Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 2


 
Powszechność grzechu i powszechność potępienia
ἀναπολόγητος
anapologetos
bez wymówki
εἶ,
ei,
jesteś,
o
o
ἄνθρωπε
anthrope
człowieku
πᾶς
pas
każdy
ho
κρίνων·
krinon;
sądzący.1
ἐν
en
W
ho
czym
γὰρ
gar
bowiem
κρίνεις
krineis
sądzisz
τὸν
ton
ἕτερον,
heteron,
innego,
σεαυτὸν
seauton
siebie samego
κατακρίνεις·
katakrineis;
zasądzasz,
τὰ
ta
γὰρ
gar
bowiem
αὐτὰ
auta
je
πράσσεις
prasseis
czynisz
ho
κρίνων.
krinon.
sądząc.2
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
τὸ
to
κρίμα
krima
sąd
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐστιν
estin
jest
κατὰ
kata
według
ἀλήθειαν
aletheian
prawdy
ἐπὶ
epi
na
τοὺς
tus
τὰ
ta
τοιαῦτα
toiauta
tak
πράσσοντας.
prassontas.
robiących.3
δὲ
de
zaś
τοῦτο,
tuto,
[na] to,
o
o
ἄνθρωπε
anthrope
człowieku
ho
κρίνων
krinon
sądzący
τοὺς
tus
τὰ
ta
τοιαῦτα
toiauta
takie
πράσσοντας
prassontas
sprawiających
καὶ
kai
i
ποιῶν
poion
czyniący
αὐτά,
auta,
je,
ὅτι
hoti
że
σὺ
sy
ty
ἐκφεύξῃ
ekfeukse
wymkniesz się z
τὸ
to
κρίμα
krima
sądu
τοῦ
tu
Θεοῦ;
Theu;
Boga?
τοῦ
tu
πλούτου
plutu
bogactwo
τῆς
tes
χρηστότητος
chrestotetos
życzliwości4
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
τῆς
tes
ἀνοχῆς
anoches
wyrozumiałości5
καὶ
kai
i
τῆς
tes
μακροθυμίας
makrothymias
cierpliwości
καταφρονεῖς,
katafroneis,
lekceważysz,
ἀγνοῶν
agnoon
nie rozumiejąc,
ὅτι
hoti
że
τὸ
to
χρηστὸν
chreston
łagodność
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
εἰς
eis
do
μετάνοιάν
metanoian
zmiany myślenia
σε
se
cię
ἄγει;
agei;
prowadzi?
δὲ
de
zaś
τὴν
ten
σκληρότητά
skleroteta
twardości6
σου
su
twej
καὶ
kai
i
ἀμετανόητον
ametanoeton
niezdolnego do zmiany myślenia
καρδίαν
kardian
serca
θησαυρίζεις
thesauridzeis
gromadzisz
σεαυτῷ
seauto
sobie
ὀργὴν
orgen
gniew
ἐν
en
na
ἡμέρᾳ
hemera
dzień
ὀργῆς
orges
gniewu
καὶ
kai
i
ἀποκαλύψεως
apokalypseos
objawienia się
δικαιοκρισίας
dikaiokrisias
sprawiedliwego sądu
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἀποδώσει
apodosei
odda
ἑκάστῳ
hekasto
każdemu
κατὰ
kata
według
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieł
αὐτοῦ
autu
jego,7
μὲν
men
καθ’
kath’
w
ὑπομονὴν
hypomonen
wytrwałości
ἔργου
ergu
dzieła
ἀγαθοῦ
agathu
dobrego
δόξαν
doksan
chwały
καὶ
kai
i
τιμὴν
timen
szacunku
καὶ
kai
i
ἀφθαρσίαν
aftharsian
niezniszczalności
ζητοῦσιν
zetusin
szukającym
ζωὴν
zoen
życia
αἰώνιον·
aionion;
wiecznego;
δὲ
de
zaś
ἐξ
eks
z
ἐριθείας
eritheias
intrygantów
καὶ
kai
i
ἀπειθοῦσι
apeithusi
nieposłusznych
τῇ
te
ἀληθείᾳ
aletheia
prawdzie,
πειθομένοις
peithomenois
przekonujących się
δὲ
de
zaś
τῇ
te
ἀδικίᾳ,
adikia,
niesprawiedliwości,
ὀργὴ
orge
gniew
καὶ
kai
i
θυμός.
thymos.
zapalczywość,
καὶ
kai
i
στενοχωρία,
stenochoria,
udręka,
ἐπὶ
epi
na
πᾶσαν
pasan
całą
ψυχὴν
psychen
duszę
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
τοῦ
tu
κατεργαζομένου
katergadzomenu
sprawiającego
τὸ
to
κακόν,
kakon,
zło,
Ἰουδαίου
Iudaiu
Judejczyka
τε
te
πρῶτον
proton
najpierw
καὶ
kai
i
Ἕλληνος·
Hellenos;
Greka;
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
τιμὴ
time
szacunek
καὶ
kai
i
εἰρήνη
eirene
pokój
παντὶ
panti
każdemu
τῷ
to
ἐργαζομένῳ
ergadzomeno
czyniącemu
τὸ
to
ἀγαθόν,
agathon,
dobre,
Ἰουδαίῳ
Iudaio
Judejczykowi
τε
te
πρῶτον
proton
najpierw
καὶ
kai
i
Ἕλληνι.
