Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 7


 
Jezus wobec wątpliwości najbliższych
μετὰ
meta
po
ταῦτα
tauta
tym
περιεπάτει
periepatei
chodził
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐν
en
w
τῇ
te
Γαλιλαίᾳ·
Galilaia;
Galilei,
οὐ
u
nie
γὰρ
gar
bowiem
ἤθελεν
ethelen
chciał
ἐν
en
w
τῇ
te
Ἰουδαίᾳ
Iudaia
Judei
περιπατεῖν,
peripatein,
chodzić,
ὅτι
hoti
bowiem
ἐζήτουν
edzetun
pragnęli1
αὐτὸν
auton
Go
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
ἀποκτεῖναι.
apokteinai.
zabić.
δὲ
de
zaś
ἐγγὺς
engys
blisko
he
ἑορτὴ
heorte
święto
τῶν
ton
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków
he
σκηνοπηγία.
skenopegia.
rozstawiania namiotów.
οὖν
un
więc
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
οἱ
hoi
ἀδελφοὶ
adelfoi
bracia
αὐτοῦ
autu
Jego:
Μετάβηθι
Metabethi
Przejdź
ἐντεῦθεν
enteuthen
stąd
καὶ
kai
i
ὕπαγε
hypage
idź
εἰς
eis
do
τὴν
ten
Ἰουδαίαν,
Iudaian,
Judei,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
μαθηταί
mathetai
uczniowie
σου
su
Twoi
θεωρήσουσιν
theoresusin
zobaczyli
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
σοῦ
su
Twe,
ha
które
ποιεῖς·
poieis;
czynisz.
γάρ
gar
bowiem
τι
ti
coś
ἐν
en
w
κρυπτῷ
krypto
ukryciu
ποιεῖ
poiei
czyni,
καὶ
kai
a [raczej]
ζητεῖ
zetei
pragnie2
αὐτὸς
autos
on
ἐν
en
w
παρρησίᾳ
parresia
otwartości
εἶναι.
einai.
być.
εἰ
ei
Jeśli
ταῦτα
tauta
te
ποιεῖς,
poieis,
czynisz,
φανέρωσον
faneroson
pokaż wyraźnie
σεαυτὸν
seauton
siebie
τῷ
to
κόσμῳ.
kosmo.
światu.
γὰρ
gar
bowiem
οἱ
hoi
ἀδελφοὶ
adelfoi
bracia
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐπίστευον
episteuon
[nie] wierzyli3
εἰς
eis
w
αὐτόν.
auton.
Niego.
οὖν
un
więc
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ho
καιρὸς
kairos
Czas
ho
ἐμὸς
emos
mój
οὔπω
upo
jeszcze nie [jest]
πάρεστιν,
parestin,
obecnie,
ho
δὲ
de
zaś
καιρὸς
kairos
czas
ho
ὑμέτερος
hymeteros
[dla was]4
πάντοτέ
pantote
zawsze
ἐστιν
estin
jest
ἕτοιμος.
hetoimos.
odpowiedni.
δύναται
dynatai
może
ho
κόσμος
kosmos
świat
μισεῖν
misein
nienawidzić
ὑμᾶς,
hymas,
was,
ἐμὲ
eme
Mnie
δὲ
de
zaś
μισεῖ,
misei,
nienawidzi,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐγὼ
ego
ja
μαρτυρῶ
martyro
świadczę
περὶ
peri
o
αὐτοῦ
autu
nim,
ὅτι
hoti
że
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
αὐτοῦ
autu
jego
πονηρά
ponera
złe
ἐστιν.
estin.
są.5
ἀνάβητε
anabete
wejdźcie6
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ἑορτήν·
heorten;
święto;
ἐγὼ
ego
ja
οὔπω
upo
jeszcze nie
ἀναβαίνω
anabaino
wchodzę
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ἑορτὴν
heorten
święto
ταύτην,
tauten,
to,
ὅτι
hoti
gdyż
ho
ἐμὸς
emos
Mój
καιρὸς
kairos
czas
οὔπω
upo
jeszcze nie
πεπλήρωται.
peplerotai.
wypełnił się.
