Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 3


οὖν
un
więc
τὸ
to
περισσὸν
perisson
nadzwyczajność
τοῦ
tu
Ἰουδαίου,
Iudaiu,
Judejczyka,
e
lub
τίς
tis
jaki
he
ὠφέλεια
ofeleia
zysk
τῆς
tes
[z]
περιτομῆς;
peritomes;
obrzezania?
κατὰ
kata
według
πάντα
panta
wszelkiego
τρόπον.
tropon.
sposobu.
πρῶτον
proton
Najpierw
μὲν
men
γὰρ
gar
bowiem,
ὅτι
hoti
że
ἐπιστεύθησαν
episteuthesan
otrzymali powierzone
τὰ
ta
λόγια
logia
słowa
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γάρ;
gar;
bowiem?
εἰ
ei
Jeśli
ἠπίστησάν
epistesan
nie uwierzyli
τινες,
tines,
jacyś,
μὴ
me
[czy] nie
he
ἀπιστία
apistia
wierność
αὐτῶν
auton
ich
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wierność
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
καταργήσει;
katargesei;
udaremni?
γένοιτο·
genoito;
może stać się.
γινέσθω
ginestho
Niech stanie się
δὲ
de
zaś
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἀληθής,
alethes,
prawdą,
πᾶς
pas
każdy
δὲ
de
zaś
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
ψεύστης,
pseustes,
kłamcą,
καθάπερ
kathaper
tak jak
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest:
Ὅπως
Hopos
Żebyś
ἂν
an
δικαιωθῇς
dikaiothes
okazał się sprawiedliwy
ἐν
en
w
τοῖς
tois
λόγοις
logois
słowach
σου
su
Twych
καὶ
kai
i
νικήσεις
nikeseis
zwyciężył
ἐν
en
w
τῷ
to
κρίνεσθαί
krinesthai
sądzeniu
σε
se
Ciebie.
δὲ
de
zaś
he
ἀδικία
adikia
niesprawiedliwość
ἡμῶν
hemon
nasza
Θεοῦ
Theu
Boga
δικαιοσύνην
dikaiosynen
sprawiedliwość
συνίστησιν,
synistesin,
poleca,
τί
ti
co
ἐροῦμεν;
erumen;
powiemy?
μὴ
me
[Czy]
ἄδικος
adikos
niesprawiedliwy
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ho
ἐπιφέρων
epiferon
noszący1
τὴν
ten
ὀργήν;
orgen;
gniew?
κατὰ
kata
Według
ἄνθρωπον
anthropon
człowieka
λέγω.
lego.
mówię.
γένοιτο·
genoito;
może stać się!
ἐπεὶ
epei
Ponieważ
πῶς
pos
jak
κρινεῖ
krinei
sądzi
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τὸν
ton
κόσμον;
kosmon;
świat?
δὲ
de
zaś
he
ἀλήθεια
aletheia
prawda
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐν
en
w
τῷ
to
ἐμῷ
emo
moim
ψεύσματι
pseusmati
kłamstwie
ἐπερίσσευσεν
eperisseusen
pomnożyłaby się
εἰς
eis
ku
τὴν
ten
δόξαν
doksan
chwale
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
τί
ti
jak
ἔτι
eti
jeszcze
κἀγὼ
kago
i ja
ὡς
hos
jako
ἁμαρτωλὸς
hamartolos
grzesznik
κρίνομαι;
krinomai;
jestem sądzony?
μὴ
me
czy
καθὼς
kathos
tak samo
βλασφημούμεθα
blasfemumetha
bluźnią nam
καὶ
kai
i
καθώς
kathos
tak samo
φασίν
fasin
mówią
τινες
tines
niektórzy
ἡμᾶς
hemas
nam
λέγειν
legein
mówiący,
ὅτι
hoti
że:
Ποιήσωμεν
Poiesomen
"Uczyńmy
τὰ
ta
κακὰ
kaka
złe,
ἵνα
hina
aby
ἔλθῃ
elthe
przyszyłby
τὰ
ta
ἀγαθά;
agatha;
dobre"?
