Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 14


 
Zachęta do respektowania różnic poglądów w kwestiach sumienia
δὲ
de
Zaś
ἀσθενοῦντα
asthenunta
słabego
τῇ
te
[w]
πίστει
pistei
wierze
προσλαμβάνεσθε,
proslambanesthe,
przygarniajcie,1
μὴ
me
nie
εἰς
eis
ku
διακρίσεις
diakriseis
poróżniającemu osądzaniu
διαλογισμῶν.
dialogismon.
kwestii sumienia.2
μὲν
men
πιστεύει
pisteuei
wierzy,
φαγεῖν
fagein
[że można] zjeść
πάντα,
panta,
wszystko,
ho
δὲ
de
zaś
ἀσθενῶν
asthenon
słaby
λάχανα
lachana
jarzyny
ἐσθίει.
esthiei.
je.
ἐσθίων
esthion
Jedzący
τὸν
ton
μὴ
me
nie
ἐσθίοντα
esthionta
jedzącego
μὴ
me
[niech] nie
ἐξουθενείτω,
eksutheneito,
pogardza,
ho
δὲ
de
zaś
μὴ
me
nie
ἐσθίων
esthion
jedzący
τὸν
ton
ἐσθίοντα
esthionta
jedzącego
μὴ
me
[niech] nie
κρινέτω,
krineto,
osądza,
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
γὰρ
gar
bowiem
αὐτὸν
auton
go
προσελάβετο.
proselabeto.
przygarnął.
τίς
tis
kim
εἶ
ei
jesteś,
ho
κρίνων
krinon
sądząc
ἀλλότριον
allotrion
cudzego
οἰκέτην;
oiketen;
domownika?
τῷ
to
[Przed]
ἰδίῳ
idio
własnym
κυρίῳ
kyrio
panem3
στήκει
stekei
stoi
e
lub
πίπτει·
piptei;
upada;
σταθήσεται
stathesetai
ostanie się
δέ,
de,
zaś,
δυνατεῖ
dynatei
jest mocny
γὰρ
gar
bowiem
ho
Κύριος
Kyrios
Pan
στῆσαι
stesai
postawić
αὐτόν.
auton.
go.
μὲν
men
γὰρ
gar
bowiem
κρίνει
krinei
sądzi [że jest]
ἡμέραν
hemeran
dzień
παρ’
par’
ponad
ἡμέραν,
hemeran,
dniem,
ὃς
hos
ten
δὲ
de
zaś
κρίνει
krinei
sądzi,
πᾶσαν
pasan
[że] każdy
ἡμέραν·
hemeran;
dzień [znaczy tyle samo];
ἕκαστος
hekastos
każdy
ἐν
en
we
τῷ
to
ἰδίῳ
idio
własnym
νοῒ
noi
umyśle
πληροφορείσθω.
pleroforeistho.
niech dopełni miary.4
φρονῶν
fronon
Myślący
τὴν
ten
[o]
ἡμέραν
hemeran
dniu,5
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
φρονεῖ·
fronei;
myśli;6
καὶ
kai
a
ho
ἐσθίων
esthion
jedzący
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
ἐσθίει,
esthiei,
je,
εὐχαριστεῖ
eucharistei
dziękuje
γὰρ
gar
bowiem
τῷ
to
Θεῷ·
Theo;
Bogu;
καὶ
kai
a
ho
μὴ
me
nie
ἐσθίων
esthion
jedzący
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
οὐκ
uk
nie
ἐσθίει,
esthiei,
je,
καὶ
kai
i
εὐχαριστεῖ
eucharistei
dziękuje
τῷ
to
Θεῷ.
Theo.
Bogu.
γὰρ
gar
bowiem
ἡμῶν
hemon
[z] nas
ἑαυτῷ
heauto
samemu sobie [nie]
ζῇ,
ze,
żyje,
καὶ
kai
i
οὐδεὶς
udeis
nikt
ἑαυτῷ
heauto
samemu sobie [nie]
ἀποθνῄσκει·
apothneskei;
umiera;
τε
te
γὰρ
gar
bowiem
ζῶμεν,
zomen,
żyjemy,
τῷ
to
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
ζῶμεν,
zomen,
żyjemy,
ἐάν
ean
jeśli
τε
te
ἀποθνήσκωμεν,
apothneskomen,
umieralibyśmy,
τῷ
to
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
ἀποθνήσκομεν.
apothneskomen.
umieralibyśmy.
