Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Ewangelia Jana
(Κατά Ιωάννην)

Rozdział 9


 
Szósty znak
Uzdrowienie ślepego od urodzenia
παράγων
paragon
przechodząc
εἶδεν
eiden
zobaczył
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
τυφλὸν
tyflon
ślepego1
ἐκ
ek
od
γενετῆς.
genetes.
urodzenia.
ἠρώτησαν
erotesan
zapytali
αὐτὸν
auton
Go
οἱ
hoi
μαθηταὶ
mathetai
uczniowie
αὐτοῦ
autu
Jego
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Ῥαββεί,
Rabbei,
Nauczycielu,
τίς
tis
kto
ἥμαρτεν,
hemarten,
zgrzeszył,
οὗτος
hutos
on
e
czy2
οἱ
hoi
γονεῖς
goneis
rodzice
αὐτοῦ,
autu,
jego,
ἵνα
hina
aby3
τυφλὸς
tyflos
ślepym
γεννηθῇ;
gennethe;
zostałby urodzony?4
[ὁ]
[o]
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus:
Οὔτε
Ute
Ani
οὗτος
hutos
on
ἥμαρτεν
hemarten
zgrzeszył
οὔτε
ute
ani
οἱ
hoi
γονεῖς
goneis
rodzice
αὐτοῦ,
autu,
jego,
ἀλλ’
all’
ale
ἵνα
hina
aby
φανερωθῇ
fanerothe
zostałyby ukazane5
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐν
en
w
αὐτῷ.
auto.
nim.
ἡμᾶς
hemas
Nam
δεῖ
dei
trzeba
ἐργάζεσθαι
ergadzesthai
czynić
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
τοῦ
tu
πέμψαντός
pempsantos
posyłającego
με
me
Mnie
ἕως
heos
póki
ἡμέρα
hemera
dzień
ἐστίν·
estin;
jest.
ἔρχεται
erchetai
Przychodzi
νὺξ
nyks
noc
ὅτε
hote
kiedy
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
δύναται
dynatai
jest w stanie
ἐργάζεσθαι.
ergadzesthai.
działać.
ἐν
en
w
τῷ
to
κόσμῳ
kosmo
świecie
ὦ,
o,
jestem,7
φῶς
fos
światło
εἰμι
eimi
jestem
τοῦ
tu
κόσμου.
kosmu.
świata.
εἰπὼν
eipon
powiedziawszy
ἔπτυσεν
eptysen
splunął
χαμαὶ
chamai
na ziemię
καὶ
kai
i
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
πηλὸν
pelon
glinę8
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
πτύσματος,
ptysmatos,
śliny,
καὶ
kai
i
ἐπέθηκεν
epetheken
nałożył9
αὐτοῦ
autu
On
τὸν
ton
πηλὸν
pelon
glinę
ἐπὶ
epi
na
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς,
ofthalmus,
oczy
[τὸν
[ton
[―
τυφλοῦ]
tyflu]
ślepego]10
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτῷ
auto
mu:
Ὕπαγε
Hypage
Odchodź11
νίψαι
nipsai
umyj się
εἰς
eis
w
τὴν
ten
κολυμβήθραν
kolymbethran
sadzawce12
τοῦ
tu
Σιλωάμ
Siloam
"Siloam"
(ὃ
(o
(co
ἑρμηνεύεται
hermeneuetai
tłumaczone jest
Ἀπεσταλμένος).
Apestalmenos).
"Posłany").13
ἀπῆλθεν
apelthen
Odszedł
οὖν
un
więc
καὶ
kai
i
ἐνίψατο,
enipsato,
obmył się,
καὶ
kai
i
ἦλθεν
elthen
przyszedł
βλέπων.
blepon.
widząc.
 
Reakcja ludzi i przywódców
οὖν
un
Więc
γείτονες
geitones
sąsiedzi
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
θεωροῦντες
theoruntes
widujący
αὐτὸν
auton
go
τὸ
to
πρότερον,
proteron,
przedtem,
ὅτι
hoti
że
προσαίτης
prosaites
żebrakiem14
ἦν,
en,
był,
ἔλεγον
elegon
mówili:
Οὐχ
Uch
Nie
οὗτός
hutos
ten
ἐστιν
estin
jest
ho
καθήμενος
kathemenos
siedzącym
καὶ
kai
i
προσαιτῶν;
prosaiton;
żebrzącym?
