Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 8


 
Jezus i kobieta przyłapana na cudzołóstwie
δὲ
de
zaś
ἐπορεύθη
eporeuthe
poszedł
εἰς
eis
na
τὸ
to
ὄρος
oros
Górę
τῶν
ton
ἐλαιῶν.
elaion.
Oliwek.
δὲ
de
zaś
πάλιν
palin
znów
παρεγένετο
paregeneto
przybył
εἰς
eis
do
τὸ
to
ἱερόν,
hieron,
świątyni,
καὶ
kai
i
πᾶς
pas
cały
ho
λαὸς
laos
lud
ἤρχετο
ercheto
przychodził
πρὸς
pros
do
αὐτόν.
auton.
Niego,
καὶ
kai
i
καθίσας
kathisas
usiadłszy
ἐδίδασκεν
edidasken
nauczał
αὐτούς.
autus.
ich.
δὲ
de
zaś
οἱ
hoi
γραμματεῖς
grammateis
uczeni w Piśmie
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
Faryzeusze
πρὸς
pros
do
αὐτὸν
auton
Niego
γυναῖκα
gynaika
kobietę
ἐν
en
na
μοιχείᾳ
moicheia
cudzołóstwie
κατειλημμένην,
kateilemmenen,
schwytaną,
καὶ
kai
i
στήσαντες
stesantes
postawili
αὐτὴν
auten
ἐν
en
na
μέσῳ,
meso,
środku,
αὐτῷ,
auto,
Mu:
Διδάσκαλε,
Didaskale,
Nauczycielu,
αὕτη
haute
ta
he
γυνὴ
gyne
kobieta
κατελήφθη
katelefthe
została schwytana
ἐπαυτοφώρῳ
epautoforo
w akcie
μοιχευομένη.
moicheuomene.
cudzołóstwa.
δὲ
de
zaś
τῷ
to
νόμῳ
nomo
Prawie
Μωσῆς
Moses
Mojżesz
ἡμῖν
hemin
nam
ἐνετείλατο
eneteilato
przykazał
τὰς
tas
τοιαύτας
toiautas
takie
λιθοβολεῖσθαι·
lithoboleisthai;
kamienować.
σὺ
sy
Ty
οὖν
un
więc
τί
ti
co
λέγεις;
legeis;
mówisz?
δὲ
de
zaś
ἔλεγον
elegon
mówili
πειράζοντες
peiradzontes
poddając próbie
αὐτόν,
auton,
Go,
ἵνα
hina
aby
ἔχωσι
echosi
mieć
κατηγορεῖν
kategorein
[o co] oskarżać
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
ho
δὲ
de
Zaś
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
κάτω
kato
w dół
κύψας,
kypsas,
schyliwszy się
τῷ
to
δακτύλῳ
daktylo
palcem
ἔγραφεν
egrafen
pisał
εἰς
eis
po
τὴν
ten
γῆν·
gen;
ziemi.
δὲ
de
zaś
ἐπέμενον
epemenon
nadal stali
ἐρωτῶντες
erotontes
pytając
αὐτόν,
auton,
Go,
ἀνάκυψας
anakypsas
podniósłszy się
εἶπε
eipe
powiedział
πρὸς
pros
do
αὐτοὺς,
autus,
nich:
Ho
ἀναμάρτητος
anamartetos
Bezgrzeszny
ὑμῶν
hymon
[z] was
πρῶτος
protos
pierwszy
τὸν
ton
λίθον
lithon
kamień
ἐπ’
ep’
na
αὐτῇ
aute
nią
βαλέτω.
baleto.
niech rzuci.
πάλιν
palin
znów
κάτω
kato
w dół
κύψας
kypsas
schyliwszy się
ἔγραφεν
egrafen
pisał
εἰς
eis
po
τὴν
ten
γῆν.
gen.
ziemi.
