Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 10


he
μὲν
men
εὐδοκία
eudokia
pragnienie2
τῆς
tes
ἐμῆς
emes
mego
καρδίας
kardias
serca
καὶ
kai
i
he
δέησις
deesis
błaganie
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga3
ὑπὲρ
hyper
za
αὐτῶν
auton
nimi,4
εἰς
eis
dla [ich]
σωτηρίαν.
soterian.
ratunku.5
γὰρ
gar
bowiem
αὐτοῖς
autois
im,
ὅτι
hoti
że
ζῆλον
zelon
gorliwość
Θεοῦ
Theu
Boga
ἔχουσιν,
echusin,
mają,
ἀλλ’
all’
ale
οὐ
u
nie
κατ’
kat’
według
ἐπίγνωσιν·
epignosin;
dokładnego poznania,
γὰρ
gar
bowiem
τὴν
ten
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
δικαιοσύνην,
dikaiosynen,
sprawiedliwość,
καὶ
kai
a
τὴν
ten
ἰδίαν
idian
własnej
ζητοῦντες
zetuntes
szukając, [aby]
στῆσαι,
stesai,
postawić,6
τῇ
te
δικαιοσύνῃ
dikaiosyne
sprawiedliwości
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
οὐχ
uch
nie
ὑπετάγησαν.
hypetagesan.
podporządkowali się.
γὰρ
gar
bowiem
νόμου
nomu
Prawa,
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec,
εἰς
eis
ku
δικαιοσύνην
dikaiosynen
sprawiedliwości
παντὶ
panti
wszelkiemu
τῷ
to
πιστεύοντι.
pisteuonti.
wierzącemu.
γὰρ
gar
bowiem
γράφει
grafei
pisze,
ὅτι
hoti
[o]
τὴν
ten
δικαιοσύνην
dikaiosynen
sprawiedliwości
τὴν
ten
ἐκ
ek
z
νόμου
nomu
Prawa,
ho
że
ποιήσας
poiesas
przestrzegający [je]8
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek,
ζήσεται
zesetai
żył będzie
ἐν
en
przez
αὐτῇ.
aute.
nie.9
δὲ
de
Zaś
ἐκ
ek
z
πίστεως
pisteos
wiary
δικαιοσύνη
dikaiosyne
sprawiedliwość
οὕτως
hutos
tak
λέγει
legei
mówi:
Μὴ
Me
Nie
εἴπῃς
eipes
powiedziałbyś
ἐν
en
w
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
sercu
σου
su
swoim:
Τίς
Tis
Kto
ἀναβήσεται
anabesetai
wstąpi
εἰς
eis
do
τὸν
ton
οὐρανόν;
uranon;
nieba?10
τοῦτ’
tut’
To
ἔστιν
estin
jest, [aby]
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
καταγαγεῖν·
katagagein;
sprowadzić,
Τίς
Tis
Kto
καταβήσεται
katabesetai
zejdzie
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ἄβυσσον;
abysson;
otchłani?11
τοῦτ’
tut’
To
ἔστιν
estin
jest, [aby]
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
ἐκ
ek
z
νεκρῶν
nekron
martwych
ἀναγαγεῖν.
anagagein.
wyprowadzić.
τί
ti
co
λέγει;
legei;
mówi?
Ἐγγύς
Engys
Blisko
σου
su
ciebie
τὸ
to
ῥῆμά
rema
słowo12
ἐστιν,
estin,
jest,
ἐν
en
na
τῷ
to
στόματί
stomati
ustach
σου
su
twych
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
sercu
σου·
su;
twym,13
τοῦτ’
tut’
to
ἔστιν
estin
jest
τὸ
to
ῥῆμα
rema
słowo
τῆς
tes
πίστεως
pisteos
wiary,
ho
[które]
κηρύσσομεν.
keryssomen.
głosimy.
ἐὰν
ean
jeśli
ὁμολογήσῃς
homologeses
wyznałbyś
ἐν
en
przez
τῷ
to
στόματί
stomati
usta
σου
su
twe:14
Κύριον
Kyrion
Panem
Ἰησοῦν,
Iesun,
Jezus,
καὶ
kai
i
πιστεύσῃς
pisteuses
uwierzyłbyś
ἐν
en
w
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
sercu
σου
su
twym,
ὅτι
hoti
że
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
αὐτὸν
auton
Jego
ἤγειρεν
egeiren
wzbudził
ἐκ
ek
z
νεκρῶν,
nekron,
martwych,
σωθήσῃ·
sothese;
będziesz uratowany.
γὰρ
gar
bowiem
πιστεύεται
pisteuetai
wierzy się
εἰς
eis
dla
δικαιοσύνην,
dikaiosynen,
sprawiedliwości,
στόματι
stomati
ustami
δὲ
de
zaś
ὁμολογεῖται
homologeitai
wyznaje się
εἰς
eis
ku
σωτηρίαν.
soterian.
ratunkowi.
γὰρ
gar
bowiem
he
γραφή
grafe
Pismo:
Πᾶς.
Pas.
Każdy,
ho
πιστεύων
pisteuon
wierzący
ἐπ’
ep’
w
αὐτῷ
auto
Niego
οὐ
u
nie
καταισχυνθήσεται
kataischynthesetai
będzie zawstydzony.15
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
διαστολὴ
diastole
rozróżnienie
Ἰουδαίου
Iudaiu
Judejczyka
τε
te
καὶ
kai
i
Ἕλληνος·
Hellenos;
Hellena,
ho
γὰρ
gar
bowiem
αὐτὸς
autos
Ten
Κύριος
Kyrios
Panem
πάντων,
panton,
wszystkich,
πλουτῶν
pluton
hojny
εἰς
eis
dla
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
ἐπικαλουμένους
epikalumenus
wzywających
αὐτόν·
auton;
Go.