ἔλεγον
elegon
mówili,
ὅτι
hoti
że
Οὗτός
HUtos
Ten
ἐστιν·
estin;
jest,
ἄλλοι
alloi
inni
ἔλεγον
elegon
mówili:
Οὐχί,
Uchi,
Nie,
ἀλλὰ
alla
ale
ὅμοιος
homoios
podobny
αὐτῷ
auto
jemu
ἐστιν.
estin.
jest.
ἐκεῖνος
ekeinos
Ów15
ἔλεγεν
elegen
mówił,
ὅτι
hoti
że:
Ἐγώ
Ego
Ja
εἰμι.
eimi.
jestem.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
jemu:
Πῶς
Pos
Jak
οὖν
un
więc
ἠνεῴχθησάν
eneochthesan
otworzone zostały
σου
su
twe
οἱ
hoi
ὀφθαλμοί;
ofthalmoi;
oczy?
ἐκεῖνος
ekeinos
ów:
Ho
ἄνθρωπος
anthropos
Człowiek
ho
λεγόμενος
legomenos
nazywany
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
πηλὸν
pelon
glinę
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
καὶ
kai
i
ἐπέχρισέν
epechrisen
pomazał
μου
mu
me
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
καὶ
kai
i
εἶπέν
eipen
powiedział
μοι
moi
mi,
ὅτι
hoti
że:
Ὕπαγε
Hypage
Odejdź
εἰς
eis
do
τὸν
ton
Σιλωὰμ
Siloam
Siloam
καὶ
kai
i
νίψαι·
nipsai;
umyj się.
ἀπελθὼν
apelthon
Odszedłszy
οὖν
un
więc
καὶ
kai
i
νιψάμενος
nipsamenos
umywszy się
ἀνέβλεψα.
aneblepsa.
odzyskałem wzrok.16
εἶπαν
eipan
powiedzieli
αὐτῷ
auto
mu:
Ποῦ
Pu
Gdzie
ἐστιν
estin
jest
ἐκεῖνος;
ekeinos;
Ów?
λέγει
legei
Mówi:
Οὐκ
Uk
Nie
οἶδα.
oida.
wiem.
αὐτὸν
auton
go
πρὸς
pros
do
τοὺς
tus
Φαρισαίους,
Farisaius,
faryzeuszy,
τόν
ton
ποτε
pote
który był
τυφλόν.
tyflon.
ślepy.
δὲ
de
zaś
σάββατον
sabbaton
szabat
ἐν
en
w
he
tym
ἡμέρᾳ
hemera
dniu [kiedy]
τὸν
ton
πηλὸν
pelon
glinę
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
καὶ
kai
i
ἀνέῳξεν
aneoksen
otworzył
αὐτοῦ
autu
jego
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς.
ofthalmus.
oczy.
οὖν
un
więc
ἠρώτων
eroton
pytali
αὐτὸν
auton
go
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
Φαρισαῖοι
Farisaioi
faryzeusze
πῶς
pos
jak
ἀνέβλεψεν.
aneblepsen.
odzyskał wzrok.
ho
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Πηλὸν
Pelon
Glinę
ἐπέθηκέν
epetheken
nałożył
μου
mu
mi
ἐπὶ
epi
na
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς,
ofthalmus,
oczy,
καὶ
kai
i
ἐνιψάμην,
enipsamen,
umyłem się,
καὶ
kai
i
βλέπω.
blepo.
widzę.
οὖν
un
więc
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
Φαρισαίων
Farisaion
faryzeuszy
τινές
tines
niektórzy:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔστιν
estin
jest
οὗτος
hutos
Ten
παρὰ
para
z
Θεοῦ
Theu
Boga
ho
ἄνθρωπος,
anthropos,
człowiek,
ὅτι
hoti
bo
τὸ
to
σάββατον
sabbaton
szabatu
οὐ
u
nie
τηρεῖ.
terei.
strzeże.
ἄλλοι
alloi
Inni
[δὲ]
[de]
[zaś]
ἔλεγον
elegon
mówili:
Πῶς
Pos
Czy
δύναται
dynatai
jest w stanie
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ἁμαρτωλὸς
hamartolos
grzeszny
τοιαῦτα
toiauta
takie
σημεῖα
semeia
znaki
ποιεῖν;
poiein;
czynić?
καὶ
kai
I
σχίσμα
schisma
rozłam
ἦν
en
był
ἐν
en
wśród
αὐτοῖς.
autois.
nich.
οὖν
un
więc
τῷ
to
τυφλῷ
tyflo
ślepemu
πάλιν
palin
znowu:
Τί
Ti
Co
σὺ
sy
ty
λέγεις
legeis
mówisz
περὶ
peri
o
αὐτοῦ,
autu,
Nim,
ὅτι
hoti
że
ἠνέῳξέν
eneoksen
otworzył
σου
su
twe
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς;
ofthalmus;
oczy?
ho
δὲ
de
Zaś
εἶπεν
eipen
powiedział,
ὅτι
hoti
że:
Προφήτης
Profetes
Prorok
ἐστίν.
estin.
jest.
