Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 49 lat).
Czas:
Ok. 57 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Przedstawienie Rzymianom poglądu na usprawiedliwienie i życie w Chrystusie, przed planowaną wizytą w ich wspólnocie.
Temat:
Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Przywitanie i refleksja o godności apostoła
δοῦλος
dulos
sługa1
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ,
Iesu,
Jezusa,
κλητὸς
kletos
powołany
ἀπόστολος
apostolos
wysłannik2
ἀφωρισμένος
aforismenos
oddzielony
εἰς
eis
do
εὐαγγέλιον
euangelion
dobrej nowiny3
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
προεπηγγείλατο
proepengeilato
wcześniej została ogłoszona
διὰ
dia
przez
τῶν
ton
προφητῶν
profeton
proroków
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐν
en
w
γραφαῖς
grafais
pismach
ἁγίαις
hagiais
świętych,
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Synu
αὐτοῦ
autu
Jego
τοῦ
tu
γενομένου
genomenu
co stał się4
ἐκ
ek
σπέρματος
spermatos
nasienia
Δαυεὶδ
Daueid
Dawida
κατὰ
kata
według
σάρκα,
sarka,
ciała,
ὁρισθέντος
horisthentos
ustanowiony
Υἱοῦ
Hyiu
Synem
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐν
en
w
δυνάμει
dynamei
mocy
κατὰ
kata
według
πνεῦμα
pneuma
Ducha
ἁγιωσύνης
hagiosynes
Świętości
ἐξ
eks
przez
ἀναστάσεως
anastaseos
powstanie z
νεκρῶν,
nekron,
martwych,
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν,
hemon,
naszego,
οὗ
hu
którego
ἐλάβομεν
elabomen
wzięliśmy
χάριν
charin
łaskę
καὶ
kai
i
ἀποστολὴν
apostolen
wysłannictwo
εἰς
eis
ku
ὑπακοὴν
hypakoen
posłuszeństwu
πίστεως
pisteos
wiary
ἐν
en
wśród
πᾶσιν
pasin
wszystkich
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodów
ὑπὲρ
hyper
dla
τοῦ
tu
ὀνόματος
onomatos
imienia
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
οἷς
hois
których
ἐστε
este
jesteście
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
κλητοὶ
kletoi
powołani
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
τοῖς
tois
οὖσιν
usin
będącym
ἐν
en
w
Ῥώμῃ
Rome
Rzymie
ἀγαπητοῖς
agapetois
ukochanym
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
κλητοῖς
kletois
powołanym
ἁγίοις·
hagiois;
świętym:
χάρις
charis
łaska
ὑμῖν
hymin
wam
καὶ
kai
i
εἰρήνη
eirene
pokój
ἀπὸ
apo
od
Θεοῦ
Theu
Boga
Πατρὸς
Patros
Ojca
ἡμῶν
hemon
naszego
καὶ
kai
i
Κυρίου
Kyriu
Pana
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca.
 
Modlitwa dziękczynna i kilka osobistych uwag Apostoła
μὲν
men
εὐχαριστῶ
eucharisto
dziękuję
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
μου
mu
memu
διὰ
dia
przez
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
περὶ
peri
za
πάντων
panton
wszystkimi
ὑμῶν,
hymon,
wami,
ὅτι
hoti
że
he
πίστις
pistis
wiara
ὑμῶν
hymon
wasza
καταγγέλλεται
katangelletai
jest zwiastowana
ἐν
en
na
ὅλῳ
holo
całym
τῷ
to
κόσμῳ.
kosmo.
świecie.
γάρ
gar
bowiem
μού
mu
mi
ἐστιν
estin
jest
ho
Θεός,
Theos,
Bóg,
ho
któremu
λατρεύω
latreuo
służę
ἐν
en
w
τῷ
to
πνεύματί
pneumati
duchu
μου
mu
mym
ἐν
en
w
τῷ
to
εὐαγγελίῳ
euangelio
dobrej nowinie
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ὡς
hos
jak
ἀδιαλείπτως
adialeiptos
bez przerwy
μνείαν
mneian
wspomnienie
ὑμῶν
hymon
wasze
ποιοῦμαι
poiumai
czynię [sobie]
ἐπὶ
epi
w
τῶν
ton
προσευχῶν
proseuchon
modlitwach
μου,
mu,
mych,
δεόμενος
deomenos
prosząc
εἴ
ei
jeśli
πως
pos
jakoś
ἤδη
ede
już
ποτὲ
pote
kiedykolwiek
εὐοδωθήσομαι
euodothesomai
powiedzie mi się
ἐν
en
w
τῷ
to
θελήματι
thelemati
woli
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐλθεῖν
elthein
przyjść
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς.
hymas.
was.
