Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Rzymian
(Προς Ρωμαίους)

Rozdział 9


 
Oddanie Pawła względem Izraela
λέγω
lego
mówię
ἐν
en
w
Χριστῷ,
Christo,
Pomazańcu,
οὐ
u
nie
ψεύδομαι,
pseudomai,
kłamię,
συνμαρτυρούσης
synmartyruses
współświadczy
μοι
moi
mi
τῆς
tes
συνειδήσεώς
syneideseos
sumienie
μου
mu
me
ἐν
en
w
Πνεύματι
Pneumati
Duchu
Ἁγίῳ,
Hagio,
Świętym,
λύπη
lype
smutek
μοί
moi
mi
ἐστιν
estin
jest
μεγάλη
megale
wielki
καὶ
kai
i
ἀδιάλειπτος
adialeiptos
nieustanna
ὀδύνη
odyne
boleść
τῇ
te
καρδίᾳ
kardia
serca
μου.
mu.
mego.
γὰρ
gar
bowiem
ἀνάθεμα
anathema
[raczej] przekleństwem
εἶναι
einai
być
αὐτὸς
autos
sam
ἐγὼ
ego
ja
ἀπὸ
apo
od
τοῦ
tu
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
ὑπὲρ
hyper
[w zamian] za
τῶν
ton
ἀδελφῶν
adelfon
braci
μου
mu
mych,
τῶν
ton
συγγενῶν
syngenon
krewnych
μου
mu
mych
κατὰ
kata
według
σάρκα,
sarka,
ciała,
εἰσιν
eisin
Ἰσραηλεῖται,
Israeleitai,
Izraelici,
ὧν
hon
których
he
υἱοθεσία
hyiothesia
usynowienie
καὶ
kai
i
he
δόξα
doksa
chwała
καὶ
kai
i
αἱ
hai
διαθῆκαι
diathekai
przymierza
καὶ
kai
i
he
νομοθεσία
nomothesia
ustanowienie Prawa
καὶ
kai
i
he
λατρεία
latreia
służba
καὶ
kai
i
αἱ
hai
ἐπαγγελίαι,
epangeliai,
obietnice,
οἱ
hoi
πατέρες,
pateres,
ojcowie,
καὶ
kai
i
ἐξ
eks
z
ὧν
hon
których
ho
[jest]
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
τὸ
to
κατὰ
kata
według
σάρκα,
sarka,
ciała,
ho
ὢν
on
będący
ἐπὶ
epi
nad
πάντων
panton
wszystkimi,
Θεὸς
Theos
Bóg
εὐλογητὸς
eulogetos
błogosławiony
εἰς
eis
na
τοὺς
tus
αἰῶνας,
aionas,
wieki,
ἀμήν.
amen.
Amen!
 
Izrael w Bożym planie zbawienia
οἷον
hoion
więc
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
ἐκπέπτωκεν
ekpeptoken
bezsilne1
ho
λόγος
logos
Słowo
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
οὐ
u
Nie
γὰρ
gar
bowiem
πάντες
pantes
wszyscy
οἱ
hoi
ἐξ
eks
z
Ἰσραήλ,
Israel,
Izraela,
οὗτοι
hutoi
Ἰσραήλ·
Israel;
Izraelem,
ὅτι
hoti
że
εἰσὶν
eisin
σπέρμα
sperma
nasieniem
Ἀβραάμ,
Abraam,
Abrahama,
πάντες
pantes
wszyscy
τέκνα,
tekna,
dziećmi,
ἀλλ’.
all’.
ale:
Ἐν
En
Od
Ἰσαὰκ
Isaak
Izaaka
κληθήσεταί
klethesetai
zostanie nazwane
σοι
soi
σπέρμα
sperma
nasienie.2
ἔστιν,
estin,
jest,
οὐ
u
nie
τὰ
ta
τέκνα
tekna
dzieci
τῆς
tes
σαρκὸς
sarkos
ciała
ταῦτα
tauta
tymi
τέκνα
tekna
dziećmi
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἀλλὰ
alla
ale
τὰ
ta
τέκνα
tekna
dzieci
τῆς
tes
ἐπαγγελίας
epangelias
obietnicy
λογίζεται
logidzetai
liczą się3
εἰς
eis
za
σπέρμα.
sperma.
nasienie
γὰρ
gar
bowiem
ho
λόγος
logos
słowo
οὗτος.