ἐάν
ean
Jeśli
τε
te
οὖν
un
więc
ζῶμεν
zomen
żylibyśmy,
ἐάν
ean
jeśli
τε
te
[też]
ἀποθνήσκωμεν,
apothneskomen,
umieralibyśmy,
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἐσμέν.
esmen.
jesteśmy.
τοῦτο
tuto
temu
γὰρ
gar
bowiem
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
ἀπέθανεν
apethanen
umarł
καὶ
kai
i
ἔζησεν,
edzesen,
ożył,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
νεκρῶν
nekron
[nad] martwymi
καὶ
kai
i
ζώντων
zonton
żyjącymi
κυριεύσῃ.
kyrieuse.
zapanowałby.
δὲ
de
zaś
τί
ti
czemu
κρίνεις
krineis
sądzisz
τὸν
ton
ἀδελφόν
adelfon
brata
σου;
su;
twego?
e
Lub
καὶ
kai
i
σὺ
sy
ty,
τί
ti
czemu
ἐξουθενεῖς
eksutheneis
pogardzasz
τὸν
ton
ἀδελφόν
adelfon
bratem
σου;
su;
twym?
πάντες
pantes
Wszyscy
γὰρ
gar
bowiem
παραστησόμεθα
parastesometha
staniemy przed
τῷ
to
βήματι
bemati
trybunałem
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γάρ
gar
bowiem:
Ζῶ
Zo
[Jako] żyję
ἐγώ,
ego,
Ja,
λέγει
legei
mówi
Κύριος,
Kyrios,
Pan,
ὅτι
hoti
że
ἐμοὶ
emoi
[dla] Mnie
κάμψει
kampsei
zegnie się
πᾶν
pan
wszelkie
γόνυ,
gony,
kolano,
καὶ
kai
i
πᾶσα
pasa
każdy
γλῶσσα
glossa
język
ἐξομολογήσεται
eksomologesetai
wyzna
τῷ
to
Θεῷ.
Theo.
Boga.7
[οὖν]
[un]
[więc]8
ἕκαστος
hekastos
każdy
ἡμῶν
hemon
[z] nas
περὶ
peri
za
ἑαυτοῦ
heautu
siebie samego
λόγον
logon
słowo
δώσει
dosei
da9
[τῷ
[to
[―
Θεῷ.
Theo.
Bogu].10
 
Zastosowanie prawa miłości w kwestiach spornych
οὖν
un
więc [nie]
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem
κρίνωμεν·
krinomen;
sądźmy;
ἀλλὰ
alla
ale
τοῦτο
tuto
κρίνατε
krinate
sądźcie
μᾶλλον,
mallon,
raczej,
τὸ
to
μὴ
me
nie
τιθέναι
tithenai
kłaść11
πρόσκομμα
proskomma
potknięcia
τῷ
to
ἀδελφῷ
adelfo
bratu
e
lub
σκάνδαλον.
skandalon.
zgorszenia.
καὶ
kai
i
πέπεισμαι
pepeismai
przekonany będąc12
ἐν
en
w
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie,
ὅτι
hoti
że
οὐδὲν
uden
nic [nie jest]
κοινὸν
koinon
nieczyste13
δι’
di’
przez
ἑαυτοῦ·
heautu;
siebie samo;
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
τῷ
to
λογιζομένῳ
logidzomeno
poczytującym sobie [za]
τι
ti
coś
κοινὸν
koinon
nieczystego
εἶναι,
einai,
jest,
ἐκείνῳ
ekeino
owym
κοινόν.
koinon.
[jest] nieczyste.