ἐπίστευσαν
episteusan
uwierzyli
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy
περὶ
peri
o
αὐτοῦ
autu
nim,
ὅτι
hoti
że
ἦν
en
był
τυφλὸς
tyflos
ślepy
καὶ
kai
i
ἀνέβλεψεν,
aneblepsen,
odzyskał wzrok,
ἕως
heos
ὅτου
hotu
kiedy17
ἐφώνησαν
efonesan
przywołali
τοὺς
tus
γονεῖς
goneis
rodziców
αὐτοῦ
autu
jego
τοῦ
tu
ἀναβλέψαντος
anablepsantos
[co] odzyskał wzrok.18
ἠρώτησαν
erotesan
zapytali
αὐτοὺς
autus
ich
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Οὗτός
HUtos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
υἱὸς
hyios
syn
ὑμῶν,
hymon,
wasz,
ὃν
hon
co
ὑμεῖς
hymeis
wy
λέγετε
legete
mówicie,
ὅτι
hoti
że
τυφλὸς
tyflos
ślepy
ἐγεννήθη;
egennethe;
narodził się?
πῶς
pos
Czemu
οὖν
un
więc
βλέπει
blepei
widzi
ἄρτι;
arti;
teraz?
οὖν
un
więc
οἱ
hoi
γονεῖς
goneis
rodzice
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
εἶπαν
eipan
powiedzieli:
Οἴδαμεν
Oidamen
Wiemy,
ὅτι
hoti
że
οὗτός
hutos
ten
ἐστιν
estin
jest
ho
υἱὸς
hyios
syn
ἡμῶν
hemon
nasz
καὶ
kai
i,
ὅτι
hoti
że
τυφλὸς
tyflos
ślepy
ἐγεννήθη·
egennethe;
narodził się.
δὲ
de
zaś
νῦν
nyn
teraz
βλέπει
blepei
widzi
οὐκ
uk
nie
οἴδαμεν,
oidamen,
wiemy,
e
lub
τίς
tis
kto
ἤνοιξεν
enoiksen
otworzył
αὐτοῦ
autu
jego
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy,
ἡμεῖς
hemeis
my
οὐκ
uk
nie
οἴδαμεν·
oidamen;
wiemy.
αὐτὸν
auton
Jego
ἐρωτήσατε,
erotesate,
zapytajcie,
ἡλικίαν
helikian
dojrzałość
ἔχει,
echei,
ma,
αὐτὸς
autos
sam
περὶ
peri
o
ἑαυτοῦ
heautu
sobie
λαλήσει.
lalesei.
powie.
εἶπαν
eipan
powiedzieli
οἱ
hoi
γονεῖς
goneis
rodzice
αὐτοῦ
autu
jego,
ὅτι
hoti
bo
ἐφοβοῦντο
efobunto
bali się
τοὺς
tus
Ἰουδαίους·
Iudaius;
Judejczyków.
ἤδη
ede
Już
γὰρ
gar
bowiem
συνετέθειντο
synetetheinto
uzgodnili19
οἱ
hoi
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
Judejczycy,
ἵνα
hina
aby
ἐάν
ean
jeśli
τις
tis
kto
αὐτὸν
auton
Jego
ὁμολογήσῃ
homologese
wyznałby
Χριστόν,
Christon,
Pomazańcem,
ἀποσυνάγωγος
aposynagogos
poza zgromadzeniem20
γένηται.
genetai.
stał się.
τοῦτο
tuto
tego
οἱ
hoi
γονεῖς
goneis
rodzice
αὐτοῦ
autu
jego
εἶπαν
eipan
powiedzieli,
ὅτι
hoti
że:
Ἡλικίαν
Helikian
Dojrzałość
ἔχει,
echei,
ma,
αὐτὸν
auton
jego
ἐπερωτήσατε.
eperotesate.
zapytajcie.
οὖν
un
więc
τὸν
ton
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
ἐκ
ek
[po raz]
δευτέρου
deuteru
drugi,
ὃς
hos
który
ἦν
en
był
τυφλὸς,
tyflos,
ślepy,
καὶ
kai
i
εἶπαν
eipan
mówili
αὐτῷ
auto
mu:
Δὸς
Dos
Daj
δόξαν
doksan
chwałę
τῷ
to
Θεῷ·
Theo;
Bogu.
