Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Dzieje Apostolskie

Autor:
Łukasz, autor Ewangelii.
Czas:
Ok. 63-65 r. po Chr.
Miejsce:
Nieznane.
Cel:
Ukazanie misji jako kontynuacji dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa Chrystusa.
Temat:
Napełnieni Duchem Świętym ludzie kontynuatorami dzieła Pana Jezusa Chrystusa.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


μὲν
men
πρῶτον
proton
λόγον
logon
ἐποιησάμην
epoiesamen
περὶ
peri
πάντων,
panton,
o
Θεόφιλε,
Theofile,
ὧν
hon
ἤρξατο
erksato
ho
Ἰησοῦς
Iesus
ποιεῖν
poiein
τε
te
καὶ
kai
διδάσκειν,
didaskein,
ἧς
hes
ἡμέρας
hemeras
ἐντειλάμενος
enteilamenos
τοῖς
tois
ἀποστόλοις
apostolois
διὰ
dia
Πνεύματος
Pneumatos
Ἁγίου
Hagiu
οὓς
hus
ἐξελέξατο
ekseleksato
ἀνελήμφθη·
anelemfthe;
καὶ
kai
παρέστησεν
parestesen
ἑαυτὸν
heauton
ζῶντα
zonta
μετὰ
meta
τὸ
to
παθεῖν
pathein
αὐτὸν
auton
ἐν
en
πολλοῖς
pollois
τεκμηρίοις,
tekmeriois,
δι’
di’
ἡμερῶν
hemeron
τεσσεράκοντα
tesserakonta
ὀπτανόμενος
optanomenos
αὐτοῖς
autois
καὶ
kai
λέγων
legon
τὰ
ta
περὶ
peri
τῆς
tes
βασιλείας
basileias
τοῦ
tu
Θεοῦ·
Theu;
συναλιζόμενος
synalidzomenos
παρήγγειλεν
parengeilen
αὐτοῖς
autois
ἀπὸ
apo
Ἱεροσολύμων
Hierosolymon
μὴ
me
χωρίζεσθαι,
choridzesthai,
ἀλλὰ
alla
περιμένειν
perimenein
τὴν
ten
ἐπαγγελίαν
epangelian
τοῦ
tu
Πατρὸς
Patros
ἣν
hen
ἠκούσατέ
ekusate
μου·
mu;
Ἰωάνης
Ioanes
μὲν
men
ἐβάπτισεν
ebaptisen
ὕδατι,
hydati,
ὑμεῖς
hymeis
δὲ
de
ἐν
en
Πνεύματι
Pneumati
βαπτισθήσεσθε
baptisthesesthe
Ἁγίῳ
Hagio
οὐ
u
μετὰ
meta
πολλὰς
pollas
ταύτας
tautas
ἡμέρας.
hemeras.
μὲν
men
οὖν
un
συνελθόντες
synelthontes
ἠρώτων
eroton
αὐτὸν
auton
λέγοντες
legontes
Κύριε,
Kyrie,
εἰ
ei
ἐν
en
τῷ
to
χρόνῳ
chrono
τούτῳ
tuto
ἀποκαθιστάνεις
apokathistaneis
τὴν
ten
βασιλείαν
basileian
τῷ
to
Ἰσραήλ;
Israel;
πρὸς
pros
αὐτούς
autus
Οὐχ
Uch
ὑμῶν
hymon
ἐστιν
estin
γνῶναι
gnonai
χρόνους
chronus
e
καιροὺς
kairus
οὓς
hus
ho
Πατὴρ
Pater
ἔθετο
etheto
ἐν
en
τῇ
te
ἰδίᾳ
idia
ἐξουσίᾳ,
eksusia,
λήμψεσθε
lempsesthe
δύναμιν
dynamin
ἐπελθόντος
epelthontos
τοῦ
tu
Ἁγίου
Hagiu
Πνεύματος
Pneumatos
ἐφ’
ef’
ὑμᾶς,
hymas,
καὶ
kai
ἔσεσθέ
esesthe
μου
mu
μάρτυρες
martyres
ἔν
en
τε
te
Ἱερουσαλὴμ
Hierusalem
καὶ
kai
ἐν
en
πάσῃ
pase
τῇ
te
Ἰουδαίᾳ
Iudaia
καὶ
kai
Σαμαρίᾳ
Samaria
καὶ
kai
ἕως
heos
ἐσχάτου
eschatu
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ταῦτα
tauta
εἰπὼν
eipon
βλεπόντων
bleponton
αὐτῶν
auton
ἐπήρθη,
eperthe,
καὶ
kai
νεφέλη
nefele
ὑπέλαβεν
hypelaben
αὐτὸν
auton
ἀπὸ
apo
τῶν
ton
ὀφθαλμῶν
ofthalmon
αὐτῶν.
auton.