γὰρ
gar
bowiem
διὰ
dia
przez
βρῶμα
broma
jedzenie14
ho
ἀδελφός
adelfos
brat
σου
su
twój
λυπεῖται,
lypeitai,
jest zasmucany,
οὐκέτι
uketi
już nie
κατὰ
kata
według
ἀγάπην
agapen
miłość
περιπατεῖς.
peripateis.
postepujesz.15
μὴ
me
Nie
τῷ
to
βρώματί
bromati
pokarmem
σου
su
twoim
ἐκεῖνον
ekeinon
owego
ἀπόλλυε,
apollye,
niszcz,
ὑπὲρ
hyper
za
οὗ
hu
którego
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
ἀπέθανεν.
apethanen.
umarł.
βλασφημείσθω
blasfemeistho
[będzie] obrzucane obelgą
οὖν
un
więc
ὑμῶν
hymon
wasze
τὸ
to
ἀγαθόν.
agathon.
dobro.
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
he
βασιλεία
basileia
królestwo
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
βρῶσις
brosis
jedzeniem
καὶ
kai
i
πόσις,
posis,
napojem,
ἀλλὰ
alla
ale
δικαιοσύνη
dikaiosyne
sprawiedliwością
καὶ
kai
i
εἰρήνη
eirene
pokojem
καὶ
kai
i
χαρὰ
chara
radością
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Ἁγίῳ·
Hagio;
Świętym;
γὰρ
gar
bowiem
ἐν
en
w
τούτῳ
tuto
tym
δουλεύων
duleuon
służący
τῷ
to
Χριστῷ
Christo
Pomazańcowi,
εὐάρεστος
euarestos
bardzo podobają się
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
καὶ
kai
i
δόκιμος
dokimos
przyjemni [są]16
τοῖς
tois
ἀνθρώποις.
anthropois.
ludziom.
οὖν
un
więc
τὰ
ta
τῆς
tes
[do tego]
εἰρήνης
eirenes
pokoju
διώκομεν
diokomen
dążmy
καὶ
kai
i
τὰ
ta
τῆς
tes
[temu co służy]
οἰκοδομῆς
oikodomes
zbudowaniu
τῆς
tes
εἰς
eis
ku
ἀλλήλους.
allelus.
sobie nawzajem.
ἕνεκεν
heneken
z powodu
βρώματος
bromatos
jedzenia
κατάλυε
katalye
obalaj
τὸ
to
ἔργον
ergon
dzieło
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
πάντα
panta
Wszystko
μὲν
men
[jest]
καθαρά,
kathara,
czyste,
ἀλλὰ
alla
ale
κακὸν
kakon
złe
τῷ
to
[dla]
ἀνθρώπῳ
anthropo
człowieka,
τῷ
to
[tego]
διὰ
dia
przez
προσκόμματος
proskommatos
potknięcie się
ἐσθίοντι.
esthionti.
jedzącego.17
τὸ
to
μὴ
me
nie
φαγεῖν
fagein
jeść
κρέα
krea
mięsa,
μηδὲ
mede
ani
πιεῖν
piein
pić
οἶνον
oinon
wina,
μηδὲ
mede
ani
ἐν
en
w
ho
czym
ho
ἀδελφός
adelfos
brat
σου
su
twój
προσκόπτει.
proskoptei.
potknąłby się.
πίστιν
pistin
wiarę,
ἣν
hen
[którą]
ἔχεις
echeis
masz
κατὰ
kata
według
σεαυτὸν
seauton
samego siebie,
ἔχε
eche
miej
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Bogiem.
μακάριος
makarios
Szczęśliwy
ho
μὴ
me
nie
κρίνων
krinon
sądzący
ἑαυτὸν
heauton
samego siebie,
ἐν
en
w
ho
czym
δοκιμάζει·
dokimadzei;
po zbadaniu uznaje.
δὲ
de
Zaś
διακρινόμενος
diakrinomenos
robiący różnicę sobie,
ἐὰν
ean
jeśli
φάγῃ
fage
zjadłby,
κατακέκριται,
katakekritai,
jest sądzony,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐκ
uk
nie
ἐκ
ek
z
πίστεως·
pisteos;
wiary;
πᾶν
pan
wszystko
δὲ
de
zaś
ho
[co]
οὐκ
uk
nie
ἐκ
ek
z
πίστεως
pisteos
wiary,
ἁμαρτία
hamartia
grzechem
ἐστίν.
estin.
jest.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.