Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Dzieje Apostolskie
(Πράξεις Αποστόλων)

Rozdział 16


δὲ
de
καὶ
kai
εἰς
eis
Δέρβην
Derben
καὶ
kai
εἰς
eis
Λύστραν.
Lystran.
καὶ
kai
ἰδοὺ
idu
μαθητής
mathetes
τις
tis
ἦν
en
ἐκεῖ
ekei
ὀνόματι
onomati
Τιμόθεος,
Timotheos,
υἱὸς
hyios
γυναικὸς
gynaikos
Ἰουδαίας
Iudaias
πιστῆς
pistes
πατρὸς
patros
δὲ
de
Ἕλληνος,
Hellenos,
ἐμαρτυρεῖτο
emartyreito
ὑπὸ
hypo
τῶν
ton
ἐν
en
Λύστροις
Lystrois
καὶ
kai
Ἰκονίῳ
Ikonio
ἀδελφῶν.
adelfon.
ἠθέλησεν
ethelesen
ho
Παῦλος
Paulos
σὺν
syn
αὐτῷ
auto
ἐξελθεῖν,
ekselthein,
καὶ
kai
λαβὼν
labon
περιέτεμεν
perietemen
αὐτὸν
auton
διὰ
dia
τοὺς
tus
Ἰουδαίους
Iudaius
τοὺς
tus
ὄντας
ontas
ἐν
en
τοῖς
tois
τόποις
topois
ἐκείνοις·
ekeinois;
ᾔδεισαν
edeisan
γὰρ
gar
ἅπαντες
hapantes
ὅτι
hoti
Ἕλλην
Hellen
ho
πατὴρ
pater
αὐτοῦ
autu
ὑπῆρχεν.
hyperchen.
δὲ
de
διεπορεύοντο
dieporeuonto
τὰς
tas
πόλεις,
poleis,
παρεδίδοσαν
paredidosan
αὐτοῖς
autois
φυλάσσειν
fylassein
τὰ
ta
δόγματα
dogmata
τὰ
ta
κεκριμένα
kekrimena
ὑπὸ
hypo
τῶν
ton
ἀποστόλων
apostolon
καὶ
kai
πρεσβυτέρων
prezbyteron
τῶν
ton
ἐν
en
Ἱεροσολύμοις.
Hierosolymois.
μὲν
men
οὖν
un
ἐκκλησίαι
ekklesiai
ἐστερεοῦντο
estereunto
τῇ
te
πίστει
pistei
καὶ
kai
ἐπερίσσευον
eperisseuon
τῷ
to
ἀριθμῷ
arithmo
καθ’
kath’
ἡμέραν.
hemeran.
δὲ
de
τὴν
ten
Φρυγίαν
Frygian
καὶ
kai
Γαλατικὴν
Galatiken
χώραν,
choran,
κωλυθέντες
kolythentes
ὑπὸ
hypo
τοῦ
tu
Ἁγίου
Hagiu
Πνεύματος
Pneumatos
λαλῆσαι
lalesai
τὸν
ton
λόγον
logon
ἐν
en
τῇ
te
Ἀσίᾳ·
Asia;
δὲ
de
κατὰ
kata
τὴν
ten
Μυσίαν
Mysian
ἐπείραζον
epeiradzon
εἰς
eis
τὴν
ten
Βιθυνίαν
Bithynian
πορευθῆναι,
poreuthenai,
καὶ
kai
οὐκ
uk
εἴασεν
eiasen
αὐτοὺς
autus
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Ἰησοῦ·
Iesu;
δὲ
de
τὴν
ten
Μυσίαν
Mysian
κατέβησαν
katebesan
εἰς
eis
Τρῳάδα.
Troada.
ὅραμα
horama
διὰ
dia
νυκτὸς
nyktos
τῷ
to
Παύλῳ
Paulo
ὤφθη,
ofthe,
ἀνὴρ
aner
Μακεδών
Makedon
τις
tis
ἦν
en
ἑστὼς
hestos
καὶ
kai
παρακαλῶν
parakalon
αὐτὸν
auton
καὶ
kai
λέγων
legon
Διαβὰς
Diabas
εἰς
eis
Μακεδονίαν
Makedonian
βοήθησον
boetheson
ἡμῖν.
hemin.
