Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 15


 
Jezus Chrystus - wzór w służbie współbraciom
δὲ
de
zaś
ἡμεῖς
hemeis
my
οἱ
hoi
δυνατοὶ
dynatoi
mocni,
τὰ
ta
ἀσθενήματα
asthenemata
niemoce1
τῶν
ton
ἀδυνάτων
adynaton
niemocnych
βαστάζειν,
bastadzein,
nosić,
καὶ
kai
a
μὴ
me
nie
ἑαυτοῖς
heautois
samym sobie
ἀρέσκειν.
areskein.
przypodobywać się.
ἡμῶν
hemon
nas
τῷ
to
πλησίον
plesion
bliźniemu
ἀρεσκέτω
aresketo
niech przypodoba się
εἰς
eis
dla
τὸ
to
ἀγαθὸν
agathon
dobra,
πρὸς
pros
ku
οἰκοδομήν·
oikodomen;
zbudowaniu.
γὰρ
gar
bowiem
ho
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
οὐχ
uch
nie
ἑαυτῷ
heauto
sobie samemu
ἤρεσεν·
eresen;
przypodobywał się,2
ἀλλὰ
alla
ale
καθὼς
kathos
jak
γέγραπται.
gegraptai.
napisano:
Οἱ
Hoi
ὀνειδισμοὶ
oneidismoi
zniewagi
τῶν
ton
ὀνειδιζόντων
oneididzonton
znieważających
σε
se
Ciebie
ἐπέπεσαν
epepesan
spadły
ἐπ’
ep’
na
ἐμέ
eme
Mnie.3
γὰρ
gar
bowiem
προεγράφη,
proegrafe,
wcześniej napisano,
εἰς
eis
ku
τὴν
ten
ἡμετέραν
hemeteran
naszej
διδασκαλίαν
didaskalian
nauce
ἐγράφη,
egrafe,
zostało napisane,
ἵνα
hina
aby
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
ὑπομονῆς
hypomones
wytrwałość
καὶ
kai
i
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
παρακλήσεως
parakleseos
pociechę
τῶν
ton
γραφῶν
grafon
pism,
τὴν
ten
ἐλπίδα
elpida
nadzieję
ἔχωμεν.
echomen.
mielibyśmy.
δὲ
de
Zaś
Θεὸς
Theos
Bóg
τῆς
tes
ὑπομονῆς
hypomones
wytrwałości
καὶ
kai
i
τῆς
tes
παρακλήσεως
parakleseos
pociechy,
δῴη
doe
[niech] da
ὑμῖν
hymin
wam
τὸ
to
αὐτὸ
auto
ją,
φρονεῖν
fronein
[abyście] myśleli
ἐν
en
o
ἀλλήλοις
allelois
sobie nawzajem
κατὰ
kata
według
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
Ἰησοῦν,
Iesun,
Jezusa,
ὁμοθυμαδὸν
homothymadon
jednomyślnie
ἐν
en
w
ἑνὶ
heni
jednych
στόματι
stomati
ustach
δοξάζητε
doksadzete
uwielbiali4
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
καὶ
kai
i
Πατέρα
Patera
Ojca
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca.
προσλαμβάνεσθε
proslambanesthe
zaakceptujcie5
ἀλλήλους,
allelus,
siebie nawzajem,
καθὼς
kathos
jak
καὶ
kai
i
ho
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
προσελάβετο
proselabeto
zaakceptował6
ἡμᾶς,
hemas,
nas,
εἰς
eis
ku
δόξαν
doksan
chwale
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γὰρ
gar
bowiem,
Χριστὸν
Christon
Pomazaniec
διάκονον
diakonon
sługą
γεγενῆσθαι
gegenesthai
stał się
περιτομῆς
peritomes
obrzezania
ὑπὲρ
hyper
dla
ἀληθείας
aletheias
prawdy
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
εἰς
eis
ku
τὸ
to
βεβαιῶσαι
bebaiosai
potwierdzeniu
τὰς
tas
ἐπαγγελίας
epangelias
obietnicy
τῶν
ton
πατέρων,
pateron,
ojców,
δὲ
de
zaś
ἔθνη
ethne
narody
ὑπὲρ
hyper
za
ἐλέους
eleus
miłosierdzie
δοξάσαι
doksasai
wysławiały
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga,
καθὼς
kathos
jak
γέγραπται.
gegraptai.