ὧν
hon
Takich
τὸ
to
κρίμα
krima
sąd
ἔνδικόν
endikon
zgodny z prawem
ἐστιν.
estin.
jest.
 
Nie ma nikogo sprawiedliwego
οὖν;
un;
więc?
προεχόμεθα;
proechometha;
Przewyższamy?
οὐ
u
Nie
πάντως·
pantos;
w sumie.
προῃτιασάμεθα
proetiasametha
Wcześniej oskarżyliśmy
γὰρ
gar
bowiem
Ἰουδαίους
Iudaius
Judejczyków
τε
te
καὶ
kai
i
Ἕλληνας
Hellenas
Greków,
πάντας
pantas
wszyscy
ὑφ’
hyf’
pod
ἁμαρτίαν
hamartian
grzechem
εἶναι,
einai,
są.
γέγραπται
gegraptai
napisano,
ὅτι
hoti
że:
Οὐκ
Uk
Nie
ἔστιν
estin
jest
δίκαιος
dikaios
sprawiedliwy
οὐδὲ
ude
ani
εἷς,
heis,
jeden,
ἐξέκλιναν,
ekseklinan,
odchylili się,2
ἅμα
hama
razem
ἠχρεώθησαν·
echreothesan;
stali się bezużyteczni,
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ho
ποιῶν
poion
czyniący
χρηστότητα,
chrestoteta,
dobroć,
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἕως
heos
ἑνός.
henos.
jednego.3
ἀνεῳγμένος
aneogmenos
otwartym
ho
λάρυγξ
larynks
gardło
αὐτῶν,
auton,
ich,
ταῖς
tais
γλώσσαις
glossais
językami
αὐτῶν
auton
ich
ἐδολιοῦσαν,
edoliusan,
oszukują,
ἰὸς
ios
jad
ἀσπίδων
aspidon
żmij
ὑπὸ
hypo
pod
τὰ
ta
χείλη
cheile
wargami
αὐτῶν·
auton;
ich,
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
ὅσα
hosa
cokolwiek
ho
νόμος
nomos
Prawo
λέγει
legei
mówi
τοῖς
tois
[do tych]
ἐν
en
w
τῷ
to
νόμῳ
nomo
Prawie
λαλεῖ,
lalei,
mówi,
ἵνα
hina
aby
πᾶν
pan
wszelkie
στόμα
stoma
usta
φραγῇ
frage
zamknęły się
καὶ
kai
i
ὑπόδικος
hypodikos
winny
γένηται
genetai
stałby się
πᾶς
pas
cały
ho
κόσμος
kosmos
świat
τῷ
to
[wobec]
Θεῷ·
Theo;
Boga.
ἐξ
eks
z
ἔργων
ergon
dzieł
νόμου·
nomu;
Prawa
οὐ
u
nie
δικαιωθήσεται
dikaiothesetai
zostanie uznane za sprawiedliwe
πᾶσα
pasa
wszelkie
σὰρξ
sarks
ciało
ἐνώπιον
enopion
przed
αὐτοῦ
autu
Nim,
διὰ
dia
przez
γὰρ
gar
bowiem
νόμου
nomu
Prawo
ἐπίγνωσις
epignosis
poznanie
ἁμαρτίας.
hamartias.
grzechu.