γὰρ
gar
bowiem
ἰδεῖν
idein
zobaczyłbym
ὑμᾶς,
hymas,
was,
ἵνα
hina
aby
τι
ti
jakiś
μεταδῶ
metado
przekazałbym
χάρισμα
charisma
dar łaski5
ὑμῖν
hymin
wam
πνευματικὸν
pneumatikon
duchowy
εἰς
eis
ku
τὸ
to
στηριχθῆναι
sterichthenai
utwierdzeniu
ὑμᾶς,
hymas,
was,
δέ
de
zaś
ἐστιν
estin
jest
συνπαρακληθῆναι
synparaklethenai
[by] zostać razem zachęceni
ἐν
en
wśród
ὑμῖν
hymin
was
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
[tę]
ἐν
en
we
ἀλλήλοις
allelois
wzajemnej
πίστεως
pisteos
wierze
ὑμῶν
hymon
waszej
τε
te
καὶ
kai
i
ἐμοῦ.
emu.
mojej.
θέλω
thelo
chcę
δὲ
de
zaś
ὑμᾶς
hymas
[byście] wy
ἀγνοεῖν,
agnoein,
nie rozumieli,
ἀδελφοί,
adelfoi,
bracia,
ὅτι
hoti
że
πολλάκις
pollakis
wielokrotnie
προεθέμην
proethemen
postanowiłem
ἐλθεῖν
elthein
przyjść
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς,
hymas,
was,
καὶ
kai
i
ἐκωλύθην
ekolythen
zostałem powstrzymany
ἄχρι
achri
aż do
τοῦ
tu
δεῦρο,
deuro,
dotychczas,
ἵνα
hina
aby
τινὰ
tina
jakiś
καρπὸν
karpon
owoc
σχῶ
scho
posiadłbym
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
ὑμῖν
hymin
was
καθὼς
kathos
jak
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τοῖς
tois
λοιποῖς
loipois
innych
ἔθνεσιν.
ethnesin.
narodach.
τε
te
καὶ
kai
i
Βαρβάροις,
Barbarois,
barbarzyńcom,
σοφοῖς
sofois
mądrym
τε
te
καὶ
kai
i
ἀνοήτοις
anoetois
niemądrym
ὀφειλέτης
ofeiletes
dłużnikiem
εἰμί·
eimi;
jestem;
τὸ
to
κατ’
kat’
według
ἐμὲ
eme
mnie
πρόθυμον
prothymon
ochocze
καὶ
kai
i
ὑμῖν
hymin
wam
τοῖς
tois
ἐν
en
w
Ῥώμῃ
Rome
Rzymie
εὐαγγελίσασθαι.
euangelisasthai.
ogłosić dobrą nowinę.
 
Moc dobrej nowiny
γὰρ
gar
bowiem
ἐπαισχύνομαι
epaischynomai
wstydzę się
τὸ
to
εὐαγγέλιον·
euangelion;
dobrej nowiny;
δύναμις
dynamis
mocą
γὰρ
gar
bowiem
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐστιν
estin
jest
εἰς
eis
w
σωτηρίαν
soterian
zbawieniu
παντὶ
panti
każdego
τῷ
to
πιστεύοντι,
pisteuonti,
wierzącego,
Ἰουδαίῳ
Iudaio
Judejczyka
τε
te
πρῶτον
proton
najpierw
καὶ
kai
i
Ἕλληνι.
Helleni.
Grekowi.
γὰρ
gar
bowiem
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
niej
ἀποκαλύπτεται
apokalyptetai
jest objawiana
ἐκ
ek
πίστεως
pisteos
wiarę
εἰς
eis
w
πίστιν,
pistin,
wiarę,
καθὼς
kathos
jak
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest:
Ho
δὲ
de
zaś
δίκαιος
dikaios
sprawiedliwy
ἐκ
ek
πίστεως
pisteos
wiary
ζήσεται
zesetai
żyłby.6
 
Boży sprzeciw wobec grzechu
γὰρ
gar
bowiem
ὀργὴ
orge
gniew
Θεοῦ
Theu
Boga
ἀπ’
ap’
z
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ἐπὶ
epi
przeciw
πᾶσαν
pasan
każdej
ἀσέβειαν
asebeian
bezbożności
καὶ
kai
i
ἀδικίαν
adikian
niesprawiedliwości
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
τῶν
ton
τὴν
ten
[którzy]
ἀλήθειαν
aletheian
prawdę
ἐν
en
w
ἀδικίᾳ
adikia
niesprawiedliwości
κατεχόντων,
katechonton,
zatrzymujących,
τὸ
to
[że]
γνωστὸν
gnoston
poznanie
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
φανερόν
faneron
widoczne
ἐστιν
estin
jest
ἐν
en
w
αὐτοῖς·
autois;
nich;
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
γὰρ
gar
bowiem
αὐτοῖς
autois
im
ἐφανέρωσεν.
efanerosen.
ukazał.