Helleni.
Grekowi.
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
προσωπολημψία
prosopolempsia
wzgląd na osobę8
παρὰ
para
u
τῷ
to
Θεῷ.
Theo.
Boga.
γὰρ
gar
bowiem
ἀνόμως
anomos
bez Prawa
ἥμαρτον,
hemarton,
zgrzeszyli,
ἀνόμως
anomos
bez Prawa
καὶ
kai
i
ἀπολοῦνται·
apoluntai;
zostaną zniszczeni;
καὶ
kai
i
ὅσοι
hosoi
ilu
ἐν
en
w
νόμῳ
nomo
Prawie
ἥμαρτον,
hemarton,
zgrzeszyli,
διὰ
dia
przez
νόμου
nomu
Prawo
κριθήσονται·
krithesontai;
zostaną osądzeni;
γὰρ
gar
bowiem
οἱ
hoi
ἀκροαταὶ
akroatai
słuchacze
νόμου
nomu
Prawa
δίκαιοι
dikaioi
sprawiedliwi
παρὰ
para
przed
τῷ
to
Θεῷ,
Theo,
Bogiem,
ἀλλ’
all’
ale
οἱ
hoi
ποιηταὶ
poietai
wykonawcy
νόμου
nomu
Prawa
δικαιωθήσονται.
dikaiothesontai.
zostaną uznani za sprawiedliwych.
γὰρ
gar
bowiem
ἔθνη
ethne
narody
τὰ
ta
μὴ
me
nie
νόμον
nomon
Prawo
ἔχοντα
echonta
mające,
φύσει
fysei
z natury
τὰ
ta
τοῦ
tu
νόμου
nomu
Prawo
ποιῶσιν,
poiosin,
czynią,
οὗτοι
hutoi
ci
νόμον
nomon
Prawa
μὴ
me
nie
ἔχοντες
echontes
mając,
ἑαυτοῖς
heautois
sobie samym
εἰσιν
eisin
νόμος·
nomos;
Prawem;
ἐνδείκνυνται
endeiknyntai
wykazują
τὸ
to
ἔργον
ergon
czyn
τοῦ
tu
νόμου
nomu
Prawa
γραπτὸν
grapton
zapisany
ἐν
en
na
ταῖς
tais
καρδίαις
kardiais
sercach
αὐτῶν,
auton,
ich,
συνμαρτυρούσης
synmartyruses
współświadczy
αὐτῶν
auton
ich
τῆς
tes
συνειδήσεως
syneideseos
sumienie9
καὶ
kai
i
μεταξὺ
metaksy
potem
ἀλλήλων
allelon
sobie nawzajem
τῶν
ton
λογισμῶν
logismon
rozliczenia [czyniąc],
κατηγορούντων
kategorunton
oskarżając
e
lub
καὶ
kai
i
ἀπολογουμένων,
apologumenon,
broniąc,
he
ἡμέρᾳ
hemera
dniu,
G3753
ὅτε
hote
gdy
κρίνει
krinei
sądzi
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τὰ
ta
κρυπτὰ
krypta
ukryte
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
κατὰ
kata
według
τὸ
to
εὐαγγέλιόν
euangelion
dobrej nowiny
μου
mu
mej
διὰ
dia
przez
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusa.
δὲ
de
zaś
σὺ
sy
ty
Ἰουδαῖος
Iudaios
Judejczykiem
ἐπονομάζῃ
eponomadze
jesteś określany
καὶ
kai
i
ἐπαναπαύῃ
epanapaue
dajesz sobie spoczywać na
νόμῳ
nomo
Prawie
καὶ
kai
i
καυχᾶσαι
kauchasai
chlubisz się
ἐν
en
w
Θεῷ
Theo
Bogu,
γινώσκεις
ginoskeis
znasz
τὸ
to
θέλημα
thelema
wolę
καὶ
kai
i
δοκιμάζεις
dokimadzeis
uznajesz za godne
τὰ
ta
διαφέροντα
diaferonta
przewyższające,
κατηχούμενος
katechumenos
pouczany
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
νόμου,
nomu,
Prawa,10
τε
te
σεαυτὸν
seauton
w sobie,
ὁδηγὸν
hodegon
przewodnikiem
εἶναι
einai
być
τυφλῶν,
tyflon,
niewidomych,
φῶς
fos
światłem
τῶν
ton
ἐν
en
w
σκότει,
skotei,
ciemności,
ἀφρόνων,
afronon,
nierozsądnych,
διδάσκαλον
didaskalon
nauczycielem
νηπίων,
nepion,
niemowląt,
ἔχοντα
echonta
mającym
τὴν
ten
μόρφωσιν
morfosin
[właściwą] formę
τῆς
tes
γνώσεως
gnoseos
poznania
καὶ
kai
i
τῆς
tes
ἀληθείας
aletheias
prawdy
ἐν
en
w
τῷ
to
νόμῳ·
nomo;
Prawie.