δὲ
de
zaś
εἰπὼν
eipon
powiedziawszy
αὐτοῖς
autois
im,
ἔμεινεν
emeinen
pozostał
ἐν
en
w
τῇ
te
Γαλιλαίᾳ.
Galilaia.
Galilei.
δὲ
de
zaś
ἀνέβησαν
anebesan
weszli
οἱ
hoi
ἀδελφοὶ
adelfoi
bracia
αὐτοῦ
autu
Jego
εἰς
eis
na
τὴν
ten
ἑορτήν,
heorten,
święto,
τότε
tote
wtedy
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
On
ἀνέβη,
anebe,
wszedł,
οὐ
u
nie
φανερῶς
faneros
otwarcie,
ἀλλὰ
alla
ale
ὡς
hos
jakby
ἐν
en
w
κρυπτῷ.
krypto.
ukryciu.
οὖν
un
Więc
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
ἐζήτουν
edzetun
szukali
αὐτὸν
auton
Go
ἐν
en
w [czasie]
τῇ
te
ἑορτῇ
heorte
święta
καὶ
kai
i
ἔλεγον
elegon
mówili:
Ποῦ
Pu
Gdzie
ἐστιν
estin
jest
ἐκεῖνος;
ekeinos;
Ów?
γογγυσμὸς
gongysmos
szeptania
περὶ
peri
o
αὐτοῦ
autu
Nim
ἦν
en
było
πολὺς
polys
wiele
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ὄχλοις·
ochlois;
tłumie.
οἱ
hoi
[Jedni]
μὲν
men
ἔλεγον
elegon
mówili,
ὅτι
hoti
że:
Ἀγαθός
Agathos
Dobry
ἐστιν,
estin,
jest,
ἄλλοι
alloi
inni
δὲ
de
zaś
ἔλεγον
elegon
mówili:
Οὔ,
U,
Nie,
ἀλλὰ
alla
ale
πλανᾷ
plana
zwodzi
τὸν
ton
ὄχλον.
ochlon.
tłum.
μέντοι
mentoi
jednak
παρρησίᾳ
parresia
śmiało
ἐλάλει
elalei
[nie] mówił7
περὶ
peri
o
αὐτοῦ
autu
Nim
διὰ
dia
z
τὸν
ton
φόβον
fobon
obawy
τῶν
ton
[przed]
Ἰουδαίων.
Iudaion.
Judejczykami.
 
Pochodzenie nauk Jezusa
δὲ
de
zaś
τῆς
tes
[w]
ἑορτῆς
heortes
święta
μεσούσης
mesuses
środku,
ἀνέβη
anebe
wszedł
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
εἰς
eis
do
τὸ
to
ἱερὸν
hieron
świątyni
καὶ
kai
i
ἐδίδασκεν.
edidasken.
nauczał.
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Πῶς
Pos
Jak
οὗτος
hutos
Ten
γράμματα
grammata
Pisma
οἶδεν
oiden
zna
μὴ
me
nie
μεμαθηκώς;
memathekos;
uczywszy się?
οὖν
un
więc
αὐτοῖς
autois
im
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział:
He
ἐμὴ
eme
Moje
διδαχὴ
didache
nauczanie
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐμὴ
eme
Moje,
ἀλλὰ
alla
ale
τοῦ
tu
πέμψαντός
pempsantos
Posyłającego
με·
me;
Mnie.
τις
tis
kto
θέλῃ
thele
chciałby
τὸ
to
θέλημα
thelema
wolę
αὐτοῦ
autu
Jego
ποιεῖν,
poiein,
uczynić,
γνώσεται
gnosetai
pozna
περὶ
peri
co
τῆς
tes
[do]
διδαχῆς,
didaches,
nauki,
πότερον
poteron
czy
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐστιν
estin
jest,
e
czy
ἐγὼ
ego
Ja
ἀπ’
ap’
od
ἐμαυτοῦ
emautu
Siebie
λαλῶ.
lalo.
mówię.