 
Sprawiedliwość prze wiarę
δὲ
de
zaś
χωρὶς
choris
bez
νόμου
nomu
Prawa
δικαιοσύνη
dikaiosyne
prawość
Θεοῦ
Theu
Boga
πεφανέρωται,
pefanerotai,
jest objawiona,
μαρτυρουμένη
martyrumene
zaświadczona
ὑπὸ
hypo
przez
τοῦ
tu
νόμου
nomu
Prawo
καὶ
kai
i
τῶν
ton
προφητῶν,
profeton,
Proroków,
δὲ
de
zaś
Θεοῦ
Theu
Boga
διὰ
dia
przez
πίστεως
pisteos
wiarę
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
εἰς
eis
dla
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
πιστεύοντας·
pisteuontas;
wierzących,
οὐ
u
nie
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
διαστολή·
diastole;
rozróżnienie,
γὰρ
gar
bowiem
ἥμαρτον
hemarton
zgrzeszyli
καὶ
kai
i
ὑστεροῦνται
hysteruntai
są pozbawieni
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
δωρεὰν
dorean
darmo
τῇ
te
αὐτοῦ
autu
Jego
χάριτι
chariti
łaską
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
ἀπολυτρώσεως
apolytroseos
wyzwolenie
τῆς
tes
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ·
Iesu;
Jezusie,
προέθετο
proetheto
postanowił
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἱλαστήριον
hilasterion
przebłagalnią4
διὰ
dia
przez
πίστεως
pisteos
wiarę
ἐν
en
w
τῷ
to
αὐτοῦ
autu
Jego
αἵματι,
haimati,
krwi,
εἰς
eis
ku
ἔνδειξιν
endeiksin
okazaniu
τῆς
tes
δικαιοσύνης
dikaiosynes
sprawiedliwości
αὐτοῦ
autu
Jego
διὰ
dia
przez
τὴν
ten
πάρεσιν
paresin
odpuszczenie
τῶν
ton
προγεγονότων
progegonoton
wcześniej popełnionych
ἁμαρτημάτων
hamartematon
grzechów,
τῇ
te
ἀνοχῇ
anoche
powściągliwości
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
πρὸς
pros
dla
τὴν
ten
ἔνδειξιν
endeiksin
okazania
τῆς
tes
δικαιοσύνης
dikaiosynes
sprawiedliwości
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐν
en
w
τῷ
to
[tym]
νῦν
nyn
teraz
καιρῷ,
kairo,
czasie,
εἰς
eis
by
τὸ
to
εἶναι
einai
był
αὐτὸν
auton
On
δίκαιον
dikaion
Sprawiedliwym
καὶ
kai
i
δικαιοῦντα
dikaiunta
Usprawiedliwiającym
τὸν
ton
[tego]
ἐκ
ek
πίστεως
pisteos
wiary
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusa.
οὖν
un
więc
he
καύχησις;
kauchesis;
chluba?
ἐξεκλείσθη.
eksekleisthe.
Została wykluczona!
διὰ
dia
Przez
ποίου
poiu
jakie
νόμου;
nomu;
Prawo?
τῶν
ton
ἔργων;
ergon;
Dzieł?
οὐχί,
uchi,
Nie,
ἀλλὰ
alla
ale
διὰ
dia
przez
νόμου
nomu
Prawo
πίστεως.
pisteos.
wiary!
γὰρ
gar
bowiem,
δικαιοῦσθαι
dikaiusthai
[że] jest uznawanym za sprawiedliwego
πίστει
pistei
[przez] wiarę
ἄνθρωπον
anthropon
człowiek
χωρὶς
choris
bez
ἔργων
ergon
dzieł
νόμου.
nomu.
Prawa.
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
μόνον;
monon;
jedynie?
οὐχὶ
uchi
Czyż nie
καὶ
kai
i
ἐθνῶν;
ethnon;
narodów?
ναὶ
nai
Tak
καὶ
kai
i
ἐθνῶν,
ethnon,
narodów.
εἷς
heis
jeden
ho
Θεός,
Theos,
Bóg,
ὃς
hos
co
δικαιώσει
dikaiosei
uzna za sprawiedliwe
περιτομὴν
peritomen
obrzezanie
ἐκ
ek
πίστεως
pisteos
wiary
καὶ
kai
i
ἀκροβυστίαν
akrobystian
nieobrzezanie
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
πίστεως.
pisteos.
wiarę.
οὖν
un
więc
καταργοῦμεν
katargumen
obalamy
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
πίστεως;
pisteos;
wiarę?
μὴ
me
Nie
γένοιτο,
genoito,
może stać się,
ἀλλὰ
alla
ale
νόμον
nomon
Prawo
ἱστάνομεν.
histanomen.
ustawiamy.5
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.