ὡς
hos
ἀτενίζοντες
atenidzontes
ἦσαν
esan
εἰς
eis
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
πορευομένου
poreuomenu
αὐτοῦ,
autu,
καὶ
kai
ἰδοὺ
idu
ἄνδρες
andres
δύο
duo
παρειστήκεισαν
pareistekeisan
αὐτοῖς
autois
ἐν
en
ἐσθήσεσι
esthesesi
λευκαῖς,
leukais,
καὶ
kai
εἶπαν
eipan
Ἄνδρες
Andres
Γαλιλαῖοι,
Galilaioi,
τί
ti
ἑστήκατε
hestekate
βλέποντες
blepontes
εἰς
eis
τὸν
ton
οὐρανόν;
uranon;
οὗτος
hutos
ho
Ἰησοῦς
Iesus
ho
ἀναλημφθεὶς
analemftheis
ἀφ’
af’
ὑμῶν
hymon
εἰς
eis
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
οὕτως
hutos
ἐλεύσεται
eleusetai
ὃν
hon
τρόπον
tropon
ἐθεάσασθε
etheasasthe
αὐτὸν
auton
πορευόμενον
poreuomenon
εἰς
eis
τὸν
ton
οὐρανόν.
uranon.
ὑπέστρεψαν
hypestrepsan
εἰς
eis
Ἱερουσαλὴμ
Hierusalem
ἀπὸ
apo
ὄρους
orus
τοῦ
tu
καλουμένου
kalumenu
Ἐλαιῶνος,
Elaionos,
ho
ἐστιν
estin
ἐγγὺς
engys
Ἱερουσαλὴμ
Hierusalem
σαββάτου
sabbatu
ἔχον
echon
ὁδόν.
hodon.
ὅτε
hote
εἰσῆλθον,
eiselthon,
εἰς
eis
τὸ
to
ὑπερῷον
hyperoon
ἀνέβησαν
anebesan
οὗ
hu
ἦσαν
esan
καταμένοντες,
katamenontes,
ho
τε
te
Πέτρος
Petros
καὶ
kai
Ἰωάνης
Ioanes
καὶ
kai
Ἰάκωβος
Iakobos
καὶ
kai
Ἀνδρέας,
Andreas,
Φίλιππος
Filippos
καὶ
kai
Θωμᾶς,
Thomas,
Βαρθολομαῖος
Bartholomaios
καὶ
kai
Μαθθαῖος,
Maththaios,
Ἰάκωβος
Iakobos
Ἀλφαίου
Alfaiu
καὶ
kai
Σίμων
Simon
ho
Ζηλωτὴς
Zelotes
καὶ
kai
Ἰούδας
Iudas
Ἰακώβου.
Iakobu.
πάντες
pantes
ἦσαν
esan
προσκαρτεροῦντες
proskarteruntes
ὁμοθυμαδὸν
homothymadon
τῇ
te
προσευχῇ
proseuche
σὺν
syn
γυναιξὶν
gynaiksin
καὶ
kai
Μαριὰμ
Mariam
τῇ
te
μητρὶ
metri
τοῦ
tu
Ἰησοῦ
Iesu
καὶ
kai
σὺν
syn
τοῖς
tois
ἀδελφοῖς
adelfois
αὐτοῦ.
autu.
ἐν
en
ταῖς
tais
ἡμέραις
hemerais
ταύταις
tautais
ἀναστὰς
anastas
Πέτρος
Petros
ἐν
en
μέσῳ
meso
τῶν
ton
ἀδελφῶν
adelfon
εἶπεν·
eipen;
ἦν
en
τε
te
ὄχλος
ochlos
ὀνομάτων
onomaton
ἐπὶ
epi
τὸ
to
αὐτὸ
auto
ὡσεὶ
hosei
ἑκατὸν
hekaton
εἴκοσι
eikosi
ἀδελφοί,
adelfoi,
ἔδει
edei
πληρωθῆναι
plerothenai
τὴν
ten
γραφὴν
grafen
ἣν
hen
προεῖπεν
proeipen
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
τὸ
to
Ἅγιον
Hagion
διὰ
dia
στόματος
stomatos
Δαυεὶδ
Daueid
περὶ
peri
Ἰούδα
Iuda
τοῦ
tu
γενομένου
genomenu
ὁδηγοῦ
hodegu
τοῖς
tois
συλλαβοῦσιν
syllabusin
Ἰησοῦν,
Iesun,
κατηριθμημένος
katerithmemenos
ἦν
en
ἐν
en
ἡμῖν
hemin
καὶ
kai
ἔλαχεν
elachen
τὸν
ton
κλῆρον
kleron
τῆς
tes
διακονίας
diakonias
ταύτης.
tautes.