hutos.
te:
Κατὰ
Kata
W
τὸν
ton
καιρὸν
kairon
porze
τοῦτον
tuton
tej
ἐλεύσομαι
eleusomai
przyjdę
καὶ
kai
i
ἔσται
estai
będzie
τῇ
te
Σάρρᾳ
Sarra
Sarze
υἱός
hyios
syn4
μόνον
monon
tylko
δέ,
de,
zaś,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
Ῥεβέκκα
Rebekka
Rebeka
ἐξ
eks
z
ἑνὸς
henos
jednego
κοίτην
koiten
łoża
ἔχουσα,
echusa,
mająca,
Ἰσαὰκ
Isaak
[z] Izaaka
τοῦ
tu
πατρὸς
patros
ojca
ἡμῶν·
hemon;
naszego,
γὰρ
gar
bowiem [dzieci]
γεννηθέντων
gennethenton
zrodziwszy [się]
μηδὲ
mede
ani
πραξάντων
praksanton
uczyniwszy
τι
ti
coś
ἀγαθὸν
agathon
dobrego
e
lub
φαῦλον,
faulon,
złego,
ἵνα
hina
aby
he
κατ’
kat’
wedle
ἐκλογὴν
eklogen
wybrania
πρόθεσις
prothesis
przedstawienia spraw5
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μένῃ,
mene,
oczekiwałby,6
ἐξ
eks
z
ἔργων
ergon
dzieł
ἀλλ’
all’
ale
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
[woli]
καλοῦντος,
kaluntos,
Powołującego,
ἐρρέθη
errethe
powiedziano
αὐτῇ
aute
jej7
ὅτι·
hoti;
że:
Ho
μείζων
meidzon
większy
δουλεύσει
duleusei
będzie niewolnikiem
τῷ
to
ἐλάσσονι
elassoni
mniejszego,8
γέγραπται.
gegraptai.
napisane jest:
Τὸν
Ton
Ἰακὼβ
Iakob
Jakuba
ἠγάπησα,
egapesa,
ukochałem,9
τὸν
ton
δὲ
de
zaś
Ἠσαῦ
Esau
Ezawa
ἐμίσησα
emisesa
znienawidziłem10
οὖν
un
więc
ἐροῦμεν;
erumen;
powiemy?
μὴ
me
Czy
ἀδικία
adikia
nieprawość
παρὰ
para
od
τῷ
to
θεῷ;
theo;
Boga?
μὴ
me
Nie
γένοιτο.
genoito.
może stać się!
Μωϋσεῖ
Moysei
Mojżeszowi
γὰρ
gar
bowiem
λέγει.
legei.
mówi:
Ἐλεήσω
Eleeso
Zmiłuję się
ὃν
hon
[nad] którym
ἂν
an
ἐλεῶ,
eleo,
zmiłowałbym się,
καὶ
kai
i
οἰκτειρήσω
oikteireso
zlituję się
ὃν
hon
[nad] którym
ἂν
an
οἰκτείρω
oikteiro
zlitowałbym się,11
οὖν
un
więc
οὐ
u
nie
τοῦ
tu
[zależy to od]
θέλοντος
thelontos
pragnącego
οὐδὲ
ude
ani
τοῦ
tu
τρέχοντος,
trechontos,
zabiegającego,
ἀλλὰ
alla
ale
τοῦ
tu
[od]
ἐλεῶντος
eleontos
miłosierdzia
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
γὰρ
gar
bowiem
he
γραφὴ
grafe
Pismo
τῷ
to
Φαραὼ
Farao
Faraonowi,
ὅτι.
hoti.
że:
Εἰς
Eis
Ku
αὐτὸ
auto
temu
τοῦτο
tuto
to
ἐξήγειρά
eksegeira
wzbudziłem
σε,
se,
cię,
ὅπως
hopos
aby
ἐνδείξωμαι
endeiksomai
okazałbym
ἐν
en
na
σοὶ
soi
tobie
τὴν
ten
δύναμίν
dynamin
moc
μου,
mu,
Mą,
καὶ
kai
i
ὅπως
hopos
aby
διαγγελῇ
diangele
zostałoby rozsławione
τὸ
to
ὄνομά
onoma
imię
μου
mu
Me
ἐν
en
na
πάσῃ
pase
całej
τῇ
te
γῇ
ge
ziemi.12
οὖν
un
więc
ὃν
hon
któremu
θέλει
thelei
chce
ἐλεεῖ,
eleei,
okazuje miłosierdzie,
ὃν
hon
którego
δὲ
de
zaś
θέλει.
thelei.
zechce,
σκληρύνει
sklerynei
zatwardza13
μοι
moi
mi
οὖν
un
więc:
Τί
Ti
Dlaczego
ἔτι
eti
jeszcze
μέμφεται;
memfetai;
oskarża?
