Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 6


 
Umrzeć dla grzechu i żyć dla Chrystusa
οὖν
un
więc
ἐροῦμεν;
erumen;
powiemy?
ἐπιμένωμεν
epimenomen
Pozostawać [w]
τῇ
te
ἁμαρτίᾳ,
hamartia,
grzechu,
ἵνα
hina
aby
he
χάρις
charis
łaska
πλεονάσῃ;
pleonase;
zaobfitowałaby?
γένοιτο.
genoito.
oby stało się!
οἵτινες
hoitines
[My] którzy
ἀπεθάνομεν
apethanomen
umarliśmy
τῇ
te
ἁμαρτίᾳ,
hamartia,
grzechowi,
πῶς
pos
jak
ἔτι
eti
jeszcze
ζήσομεν
zesomen
żyć będziemy
ἐν
en
w
αὐτῇ;
aute;
nim?
ἀγνοεῖτε
agnoeite
nie wiecie,1
ὅτι
hoti
że
ὅσοι
hosoi
ilu [nas jest],
ἐβαπτίσθημεν
ebaptisthemen
zostaliśmy zanurzeni
εἰς
eis
w
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
Ἰησοῦν,
Iesun,
Jezusa,
εἰς
eis
w
τὸν
ton
θάνατον
thanaton
śmierć
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐβαπτίσθημεν;
ebaptisthemen;
zostaliśmy zanurzeni?
οὖν
un
więc [z]
αὐτῷ
auto
Nim
διὰ
dia
przez
τοῦ
tu
βαπτίσματος
baptismatos
zanurzenie
εἰς
eis
w
τὸν
ton
θάνατον,
thanaton,
śmierć,
ἵνα
hina
aby
ὥσπερ
hosper
jak
ἠγέρθη
egerthe
[został]  wzbudzony3
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
ἐκ
ek
νεκρῶν
nekron
martwych
διὰ
dia
dla
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
τοῦ
tu
Πατρός,
Patros,
Ojca,
οὕτως
hutos
tak
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
ἐν
en
w
καινότητι
kainoteti
nowości
ζωῆς
zoes
życia
περιπατήσωμεν.
peripatesomen.
chodzilibyśmy.
γὰρ
gar
bowiem
σύμφυτοι
symfytoi
zrośnięci
γεγόναμεν
gegonamen
staliśmy się
τῷ
to
[na]
ὁμοιώματι
homoiomati
podobieństwo
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἀλλὰ
alla
ale4
καὶ
kai
i
τῆς
tes
[w podobieństwie]
ἀναστάσεως
anastaseos
podniesienia5
ἐσόμεθα·
esometha;
będziemy.
γινώσκοντες,
ginoskontes,
wiedząc,
ὅτι
hoti
że
ho
παλαιὸς
palaios
stary
ἡμῶν
hemon
nasz
ἄνθρωπος
anthropos
człowiek
συνεσταυρώθη,
synestaurothe,
ukrzyżowany będąc,
ἵνα
hina
aby
καταργηθῇ
katargethe
zostałoby uczynione bezużytecznym
τὸ
to
σῶμα
soma
ciało
τῆς
tes
ἁμαρτίας,
hamartias,
grzechu,
τοῦ
tu
μηκέτι
meketi
więcej już nie
δουλεύειν
duleuein
było niewolnikiem
ἡμᾶς
hemas
naszego
τῇ
te
ἁμαρτίᾳ·
hamartia;
grzechu.
γὰρ
gar
Bowiem,
ἀποθανὼν
apothanon
który umarłby
δεδικαίωται
dedikaiotai
jest uwoniony6
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
ἁμαρτίας.
hamartias.
grzechu.
δὲ
de
zaś
ἀπεθάνομεν
apethanomen
umarliśmy
σὺν
syn
razem [z]
Χριστῷ,
Christo,
Pomazańcem,
πιστεύομεν
pisteuomen
wierzymy,
ὅτι
hoti
że
καὶ
kai
i
συνζήσομεν
syndzesomen
żyć będziemy razem [z]
αὐτῷ,
auto,
Nim,
ὅτι
hoti
że
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
ἐγερθεὶς
egertheis
wzbudzony
ἐκ
ek
νεκρῶν
nekron
martwych
οὐκέτι
uketi
już nie
ἀποθνῄσκει,
apothneskei,
umiera,
θάνατος
thanatos
śmierć
αὐτοῦ
autu
[nad] Nim
οὐκέτι
uketi
już nie
κυριεύει.
kyrieuei.
panuje.