μὲν
men
οὖν
un
ἐκτήσατο
ektesato
χωρίον
chorion
ἐκ
ek
μισθοῦ
misthu
τῆς
tes
ἀδικίας,
adikias,
καὶ
kai
πρηνὴς
prenes
γενόμενος
genomenos
ἐλάκησεν
elakesen
μέσος,
mesos,
καὶ
kai
ἐξεχύθη
eksechythe
πάντα
panta
τὰ
ta
σπλάγχνα
splanchna
αὐτοῦ·
autu;
γνωστὸν
gnoston
ἐγένετο
egeneto
πᾶσι
pasi
τοῖς
tois
κατοικοῦσιν
katoikusin
Ἱερουσαλήμ,
Hierusalem,
ὥστε
hoste
κληθῆναι
klethenai
τὸ
to
χωρίον
chorion
ἐκεῖνο
ekeino
τῇ
te
ἰδίᾳ
idia
διαλέκτῳ
dialekto
αὐτῶν
auton
Ἀκελδαμάχ,
Akeldamach,
τοῦτ’
tut’
ἔστιν
estin
Χωρίον
Chorion
αἵματος.
haimatos.
γὰρ
gar
ἐν
en
βίβλῳ
biblo
Ψαλμῶν,
Psalmon,
Γενηθήτω
Genetheto
he
ἔπαυλις
epaulis
αὐτοῦ
autu
ἔρημος
eremos
καὶ
kai
μὴ
me
ἔστω
esto
ho
κατοικῶν
katoikon
ἐν
en
αὐτῇ
aute
καί.
kai.
Τὴν
Ten
ἐπισκοπὴν
episkopen
αὐτοῦ
autu
λαβέτω
labeto
ἕτερος
heteros
οὖν
un
τῶν
ton
συνελθόντων
synelthonton
ἡμῖν
hemin
ἀνδρῶν
andron
ἐν
en
παντὶ
panti
χρόνῳ
chrono
ho
εἰσῆλθεν
eiselthen
καὶ
kai
ἐξῆλθεν
ekselthen
ἐφ’
ef’
ἡμᾶς
hemas
ho
Κύριος
Kyrios
Ἰησοῦς,
Iesus,
ἀπὸ
apo
τοῦ
tu
βαπτίσματος
baptismatos
Ἰωάνου
Ioanu
ἕως
heos
τῆς
tes
ἡμέρας
hemeras
ἧς
hes
ἀνελήμφθη
anelemfthe
ἀφ’
af’
ἡμῶν,
hemon,
μάρτυρα
martyra
τῆς
tes
ἀναστάσεως
anastaseos
αὐτοῦ
autu
σὺν
syn
ἡμῖν
hemin
γενέσθαι
genesthai
ἕνα
hena
τούτων.
tuton.
ἔστησαν
estesan
δύο,
duo,
Ἰωσὴφ
Iosef
τὸν
ton
καλούμενον
kalumenon
Βαρσαββᾶν,
Barsabban,
ὃς
hos
ἐπεκλήθη
epeklethe
Ἰοῦστος,
Iustos,
καὶ
kai
Μαθθίαν.
Maththian.
προσευξάμενοι
proseuksamenoi
εἶπαν
eipan
Σὺ
Sy
Κύριε
Kyrie
καρδιογνῶστα
kardiognosta
πάντων,
panton,
ἀνάδειξον
anadeikson
ὃν
hon
ἐξελέξω
ekselekso
ἐκ
ek
τούτων
tuton
τῶν
ton
δύο
duo
ἕνα
hena
τὸν
ton
τόπον
topon
τῆς
tes
διακονίας
diakonias
ταύτης
tautes
καὶ
kai
ἀποστολῆς,
apostoles,
ἀφ’
af’
ἧς
hes
παρέβη
parebe
Ἰούδας
Iudas
πορευθῆναι
poreuthenai
εἰς
eis
τὸν
ton
τόπον
topon
τὸν
ton
ἴδιον.
idion.
ἔδωκαν
edokan
κλήρους
klerus
αὐτοῖς,
autois,
καὶ
kai
ἔπεσεν
epesen
ho
κλῆρος
kleros
ἐπὶ
epi
Μαθθίαν,
Maththian,
καὶ
kai
συνκατεψηφίσθη
synkatepsefisthe
μετὰ
meta
τῶν
ton
ἕνδεκα
hendeka
ἀποστόλων.
apostolon.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.