δὲ
de
τὸ
to
ὅραμα
horama
εἶδεν,
eiden,
εὐθέως
eutheos
ἐζητήσαμεν
edzetesamen
ἐξελθεῖν
ekselthein
εἰς
eis
Μακεδονίαν,
Makedonian,
συμβιβάζοντες
symbibadzontes
ὅτι
hoti
προσκέκληται
proskekletai
ἡμᾶς
hemas
ho
Θεὸς
Theos
εὐαγγελίσασθαι
euangelisasthai
αὐτούς.
autus.
δὲ
de
ἀπὸ
apo
Τρῳάδος
Troados
εὐθυδρομήσαμεν
euthydromesamen
εἰς
eis
Σαμοθρᾴκην,
Samothraken,
τῇ
te
δὲ
de
ἐπιούσῃ
epiuse
εἰς
eis
Νέαν
Nean
Πόλιν,
Polin,
εἰς
eis
Φιλίππους,
Filippus,
ἥτις
hetis
ἐστὶν
estin
πρώτη
prote
τῆς
tes
μερίδος
meridos
Μακεδονίας
Makedonias
πόλις,
polis,
κολωνία.
kolonia.
Ἦμεν
Emen
δὲ
de
ἐν
en
ταύτῃ
taute
τῇ
te
πόλει
polei
διατρίβοντες
diatribontes
ἡμέρας
hemeras
τινάς.
tinas.
τε
te
ἡμέρᾳ
hemera
τῶν
ton
σαββάτων
sabbaton
ἐξήλθομεν
ekselthomen
ἔξω
ekso
τῆς
tes
πύλης
pyles
παρὰ
para
ποταμὸν
potamon
οὗ
hu
ἐνομίζομεν
enomidzomen
προσευχὴν
proseuchen
εἶναι,
einai,
καὶ
kai
καθίσαντες
kathisantes
ἐλαλοῦμεν
elalumen
ταῖς
tais
συνελθούσαις
synelthusais
γυναιξίν.
gynaiksin.
τις
tis
γυνὴ
gyne
ὀνόματι
onomati
Λυδία,
Lydia,
πορφυρόπωλις
porfyropolis
πόλεως
poleos
Θυατείρων,
Thyateiron,
σεβομένη
sebomene
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
ἤκουεν,
ekuen,
ἧς
hes
ho
Κύριος
Kyrios
διήνοιξεν
dienoiksen
τὴν
ten
καρδίαν
kardian
προσέχειν
prosechein
τοῖς
tois
λαλουμένοις
lalumenois
ὑπὸ
hypo
Παύλου.
Paulu.
δὲ
de
ἐβαπτίσθη
ebaptisthe
καὶ
kai
ho
οἶκος
oikos
αὐτῆς,
autes,
παρεκάλεσεν
parekalesen
λέγουσα
legusa
Εἰ
Ei
κεκρίκατέ
kekrikate
με
me
πιστὴν
pisten
τῷ
to
Κυρίῳ
Kyrio
εἶναι,
einai,
εἰσελθόντες
eiselthontes
εἰς
eis
τὸν
ton
οἶκόν
oikon
μου
mu
μένετε·
menete;
καὶ
kai
παρεβιάσατο
parebiasato
ἡμᾶς.
hemas.
δὲ
de
πορευομένων
poreuomenon
ἡμῶν
hemon
εἰς
eis
τὴν
ten
προσευχὴν,
proseuchen,
παιδίσκην
paidisken
τινὰ
tina
ἔχουσαν
echusan
πνεῦμα
pneuma
Πύθωνα
Pythona
ὑπαντῆσαι
hypantesai
ἡμῖν,
hemin,
ἥτις
hetis
ἐργασίαν
ergasian
πολλὴν
pollen
παρεῖχεν
pareichen
τοῖς
tois
κυρίοις
kyriois
αὐτῆς
autes
μαντευομένη.
manteuomene.