τῷ
to
γὰρ
gar
Bowiem
βουλήματι
bulemati
woli
αὐτοῦ
autu
Jego,
τίς
tis
kto
ἀνθέστηκεν;
anthesteken;
przeciwstawił się?
ἄνθρωπε,
anthrope,
człowieku!
μενοῦνγε
menunge
Przeciwnie,
σὺ
sy
ty
τίς
tis
kim
εἶ
ei
jesteś,
ho
[że]
ἀνταποκρινόμενος
antapokrinomenos
odpowiadający przeciw
τῷ
to
Θεῷ;
Theo;
Bogu?
μὴ
me
Czy nie
ἐρεῖ
erei
powie
τὸ
to
πλάσμα
plazma
uformowane
τῷ
to
[Temu]
πλάσαντι
plasanti
co uformował:
Τί
Ti
Czemu
με
me
mnie
ἐποίησας
epoiesas
uczyniłeś
οὕτως;
hutos;
tak?14
οὐκ
uk
nie
ἔχει
echei
posiada
ἐξουσίαν
eksusian
władzy
ho
κεραμεὺς
kerameus
garncarz
τοῦ
tu
[nad]
πηλοῦ
pelu
gliną,15
ἐκ
ek
[by] z
τοῦ
tu
αὐτοῦ
autu
tego
φυράματος
fyramatos
ciasta
ποιῆσαι
poiesai
uczynić
ho
μὲν
men
[jedno]
εἰς
eis
do
τιμὴν
timen
szacownego
σκεῦος,
skeuos,
naczynie,
ho
δὲ
de
zaś[drugie]
εἰς
eis
do
ἀτιμίαν;
atimian;
hańbiącego?
δὲ
de
zaś
θέλων
thelon
chcąc
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐνδείξασθαι
endeiksasthai
ukazać
τὴν
ten
ὀργὴν
orgen
gniew
καὶ
kai
i
γνωρίσαι
gnorisai
poznać
τὸ
to
δυνατὸν
dynaton
moc
αὐτοῦ
autu
Jego,
ἤνεγκεν
enenken
zniósłszy
ἐν
en
z
πολλῇ
polle
wielką
μακροθυμίᾳ
makrothymia
cierpliwością
σκεύη
skeue
naczynia
ὀργῆς
orges
gniewu,
κατηρτισμένα
katertismena
przygotowanie16
εἰς,
eis,
do
ἀπώλειαν
apoleian
zniszczenia,
ἵνα
hina
aby
γνωρίσῃ
gnorise
objawiłby
τὸν
ton
πλοῦτον
pluton
bogactwo
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐπὶ
epi
nad
σκεύη
skeue
naczyniami
ἐλέους,
eleus,
zmiłowania,
ha
które
προητοίμασεν
proetoimasen
przygotował wcześniej
εἰς
eis
do
δόξαν,
doksan,
chwały,
καὶ
kai
i
ἐκάλεσεν
ekalesen
powołał
ἡμᾶς
hemas
nas
οὐ
u
nie
μόνον
monon
tylko
ἐξ
eks
z
Ἰουδαίων
Iudaion
Judejczyków,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
ἐξ
eks
z
ἐθνῶν;
ethnon;
narodów?
καὶ
kai
i
ἐν
en
u
τῷ
to
Ὡσηὲ
Hosee
Ozeasza
λέγει
legei
mówi:
Καλέσω
Kaleso
Nazwę
τὸν
ton
οὐ
u
nie
λαόν
laon
lud
μου
mu
Mój,
λαόν
laon
ludem
μου
mu
Moim
καὶ
kai
i
τὴν
ten
οὐκ
uk
nie
ἠγαπημένην
egapemenen
ukochaną,
ἠγαπημένην·
egapemenen;
ukochaną.17
ἔσται
estai
stanie się
ἐν
en
w
τῷ
to
τόπῳ
topo
miejscu,
οὗ
hu
gdzie
ἐρρέθη
errethe
powiedziano
αὐτοῖς
autois
im:
Οὐ
U
Nie
λαός
laos
ludem
μου
mu
Mym
ὑμεῖς,
hymeis,
wy,
ἐκεῖ
ekei
tam
κληθήσονται
klethesontai
zostaną nazwani
υἱοὶ
hyioi
synami
Θεοῦ
Theu
Boga
ζῶντος.
zontos.