γὰρ
gar
Bowiem
ἀπέθανεν,
apethanen,
umarłszy,
τῇ
te
ἁμαρτίᾳ
hamartia
grzechowi
ἀπέθανεν
apethanen
umarł
ἐφάπαξ·
efapaks;
raz na zawsze;
ho
δὲ
de
zaś
ζῇ,
ze,
żyjąc,
ζῇ
ze
żyje
τῷ
to
[dla]
Θεῷ.
Theo.
Boga.
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
λογίζεσθε
logidzesthe
zaliczajcie
ἑαυτοὺς
heautus
siebie samych
εἶναι
einai
będących
νεκροὺς
nekrus
martwymi
μὲν
men
[dla]
τῇ
te
ἁμαρτίᾳ
hamartia
grzechu,
ζῶντας
zontas
żyjący
δὲ
de
zaś
τῷ
to
[dla]
Θεῷ
Theo
Boga
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusie.
οὖν
un
więc
βασιλευέτω
basileueto
niech króluje
he
ἁμαρτία
hamartia
grzech
ἐν
en
w
τῷ
to
θνητῷ
thneto
śmiertelnym
ὑμῶν
hymon
waszym
σώματι
somati
ciele
εἰς
eis
ku
τὸ
to
ὑπακούειν
hypakuein
byciu posłusznymi
ταῖς
tais
ἐπιθυμίαις
epithymiais
pożądliwości
αὐτοῦ,
autu,
jego,
παριστάνετε
paristanete
stawiajcie
τὰ
ta
μέλη
mele
członków
ὑμῶν
hymon
waszych
ὅπλα
hopla
[jako] broń
ἀδικίας
adikias
niesprawiedliwości
τῇ
te
ἁμαρτίᾳ,
hamartia,
grzechu,
ἀλλὰ
alla
ale
παραστήσατε
parastesate
umieśćcie
ἑαυτοὺς
heautus
siebie samych
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
ὡσεὶ
hosei
jako
ἐκ
ek
νεκρῶν
nekron
martwych
ζῶντας
zontas
ożywionych,
καὶ
kai
a
τὰ
ta
μέλη
mele
członki
ὑμῶν
hymon
wasze
ὅπλα
hopla
[jako] broń
δικαιοσύνης
dikaiosynes
sprawiedliwości
τῷ
to
Θεῷ,
Theo,
Boga,
γὰρ
gar
bowiem
ὑμῶν
hymon
wami
οὐ
u
nie
κυριεύσει·
kyrieusei;
będzie władał,
οὐ
u
nie
γάρ
gar
bowiem
ἐστε
este
jesteście
ὑπὸ
hypo
pod
νόμον
nomon
Prawem,
ἀλλὰ
alla
ale
ὑπὸ
hypo
pod
χάριν.
charin.
łaską.
 
Chrześcijanin jako uwolniony od grzechu
οὖν;
un;
zatem?
ἁμαρτήσωμεν
hamartesomen
Mamy grzeszyć,
ὅτι
hoti
gdyż
οὐκ
uk
nie
ἐσμὲν
esmen
jesteśmy
ὑπὸ
hypo
pod
νόμον
nomon
Prawem,
ἀλλὰ
alla
ale
ὑπὸ
hypo
pod
χάριν;
charin;
łaską?
μὴ
me
Nie
γένοιτο.
genoito.
oby stało się!
οἴδατε
oidate
wiecie,
ὅτι
hoti
że
ho
[jeśli]
παριστάνετε
paristanete
stawiacie
ἑαυτοὺς
heautus
siebie samych [jako]
δούλους
dulus
niewolnicy
εἰς
eis
ku
ὑπακοήν,
hypakoen,
posłuszeństwu,
δοῦλοί
duloi
niewolnikami
ἐστε
este
jesteście
ho
[czemu]
ὑπακούετε,
hypakuete,
jesteście posłuszni:
ἤτοι
etoi
czy
ἁμαρτίας
hamartias
grzechowi
εἰς
eis
ku
θάνατον
thanaton
śmierci,
e
albo
ὑπακοῆς
hypakoes
posłuszeństwu
εἰς
eis
ku
δικαιοσύνην;
dikaiosynen;
sprawiedliwości?