κατακολουθοῦσα
katakoluthusa
τῷ
to
Παύλῳ
Paulo
καὶ
kai
ἡμῖν
hemin
ἔκραζεν
ekradzen
λέγουσα
legusa
Οὗτοι
HUtoi
οἱ
hoi
ἄνθρωποι
anthropoi
δοῦλοι
duloi
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
τοῦ
tu
Ὑψίστου
Hypsistu
εἰσίν,
eisin,
są,
οἵτινες
hoitines
καταγγέλλουσιν
katangellusin
ὑμῖν
hymin
ὁδὸν
hodon
σωτηρίας.
soterias.
δὲ
de
ἐποίει
epoiei
ἐπὶ
epi
πολλὰς
pollas
ἡμέρας.
hemeras.
διαπονηθεὶς
diaponetheis
δὲ
de
Παῦλος
Paulos
καὶ
kai
ἐπιστρέψας
epistrepsas
τῷ
to
πνεύματι
pneumati
εἶπεν
eipen
Παραγγέλλω
Parangello
σοι
soi
ἐν
en
ὀνόματι
onomati
Ἰησοῦ
Iesu
Χριστοῦ
Christu
ἐξελθεῖν
ekselthein
ἀπ’
ap’
αὐτῆς·
autes;
καὶ
kai
ἐξῆλθεν
ekselthen
αὐτῇ
aute
τῇ
te
ὥρᾳ.
hora.
δὲ
de
οἱ
hoi
κύριοι
kyrioi
αὐτῆς
autes
ὅτι
hoti
ἐξῆλθεν
ekselthen
he
ἐλπὶς
elpis
τῆς
tes
ἐργασίας
ergasias
αὐτῶν,
auton,
ἐπιλαβόμενοι
epilabomenoi
τὸν
ton
Παῦλον
Paulon
καὶ
kai
τὸν
ton
Σιλᾶν
Silan
εἵλκυσαν
heilkysan
εἰς
eis
τὴν
ten
ἀγορὰν
agoran
ἐπὶ
epi
τοὺς
tus
ἄρχοντας,
archontas,
προσαγαγόντες
prosagagontes
αὐτοὺς
autus
τοῖς
tois
στρατηγοῖς
strategois
εἶπαν
eipan
Οὗτοι
HUtoi
οἱ
hoi
ἄνθρωποι
anthropoi
ἐκταράσσουσιν
ektarassusin
ἡμῶν
hemon
τὴν
ten
πόλιν,
polin,
Ἰουδαῖοι
Iudaioi
ὑπάρχοντες,
hyparchontes,
καταγγέλλουσιν
katangellusin
ἔθη
ethe
ha
οὐκ
uk
ἔξεστιν
eksestin
ἡμῖν
hemin
παραδέχεσθαι
paradechesthai
οὐδὲ
ude
ποιεῖν
poiein
Ῥωμαίοις
Romaiois
οὖσιν.
usin.
συνεπέστη
synepeste
ho
ὄχλος
ochlos
κατ’
kat’
αὐτῶν,
auton,
καὶ
kai
οἱ
hoi
στρατηγοὶ
strategoi
περιρήξαντες
perireksantes
αὐτῶν
auton
τὰ
ta
ἱμάτια
himatia
ἐκέλευον
ekeleuon
ῥαβδίζειν,
rabdidzein,
δὲ
de
ἐπιθέντες
epithentes
αὐτοῖς
autois
πληγὰς
plegas
ἔβαλον
ebalon
εἰς
eis
φυλακήν,
fylaken,
παραγγείλαντες
parangeilantes
τῷ
to
δεσμοφύλακι
desmofylaki
ἀσφαλῶς
asfalos
τηρεῖν
terein
αὐτούς·
autus;
παραγγελίαν
parangelian
τοιαύτην
toiauten
λαβὼν
labon
ἔβαλεν
ebalen
αὐτοὺς
autus
εἰς
eis
τὴν
ten
ἐσωτέραν
esoteran
φυλακὴν
fylaken
καὶ
kai
τοὺς
tus
πόδας
podas
ἠσφαλίσατο
esfalisato
αὐτῶν
auton
εἰς
eis
τὸ
to
ξύλον.
ksylon.