napisano:
Διὰ
Dia
Dla
τοῦτο
tuto
tego
ἐξομολογήσομαί
eksomologesomai
wyznam
σοι
soi
Ciebie
ἐν
en
wśród
ἔθνεσιν
ethnesin
narodów
καὶ
kai
i
τῷ
to
ὀνόματί
onomati
imieniu
σου
su
Twemu
ψαλῶ
psalo
będę śpiewał,7
πάλιν
palin
znów
λέγει.
legei.
mówi:
Εὐφράνθητε,
Eufranthete,
Radujcie się
ἔθνη,
ethne,
narody
μετὰ
meta
z
τοῦ
tu
λαοῦ
lau
ludem
αὐτοῦ
autu
Jego,8
πάλιν
palin
znów:
Αἰνεῖτε,
Aineite,
Chwalcie
πάντα
panta
wszystkie
τὰ
ta
ἔθνη,
ethne,
narody,
τὸν
ton
Κύριον,
Kyrion,
Pana,
καὶ
kai
i
ἐπαινεσάτωσαν
epainesatosan
wychwalajcie
αὐτὸν
auton
Go
πάντες
pantes
wszystkie
οἱ
hoi
λαοί.
laoi.
ludy,9
πάλιν
palin
znów
Ἡσαΐας
Hesaias
Izajasz
λέγει
legei
mówi:
Ἔσται
Estai
Stanie się
he
ῥίζα
ridza
korzeń
τοῦ
tu
Ἰεσσαί,
Iessai,
Jessego,
καὶ
kai
i
ho
ἀνιστάμενος
anistamenos
ustanowiony
ἄρχειν
archein
[by] rządzić
ἐθνῶν·
ethnon;
narodami;
ἐπ’
ep’
na
αὐτῷ
auto
Nim
ἔθνη
ethne
narody
ἐλπιοῦσιν.
elpiusin.
opierać będą nadzieję.10
δὲ
de
Zaś
Θεὸς
Theos
Bóg
τῆς
tes
ἐλπίδος
elpidos
nadziei
πληρώσαι
plerosai
[niech] wypełni
ὑμᾶς
hymas
was
πάσης
pases
wszystkich
χαρᾶς
charas
radością
καὶ
kai
i
εἰρήνης
eirenes
pokojem
ἐν
en
w
τῷ
to
πιστεύειν,
pisteuein,
wierze,
εἰς
eis
ku
τὸ
to
περισσεύειν
perisseuein
obfitowaniu
ὑμᾶς
hymas
waszemu
ἐν
en
w
τῇ
te
ἐλπίδι
elpidi
nadziei
ἐν
en
w
δυνάμει
dynamei
mocy
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
Ἁγίου.
Hagiu.
Świętego.
 
Cele służby apostolskiej
δέ,
de,
zaś,
ἀδελφοί
adelfoi
bracia
μου,
mu,
moi,
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
sam
ἐγὼ
ego
ja,
περὶ
peri
co do
ὑμῶν,
hymon,
was,
ὅτι
hoti
że
καὶ
kai
i
αὐτοὶ
autoi
wy
μεστοί
mestoi
pełni
ἐστε
este
jesteście
ἀγαθωσύνης,
agathosynes,
dobroci,
πεπληρωμένοι
pepleromenoi
wypełnieni
πάσης
pases
wszelkim
τῆς
tes
γνώσεως,
gnoseos,
poznaniem,
δυνάμενοι
dynamenoi
mogący
καὶ
kai
i
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem
νουθετεῖν.
nuthetein.
pouczać.
δὲ
de
zaś
ἔγραψα
egrapsa
napisałem
ὑμῖν
hymin
wam
ἀπὸ
apo
po
μέρους,
merus,
części,
ὡς
hos
jako
ἐπαναμιμνήσκων
epanamimneskon
przypominający
ὑμᾶς,
hymas,
wam,
διὰ
dia
przez
τὴν
ten
χάριν
charin
łaskę
τὴν
ten
δοθεῖσάν
dotheisan
daną
μοι
moi
mi
ἀπὸ
apo
od
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
τὸ
to
εἶναί
einai
był
με
me
ja
λειτουργὸν
leiturgon
publicznym sługą11
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
εἰς
eis
względem
τὰ
ta
ἔθνη,
ethne,
narodów,
ἱερουργοῦντα
hierurgunta
w świętej służbie
τὸ
to
εὐαγγέλιον
euangelion
dobrej nowiny
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἵνα
hina
aby
γένηται
genetai
stała się
he
προσφορὰ
prosfora
ofiara
τῶν
ton
ἐθνῶν
ethnon
narodów
εὐπρόσδεκτος,
euprozdektos,
dobrze przyjęta,
ἡγιασμένη
hegiazmene
uświęcona
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Ἁγίῳ.