γὰρ
gar
Bowiem
ἀόρατα
aorata
niewidzialne
αὐτοῦ
autu
Jego
ἀπὸ
apo
od
κτίσεως
ktiseos
założenia
κόσμου
kosmu
świata
τοῖς
tois
ποιήμασιν
poiemasin
czynach
νοούμενα
noumena
zauważalne
καθορᾶται,
kathoratai,
są oglądane,
he
τε
te
ἀΐδιος
aidios
wieczna
αὐτοῦ
autu
Jego
δύναμις
dynamis
moc
καὶ
kai
i
θειότης,
theiotes,
boskość,
εἰς
eis
[także]
τὸ
to
εἶναι
einai
αὐτοὺς
autus
oni
ἀναπολογήτους,
anapologetus,
bez wymówki.
γνόντες
gnontes
[że] poznawszy
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
οὐχ
uch
nie
ὡς
hos
jako
Θεὸν
Theon
Bogu
ἐδόξασαν
edoksasan
oddali chwałę
e
lub
ηὐχαρίστησαν,
eucharistesan,
dziękowali,
ἀλλὰ
alla
ale
ἐματαιώθησαν
emataiothesan
zostali uczynieni próżnymi
ἐν
en
w
τοῖς
tois
διαλογισμοῖς
dialogismois
rozważaniach
αὐτῶν,
auton,
ich,
καὶ
kai
i
ἐσκοτίσθη
eskotisthe
zostało zaćmione7
he
ἀσύνετος
asynetos
nierozumne
αὐτῶν
auton
ich
καρδία.
kardia.
serce.
εἶναι
einai
[że] 
σοφοὶ
sofoi
mądrzy
ἐμωράνθησαν,
emoranthesan,
zostali uczynieni głupimi,
ἤλλαξαν
ellaksan
zmienili
τὴν
ten
δόξαν
doksan
splendor
τοῦ
tu
ἀφθάρτου
afthartu
niezniszczalnego
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐν
en
na
ὁμοιώματι
homoiomati
podobieństwo
εἰκόνος
eikonos
obrazu
φθαρτοῦ
fthartu
zniszczalnego
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
καὶ
kai
i
πετεινῶν
peteinon
skrzydlatych
καὶ
kai
i
τετραπόδων
tetrapodon
czworonogów
καὶ
kai
i
ἑρπετῶν.
herpeton.
pełzających.
παρέδωκεν
paredoken
wydał
αὐτοὺς
autus
ich
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐν
en
na
ταῖς
tais
ἐπιθυμίαις
epithymiais
pożądliwość
τῶν
ton
καρδιῶν
kardion
serc
αὐτῶν
auton
ich
εἰς
eis
na
ἀκαθαρσίαν
akatharsian
nieczystość
τοῦ
tu
ἀτιμάζεσθαι
atimadzesthai
splugawienia8
τὰ
ta
σώματα
somata
ciała
αὐτῶν
auton
ich
ἐν
en
przez
αὐτοῖς,
autois,
nich,
μετήλλαξαν
metellaksan
zmienili
τὴν
ten
ἀλήθειαν
aletheian
prawdę
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐν
en
w
τῷ
to
ψεύδει,
pseudei,
kłamstwo
καὶ
kai
i
ἐσεβάσθησαν
esebasthesan
zaczęli czcić
καὶ
kai
i
ἐλάτρευσαν
elatreusan
zaczęli służyć
τῇ
te
κτίσει
ktisei
stworzeniu
παρὰ
para
zamiast9
τὸν
ton
Κτίσαντα,
Ktisanta,
Stworzycielowi,10
ὅς
hos
który
ἐστιν
estin
jest
εὐλογητὸς
eulogetos
błogosławiony
εἰς
eis
na
τοὺς
tus
αἰῶνας·
aionas;
wieki.
ἀμήν.
amen.
Amen!