δὲ,
de,
Zaś
ἀκούσαντες
akusantes
wysłuchawszy
καὶ
kai
i
ὑπὸ
hypo
w
τῆς
tes
συνειδήσεως
syneideseos
sumieniu
ἐλεγχόμενοι,
elenchomenoi,
będąc zawstydzonymi,
ἐξήρχοντο
ekserchonto
wychodzili
εἷς
heis
jeden
καθεῖς,
katheis,
za jednym,
ἀρξάμενοι
arksamenoi
począwszy
ἀπὸ
apo
od
τῶν
ton
πρεσβυτέρων
prezbyteron
starszych,
ἕως
heos
τῶν
ton
[do]
ἐσχάτων·
eschaton;
ostatnich,
καὶ
kai
i
κατελείφθη
kateleifthe
został
μόνος
monos
sam
ho
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus,
καὶ
kai
i
he
γυνὴ
gyne
kobieta
ἐν
en
na
μέσῳ
meso
środku
ἑστῶσα.
hestosa.
stojąca.
δὲ
de
zaś
ho
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus,
καὶ
kai
i
μηδένα
medena
nikogo nie
θεασάμενος
theasamenos
zobaczywszy,
πλὴν
plen
oprócz
τῆς
tes
γυναικὸς,
gynaikos,
kobiety,
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῇ,
aute,
jej:
He
γυνὴ,
gyne,
Kobieto,
ποῦ
pu
gdzie
εἰσιν
eisin
ἐκεῖνοι
ekeinoi
owi
οἱ
hoi
κατήγοροί
kategoroi
oskarżyciele
σου;
su;
twoi?
οὐδείς
udeis
Nikt
σε
se
cię
κατέκρινεν;
katekrinen;
[nie] osądził?
δὲ
de
Zaś
εἶπεν,
eipen,
powiedziała:
Οὐδείς,
Udeis,
Nikt
κύριε.
kyrie.
Panie.
εἶπε
eipe
Powiedział
δὲ
de
zaś
αὐτῇ
aute
jej
ho
Ἰησοῦς,
Iesus,
Jezus:
Οὐδὲ
Ude
Ani
ἐγώ
ego
ja
σε
se
cię
κατακρίνω·
katakrino;
[nie] osądzam.
πορεύου
poreuu
Idź
καὶ
kai
i
μηκέτι
meketi
już więcej nie
ἁμάρτανε.]
hamartane.]
grzesz.]1
 
Drugie "Ja jestem"
Jezus światłem świata
οὖν
un
więc
αὐτοῖς
autois
im
ἐλάλησεν
elalesen
przemówił
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
λέγων
legon
mówiąc:
Ἐγώ
Ego
Ja
εἰμι
eimi
Jestem
τὸ
to
φῶς
fos
światło
τοῦ
tu
κόσμου·
kosmu;
świata.
ho
ἀκολουθῶν
akoluthon
Towarzyszący
μοι
moi
mi
οὐ
u
nie
μὴ
me
περιπατήσῃ
peripatese
będzie chodził
ἐν
en
w
τῇ
te
σκοτίᾳ,
skotia,
ciemności,
ἀλλ’
all’
ale
ἕξει
heksei
będzie mieć
τὸ
to
φῶς
fos
światło
τῆς
tes
ζωῆς.
zoes.
życia.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
Mu
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
Faryzeusze:
Σὺ
Sy
Ty
περὶ
peri
o
σεαυτοῦ
seautu
sobie samym
μαρτυρεῖς·
martyreis;
świadczysz,
he
μαρτυρία
martyria
świadectwo
σου
su
Twoje
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἀληθής.
alethes.
prawdziwe.
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Κἂν
Kan
Nawet jeśli
ἐγὼ
ego
ja
μαρτυρῶ
martyro
świadczyłbym
περὶ
peri
o
ἐμαυτοῦ,
emautu,
sobie samym,
ἀληθής
alethes
prawdziwe
ἐστιν
estin
jest
he
μαρτυρία
martyria
świadectwo
μου,
mu,
Moje,
ὅτι
hoti
gdyż
οἶδα
oida
wiem
πόθεν
pothen
skąd
ἦλθον
elthon
przyszedłem
καὶ
kai
i
ποῦ
pu
gdzie
ὑπάγω·
hypago;
odchodzę.
ὑμεῖς
hymeis
Wy
δὲ
de
zaś
οὐκ
uk
nie
οἴδατε
oidate
wiecie
πόθεν
pothen
skąd
ἔρχομαι
erchomai
przychodzę
e
lub
ποῦ
pu
gdzie
ὑπάγω.
hypago.
odchodzę.
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
σάρκα
sarka
ciała
κρίνετε,
krinete,
sądźcie,
ἐγὼ
ego
Ja
οὐ
u
nie
κρίνω
krino
sądzę
οὐδένα.
udena.
nikogo.