ἡμεῖς
hemeis
My
οἴδαμεν
oidamen
wiemy,
ὅτι
hoti
że
οὗτος
hutos
Ten
ho
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ἁμαρτωλός
hamartolos
grzeszny
ἐστιν.
estin.
jest.
οὖν
un
więc
ἐκεῖνος
ekeinos
ów:
Εἰ
Ei
Czy
ἁμαρτωλός
hamartolos
grzeszny
ἐστιν
estin
jest
οὐκ
uk
nie
οἶδα·
oida;
wiem,
ἓν
hen
jedno
οἶδα,
oida,
wiem,
ὅτι
hoti
że
τυφλὸς
tyflos
ślepy
ὢν
on
będąc,
ἄρτι
arti
teraz
βλέπω.
blepo.
widzę.
οὖν
un
więc
αὐτῷ
auto
mu:
Τί
Ti
Co
ἐποίησέν
epoiesen
uczynił
σοι;
soi;
ci?
πῶς
pos
Jak
ἤνοιξέν
enoiksen
otworzył
σου
su
twe
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς;
ofthalmus;
oczy?
αὐτοῖς
autois
im:
Εἶπον
Eipon
Mówiłem
ὑμῖν
hymin
wam
ἤδη
ede
już
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἠκούσατε·
ekusate;
słuchaliście.
τί
ti
Co
πάλιν
palin
znowu
θέλετε
thelete
chcecie
ἀκούειν;
akuein;
usłyszeć?
μὴ
me
Czy
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
θέλετε
thelete
chcecie
αὐτοῦ
autu
Jego
μαθηταὶ
mathetai
uczniami
γενέσθαι;
genesthai;
stać się?
ἐλοιδόρησαν
eloidoresan
zniesławili21
αὐτὸν
auton
go
καὶ
kai
i
εἶπαν
eipan
powiedzieli:
Σὺ
Sy
Ty
μαθητὴς
mathetes
uczniem
εἶ
ei
jesteś
ἐκείνου,
ekeinu,
Tego,
ἡμεῖς
hemeis
my
δὲ
de
zaś
τοῦ
tu
Μωϋσέως
Moyseos
Mojżesza
ἐσμὲν
esmen
jesteśmy
μαθηταί·
mathetai;
uczniami.
οἴδαμεν
oidamen
wiemy,
ὅτι
hoti
że
Μωϋσεῖ
Moysei
Mojżeszowi
λελάληκεν
lelaleken
przemówił
ho
Θεός,
Theos,
Bóg,
τοῦτον
tuton
Tamten
δὲ
de
zaś
οὐκ
uk
nie
οἴδαμεν
oidamen
wiemy
πόθεν
pothen
skąd
ἐστίν.
estin.
jest.
 
Świadectwo uzdrowionego
ho
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
καὶ
kai
i
εἶπεν
eipen
powiedział
αὐτοῖς
autois
im:
Ἐν
En
W
τούτῳ
tuto
tym
γὰρ
gar
bowiem
τὸ
to
θαυμαστόν
thaumaston
dziwne
ἐστιν,
estin,
jest,
ὅτι
hoti
że
ὑμεῖς
hymeis
wy
οὐκ
uk
nie
οἴδατε
oidate
wiecie
πόθεν
pothen
skąd
ἐστίν,
estin,
jest,
καὶ
kai
a
ἤνοιξέν
enoiksen
otworzył
μου
mu
me
τοὺς
tus
ὀφθαλμούς.
ofthalmus.
oczy.
ὅτι
hoti
że
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἁμαρτωλῶν
hamartolon
grzeszników
οὐκ
uk
nie
ἀκούει,
akuei,
słucha,
ἀλλ’
all’
ale
ἐάν
ean
jeśli
τις
tis
ktoś
θεοσεβὴς
theosebes
bogobojny
e
jest
καὶ
kai
i
τὸ
to
θέλημα
thelema
wolę
αὐτοῦ
autu
Jego
ποιῇ,
poie,
wykonywałby,
τούτου
tutu
tego
ἀκούει.
akuei.
słucha.
τοῦ
tu
αἰῶνος
aionos
wieku22
οὐκ
uk
nie
ἠκούσθη
ekusthe
było słyszane,
ὅτι
hoti
żeby
ἠνέῳξέν
eneoksen
otworzył
τις
tis
ktoś
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
τυφλοῦ
tyflu
ślepemu
γεγεννημένου·
gegennemenu;
narodzonemu.
μὴ
me
nie
ἦν
en
był
οὗτος
hutos
Ten
παρὰ
para
od
Θεοῦ,
Theu,
Boga,