ἀφ’
af’
Od
ἑαυτοῦ
heautu
siebie
λαλῶν
lalon
mówiący,
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwały
τὴν
ten
ἰδίαν
idian
swej
ζητεῖ·
zetei;
szuka;
ho
δὲ
de
zaś
ζητῶν
zeton
szukający
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwały
τοῦ
tu
πέμψαντος
pempsantos
Posyłającego
αὐτὸν,
auton,
go,
οὗτος
hutos
ten
ἀληθής
alethes
prawdomówny
ἐστιν
estin
jest
καὶ
kai
i
ἀδικία
adikia
niesprawiedliwość
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
οὐκ
uk
nie
ἔστιν.
estin.
jest.
Μωϋσῆς
Moyses
Mojżesz
ἔδωκεν
edoken
dał
ὑμῖν
hymin
wam
τὸν
ton
νόμον;
nomon;
Prawo?
καὶ
kai
A
οὐδεὶς
udeis
nikt
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was
ποιεῖ
poiei
[nie] czyni8
τὸν
ton
νόμον.
nomon.
Prawa!
τί
ti
Dlaczego
με
me
Mnie
ζητεῖτε
zeteite
pragniecie9
ἀποκτεῖναι;
apokteinai;
zabić?
ho
ὄχλος
ochlos
tłum:
Δαιμόνιον
Daimonion
Demona
ἔχεις·
echeis;
masz!
τίς
tis
Kto
σε
se
cię
ζητεῖ
zetei
chce10
ἀποκτεῖναι;
apokteinai;
zabić?
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Ἓν
Hen
Jedno
ἔργον
ergon
dzieło
ἐποίησα
epoiesa
uczyniłem
καὶ
kai
i
πάντες
pantes
wszyscy
θαυμάζετε.
thaumadzete.
dziwicie się.
τοῦτο
tuto
tego
Μωϋσῆς
Moyses
Mojżesz
δέδωκεν
dedoken
dał
ὑμῖν
hymin
wam
τὴν
ten
περιτομήν,
peritomen,
obrzezanie,
—οὐχ
—uch
―nie,
ὅτι
hoti
że
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
Μωϋσέως
Moyseos
Mojżesza
ἐστὶν
estin
jest,
ἀλλ’
all’
ale
ἐκ
ek
od
τῶν
ton
πατέρων,—
pateron,—
ojców,―
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
σαββάτῳ
sabbato
szabat
περιτέμνετε
peritemnete
obrzezujecie
ἄνθρωπον.
anthropon.
człowieka.
περιτομὴν
peritomen
obrzezanie
λαμβάνει
lambanei
bierze
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ἐν
en
w
σαββάτῳ
sabbato
szabat,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
λυθῇ
lythe
zostało naruszone
ho
νόμος
nomos
Prawo
Μωϋσέως,
Moyseos,
Mojżesza,
ἐμοὶ
emoi
Mną
χολᾶτε
cholate
urażeni [jesteście],
ὅτι
hoti
że
ὅλον
holon
całego
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
ὑγιῆ
hygie
zdrowym
ἐποίησα
epoiesa
uczyniłem
ἐν
en
w
σαββάτῳ;
sabbato;
szabat?
κρίνετε
krinete
sądźcie
κατ’
kat’
po
ὄψιν,
opsin,
pozorach,11
ἀλλὰ
alla
ale
τὴν
ten
δικαίαν
dikaian
sprawiedliwym
κρίσιν
krisin
sądem
κρίνατε.
krinate.
sądźcie.
 
Prawdziwy Jezus i niepewność słuchaczy
οὖν
un
więc
τινες
tines
jacyś
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
Ἱεροσολυμειτῶν
Hierosolymeiton
Jerozolimczyków:
Οὐχ
Uch
Nie
οὗτός
hutos
ten
ἐστιν
estin
jest,
ὃν
hon
którego
ζητοῦσιν
zetusin
chcą
ἀποκτεῖναι;
apokteinai;
zabić?
ἴδε
ide
oto
παρρησίᾳ
parresia
ze śmiałością
λαλεῖ
lalei
mówi
καὶ
kai
i
οὐδὲν
uden
nic
αὐτῷ
auto
Mu
λέγουσιν.
legusin.
[nie] mówią.12
Μή
Me
Czy
ποτε
pote
aby
ἀληθῶς
alethos
prawdziwie
ἔγνωσαν
egnosan
zobaczyli
οἱ
hoi
ἄρχοντες
archontes
przywódcy,
ὅτι
hoti
że
οὗτός
hutos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
Χριστός;
Christos;
Pomazańcem?