δὲ
de
τὸ
to
μεσονύκτιον
mesonyktion
Παῦλος
Paulos
καὶ
kai
Σιλᾶς
Silas
προσευχόμενοι
proseuchomenoi
ὕμνουν
hymnun
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
ἐπηκροῶντο
epekroonto
δὲ
de
αὐτῶν
auton
οἱ
hoi
δέσμιοι·
desmioi;
δὲ
de
σεισμὸς
seismos
ἐγένετο
egeneto
μέγας,
megas,
ὥστε
hoste
σαλευθῆναι
saleuthenai
τὰ
ta
θεμέλια
themelia
τοῦ
tu
δεσμωτηρίου·
desmoteriu;
ἠνεῴχθησαν
eneochthesan
δὲ
de
παραχρῆμα
parachrema
αἱ
hai
θύραι
thyrai
πᾶσαι,
pasai,
καὶ
kai
πάντων
panton
τὰ
ta
δεσμὰ
desma
ἀνέθη.
anethe.
δὲ
de
γενόμενος
genomenos
ho
δεσμοφύλαξ
desmofylaks
καὶ
kai
ἰδὼν
idon
ἀνεῳγμένας
aneogmenas
τὰς
tas
θύρας
thyras
τῆς
tes
φυλακῆς,
fylakes,
σπασάμενος
spasamenos
τὴν
ten
μάχαιραν
machairan
ἤμελλεν
emellen
ἑαυτὸν
heauton
ἀναιρεῖν,
anairein,
νομίζων
nomidzon
ἐκπεφευγέναι
ekpefeugenai
τοὺς
tus
δεσμίους.
desmius.
δὲ
de
Παῦλος
Paulos
μεγάλῃ
megale
φωνῇ
fone
λέγων
legon
Μηδὲν
Meden
πράξῃς
prakses
σεαυτῷ
seauto
κακόν,
kakon,
ἅπαντες
hapantes
γάρ
gar
ἐσμεν
esmen
ἐνθάδε.
enthade.
δὲ
de
φῶτα
fota
εἰσεπήδησεν
eisepedesen
καὶ
kai
ἔντρομος
entromos
γενόμενος
genomenos
προσέπεσεν
prosepesen
τῷ
to
Παύλῳ
Paulo
καὶ
kai
Σιλᾷ,
Sila,
προαγαγὼν
proagagon
αὐτοὺς
autus
ἔξω
ekso
ἔφη
efe
Κύριοι,
Kyrioi,
τί
ti
με
me
δεῖ
dei
ποιεῖν
poiein
ἵνα
hina
σωθῶ;
sotho;
δὲ
de
εἶπαν
eipan
Πίστευσον
Pisteuson
ἐπὶ
epi
τὸν
ton
Κύριον
Kyrion
Ἰησοῦν,
Iesun,
καὶ
kai
σωθήσῃ
sothese
σὺ
sy
καὶ
kai
ho
οἶκός
oikos
σου.
su.
ἐλάλησαν
elalesan
αὐτῷ
auto
τὸν
ton
λόγον
logon
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
σὺν
syn
πᾶσιν
pasin
τοῖς
tois
ἐν
en
τῇ
te
οἰκίᾳ
oikia
αὐτοῦ.
autu.
παραλαβὼν
paralabon
αὐτοὺς
autus
ἐν
en
ἐκείνῃ
ekeine
τῇ
te
ὥρᾳ
hora
τῆς
tes
νυκτὸς
nyktos
ἔλουσεν
elusen
ἀπὸ
apo
τῶν
ton
πληγῶν,
plegon,
καὶ
kai
ἐβαπτίσθη
ebaptisthe
αὐτὸς
autos
καὶ
kai
οἱ
hoi
αὐτοῦ
autu
ἅπαντες
hapantes
παραχρῆμα,
parachrema,
τε
te
αὐτοὺς
autus
εἰς
eis
τὸν
ton
οἶκον
oikon
παρέθηκεν
paretheken
τράπεζαν,
trapedzan,
καὶ
kai
ἠγαλλιάσατο
egalliasato
πανοικεὶ
panoikei
πεπιστευκὼς
pepisteukos
τῷ
to
Θεῷ.
Theo.