Hagio.
Świętym.
οὖν
un
więc
τὴν
ten
καύχησιν
kauchesin
chlubę
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie
τὰ
ta
πρὸς
pros
względem
τὸν
ton
Θεόν·
Theon;
Boga;
γὰρ
gar
bowiem
τολμήσω
tolmeso
odważę się
τι
ti
coś
λαλεῖν
lalein
mówić,
ὧν
hon
czego
οὐ
u
nie
κατειργάσατο
kateirgasato
sprawiłby
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
δι’
di’
przeze
ἐμοῦ
emu
mnie
εἰς
eis
ku
ὑπακοὴν
hypakoen
posłuszeństwu
ἐθνῶν,
ethnon,
narodów,
λόγῳ
logo
[zarówno] słowem
καὶ
kai
[jak] i
ἔργῳ,
ergo,
czynem,
δυνάμει
dynamei
mocy
σημείων
semeion
znaków
καὶ
kai
i
τεράτων,
teraton,
cudów,
ἐν
en
w
δυνάμει
dynamei
mocy
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
Ἁγίου·
Hagiu;
Świętego;
ὥστε
hoste
dlatego
με
me
ma [służba rozciąga się]
ἀπὸ
apo
od
Ἰερουσαλὴμ
Ierusalem
Jeruzalem
καὶ
kai
i
κύκλῳ
kyklo
wokoło
μέχρι
mechri
aż do
τοῦ
tu
Ἰλλυρικοῦ
Illyriku
Ilirii,
πεπληρωκέναι
peplerokenai
[aby] dopełnić [głoszenia] 
τὸ
to
εὐαγγέλιον
euangelion
dobrej nowiny
τοῦ
tu
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca,
δὲ
de
zaś
φιλοτιμούμενον
filotimumenon
poczytując za punkt honoru,
εὐαγγελίζεσθαι
euangelidzesthai
[by] głosić dobrą nowinę
οὐχ
uch
nie
ὅπου
hopu
gdzie
ὠνομάσθη
onomasthe
został wymieniony
Χριστός,
Christos,
Pomazaniec,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
ἐπ’
ep’
na
ἀλλότριον
allotrion
cudzym
θεμέλιον
themelion
fundamencie
οἰκοδομῶ,
oikodomo,
budowałbym,
καθὼς
kathos
jak
γέγραπται
gegraptai
napisane jest:
Ὄψονται
Opsontai
Zobaczą
οἷς
hois
co
οὐκ
uk
nie
ἀνηγγέλη
anengele
zostało oznajmione
περὶ
peri
o
αὐτοῦ,
autu,
Nim,
καὶ
kai
i
οἳ
hoi
[którzy]
οὐκ
uk
nie
ἀκηκόασιν
akekoasin
słyszeli,
συνήσουσιν.
synesusin.
zrozumieją.12
 
Plan służby na przyszłość
καὶ
kai
i
ἐνεκοπτόμην
enekoptomen
doznawałem przeszkód
τὰ
ta
πολλὰ
polla
licznych
τοῦ
tu
ἐλθεῖν
elthein
przychodząc
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς·
hymas;
was;
δὲ
de
zaś
μηκέτι
meketi
więcej już nie
τόπον
topon
miejsce
ἔχων
echon
mający
ἐν
en
w
τοῖς
tois
κλίμασι
klimasi
regionie
τούτοις,
tutois,
tym,
ἐπιποθίαν
epipothian
pragnienie
δὲ
de
zaś
ἔχων
echon
mając
τοῦ
tu
ἐλθεῖν
elthein
przychodząc
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς
hymas
was
ἀπὸ
apo
od
ἱκανῶν
hikanon
wielu
ἐτῶν,
eton,
lat,
ἂν
an
πορεύωμαι
poreuomai
poszedłbym
εἰς
eis
ku
τὴν
ten
Σπανίαν·
Spanian;
Hiszpanii;
ἐλπίζω
elpidzo
mam nadzieję
γὰρ
gar
bowiem
διαπορευόμενος
diaporeuomenos
przechodząc
θεάσασθαι
theasasthai
oglądać
ὑμᾶς
hymas
was
καὶ
kai
i
ὑφ’
hyf’
przez
ὑμῶν
hymon
was
προπεμφθῆναι
propemfthenai
zostać wyprawionym
ἐκεῖ,
ekei,
tam,
ἐὰν
ean
jeśli
ὑμῶν
hymon
wami
πρῶτον
proton
najpierw
ἀπὸ
apo
po
μέρους
merus
części
ἐμπλησθῶ.
emplestho.
zostałbym nasycony.