οὖν
un
Więc
διδάσκων
didaskon
nauczając
ἕτερον
heteron
innego,
σεαυτὸν
seauton
siebie samego
οὐ
u
nie
διδάσκεις;
didaskeis;
uczysz?
ho
κηρύσσων
kerysson
Głosząc
μὴ
me
nie
κλέπτειν
kleptein
kraść
κλέπτεις;
klepteis;
kradniesz?
λέγων
legon
Mówiąc
μὴ
me
nie
μοιχεύειν
moicheuein
cudzołóż
μοιχεύεις;
moicheueis;
cudzołożysz?
ho
βδελυσσόμενος
bdelyssomenos
Czując odrazę
τὰ
ta
[do]
εἴδωλα
eidola
bożków,
ἱεροσυλεῖς;
hierosyleis;
popełniasz świętokradztwo?
ἐν
en
w
νόμῳ
nomo
Prawie
καυχᾶσαι,
kauchasai,
chlubisz się,
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
παραβάσεως
parabaseos
łamanie
τοῦ
tu
νόμου
nomu
Prawa
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
ἀτιμάζεις;
atimadzeis;
znieważasz?
γὰρ,
gar,
Bowiem,
ὄνομα
onoma
imię
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
δι’
di’
przez
ὑμᾶς
hymas
was
βλασφημεῖται
blasfemeitai
jest oczerniane
ἐν
en
wśród
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodów,11
καθὼς
kathos
jak
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest.
μὲν
men
γὰρ
gar
bowiem
ὠφελεῖ
ofelei
pomaga,
ἐὰν
ean
jeśli
νόμον
nomon
Prawo
πράσσῃς·
prasses;
wykonujesz.
ἐὰν
ean
Jeśli
δὲ
de
zaś
παραβάτης
parabates
przestępcą
νόμου
nomu
Prawa
ᾖς,
es,
byłbyś,
he
περιτομή
peritome
obrzezanie
σου
su
twe
ἀκροβυστία
akrobystia
nieobrzezaniem
γέγονεν.
gegonen.
stało się.
οὖν
un
więc
he
ἀκροβυστία
akrobystia
nieobrzezany12
τὰ
ta
δικαιώματα
dikaiomata
przepisów
τοῦ
tu
νόμου
nomu
Prawa
φυλάσσῃ,
fylasse,
strzegłby,
οὐχ
uch
[czyż] nie
he
ἀκροβυστία
akrobystia
nieobrzezanie
αὐτοῦ
autu
jego
εἰς
eis
za
περιτομὴν
peritomen
obrzezanie
λογισθήσεται;
logisthesetai;
zostanie policzone?
κρινεῖ
krinei
sądzić będzie
he
ἐκ
ek
φύσεως
fyseos
natury
ἀκροβυστία
akrobystia
nieobrzezany13
τὸν
ton
νόμον
nomon
Prawo
τελοῦσα
telusa
spełniającego,
σὲ
se
ciebie
τὸν
ton
διὰ
dia
przez
γράμματος
grammatos
literę
καὶ
kai
i
περιτομῆς
peritomes
obrzezanie,
παραβάτην
parabaten
przestępcę
νόμου.
nomu.
Prawa.
γὰρ
gar
bowiem
ho
ἐν
en
na
τῷ
to
φανερῷ
fanero
widoczności
Ἰουδαῖός
Iudaios
Judejczykiem
ἐστιν,
estin,
jest,
οὐδὲ
ude
ani
he
ἐν
en
na
τῷ
to
φανερῷ
fanero
widoczności
ἐν
en
na
σαρκὶ
sarki
ciele
περιτομή·
peritome;
obrzezanie,14
ho
ἐν
en
w
τῷ
to
κρυπτῷ
krypto
ukryciu
Ἰουδαῖος,
Iudaios,
Judejczykiem,
καὶ
kai
i
περιτομὴ
peritome
obrzezanie
καρδίας
kardias
serca,
ἐν
en
w
πνεύματι
pneumati
duchu,15
οὐ
u
nie
γράμματι,
grammati,
literę,16
οὗ
hu
tego
ho
ἔπαινος
epainos
pochwała
οὐκ
uk
nie
ἐξ
eks
od
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi,
ἀλλ’
all’
ale
ἐκ
ek
od
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.