 
Katalog bezbożnych uczynków
τοῦτο
tuto
tego
παρέδωκεν
paredoken
wydał
αὐτοὺς
autus
ich
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
εἰς
eis
na
πάθη
pathe
żądze
ἀτιμίας·
atimias;
haniebne,
αἵ
hai
τε
te
γὰρ
gar
bowiem
θήλειαι
theleiai
żeńskie
αὐτῶν
auton
ich
μετήλλαξαν
metellaksan
zamieniły
τὴν
ten
φυσικὴν
fysiken
zgodne z naturą
χρῆσιν
chresin
użycie
εἰς
eis
na
τὴν
ten
παρὰ
para
wbrew
φύσιν,
fysin,
naturze,
τε
te
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
ci
ἄρσενες
arsenes
męskie
ἀφέντες
afentes
pozostawiwszy
τὴν
ten
φυσικὴν
fysiken
zgodne z naturą
χρῆσιν
chresin
użycie
τῆς
tes
θηλείας
theleias
żeńskiego
ἐξεκαύθησαν
eksekauthesan
dali się zapalić
ἐν
en
na
τῇ
te
ὀρέξει
oreksei
pragnienie
αὐτῶν
auton
ich
εἰς
eis
w
ἀλλήλους,
allelus,
siebie nawzajem,
ἄρσενες
arsenes
męskie
ἐν
en
w
ἄρσεσιν
arsesin
męskich
τὴν
ten
ἀσχημοσύνην
aschemosynen
bezwstyd
κατεργαζόμενοι
katergadzomenoi
sprawując
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ἀντιμισθίαν
antimisthian
zapłatę
ἣν
hen
którą
ἔδει
edei
trzeba
τῆς
tes
πλάνης
planes
zwiedzenia
αὐτῶν
auton
ich
ἐν
en
na
ἑαυτοῖς
heautois
sobie samych
ἀπολαμβάνοντες.
apolambanontes.
otrzymując.
καθὼς
kathos
jak
οὐκ
uk
nie
ἐδοκίμασαν
edokimasan
uznali za słuszne11
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
ἔχειν
echein
mając
ἐν
en
w
ἐπιγνώσει,
epignosei,
uznaniu,12
παρέδωκεν
paredoken
wydał
αὐτοὺς
autus
ich
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
εἰς
eis
na
ἀδόκιμον
adokimon
niezdatność
νοῦν,
nun,
umysłu,
ποιεῖν
poiein
[by] czynić
τὰ
ta
μὴ
me
nie
καθήκοντα,
kathekonta,
będące stosownym,
πάσῃ
pase
wszelką
ἀδικίᾳ
adikia
niesprawiedliwością,
πονηρίᾳ
poneria
niegodziwością,
πλεονεξίᾳ
pleoneksia
chciwością,
κακίᾳ,
kakia,
złością,
μεστοὺς
mestus
napełnionych
φθόνου
fthonu
zawiścią,
φόνου
fonu
morderstwem,
ἔριδος
eridos
sporem,
δόλου
dolu
oszustwem,
κακοηθείας,
kakoetheias,
złośliwością,
ψιθυριστάς,
psithyristas,
plotkarstwem,
θεοστυγεῖς,
theostygeis,
nienawidzących Boga,
ὑβριστάς,
hybristas,
bezczelnych,
ὑπερηφάνους,
hyperefanus,
aroganckich,
ἀλαζόνας,
aladzonas,
chełpliwych,
ἐφευρετὰς
efeuretas
wynalazców
κακῶν,
kakon,
zła,
γονεῦσιν
goneusin
rodzicom
ἀπειθεῖς,
apeitheis,
nieposłusznych,
ἀσυνθέτους,
asynthetus,
niedotrzymujących umów,
ἀστόργους,
astorgus,
bez serca,
ἀνελεήμονας·
aneleemonas;
bezlitosnych,
τὸ
to
δικαίωμα
dikaioma
przepis
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐπιγνόντες,
epignontes,
rozpoznawszy,
ὅτι
hoti
że
οἱ
hoi
ci
τὰ
ta
τοιαῦτα
toiauta
takie
πράσσοντες
prassontes
praktykujący
ἄξιοι
aksioi
godni
θανάτου
thanatu
śmierci
εἰσίν,
eisin,
są,
οὐ
u
nie
μόνον
monon
samemu
αὐτὰ
auta
je
ποιοῦσιν,
poiusin,
czynią,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
συνευδοκοῦσιν
syneudokusin
zgadzają się z13
τοῖς
tois
πράσσουσιν.
prassusin.
praktykującymi.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.