δὲ
de
zaś
πορεύομαι
poreuomai
idę
εἰς
eis
ku
Ἱερουσαλὴμ
Hierusalem
Jeruzalem,
διακονῶν
diakonon
służąc
τοῖς
tois
ἁγίοις.
hagiois.
świętym.
γὰρ
gar
bowiem
Μακεδονία
Makedonia
Macedonia
καὶ
kai
i
Ἀχαΐα
Achaia
Achaja
κοινωνίαν
koinonian
wspólnotę
τινὰ
tina
pewną
ποιήσασθαι
poiesasthai
uczynić
εἰς
eis
ku
τοὺς
tus
πτωχοὺς
ptochus
biednym
τῶν
ton
[spośród]
ἁγίων
hagion
świętych
τῶν
ton
ἐν
en
w
Ἱερουσαλήμ.
Hierusalem.
Jeruzalem.
γάρ,
gar,
bowiem,
καὶ
kai
a
ὀφειλέται
ofeiletai
dłużnikami
εἰσὶν
eisin
αὐτῶν·
auton;
ich;
εἰ
ei
jeśli
γὰρ
gar
bowiem
τοῖς
tois
[w]
πνευματικοῖς
pneumatikois
duchowych
αὐτῶν
auton
ich
ἐκοινώνησαν
ekoinonesan
stali się wspólnikami
τὰ
ta
ἔθνη,
ethne,
narody,
ὀφείλουσιν
ofeilusin
winni
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τοῖς
tois
σαρκικοῖς
sarkikois
cielesnych
λειτουργῆσαι
leiturgesai
usłużyć
αὐτοῖς.
autois.
im.
οὖν
un
więc
ἐπιτελέσας,
epitelesas,
wypełniwszy,
καὶ
kai
i
σφραγισάμενος
sfragisamenos
opieczętowawszy
αὐτοῖς
autois
im
τὸν
ton
καρπὸν
karpon
owoc
τοῦτον,
tuton,
ten,
ἀπελεύσομαι
apeleusomai
odejdę
δι’
di’
przez
ὑμῶν
hymon
was
εἰς
eis
ku
Σπανίαν·
Spanian;
Hiszpanii;
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
ἐρχόμενος
erchomenos
przychodząc
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς
hymas
was,
ἐν
en
w
πληρώματι
pleromati
wypełnieniu
εὐλογίας
eulogias
błogosławieństwa13
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
ἐλεύσομαι.
eleusomai.
przyjdę.
δὲ
de
zaś
ὑμᾶς,
hymas,
was,
ἀδελφοί,
adelfoi,
bracia,
διὰ
dia
przez
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
καὶ
kai
i
διὰ
dia
dla
τῆς
tes
ἀγάπης
agapes
miłości
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha,
συναγωνίσασθαί
synagonisasthai
współwalczcie [ze]
μοι
moi
mną
ἐν
en
w
ταῖς
tais
προσευχαῖς
proseuchais
modlitwach
ὑπὲρ
hyper
za
ἐμοῦ
emu
mnie
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga,
ῥυσθῶ
rystho
zostałbym wyciągnięty
ἀπὸ
apo
od
τῶν
ton
ἀπειθούντων
apeithunton
nieposłusznych wierze
ἐν
en
w
τῇ
te
Ἰουδαίᾳ
Iudaia
Judei
καὶ
kai
i
he
[aby]
διακονία
diakonia
służba
μου
mu
moja
he
εἰς
eis
w
Ἱερουσαλὴμ
Hierusalem
Jeruzalem
εὐπρόσδεκτος
euprozdektos
godną przyjęcia
τοῖς
tois
ἁγίοις
hagiois
świętym
γένηται,
genetai,
stała się,
ἐν
en
w
χαρᾷ
chara
radości
ἐλθὼν
elthon
przyszedłszy
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς
hymas
was
διὰ
dia
dla
θελήματος
thelematos
woli
Θεοῦ
Theu
Boga
συναναπαύσωμαι
synanapausomai
odpocząłbym razem z
ὑμῖν.
hymin.
wami.
δὲ
de
Zaś
Θεὸς
Theos
Bóg
τῆς
tes
εἰρήνης
eirenes
pokoju
μετὰ
meta
z
πάντων
panton
wszystkimi
ὑμῶν·
hymon;
wami;
ἀμήν.
amen.
Amen.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.