αὐτόν.
auton.
Niego.
τῷ
to
μεταξὺ
metaksy
międzyczasie
ἠρώτων
eroton
prosili
αὐτὸν
auton
Go
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Ῥαββεί,
Rabbei,
Rabbi,
φάγε.
fage.
zjedz.
 
Prawdziwy pokarm: pełnienie woli Bożej
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Ἐγὼ
Ego
Ja
βρῶσιν
brosin
pokarm
ἔχω
echo
mam
φαγεῖν
fagein
jadłbym,
ἣν
hen
co
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐκ
uk
nie
οἴδατε.
oidate.
wiecie.
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
πρὸς
pros
do
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem:
Μή
Me
Nie
τις
tis
ktoś
ἤνεγκεν
enenken
przyniósł
αὐτῷ
auto
Jemu
φαγεῖν;
fagein;
jeść?
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἐμὸν
Emon
Moim
βρῶμά
broma
pokarmem
ἐστιν
estin
jest,
ἵνα
hina
abym
ποιῶ
poio
czynił
τὸ
to
θέλημα
thelema
wolę
τοῦ
tu
[Tego]
πέμψαντός
pempsantos
posyłającego
με
me
Mnie
καὶ
kai
i
τελειώσω
teleioso
wypełnił
αὐτοῦ
autu
Jego
τὸ
to
ἔργον.
ergon.
dzieło.