ἐὰν
ean
jeśli
κρίνω
krino
sądzę
δὲ
de
zaś
ἐγώ,
ego,
Ja,
he
κρίσις
krisis
sąd
he
ἐμὴ
eme
Mój
ἀληθινή
alethine
prawdziwy
ἐστιν,
estin,
jest,
ὅτι
hoti
gdyż
μόνος
monos
sam
οὐκ
uk
nie
εἰμί,
eimi,
jestem,
ἀλλ’
all’
ale
ἐγὼ
ego
Ja
καὶ
kai
i
ho
πέμψας
pempsas
posyłający
με.
me.
Mnie
Πατήρ
Pater
Ojciec.
ἐν
en
w
τῷ
to
νόμῳ
nomo
Prawie
δὲ
de
zaś
τῷ
to
ὑμετέρῳ
hymetero
waszym
γέγραπται
gegraptai
napisane jest,
ὅτι
hoti
że
δύο
duo
dwóch
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
he
μαρτυρία
martyria
świadectwo
ἀληθής
alethes
prawdziwe
ἐστιν.
estin.
jest.
εἰμι
eimi
Jestem
ho
μαρτυρῶν
martyron
świadczący
περὶ
peri
o
ἐμαυτοῦ,
emautu,
Mnie samym
καὶ
kai
i
μαρτυρεῖ
martyrei
świadczy
περὶ
peri
o
ἐμοῦ
emu
Mnie
ho
πέμψας
pempsas
posyłający
με
me
Mnie
Πατήρ.
Pater.
Ojciec.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
Mu:
Ποῦ
Pu
Gdzie
ἐστιν
estin
jest
ho
Πατήρ
Pater
Ojciec
σου;
su;
Twój?
ἀπεκρίθη
apekrithe
Odpowiedział
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Οὔτε
Ute
Ani nie
ἐμὲ
eme
Mnie
οἴδατε
oidate
znacie,
οὔτε
ute
ani
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
μου·
mu;
Mego.
εἰ
ei
Jeśli
ἐμὲ
eme
Mnie
ᾔδειτε,
edeite,
znalibyście,
καὶ
kai
i
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojca
μου
mu
Mego
ἂν
an
ᾔδειτε.
edeite.
znalibyście.
τὰ
ta
ῥήματα
remata
wypowiedzi
ἐλάλησεν
elalesen
przemówił
ἐν
en
przy
τῷ
to
γαζοφυλακίῳ
gadzofylakio
skarbcu
διδάσκων
didaskon
nauczając
ἐν
en
w
τῷ
to
ἱερῷ·
hiero;
świątyni,
καὶ
kai
i
οὐδεὶς
udeis
nikt
ἐπίασεν
epiasen
schwytał
αὐτόν,
auton,
Go,
ὅτι
hoti
gdyż
οὔπω
upo
jeszcze nie
ἐληλύθει
elelythei
przyszła
he
ὥρα
hora
godzina
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
 
Tragedia zaprzepaszczonej możliwości
οὖν
un
więc
πάλιν
palin
znów
αὐτοῖς
autois
im:
Ἐγὼ
Ego
Ja
ὑπάγω
hypago
odchodzę
καὶ
kai
i
ζητήσετέ
zetesete
szukać będziecie
με,
me,
Mnie,
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τῇ
te
ἁμαρτίᾳ
hamartia
grzechu
ὑμῶν
hymon
waszym
ἀποθανεῖσθε·
apothaneisthe;
umrzecie.
ὅπου
hopu
Gdzie
ἐγὼ
ego
Ja
ὑπάγω
hypago
odchodzę
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐ
u
nie
δύνασθε
dynasthe
jesteście w stanie
ἐλθεῖν.
elthein.
pójść.
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy:
Μήτι
Meti
Czy
ἀποκτενεῖ
apoktenei
zabije
ἑαυτὸν,
heauton,
siebie,
ὅτι
hoti
że
λέγει
legei
mówi:
Ὅπου
Hopu
Gdzie
ἐγὼ
ego
Ja
ὑπάγω
hypago
odchodzę
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐ
u
nie
δύνασθε
dynasthe
jesteście w stanie
ἐλθεῖν;
elthein;
pójść?