żywego.18
δὲ
de
zaś
κράζει
kradzei
woła
ὑπὲρ
hyper
za
τοῦ
tu
Ἰσραήλ
Israel
Izraelem:
Ἐὰν
Ean
Choćby
e
byłaby
ho
ἀριθμὸς
arithmos
liczba
τῶν
ton
υἱῶν
hyion
synów
Ἰσραὴλ
Israel
Izraela
ὡς
hos
jak
he
ἄμμος
ammos
piasek
τῆς
tes
θαλάσσης,
thalasses,
morza,
τὸ
to
ὑπόλειμμα
hypoleimma
[tylko] reszta
σωθήσεται·
sothesetai;
będzie uratowana;
γὰρ
gar
bowiem
συντελῶν
syntelon
spełniając
καὶ
kai
i
συντέμνων
syntemnon
nie odwlekając19
ποιήσει
poiesei
uczyni
Κύριος
Kyrios
Pan
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi.20
καθὼς
kathos
jak
προείρηκεν
proeireken
przepowiedział
Ἡσαΐας
Hesaias
Izajasz:
Εἰ
Ei
Gdyby
μὴ
me
nie
Κύριος
Kyrios
Pan
Σαβαὼθ
Sabaoth
Zastępów
ἐγκατέλιπεν
enkatelipen
pozostawiłby
ἡμῖν
hemin
nam
σπέρμα,
sperma,
nasienia,
ὡς
hos
jak
Σόδομα
Sodoma
Sodoma
ἂν
an
ἐγενήθημεν
egenethemen
stalibyśmy się
καὶ
kai
i
ὡς
hos
jak
Γόμορρα
Gomorra
Gomora
ἂν
an
ὡμοιώθημεν.
homoiothemen.
stalibyśmy się podobni.21
οὖν
un
więc
ἐροῦμεν;
erumen;
powiemy?
ὅτι
hoti
Że
ἔθνη
ethne
narody
τὰ
ta
μὴ
me
nie
διώκοντα
diokonta
ścigające
δικαιοσύνην
dikaiosynen
sprawiedliwości,
κατέλαβεν
katelaben
pochwycili
δικαιοσύνην,
dikaiosynen,
sprawiedliwość,
δικαιοσύνην
dikaiosynen
sprawiedliwość
δὲ
de
zaś
τὴν
ten
ἐκ
ek
z
πίστεως·
pisteos;
wiary;
δὲ
de
zaś
διώκων
diokon
ścigający
νόμον
nomon
Prawo,
δικαιοσύνης
dikaiosynes
sprawiedliwości
εἰς
eis
w
νόμον
nomon
Prawie
οὐκ
uk
nie
ἔφθασεν.
efthasen.
doszedł.
τί;
ti;
czego?
ὅτι
hoti
[Dlatego] , że
οὐκ
uk
nie
ἐκ
ek
z
πίστεως
pisteos
wiary,
ἀλλ’
all’
ale
ὡς
hos
jakby
ἐξ
eks
z
ἔργων·
ergon;
dzieł;
προσέκοψαν,
prosekopsan,
uderzyli
τῷ
to
[o]
λίθῳ
litho
kamień
τοῦ
tu
προσκόμματος
proskommatos
potknięcia22
γέγραπται
gegraptai
napisano:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
τίθημι
tithemi
kładę
ἐν
en
na
Σιὼν
Sion
Syjonie
λίθον
lithon
kamień
προσκόμματος
proskommatos
potknięcia
καὶ
kai
i
πέτραν
petran
skałę
σκανδάλου,
skandalu,
zgorszenia,
καὶ
kai
i
ho
πιστεύων
pisteuon
wierzący
ἐπ’
ep’
w
αὐτῷ
auto
Niego
οὐ
u
nie
καταισχυνθήσεται.
kataischynthesetai.
będzie zawstydzony.23
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.