τοῦτον
tuton
Ten,
οἴδαμεν
oidamen
wiemy
πόθεν
pothen
skąd
ἐστίν·
estin;
jest.
ho
δὲ
de
Zaś
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec,
ὅταν
hotan
gdy
ἔρχηται,
erchetai,
przyszedłby,
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
γινώσκει
ginoskei
pozna
πόθεν
pothen
skąd
ἐστίν.
estin.
jest.
οὖν
un
więc
ἐν
en
w
τῷ
to
ἱερῷ
hiero
świątyni
διδάσκων
didaskon
nauczając
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
λέγων
legon
mówiąc:
Κἀμὲ
Kame
I mnie
οἴδατε
oidate
znacie
καὶ
kai
i
οἴδατε
oidate
wiecie
πόθεν
pothen
skąd
εἰμί·
eimi;
jestem.
καὶ
kai
A
ἀπ’
ap’
od
ἐμαυτοῦ
emautu
Siebie samego
οὐκ
uk
nie
ἐλήλυθα,
elelytha,
przyszedłem,
ἀλλ’
all’
ale
ἔστιν
estin
jest
ἀληθινὸς
alethinos
Prawdziwy,
ho
[Ten]
πέμψας
pempsas
posłał
με,
me,
Mnie,
ὃν
hon
którego
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐκ
uk
nie
οἴδατε·
oidate;
znacie.
οἶδα
oida
znam
αὐτόν,
auton,
Go,
ὅτι
hoti
bo
παρ’
par’
od
αὐτοῦ
autu
Niego
εἰμι
eimi
jestem,
κἀκεῖνός
kakeinos
i On
με
me
Mnie
ἀπέστειλεν.
apesteilen.
wysłał.
 
Próba schwytania Jezusa
οὖν
un
więc
αὐτὸν
auton
Go
πιάσαι,
piasai,
schwytać,
καὶ
kai
a
οὐδεὶς
udeis
nikt nie
ἐπέβαλεν
epebalen
położył
ἐπ’
ep’
na
αὐτὸν
auton
Nim
τὴν
ten
χεῖρα,
cheira,
ręki,
ὅτι
hoti
gdyż
οὔπω
upo
jeszcze nie
ἐληλύθει
elelythei
przyszła
he
ὥρα
hora
godzina
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
τοῦ
tu
ὄχλου
ochlu
tłumu
δὲ
de
zaś
πολλοὶ
polloi
wielu
ἐπίστευσαν
episteusan
uwierzyło
εἰς
eis
w
αὐτόν,
auton,
Niego
καὶ
kai
i
ἔλεγον
elegon
mówiło:
Ho
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec,
ὅταν
hotan
kiedy
ἔλθῃ,
elthe,
przyszedłby,
μὴ
me
czy
πλείονα
pleiona
liczniejsze
σημεῖα
semeia
znaki
ποιήσει
poiesei
uczyni
ὧν
hon
[niż]
οὗτος
hutos
Ten
ἐποίησεν;
epoiesen;
uczynił?
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
Faryzeusze
τοῦ
tu
ὄχλου
ochlu
tłum
γογγύζοντος
gongydzontos
szeptający
περὶ
peri
o
αὐτοῦ
autu
Nim
ταῦτα,
tauta,
te,
καὶ
kai
i
ἀπέστειλαν
apesteilan
wysłali
οἱ
hoi
ἀρχιερεῖς
archiereis
arcykapłani
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
Faryzeusze
ὑπηρέτας
hyperetas
podwładnych,
ἵνα
hina
aby
πιάσωσιν
piasosin
schwytaliby
αὐτόν.
auton.
Go.
οὖν
un
więc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ἔτι
Eti
Jeszcze
χρόνον
chronon
czas
μικρὸν
mikron
krótki
μεθ’
meth’
z
ὑμῶν
hymon
wami
εἰμι
eimi
jestem
καὶ
kai
i
ὑπάγω
hypago
odchodzę
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
πέμψαντά
pempsanta
Wysyłającego
με.
me.
Mnie.
με
me
Mnie
καὶ
kai
i
οὐχ
uch
nie
εὑρήσετέ,
heuresete,
znajdziecie,