ἔλεγεν
elegen
mówił
αὐτοῖς
autois
im:
Ὑμεῖς
Hymeis
Wy
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
κάτω
kato
niskości
ἐστέ,
este,
jesteście,
ἐγὼ
ego
ja
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
ἄνω
ano
wysoka
εἰμί·
eimi;
Jestem,
ὑμεῖς
hymeis
wy
ἐκ
ek
z
τούτου
tutu
tego
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
ἐστέ,
este,
jesteście,
ἐγὼ
ego
Ja
οὐκ
uk
nie
εἰμὶ
eimi
jestem
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
τούτου.
tutu.
tego.
οὖν
un
więc
ὑμῖν
hymin
wam,
ὅτι
hoti
że
ἀποθανεῖσθε
apothaneisthe
umrzecie
ἐν
en
w
ταῖς
tais
ἁμαρτίαις
hamartiais
grzechach
ὑμῶν·
hymon;
waszych.
ἐὰν
ean
Jeśli
γὰρ
gar
bowiem
μὴ
me
nie
πιστεύσητε
pisteusete
uwierzycie,
ὅτι
hoti
że
ἐγώ
ego
JA
εἰμι,
eimi,
JESTEM,
ἀποθανεῖσθε
apothaneisthe
umrzecie
ἐν
en
w
ταῖς
tais
ἁμαρτίαις
hamartiais
grzechach
ὑμῶν.
hymon.
waszych.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
Jemu:
Σὺ
Sy
Ty
τίς
tis
kto
εἶ;
ei;
jesteś?
εἶπεν
eipen
Powiedział
αὐτοῖς
autois
im
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Τὴν
Ten
[Od]
ἀρχὴν
archen
początku
ho
τι
ti
to
καὶ
kai
i
λαλῶ
lalo
mówię
ὑμῖν;
hymin;
wam.
ἔχω
echo
mam
περὶ
peri
o
ὑμῶν
hymon
was
λαλεῖν
lalein
mówić
καὶ
kai
i
κρίνειν·
krinein;
sądzić,
ἀλλ’
all’
ale
ho
πέμψας
pempsas
Posyłający
με
me
Mnie
ἀληθής
alethes
prawdomówny
ἐστιν,
estin,
jest,
κἀγὼ
kago
a Ja
ha
co
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
παρ’
par’
u
αὐτοῦ,
autu,
Niego,
ταῦτα
tauta
to
λαλῶ
lalo
mówię
εἰς
eis
do
τὸν
ton
κόσμον.
kosmon.
świata.
ἔγνωσαν
egnosan
poznali,
ὅτι
hoti
że
τὸν
ton
[o]
Πατέρα
Patera
Ojcu
αὐτοῖς
autois
im
ἔλεγεν.
elegen.
mówił.
οὖν
un
więc
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Ὅταν
Hotan
Kiedy
ὑψώσητε
hypsosete
wywyższylibyście
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
τοῦ
tu
ἀνθρώπου,
anthropu,
Człowieka,
τότε
tote
wtedy
γνώσεσθε
gnosesthe
poznacie,
ὅτι
hoti
że
ἐγώ
ego
JA
εἰμι,
eimi,
JESTEM,
καὶ
kai
i
ἀπ’
ap’
ode
ἐμαυτοῦ
emautu
siebie samego nie
ποιῶ
poio
czynię
οὐδέν,
uden,
niczego,
ἀλλὰ
alla
ale
καθὼς
kathos
jak
ἐδίδαξέν
edidaksen
nauczył
με
me
Mnie
ho
Πατὴρ,
Pater,
Ojciec,
ταῦτα
tauta
to
λαλῶ.
lalo.
mówię.
ho
πέμψας
pempsas
Posyłający
με
me
Mnie
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
Mną
ἐστιν·
estin;
jest.
οὐκ
uk
Nie
ἀφῆκέν
afeken
opuścił
με
me
Mnie
μόνον,
monon,
samego,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐγὼ
ego
Ja
τὰ
ta
ἀρεστὰ
aresta
podobające się
αὐτῷ
auto
Jemu
ποιῶ
poio
czynię
πάντοτε.
pantote.
zawsze.
 
Droga do prawdziwej wolności
αὐτοῦ
autu
On
λαλοῦντος
laluntos
mówił,
πολλοὶ
polloi
wielu
ἐπίστευσαν
episteusan
uwierzyło
εἰς
eis
w
αὐτόν.
auton.
Niego.