δὲ
de
zaś
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Boga,
ὅτι
hoti
że
ἦτε
ete
byliście
δοῦλοι
duloi
niewolnikami
τῆς
tes
ἁμαρτίας,
hamartias,
grzechu,
ὑπηκούσατε
hypekusate
staliście się posłuszni
δὲ
de
zaś
ἐκ
ek
z
καρδίας
kardias
serca
εἰς
eis
dla
ὃν
hon
Którego
παρεδόθητε
paredothete
zostaliście przekazani,
τύπον
typon
wzorem [tej]
διδαχῆς,
didaches,
nauki,
δὲ
de
zaś
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
ἁμαρτίας
hamartias
grzechu,
ἐδουλώθητε
edulothete
uczynieni zostaliście niewolnikami
τῇ
te
δικαιοσύνῃ.
dikaiosyne.
sprawiedliwości.
λέγω
lego
mówię
διὰ
dia
ze względu
τὴν
ten
ἀσθένειαν
astheneian
słabość
τῆς
tes
σαρκὸς
sarkos
ciała
ὑμῶν.
hymon.
waszego:
ὥσπερ
hosper
jak
γὰρ
gar
bowiem
παρεστήσατε
parestesate
postawiliście
τὰ
ta
μέλη
mele
członki
ὑμῶν
hymon
wasze
δοῦλα
dula
niewoli
τῇ
te
ἀκαθαρσίᾳ
akatharsia
nieczystości
καὶ
kai
i
τῇ
te
ἀνομίᾳ
anomia
nieprawości
εἰς
eis
ku
τὴν
ten
ἀνομίαν,
anomian,
bezprawiu,
οὕτως
hutos
tak
νῦν
nyn
teraz
παραστήσατε
parastesate
stawajcie
τὰ
ta
μέλη
mele
członki
ὑμῶν
hymon
wasze
δοῦλα
dula
niewoli
τῇ
te
δικαιοσύνῃ
dikaiosyne
prawości
εἰς
eis
ku
ἁγιασμόν.
hagiazmon.
uświęceniu.
 
Owoce grzechu i sprawiedliwości
γὰρ
gar
bowiem
δοῦλοι
duloi
niewolnikami
ἦτε
ete
byliście
τῆς
tes
ἁμαρτίας,
hamartias,
grzechu,
ἐλεύθεροι
eleutheroi
wolni
ἦτε
ete
byliście
τῇ
te
[od]
δικαιοσύνῃ.
dikaiosyne.
sprawiedliwości.
οὖν
un
więc
καρπὸν
karpon
owoc
εἴχετε
eichete
mieliście
τότε;
tote;
wtedy?
ἐφ’
ef’
οἷς
hois
Co
νῦν
nyn
teraz
ἐπαισχύνεσθε·
epaischynesthe;
wstydzicie się?
τὸ
to
γὰρ
gar
Bowiem
τέλος
telos
koniec
ἐκείνων
ekeinon
owych
θάνατος.
thanatos.
śmierć.
δέ
de
zaś
ἐλευθερωθέντες
eleutherothentes
uwolnieni
ἀπὸ
apo
od
τῆς
tes
ἁμαρτίας
hamartias
grzechu,
δουλωθέντες
dulothentes
uczynieni niewolnikami
δὲ
de
zaś
τῷ
to
Θεῷ,
Theo,
Boga,
ἔχετε
echete
macie
τὸν
ton
καρπὸν
karpon
owoc
ὑμῶν
hymon
wasz
εἰς
eis
ku
ἁγιασμόν,
hagiazmon,
uświęceniu,
τὸ
to
δὲ
de
zaś
τέλος
telos
końcem
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον.
aionion.
wieczne.
γὰρ
gar
Bowiem
ὀψώνια
opsonia
zapłatą
τῆς
tes
ἁμαρτίας
hamartias
grzechu
θάνατος,
thanatos,
śmierć,
τὸ
to
δὲ
de
zaś
χάρισμα
charisma
łaskawością
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
ζωὴ
zoe
życie
αἰώνιος
aionios
wieczne
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie
τῷ
to
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
ἡμῶν.
hemon.
naszym.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.