γὰρ.
gar.
bowiem,
ὃς
hos
który
ἂν
an
ἐπικαλέσηται
epikalesetai
wezywałby
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
Κυρίου
Kyriu
Pana
σωθήσεται
sothesetai
będzie uratowany.16
οὖν
un
więc
ἐπικαλέσωνται
epikalesontai
wezwać [Tego]
εἰς
eis
w
ὃν
hon
którego
οὐκ
uk
nie
ἐπίστευσαν;
episteusan;
uwierzyli?
πῶς
pos
Jak
δὲ
de
zaś
πιστεύσωσιν
pisteusosin
uwierzyć,
οὗ
hu
[o którym]
οὐκ
uk
nie
ἤκουσαν;
ekusan;
usłyszeli?
πῶς
pos
Jak
δὲ
de
zaś
ἀκούσωσιν
akusosin
usłyszą
χωρὶς
choris
bez
κηρύσσοντος;
keryssontos;
głoszącego?
δὲ
de
zaś
κηρύξωσιν
keryksosin
głosiliby,
ἐὰν
ean
jeśli
μὴ
me
nie
ἀποσταλῶσιν;
apostalosin;
zostaliby wysłani?
καθάπερ
kathaper
Tak jak
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest:
Ὡς
Hos
Jak
ὡραῖοι
horaioi
piękne
οἱ
hoi
πόδες
podes
stopy
τῶν
ton
εὐαγγελιζομένων
euangelidzomenon
głoszących dobrą nowinę
ἀγαθά
agatha
[o] dobrych.17
οὐ
u
nie
πάντες
pantes
wszyscy
ὑπήκουσαν
hypekusan
okazali posłuszeństwo
τῷ
to
εὐαγγελίῳ.
euangelio.
dobrej nowinie.
Ἡσαΐας
Hesaias
Izajasz
γὰρ
gar
bowiem
λέγει
legei
mówi:
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
τίς
tis
kto
ἐπίστευσεν
episteusen
uwierzył
τῇ
te
ἀκοῇ
akoe
przesłaniu18
ἡμῶν;
hemon;
naszemu?19
he
πίστις
pistis
wiara
ἐξ
eks
[jest] z
ἀκοῆς,
akoes,
usłyszenia [przesłania],20
he
δὲ
de
i to21
ἀκοὴ
akoe
usłyszenia [przesłania]
διὰ
dia
przez
ῥήματος
rematos
wypowiedź22
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca.23
λέγω,
lego,
mówię:
μὴ
me
Czy
οὐκ
uk
nie
ἤκουσαν;
ekusan;
usłyszeli?
μενοῦνγε
menunge
Przeciwnie:
Εἰς
Eis
Do
πᾶσαν
pasan
każdej
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemi
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
ho
φθόγγος
fthongos
dźwięk
αὐτῶν,
auton,
ich,
καὶ
kai
i
εἰς
eis
do
τὰ
ta
πέρατα
perata
kresów
τῆς
tes
οἰκουμένης
oikumenes
zamieszkanego [świata]
τὰ
ta
ῥήματα
remata
słowa24
αὐτῶν.
auton.
ich.25
λέγω,
lego,
mówię:
μὴ
me
Czy
Ἰσραὴλ
Israel
Izrael
οὐκ
uk
nie
ἔγνω;
egno;
zrozumiał?26
πρῶτος
protos
Pierwszy
Μωϋσῆς
Moyses
Mojżesz
λέγει
legei
mówi:
Ἐγὼ
Ego
Ja
παραζηλώσω
paradzeloso
pobudzę do zazdrości
ὑμᾶς
hymas
was
ἐπ’
ep’
przez
οὐκ
uk
nie
ἔθνει,
ethnei,
naród,
ἐπ’
ep’
przez
ἔθνει
ethnei
naród
ἀσυνέτῳ
asyneto
nierozumny
παροργιῶ
parorgio
doprowadzę do gniewu
ὑμᾶς.
hymas.
was.27
δὲ
de
zaś
ἀποτολμᾷ
apotolma
ośmiela się
καὶ
kai
i
λέγει
legei
mówi:
Εὑρέθην
Heurethen
Dałem znaleźć
τοῖς
tois
ἐμὲ
eme
Mnie
μὴ
me
nie
ζητοῦσιν,
zetusin,
szukającym,
ἐμφανὴς
emfanes
jawny
ἐγενόμην
egenomen
stałem się
τοῖς
tois
ἐμὲ
eme
Mnie
μὴ
me
nie
ἐπερωτῶσιν.
eperotosin.
pytającym.28
δὲ
de
zaś
τὸν
ton
Ἰσραὴλ
Israel
Izraela
λέγει
legei
mówi:
Ὅλην
Holen
Cały
τὴν
ten
ἡμέραν
hemeran
dzień
ἐξεπέτασα
eksepetasa
wyciągałem
τὰς
tas
χεῖράς
cheiras
ręce
μου
mu
Me
πρὸς
pros
do
λαὸν
laon
ludu
ἀπειθοῦντα
apeithunta
nieposłusznego
καὶ
kai
i
ἀντιλέγοντα.
antilegonta.
mówiącego przeciwko [Mnie].29
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.